TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XI Thường Niên -Năm B

“Nước Thiên Chúa tựa như hạt giống nẩy mầm và mọc lên” (Mc 4,26-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lịch phụng vụ THÁNG TƯ-2022

07/11/2021 05:33:13 |   2337

Lịch phụng vụ THÁNG TƯ - 2022


Ý cầu nguyện:

Cầu cho các nhân viên y tế: Xin cho các nhân viên y tế đang xả thân chăm lo sức khỏe cho các bệnh nhân và những người cao tuổi, đặc biệt trong những nước nghèo khổ nhất, được các chính phủ và các cộng đồng địa phương nâng đỡ.

01   1.3  Tm    Thứ Sáu đầu tháng.
Kn 2,1a.12-22;  Ga 7,1-2.10.25-30.

02   2     Tm    Thứ Bảy đầu tháng.
Thánh Phanxicô Paola, ẩn tu.  
Gr 11,18-20;  Ga 7,40-53.
                       
GHVN:
Thánh Đa Minh Vũ Đình Tước (1839), linh mục, tử đạo.

03   3     Tm    CHÚA NHẬT V MÙA CHAY.
Thánh vịnh tuần I.
Is 43,16-21;  Tv 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6; Pl 3,8-14;  Ga 8,1-11.
Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A: Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45  [Ga 11,3-7.17.20-27.33b-45].

CMTC:
      
* Các giáo xứ:
- Vinh Đức (hạt Buôn Hô);
- Hương Sơn (hạt Gia Nghĩa);
- Đức Hạnh (hạt Đăk Mil);
- Phước Long (hạt Phước Long).

GIÁO HUẤN SỐ 19

BÍ TÍCH RỬA TỘI TRONG HỘI THÁNH

Từ ngày lễ Ngũ Tuần, Hội Thánh đã cử hành và ban bí tích Rửa Tội. Thật vậy, thánh Phêrô tuyên bố với đám đông đang bối rối vì bài giảng của ngài: “Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu Phép Rửa nhân danh Chúa Giêsu Kitô, để được ơn tha tội; và anh em sẽ nhận được hồng ân là Thánh Thần” Các Tông Đồ và những cộng sự viên của các ngài ban bí tích Rửa Tội cho những ai tin vào Chúa Giêsu: những người Do Thái, những người kính sợ Thiên Chúa và những người ngoại giáo. Bí tích Rửa Tội luôn gắn liền với đức tin. Thánh Phaolô tuyên bố với viên cai ngục canh giữ ông ở Philipphê: “Hãy tin vào Chúa Giêsu, thì ông và cả nhà sẽ được cứu độ”. Trình thuật kể tiếp: “Lập tức, ông ấy được chịu Phép Rửa cùng với tất cả người nhà” (Cv 16,31-33).    (Giáo lý HTCG, số 1226).

04   4     Tm    Thứ Hai.
Thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.
Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; [Đn 13,41c-62]; Ga 8,1-11.
Để giúp giáo dân hiểu rõ hơn giáo lý về phép rửa tội, bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: 2V 4,18b-21.32-37; Ga 11,1-45

Kỷ niệm 61 năm linh mục:
Cha Giuse Nguyễn Tiến Lễ.

05   5     Tm    Thứ Ba.
Thánh Vincent Ferrer (Vinh Sơn Ferriê), linh mục.
Ds 21,4-9; Ga 8,21-30.
                       
Bổn mạng:

* Các giáo họ:
Vinh Sơn (Giáo xứ Phúc Thành – hạt Đăk Mil); Vinh Sơn (Cư Prao – Giáo xứ Thuận Tâm - hạt Chính Tòa).
* Quý Cha: Mai Văn Hòa; Phạm Hữu Mạnh; Phạm Tiến Duẩn, OP.

Tiết khí: Thanh minh (trời trong sáng).

06   6     Tm    Thứ Tư.
Đn 3,14-20.91-92.95 [Đn 3,14-20.24-25.28];  Ga 8,31-42.
                       
GHVN:
Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh (1857), linh mục, tử đạo.
                       
Bổn mạng:

* Giáo xứ An Bình (hạt Phước Long).
* Giáo họ Tân Lợi (Giáo xứ Tân Lập – hạt Đồng Xoài).

07   7     Tm    Thứ Năm đầu tháng.
Thánh Gioan Lasan, linh mục.
St 17,3-9; Ga 8,51-59.                        

GHVN:
Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu (1861), linh mục, tử đạo.
                       
Bổn mạng: CĐ Mỹ Yên - La San (Vinh An)

08   8     Tm    Thứ Sáu.
Gr 20,10-13; Ga 10,31-42.

Kỷ niệm 47 năm linh mục
Cha GB Nguyễn Minh Hảo.
                       
Xin cầu nguyện cho:
           
Cha Antôn Phạm Ngọc Lan (+1992).

09   9     Tm    Thứ Bảy.
Ed 37,21-28; Ga 11,45-56.


TUẦN THÁNH

1. Trong Tuần Thánh, Hội Thánh cử hành những mầu nhiệm cứu độ mà Chúa Kitô đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng Người ở trần gian, từ lúc Người vào thành Giêrusalem với tư cách là Đấng Mêsia đến cuộc Thương Khó hồng phúc và Phục Sinh vinh quang của Người. Mùa Chay kết thúc ngay trước Thánh Lễ Tiệc Ly.
Tam nhật Vượt Qua bắt đầu với thánh lễ ban chiều tưởng niệm Bữa Tiệc Ly của Chúa, được tiếp diễn trong ngày thứ Sáu Chúa chịu thương khó và ngày thứ Bảy Thánh, rồi kết thúc bằng giờ Kinh Chiều Chúa nhật Phục Sinh; trung tâm của Tam Nhật là Đêm Canh Thức Vượt Qua.
Trong các ngày Tuần Thánh, đừng cử hành các bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức là những bí tích được dành cho Đêm Canh Thức Vượt Qua, nhưng nên cử hành sám hối.

2. Các lễ nghi Tuần Thánh, tức là làm phép và rước lá, kiệu Mình Thánh Chúa sau Thánh Lễ Tiệc Ly, nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa và Đêm Canh Thức Vượt Qua, có thể cử hành trong mọi nhà thờ và nhà nguyện.
Tuy nhiên trong các nhà thờ không phải là nhà thờ giáo xứ và trong các nhà nguyện, chỉ nên cử hành các nghi thức nói trên nếu các nghi thức có thể được cử hành cách xứng đáng, nghĩa là có một số người giúp lễ xứng hợp, có thể hát ít là một vài phần trong nghi thức và có đủ một số giáo dân tham dự.
Các mục tử cần lưu ý để giúp các tín hữu hiểu rõ ý nghĩa và cơ cấu các nghi thức của những ngày này, và hướng dẫn họ tham dự tích cực vào những nghi thức ấy cho hiệu quả.

10   10   Đ       CHÚA NHẬT LỄ LÁ. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA.
Thánh vịnh tuần II.
Làm phép và rước lá: Lc 19,28-40.
Thánh lễ:
Is 50,4-7;  Tv 21,8-9.17-18a.19-20.23-24;  Pl 2,6-11; Lc 22,14–23,56 [Lc 23,1-49].

GIÁO HUẤN SỐ 20

BÍ TÍCH RỬA TỘI TRONG HỘI THÁNH (tt)

Theo thánh Phaolô Tông Đồ, nhờ bí tích Rửa Tội, tín hữu được hiệp thông vào sự chết của Đức Kitô; họ được mai táng và sống lại với Người: “Khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người. Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới” (Rm 6,3-4). Những người chịu Phép Rửa đã “mặc lấy Đức Kitô”. Nhờ Chúa Thánh Thần, bí tích Rửa Tội là Phép Rửa để thanh tẩy, thánh hóa và công chính hóa.
Như vậy, bí tích Rửa Tội là Phép Rửa bằng nước nhờ đó “hạt giống bất hoại” của Lời Chúa đem lại hiệu quả của nó là ban sự sống. Thánh Augustinô nói về bí tích Rửa Tội: “Lời liên kết với một yếu tố vật chất và nó trở thành một bí tích”.     (Giáo lý HTCG, các số 1227, 1228).

LƯU Ý:

1. Hôm nay, Hội Thánh tưởng niệm Chúa Kitô vào thành Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Vì thế, trong mọi thánh lễ đều kính nhớ việc Chúa vào thành bằng cuộc rước lá (hình thức I), hoặc bằng nghi thức nhập lễ đơn giản trước thánh lễ chính (hình thức II), hay bằng nghi thức nhập lễ đơn giản trước các thánh lễ khác (hình thức III). Nghi thức nhập lễ trọng thể có thể lập lại trước một (hoặc hai) thánh lễ khác có đông giáo dân tham dự. Cuộc rước lá chỉ làm một lần.

2. Lá đã được làm phép được lưu trữ tại các gia đình, nhằm nhắc nhở Chúa Kitô vinh thắng.

3. Hôm nay dùng lễ phục đỏ. Khi rước lá, linh mục mặc áo lễ hay áo choàng.

4. Sau cuộc rước lá hay nghi thức nhập lễ trọng thể, bỏ làm dấu thánh giá và nghi thức sám hối hoặc rảy nước thánh đầu lễ và đọc ngay lời nguyện nhập lễ. Sau đó, thánh lễ tiếp tục như thường lệ.

5. Vì lý do mục vụ, có thể bỏ một hoặc hai bài đọc trước bài Tin Mừng, nhưng cũng vì lợi ích thiêng liêng của giáo dân, nên đọc trọn vẹn bài Thương Khó và không bỏ các bài đọc trước đó.

6. Khi đọc bài Thương Khó, không mang đèn nến, không xông hương, không chào và cũng không ghi dấu thánh giá trên sách. Phó tế đọc bài Thương Khó, hoặc nếu không có phó tế thì linh mục đọc. Giáo dân cũng có thể đọc bài Thương Khó, nhưng nếu được, nên dành những lời của Chúa Kitô cho linh mục. Nếu là phó tế, trước khi đọc bài Thương Khó, phải đến xin chủ tế ban phép lành như trong các thánh lễ khác.
Hết bài Thương Khó, xứng “Đó là lời Chúa” như thường lệ, nhưng không hôn sách. Sau đó nên giảng, dù là vắn tắt. cũng có thể giữ thing lặng một lúc.

7. Nơi nào không cử hành thánh lễ, có thể cử hành Phụng vụ Lời Chúa để tưởng niệm việc Chúa vào thành Giêrusalem và cuộc Thương Khó của Chúa, vào giờ thích hợp chiều thứ Bảy hoặc ngày Chúa nhật.

11   11   Tm    THỨ HAI TUẦN THÁNH.  
Is 42,1-7; Ga 12,1-11. (Không cử hành lễ thánh Stanislaô, giám mục, tử đạo).
                       
Kỷ niệm 09 năm linh mục quý cha:

Phêrô Nguyễn Minh Hiển; Antôn Phạm Quang Lâm; Phaolô Cao Anh Quốc; Phaolô Trần Văn Thanh; GB. Trịnh Đình Thế; Phaolô Dương Anh Thơ; Đa Minh Vũ Đức Văn.

LƯU Ý:
Các ngày trong Tuần Thánh, từ thứ Hai đến thứ Tư phải cử hành thánh lễ theo ngày; không được cử hành thánh lễ nào khác, trừ thánh lễ an táng.   

12   12   Tm    THỨ BA TUẦN THÁNH.
Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38.

Kỷ niệm 47 năm linh mục:
Cha Micae Trần Kim Chinh.

13   13   Tm    THỨ TƯ TUẦN THÁNH.
Is 50,4-9a; Mt 26,14-25. (Không cử hành lễ thánh Martinô I, giáo hoàng, tử đạo)

                              
Thánh Lễ Làm Phép Dầu tại Nhà thờ
Giáo xứ Nghi Trung, Giáo hạt Gia Nghĩa.
THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU. (Tr)
Is 61,1-3a.6a.8b-9; Kh 1,5-8; Lc 4,16-21.
              
14   14   Tr      THỨ NĂM TUẦN THÁNH.

LƯU Ý:

1. Hôm nay chỉ cử hành Thánh lễ Tiệc Ly. Cấm mọi thánh lễ không có giáo dân tham dự và thánh lễ an táng.

2. Thánh Lễ Làm Phép Dầu, do Đức Giám Giám Mục chủ tế cùng với linh mục đoàn của ngài đồng tế, bày tỏ sự hiệp thông giữa giám mục và linh mục đoàn. Để nói lên sự hợp nhất của linh mục đoàn trong giáo phận, nên có các linh mục từ các giáo hạt về đồng tế với Đức Giám Mục.
Giáo dân cũng nên tham dự đông đảo và rước lễ trong thánh lễ này.

3. Thánh lễ Làm Phép Dầu cử hành với lễ phục trắng.

4. Dầu mới được làm phép và hiến thánh được cung kính đưa tới các nhà thờ giáo xứ; dầu cũ thì đốt đi hoặc dùng để đốt đèn chầu.
Có thể tổ chức rước Dầu mới trước Thánh Lễ Tiệc Ly hay vào thời gian thích hợp, nhằm dạy các tín hữu về việc sử dụng và hiệu năng của Dầu Thánh trong đời sống Kitô giáo.

5. Nếu hôm nay khó có thể quy tụ giáo sĩ và giáo dân về bên giám mục, Thánh Lễ làm Phép Dầu có thể cử hành một ngày nào trước đó, gần lễ Phục Sinh.

TAM NHẬT VƯỢT QUA
“Chúa Kitô đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa cách hoàn hảo, nhất là nhờ mầu nhiệm Vượt Qua của Người; nhờ đó, Người đã chết để tiêu diệt sự chết của chúng ta và sống lại để khôi phục sự sống cho chúng ta. Vì thế Tam Nhật Vượt Qua, nhằm tưởng niệm cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Chúa, sáng chói lên như tột đỉnh của năm Phụng Vụ” (AC 18).

LƯU Ý:

1. Trong Tam Nhật Vượt Qua, không được cử hành thánh lễ nào khác, kể cả thánh lễ an táng.

2. Các cộng đoàn tu sĩ ít người nên về dự lễ nghi tại các nhà thờ lớn hơn. Nếu một linh mục phục trách nhiều giáo xứ nhỏ, giáo dân nên quy tụ về dự lễ ở nhà thờ chính.
Tuy nhiên, nếu một linh mục phụ trách hai hay nhiều giáo xứ, trong đó có đông giáo dân tham dự và các nghi thức có thể cử hành cách xứng đáng, long trọng, thì cha xứ được phép cử hành các nghi lễ Tam Nhật Vượt Qua một lần thứ hai.

3. Về việc rước lễ:
a. Ngày thứ Năm Tuần Thánh, chỉ được cho tín hữu rước lễ trong Thánh Lễ Làm Phép Dầu và Thánh Lễ Tiệc Ly mà thôi. Theo luật chung, ai đã rước lễ ban sáng, còn được rước lễ trong Thánh Lễ Tiệc Ly.
Được đưa Mình Thánh cho bệnh nhân bất cứ giờ nào trong ngày.
b. Ngày thứ Sáu Tuần Thánh, chỉ cho tín hữu rước lễ trong nghi thức Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa mà thôi.
Có thể đưa Mình Thánh bất cứ giờ nào cho những bệnh nhân không tham dự nghi thức được.
c. Thứ Bảy Tuần Thánh, trước Canh Thức Vượt Qua, chỉ được đưa Mình Thánh như Của Ăn Đàng mà thôi.

14   14   Tr      THỨ NĂM TUẦN THÁNH.
Thánh lễ chiều. THÁNH LỄ TIỆC LY.
Xh 12,1-8.11-14;   Tv 115,12-13.15và16bc.17-18;1Cr 11,23-26;  Ga 13,1-15.

15   15   Đ       THỨ SÁU TUẦN THÁNH.
TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA.
Giữ chay và kiêng thịt.

Is 52,13–53,12;  Tv 30, 2 và 6.12-13.15-16.17 và 25; Dt 4,14-16; 5,7-9;  Ga 18,1–19,42.

Số tiền hôn chân Chúa hôm nay góp quỹ bác ái của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

LƯU Ý:

1. Hôm nay Chiên Vượt Qua của chúng ta là Đức Kitô đã chịu hiến tế, nên Hội Thánh nhìn ngắm và kính thờ thánh giá của Chúa và Hôn Phu của mình, tưởng niệm mình đã phát xuất từ cạnh sườn Chúa Kitô đang an giấc trên thánh giá, và cầu xin cho cả thế giới được ơn cứu độ.

2. Theo truyền thống rất xa xưa, hôm nay Hội Thánh không cử hành Thánh Thể.
Hôm nay chỉ cho giáo dân rước lễ trong nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa mà thôi. Tuy nhiên, có thể đưa Mình Thánh bất cứ giờ nào cho những bệnh nhân không tham dự nghi thức được.

3. Hôm nay và ngày mai, Hội Thánh không cử hành bí tích nào hết, trừ bí tích Hòa Giải và xức Dầu Bệnh Nhân. Nếu có phải an táng thì không hát, không đàn, không chiêng trống.

4. Hôm nay giữ chay và kiêng thịt.
Vì là chay Vượt Qua, do đó rất nên kéo dài cho tới Canh Thức Vượt Qua, để tâm hồn được nâng cao và mở rộng mà đạt tới niềm vui của Chúa nhật Phục Sinh (PV, số 110).

5. Nếu có thể, nên long trọng cử hành giờ Kinh Sách và Kinh Sáng chung với giáo dân.

6. Khoảng 3 giờ chiều, cử hành cuộc Thương Khó của Chúa; nếu lý do mục vụ đòi hỏi, có thể cử hành vào giờ thuận tiện hơn từ sau 12 giờ trưa, song đừng muộn quá 9 giờ tối.

7. Bàn thờ hoàn toàn để trống: không thánh giá, không chân đèn, không trải khăn.

8. Về bài Thương Khó, xem chỉ dẫn ở Chúa Nhật lễ Lá.

9. Chỉ dùng một thánh giá duy nhất trong nghi thức kính thờ.
Nếu vì số dân chúng đông, mỗi người không thể lên tôn kính thánh giá được, thì sau khi một phần tín hữu đã tôn kính, linh mục cầm thánh gia lên trước bàn thờ, nói ít lời kêu mời dân chúng kính thờ thánh giá, rồi nâng cao thánh giá trong giây lát để mọi người thinh lặng tôn thờ.

10. Kính thờ thánh giá xong, đi rước Mình Thánh từ bàn thờ phụ về và cho rước lễ. Sau đó lại rước Mình Thánh với hình thức đơn giản về nơi cất giữ, với đèn chầu như thường lệ.

11. Sau buổi cử hành thì lột khăn bàn thờ, nhưng để lại thánh giá và các chân đèn.
Nên đặt thánh giá cho các tín hữu kính thờ ở một nơi thuận tiện cho việc cầu nguyện và suy niệm.

12. Từ sau khi kính thờ thánh giá cho đến Canh Thức Vượt Qua, cúi mình mỗi khi đi ngang qua trước thánh giá.

13. Nên quý trọng các việc đạo đức có giá trị mục vụ, như: kiệu thương khó, đi Đàng Thánh Giá, suy gẫm các sự thương khó Đức Mẹ, v.v…

Kỷ niệm:
* 17 năm linh mục:
Cha Phêrô Nguyễn Văn Phương, OP.
* 06 năm linh mục quý cha:
Phêrô Phạm Hữu Chí, OMI.
Giuse Nguyễn Hữu Thái, OMI;

16   16   Tr      THỨ BẢY TUẦN THÁNH.
CANH THỨC VƯỢT QUA

1. St 1,1–2,2  [St 1,1.26-31a].  Tv 103, 1-2a.5-6.10 và 12.13-14.24 và 35c. [Tv 32,4-5.6-7.12-13.20 và 22].

2. St 22,1-18  [St 22,1-2.9a.10-13.15-18]. Tv 15,5 và 8.9-10.11.

3. Xh 14,15–15,1a. Tv Xh 15,1b-2.3-4.5-6.17-18.

4. Is 54,5-14. Tv 29,2 và 4.5-6.11 và 12a và 13b.

5. Is 55,1-11.  Tv  Is 12,2-3.4bcd.5-6.

6. Br 3,9-15.32–4,4. Tv 18,8.9.10.11.

7. Ed 36,16-17a.18-28.  Tv 41,3.5bcd; 42,3.4.
(Nếu có rửa tội: Tv Is 12,2-3.4bcd.5-6.  [Tv 50, 12-13.14-15.18-19] ).

8. Rm 6, 3-11.   Tv 117,1-2.16ab và 17.22-23.

9. Lc 24,1-12.

Vì Canh Thức Vượt Qua thuộc Chúa nhật Phục Sinh, nên phải tránh trình bày nghi thức đó như là những giờ phút cuối cùng của thứ Bảy Tuần Thánh (Thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16-01-1988, số 95).

LƯU Ý:

1. Thứ Bảy Tuần Thánh, Hội Thánh ở bên cạnh mồ Chúa, để suy niệm việc Chúa chịu thương khó, chịu chết và xuống ngục tổ tông, đồng thời ăn chay cầu nguyện để trông đợi Chúa phục sinh.

2. Nếu có thể, nên cử hành giờ Kinh Sách và Kinh Sáng chung với giáo dân. Bằng không, cử hành Phụng Vụ Lời Chúa hay làm việc đạo đức khác diễn tả mầu nhiệm cử hành hôm nay, nhất là để kính Đức Maria cùng liên kết với sự thương khó của Chúa Giêsu.

3. Trong nhà thờ có thể trưng bày cho giáo dân tôn kính ảnh Chúa Kitô chịu đóng đinh hoặc mai táng trong mồ, hoặc ảnh Chúa xuống ngục tổ tông minh họa mầu nhiệm ngày thứ Bảy Tuần Thánh, hoặc ảnh Đức Mẹ Sầu Bi.
       
4. Hôm nay không cử hành thánh lễ và các bí tích khác, trừ bí tích Hòa Giải và Xức Dầu Bệnh Nhân. Chỉ có thể cho rước lễ như của Ăn Đàng.

MÙA PHỤC SINH
“Năm mươi ngày từ Chúa Nhật Phục Sinh đến Chúa Nhật Hiện Xuống, được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi, như một ngày lễ duy nhất, hơn thế, như một ‘Đại Chúa Nhật’. Đặc biệt trong những ngày này hát Hallêluia” (AC 22)

LƯU Ý:

1. Trong thánh lễ, thay vì nghi thức sám hối, thì rảy nước thánh (đã làm phép đêm trước) để nhắc lại bí tích Thánh Tẩy.

2. Nến Phục Sinh đặt gần giảng đài hoặc gần bàn thờ, và được thắp sáng trong các giờ cử hành phụng vụ trọng thể hơn của mùa này, tức là trong thánh lễ, giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều, cho đến hết Chúa Nhật Hiện Xuống.

3. Các ngày trong tuần bát nhật, mừng như lễ trọng kính Chúa, nhưng không đọc kinh Tin Kính trong thánh lễ (x. AC 24).

4. Các ngày trong tuần bát nhật Phục Sinh chỉ được cử hành thánh lễ an táng mà thôi. Không được cử hành các thánh lễ khác.

5. Các Chúa nhật Mùa Phục Sinh không được cử hành các thánh lễ khác, kể cả thánh lễ an táng.

6. Từ hôm nay cho đến hết Chúa nhật Hiện Xuống, đọc kinh “Lạy Nữ Vương Thiên Đàng”.
Các ngày trong tuần Mùa Phục Sinh:
Linh mục có thể chọn hoặc thánh lễ theo ngày trong tuần, hoặc thánh lễ vị thánh được nhớ    hay vị thánh có ghi trong Sổ bộ các thánh của ngày đó.

7. Về việc rước lễ trong Mùa Phục Sinh:
Giáo Luật điều 920 dạy: “Mọi tín hữu sau khi rước lễ lần đầu, buộc rước lễ mỗi năm ít là một lần. Phải chu toàn luật buộc này trong Mùa Phục Sinh, trừ khi vì lý do chính đáng, họ có thể chu toàn luật buộc này trong thời gian khác trong năm”.
Tại Việt Nam, thời gian cần thiết để giữ luật buộc rước lễ trong Mùa Phục Sinh là từ thứ Tư lễ Tro cho đến hết lễ Chúa Ba Ngôi, chiếu theo điều 217 của Công Đồng Đông Dương lần thứ I, năm 1934 và Thông báo của Ủy Ban Giám Mục về Phụng Vụ, số VII, ngày 10-08-1971.
Nhân tiện cũng xin nhắc về việc xưng tội. Giáo Luật điều 989 dạy: “Mọi tín hữu sau khi đến tuổi khôn buộc phải trung thành giữ luật xưng các tội trọng, một năm ít là một lần”.

(THÁNH BERNADETTE)
Bổn mạng cộng đoàn Bernadette MTG Nha Trang (Giáo xứ Vinh Đức).

17   17   Tr      CHÚA NHẬT PHỤC SINH. MỪNG CHÚA SỐNG LẠI.
Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).


LƯU Ý:
1. Theo truyền thống xa xưa, đêm nay là đêm Chúa truyền phải giữ, và cử hành Canh Thức Vượt Qua để kính nhớ Đêm Thánh Chúa sống lại, được coi là “Mẹ của mọi lễ Canh Thức”. Trong lễ Canh Thức này, Hội Thánh canh thức để mong đợi Chúa phục sinh và cử hành mầu nhiệm Vượt Qua ấy trong các bí tích khai tâm Kitô hữu. Toàn thể truyền thống Kitô giáo luôn nhìn nhận buổi Canh Thức này mang tính chất trông đợi cuộc quang lâm cánh chung của Chúa.
2. Tất cả Canh Thức Vượt Qua được cử hành về đêm, nên không được bắt đầu trước lúc chập tối và phải kết thúc trước rạng đông ngày Chúa Nhật.
3. Không được phép chỉ cử hành thánh lễ mà không có các nghi thức Canh Thức Vượt Qua.
4. Có thể cử hành Canh Thức Vượt Qua tại các nhà thờ và nhà nguyện đã không cử hành các nghi thức ngày thứ Năm và thứ Sáu. Tại các nơi đã cử hành các nghi thức ngày thứ Năm và thứ Sáu, có thể bỏ không cử hành Canh Thức Vượt Qua. Nhưng nơi nào có Giếng Rửa Tội thì buộc phải cử hành Canh Thức.
5. Trong tất cả buổi cử hành, linh mục và các thừa tác viên khác mặc lễ phục màu trắng như khi cử hành thánh lễ.
6. Trong Đêm Canh Thức này, nghi thức được sắp xếp như sau:
- Phần thứ nhất: Thắp Nến Phục Sinh.
- Phần thứ hai: Phụng vụ Lời Chúa. Tin tưởng vào Lời Chúa và điều Chúa hứa, Hội Thánh suy niệm những kỳ công Chúa đã làm cho dân người, ngay từ lúc khởi nguyên.
- Phần thứ ba: Phụng vụ Thánh Tẩy. Hội Thánh đón nhận các anh chị em tân tòng, và toàn thể cộng đoàn lặp lại những lời cam kết khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy.
- Phần thứ tư: Phụng vụ Thánh Thể. Gần rạng sáng Phục Sinh, cùng với những chi thể mới đã được tái sinh trong bí tích Thánh Tẩy, Hội Thánh được mời vào bàn tiệc mà Chúa đã dọn sẵn cho dân Người qua sự chết và phục sinh của Người cho tới khi Người đến.
7. Phải cử hành Canh Thức Vượt Qua cách trang trọng để giáo dân có thể hiểu ý nghĩa của các biểu tượng và các nghi thức; ý nghĩa này cũng được nói lên qua các lời nhắn nhủ và các lời nguyện.
8. Để duy trì tính chân thật của dấu chỉ, Nến Phục Sinh phải được làm bằng sáp nguyên tuyền, đủ lớn và còn mới, bởi vì diễn tả hình ảnh Chúa Kitô là Ánh Sáng thật soi chiếu thế gian.
9. Do nhu cầu, bài công bố Tin Mừng Phục Sinh cũng có thể do ca viên không phải là phó tế công bố, nhưng người này không xin linh mục chủ tế ban phép lành, và bỏ câu: “Vậy giờ đây…” cho đến hết lời kêu gọi, kể cả lời chào: “Chúa ở cùng anh chị em”.
Có thể hát bản dài hay ngắn.
10. Phải đọc ít nhất ba bài Cựu Ước, và trong trường hợp gấp rút thì đọc ít nhất là hai bài; nhưng không bao giờ được bỏ bài trích sách Xuất hành. Nên hướng dẫn vắn tắt để giáo dân hiểu các bài Cựu Ước này có ý nghĩa tượng trưng và báo trước những thực tại trong Kitô giáo.
11. Phụng vụ Thánh Tẩy trong Canh Thức Vượt Qua đạt ý nghĩa trọn vẹn nếu có ban bí tích Thánh Tẩy cho người lớn hay ít là trẻ em. Bằng không, tại các nhà thờ giáo xứ thì làm phép nước rửa tội. Nơi nào không có ai lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy và cũng không phải làm phép Giếng Rửa Tội, thì làm phép nước để nhắc lại bí tích Thánh Tẩy, sau đó lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích này, rồi rảy nước thánh trên dân chúng.
12. Có thể xông hương khi đọc Tin Mừng, nhưng không mang đèn nến.
13. Dấu chỉ bí tích Thánh Thể được hoàn hảo khi cho rước lễ dưới hai hình bánh rượu trong Canh Thức Vượt Qua. Đấng Thường quyền sở tại suy xét và ấn định các quy tắc về điều này.
14. Lễ Đêm Canh Thức là thánh lễ Phục Sinh tưởng niệm Chúa sống lại. Ai cử hành hoặc đồng tế lễ đêm, còn được cử hành hoặc đồng tế thánh lễ ngày Phục Sinh.

CHÍNH NGÀY:
THÁNH LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH.
Cv 10, 34a.37-43;  Tv 117,1-2.16ab và 17.22-23; Cl 3, 1-4 [1Cr 5, 6b-8]; Ga 20, 1-9 [Lc 24,1-12] (trong thánh lễ chiều cũng có thể đọc Lc 24,13-35). Phải đọc hay hát Ca tiếp liên trong ngày lễ Phục Sinh, còn trong tuần bát nhật thì tùy ý.

GIÁO HUẤN SỐ 21

BÍ TÍCH RỬA TỘI ĐƯỢC CỬ HÀNH THẾ NÀO ?
KHAI TÂM KI TÔ GIÁO

Ngay từ thời các Tông Đồ, để trở thành Kitô hữu người ta phải trải qua con đường khai tâm gồm nhiều giai đoạn. Hành trình này có thể nhanh hay chậm, nhưng luôn hội đủ những điều cốt yếu như sau: loan báo Lời Chúa, đón nhận Tin Mừng kèm theo là hối cải, tuyên xưng đức tin, Rửa Tội, ban Thánh Thần, lãnh nhận Thánh Thể.
Việc khai tâm này, qua các thời đại và theo những hoàn cảnh khác nhau, đã biến đổi nhiều. Vào các thế kỷ đầu tiên của Hội Thánh, việc khai tâm Kitô giáo được triển khai đáng kể, với một giai đoạn dự tòng lâu dài và một chuỗi các nghi thức dọn đường, đánh dấu con đường chuẩn bị của thời kỳ dự tòng bằng những cột mốc phụng vụ và dẫn đến việc cử hành các bí tích khai tâm Kitô giáo. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1229, 1230).

18   18   Tr      THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 2,14.22-33; Tv 15,1-2a và 5.7-8.9-10.11; Mt 28,8-15.

19   19   Tr      THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 2,36-41;  Tv 32,4-5.18-19.20 và 22; Ga 20,11-18.

20   20   Tr      THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 3,1-10; Tv 104,1-2.3-4.6-7.8-9; Lc 24,13-35
                       
Tiết khí: Cốc vũ (mưa rào).


21   21   Tr      THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 3,11-26; Tv 8,2a và 5.6-7.8-9; Lc 24,35-48.
(Không cử hành lễ Thánh Anselmô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

22   22   Tr      THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 4,1-12; Tv 117,1-2 và 4.22-24.25-27a; Ga 21,1-14.

23   23   Tr      THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 4,13-21;  Tv 117,1 và 14-15.16ab và 17-18.19-21;  Mc 16,9-15.
(Không cử hành lễ thánh Giorgiô, tử đạo. Thánh Ađalbertô, giám mục, tử đạo).

24   24   Tr      CHÚA NHẬT II PHỤC SINH.
CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA.
Cv 5,12-16;  Tv 117,2-4.22-24.25-27a; Kh 1,9-11a.12-13.17-19;  Ga 20,19-31.
(Không cử hành lễ Thánh Fiđêlê Sigmaringen, linh mục, tử đạo).
  
CMTC:


* Các giáo xứ: 
- Hòa Bình (hạt Giang Sơn);  
- Thiên Ân (hạt Gia Nghĩa);
- Tân Hưng (hạt Đồng Xoài);
- Phú Xuân (hạt Buôn Hô).
  
* Các giáo họ:
- Vinh Sơn (Giáo xứ Phúc Thành – hạt Đak Mil);
- Vô Nhiễm (Giáo xứ Phúc Bình - hạt Đak Mil).

Bổn mạng
CĐ Xuân Thành - Mẹ Nhân Ái (Vinh An).

GIÁO HUẤN SỐ 22

KHAI TÂM KI TÔ GIÁO (tt)

Ở đâu việc cử hành bí tích Rửa Tội cho các nhi đồng đã thành thói quen phổ biến, thì việc cử hành này trở thành một hành vi duy nhất, gom lại một cách rất tóm tắt các giai đoạn chuẩn bị cho việc khai tâm Kitô giáo. Theo bản chất của nó, việc ban Phép Rửa cho các nhi đồng đòi hỏi một giai đoạn dự tòng sau Phép Rửa. Đây không chỉ là cần thiết phải dạy dỗ sau Phép Rửa, nhưng còn cần làm triển nở ân sủng của bí tích Rửa Tội trong sự tăng trưởng của con người. Đây là phận vụ đặc thù của việc dạy giáo lý. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1231).

25   25   Đ       Thứ Hai.
THÁNH MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.
Thánh vịnh tuần II.
1Pr 5,5b-14;  Tv 88,2-3.6-7.16-17; Mc 16,15-20.
Kỷ niệm 28 năm linh mục quý cha:
GB. Nguyễn Minh Tâm;
Phêrô Bùi Văn Thục.

26   26   Tr      Thứ Ba.
Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15.

Kỷ niệm:
* 16 năm linh mục quý cha:
Phêrô Hoàng Hùng Phi;
Mt. Nguyễn Phú Cường, OSB.
* 08 năm linh mục cha:
Cha Gioakim Phạm Oanh Thắng, O.CIST

27   27   Tr      Thứ Tư.
Cv 5,17-26; Ga 3,16-21.
                       
GHVN:
Thánh Laurensô Nguyễn Văn Hưởng (1856), Linh mục, tử đạo.

28   28   Tr      Thứ Năm.
Thánh Phêrô Chanel, linh mục, tử đạo (Đ). Thánh Luy Grignion Montfort, linh mục (Tr).
Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.
                       
GHVN:
Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan (1840), Linh mục, tử đạo; Thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu (1840) Thầy giảng, tử đạo; Thánh GB. Đinh Văn Thanh (1840), Thầy giảng, tử đạo.

29   29   Tr      Thứ Sáu.
Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Cv 5,34-42; Ga 6,1-15.
                       
GHVN:
Thánh Giuse Nguyễn Duy Tuân (1861), Linh mục OP, tử đạo.
                       
Kỷ niệm:

* 57 năm linh mục:
 Cha Antôn Trương Trọng Tài.
* 55 năm linh mục:
  Cha Gioan Bùi Quang Đạo.
                       
Xin cầu nguyện cho:
           
Cha Phêrô Romeuf (Phương) (+1984)

30   30   Tr      Thứ Bảy.
Thánh Piô V, Giáo Hoàng (Tr).
Cv 6,1-7; Ga 6,16-21.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây