TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVI Thường Niên -Năm B

“Họ như đàn chiên không người chăn”. (Mc 6, 30-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lịch Phụng vụ THÁNG NĂM - 2021

16/04/2021 07:36:19 |   2318

Lịch Phụng vụ THÁNG NĂM - 2021

 

Ý cầu nguyện:
 
Cầu cho thế giới tài chính: Xin cho những người chịu trách nhiệm về tài chính biết làm việc với các chính phủ để chỉnh đốn lãnh vực tài chính và bảo vệ công dân khỏi những hiểm nguy trong lãnh vực này.

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
“Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (GH 67) .

01 20.03  Tr      Thứ Bảy đầu tháng.
Lễ Thánh Giuse Thợ (Tr).
Ngày Quốc tế lao động

Cv 13,44-52;  Ga 14,7-14. (hay lễ về thánh Giuse: St 1,26–2,3 [hay Cl 3,14-15.17.23-24]; Mt 13,54-58).

GHVN: Thánh Aug Schoeffler Đông (1851), MEP, linh mục và thánh Gioan Louis Bonnar Hương (1852), MEP, linh mục, tử đạo.

02   21   Tr      CHÚA NHẬT V PHỤC SINH.
Thánh vịnh tuần I.
Cv 9,26-31; Tv 21,26b-27.28.30.31-32; 1Ga 3,18-24; Ga 15,1-8.

(Không cử hành lễ thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

GHVN: Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu (1854), tử đạo.

03   22   Đ       Thứ Hai. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
1Cr 15,1-8;  Tv 18,2-3.4-5; Ga 14,6-14.

04   23   Tr      Thứ Ba.
Cv 14,19-28;  Ga 14,27-31a.
(THÁNH GIOAN MARTINÔ MOYÊ)

05   24   Tr      Thứ Tư.
Cv 15,1-6;  Ga 15,1-8.

06   25   Tr      Thứ Năm đầu tháng.
Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.

07   26   Tr      Thứ Sáu đầu tháng.
Cv 15,22-31;  Ga 15,12-17.

08   27   Tr      Thứ Bảy.
Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.

09   28   Tr      CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH.
Thánh vịnh tuần II.
Cv 10,25-26.34-35.44-48; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17.

 

GHVN: Thánh Giuse Ngô Duy Hiển (1840), Lm OP, Tử đạo.


10   29   Tr      Thứ Hai.
Cv 16,11-15;  Ga 15,26–16,4a.

11   30   Tr      Thứ Ba.
Cv 16,22-34;  Ga 16,5-11.

 

GHVN: Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm (1847), tử đạo.

12 01.04  Tr      Thứ Tư. Thánh Nêrêô và thánh Achilêô, tử đạo (Đ). Thánh Pancratiô, tử đạo (Đ).
Cv 17,15.22–18,1;  Ga 16,12-15.

13   02   Tr      Thứ Năm. Đức Mẹ Fatima (Tr).

Cv 18,1-8;  Ga 16,16-20. (hay lễ về Đức Mẹ Is 61,9-11; Lc 11,27-28).

14   03   Đ       Thứ Sáu. THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
Cv 1,15-17.20-26;  Tv 112,1-2.3-4.5-6.7-8; Ga 15, 9-17.

15   04   Tr      Thứ Bảy. Cv 18,23-28;  Ga 16,23b-28.
Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN (Tr). Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.

16   05   Tr      CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH.
CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng.
Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Cv 1,1-11; Tv 46,2-3.6-7.8-9; Ep 1,17-23 (hay Ep 4,1-13 hay Ep 4,1-7.11-13); Mc 16,15-20.

17   06   Tr      Thứ Hai. Thánh vịnh tuần III.
Cv 19,1-8;  Ga 16,29-33.

18   07   Tr      Thứ Ba. Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).
Cv 20,17-27;  Ga 17,1-11a.

19   08   Tr      Thứ Tư.
Cv 20,28-38;  Ga 17,11b-19.

20   09   Tr      Thứ Năm. Thánh Bernarđinô Siêna, linh mục (Tr).
Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26.

21   10   Tr      Thứ Sáu. Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ).
Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.

22   11   Tr      Thứ Bảy. Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr).

Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.

GHVN: Thánh Micae Hồ Đình Hy (1857); Thánh Lôrenxô Phạm Viết Ngôn (1862), tđ
Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. (Đ)
St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b; hay Ed 37,1-14; hay Ge 3,1-5). Tv103,1-2a.24 và 35c.27-28.29bc-30; Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.

 

23   12   Đ       CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.
Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Cv 2,1-11; Tv 103,1ab và 24ac.29bc-30.31 và 34; 1Cr 12,3b-7.12-13 (hay Gl 5,16-25); Ga 20,19-23 (hay Ga 15,26-27; 16,12-15)
Đọc hay hát Ca tiếp liên.
                       
MÙA THƯỜNG NIÊN
(Sau Chúa nhật Hiện Xuống)

24   13   Tr      Thứ Hai. Tuần VIII Thường Niên
Thánh vịnh tuần IV
Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Hc 17,20-28; Mc 10,17-27 (hay lễ về Đức Mẹ St 3,9-15.20 [hay Cv 1,12-14]; Tv 86,1-2.3 và 5.6-7;  Ga 19,25-34).

25   14   X       Thứ Ba.
Thánh Bêđa Khả Kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng (Tr). Thánh Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ (Tr).

Hc 35,1-15; Mc 10,28-31.

GHVN: Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân (1857), Thầy giảng, tử đạo.

26   15   Tr      Thứ Tư. Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ.

Hc 36,1.5-6.13-19; Mc 10,32-45.

GHVN: Thánh Gioan Đoàn Trịnh Hoan (1861), linh mục, tử đạo và Thánh Matthêu Nguyễn Văn Phượng (1861), tử đạo.

27   16   X       Thứ Năm. Thánh Augustinô Cantuariô (Tr).
Hc 42,15-26; Mc 10,46-52.

28   17   X       Thứ Sáu.
Hc 44,1.9-13; Mc 11,11-26.

 

GHVN: Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh (1859), tử đạo. 

29   18   X       Thứ Bảy. Thánh Phaolô VI, giáo hoàng.
(Được tuyên thánh ngày 14.10.2018)
Hc 51,17-27; Mc 11,27-33.

30   19   Tr      CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN.
CHÚA BA NGÔI. Lễ Trọng.
Đnl 4, 32-34.39-40; Tv 32,4-5.6.9.18-19.20.22
Rm 8,14-17; Mt 28,16-20.

31   20   Tr      Thứ Hai. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ELISABETH. Lễ kính.
Xp 3,14-18a (hay Rm 12,9-16b). Tv Is 12,2-3.4bcd.5-6;  Lc 1,39-56.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây