TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XII Thường Niên -Năm B

“Chúng ta sang bờ bên kia đi!” (Mc 4,35-41)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lịch phụng vụ THÁNG NĂM -2022

14/11/2021 09:26:26 |   2238
Lịch phụng vụ THÁNG NĂM -2022

Ý cầu nguyện:
Cầu cho giới trẻ sống trọn vẹn niềm tin:
Xin cho giới trẻ, khi được mời gọi sống trọn vẹn niềm tin của mình, có thể khám phá nơi cuộc đời của Đức Maria cách thức lắng nghe, phân định sâu sắc, can đảm sống đức tin và tận tụy phục vụ.


THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

“Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (GH 67) .

01 1.04    Tr      CHÚA NHẬT III PHỤC SINH.
Thánh vịnh tuần III.  
Cv 5,27b-32.40b-41;  Tv 29,2 và 4.5-6.11-12a và 13b; Kh 5,11-14;  Ga 21,1-19 [Ga 21,1-14].
(Không cử hành lễ Thánh Giuse Thợ).
Ngày Quốc tế lao động
                       
CMTC:

                       
* Các giáo xứ:
- Kim Châu (hạt Giang Sơn);
- Tân Lợi (hạt Mẫu Tâm);
- Xuân Hòa (hạt Đăk Mil);
- Bình Hà (hạt Gia Nghĩa);
- Kon H’ring (hạt Buôn Hô).
                         
* Các giáo họ:
- Bình Hưng (Giáo xứ Phước Quả - hạt Phước Long);
- Thiên Ân (Giáo xứ Đăk Ân – hạt Phước Long).
                       
GHVN:
Thánh Aug Schoeffler Đông (1851), MEP, linh mục và thánh Gioan Louis Bonnar Hương (1852), MEP, linh mục, tử đạo.
(THÁNH GIUSE THỢ)
                       
Bổn mạng
:
* Các giáo xứ: Đoàn Kết (hạt Mẫu Tâm); Đông Sơn (hạt Giang Sơn); Hòa Bình (hạt Giang Sơn); Thọ Thành (hạt Mẫu Tâm); Hòa An (hạt Gia Nghĩa); Xã Đoài (hạt Đăk Mil); Đăk Ân (hạt Phước Long); Tân Hưng (hạt Đồng Xoài); Nghĩa Trung (hạt Đồng Xoài); Giuse (hạt Phước Long); Tân Tiến (hạt Phước Long); Thống Nhất (hạt Đồng Xoài). Pơng Drang (hạt Buôn Hô); Chính Tâm (hạt Chính Tòa).
* Các giáo họ: Kim Thành (Giáo xứ Kim Phát – hạt Giang Sơn); Êa Uy (Giáo xứ Buôn Hằng - hạt Chính Tòa); Bình Hưng (Giáo xứ Phước Quả - hạt Phước Long); Tân Thành (Giáo xứ Tân Hưng - hạt Đồng Xoài); Đồng Tâm (Giáo xứ Duy Hòa – hạt Mẫu Tâm); Dang Kang (Giáo xứ Buôn Hằng – hạt Chính Tòa);
* Cộng đoàn:
+ Các cộng đoàn Mến Thánh Giá Bà Rịa: Hòa Tiến (Giáo xứ Hòa Tiến); Nghi Trung (Giáo xứ Nghi Trung); Xuân Sơn - MTG Bà Rịa (Giáo xứ Vinh An).
+ Bình Phước - XiTô Phước Sơn  (OC); Chính Tâm - Khiết Tâm Đức Mẹ NT (Mẫu Tâm); Pơng Rang - Chúa Quan Phòng (Buôn Hô); Đức Minh -  Đăk Mil, Truyền Giáo Ngôi Lời – SVD.
* Quý Cha: Phạm Văn Thưởng; Nguyễn Văn Triều.

GIÁO HUẤN SỐ 23

KHAI TÂM KI TÔ GIÁO (tt)

Từ Công đồng Vaticanô II đối với Giáo Hội La tinh “thời kỳ dự tòng dành cho người thành niên, chia thành nhiều giai đoạn” đã được tái lập. Các nghi thức của thời kỳ này được trình bày trong quyển “Ordo initiationis christianae adultorum(Nghi thức gia nhập Kitô giáo dành cho người lớn”) (1972). Ngoài ra Công đồng còn cho phép, “ngoài những yếu tố đã có trong truyền thống Kitô giáo”, các xứ truyền giáo được chấp nhận “cả những yếu tố vẫn thấy được sử dụng nơi mỗi dân tộc, miễn là các yếu tố đó có thể được thích nghi với nghi thức Kitô giáo”.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1232).

02   2     Tr      Thứ Hai.
Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.
                       
GHVN:
Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu (1854), tử đạo.

Kỷ niệm 11 năm linh mục:
Cha Maria Phaolô Thánh Giá Nguyễn Đình Trọng, Xitô PV.

03   3     Đ       Thứ Ba.
THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

1Cr 15,1-8;  Tv 18,2-3.4-5; Ga 14,6-14.
                       
Bổn mạng:

Cha Nguyễn Văn Hoàng.

04   4     Tr      Thứ Tư.
Cv 8,1b-8;  Ga 6,35-40.
(THÁNH GIOAN MARTINÔ MOYÊ)
                       
Bổn mạng:

Các cộng đoàn Chúa Quan Phòng:  Ban Mê Thuột (BMT); Quỳnh Ngọc (Gx. Quỳnh Ngọc); Đoàn Kết (Đoàn Kết); Đức Hạnh (Đức Hạnh); Kim Châu (Kim Châu).

05   5     Tr      Thứ Năm đầu tháng.
Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.

06   6     Tr      Thứ Sáu đầu tháng.
Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.
                       
Tiết khí: Lập hạ (bắt đầu mùa hè).

07   7     Tr      Thứ Bảy đầu tháng.
Cv 9,31-42;  Ga 6,60-69.

08   8     Tr      CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH.  
CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH.
Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ.
Thánh vịnh tuần IV.  
Cv 13,14.43-52;  Tv 99,2.3.5; Kh 7,9.14b-17;  Ga 10,27-30.  

Quyên góp giúp ĐCV Sao Biển Nha Trang.
  
CMTC:


* Nhà nguyện Tòa Giám Mục (hạt Chính Tòa).
                       
* Các giáo xứ:
- Nghi Xuân (
hạt Gia Nghĩa);
- Tân Lập (
hạt Đồng Xoài);
- Bù Nho (
hạt Phước Long).

GIÁO HUẤN SỐ 24

KHAI TÂM KI TÔ GIÁO (tt)

Vì vậy, ngày nay trong tất cả các nghi lễ La tinh và Đông phương, việc khai tâm Kitô giáo dành cho người thành niên bắt đầu bằng việc họ bước vào giai đoạn dự tòng, và việc khai tâm đó đạt tới tột đỉnh trong một cuộc cử hành duy nhất gồm cả ba bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể. Trong các nghi lễ Đông phương, việc khai tâm Kitô giáo dành cho nhi đồng bắt đầu với bí tích Rửa Tội, liền sau đó là Thêm Sức và Thánh Thể; còn trong nghi lễ La tinh, việc khai tâm kéo dài trong những năm học giáo lý rồi sau đó được kết thúc với bí tích Thêm Sức và bí tích Thánh Thể là tột đỉnh của việc khai tâm Kitô giáo. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1233).

09   9     Tr      Thứ Hai
Cv 11,1-18;  Ga 10,1-10.
                       
GHVN:
Thánh Giuse Ngô Duy Hiển (1840), lm OP, Tử đạo.

10   10   Tr      Thứ Ba.
Thánh Gioan Avila, linh mục, TSHT (Tr).
Cv 11,19-26;  Ga 10,22-30.

Kỷ niệm 04 năm linh mục quý cha:
Phaolô Phạm Đức Chương; Phaolô Nguyễn Đình Cương; Giuse Đậu Đình Hà; Phêrô Nguyễn Tiến Hải; Phêrô Vương Tiên Hoàng;  Giuse Nguyễn Quý Hồng; Đa Minh Nguyễn Quang Huy; Đa Minh Nguyễn Vũ Hoàng Long; Giuse Hoàng Đức Nhung; Giuse Trần Văn Tam; Giuse Nguyễn Thanh Tâm; Giuse Vũ Văn Thảo; Phaolô Võ Hữu Thọ; Tôma Aquinô Nguyễn Văn Tình.
                       
Xin cầu nguyện cho:

Cha Dom. Trần Khắc Thiệu (+1975)

11   11   Tr      Thứ Tư.
Cv 12,24
–13,5a;  Ga 12,44-50.
                       
GHVN: Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm (1847), tử đạo.

12   12   Tr      Thứ Năm.
Thánh Nêrêô và thánh Achilêô, tử đạo (Đ). Thánh Pancratiô, tử đạo (Đ).

Cv 13,13-25;  Ga 13,16-20.
                       
Kỷ niệm 13 năm Giám mục
: Đức Cha Vinh Sơn-Phaolô.

13
  13   Tr      Thứ Sáu. Đức Mẹ Fatima (Tr).           
Cv 13, 26-33;  Ga 14,1-6.
(hay lễ về Đức Mẹ Is 61,9-11; Lc 11,27-28).

Bổn mạng: Cộng đoàn Fatima - Nữ Vương Hòa Bình (Long Điền)

14   14   Đ       Thứ Bảy.
THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

Cv 1,15-17.20-26;  Tv 112,1-2.3-4.5-6.7-8; Ga 15, 9-17.

Kỷ niệm 07 năm linh mục:
Cha Chưởng Ấn Giuse Nguyễn Quang Diệu.

15   15   Tr      CHÚA NHẬT V PHỤC SINH.
Thánh vịnh tuần I.
Cv 14,21b-27; Tv 144,8-9.10-11.12-13ab; Kh 21,1-5a;  Ga 13,31-33a.34-35.
                       
CMTC:

                         
* Các giáo xứ:
- Xuân Lộc (hạt Đăk Mil);
- Hòa An (hạt Gia Nghĩa);
- Giuse (hạt Phước Long);
- Sơn Long (hạt Phước Long).
                       
*  Giáo họ Lộ Đức (Giáo xứ Phú Long - hạt Chính Tòa).

GIÁO HUẤN SỐ 25

TÍNH CÁCH “DẪN VÀO MẦU NHIỀM”
CỦA CUỘC CỬ HÀNH

Ý nghĩa và ân sủng của bí tích Rửa Tội được trình bày rõ ràng trong các nghi thức cử hành. Khi chăm chú theo dõi các cử chỉ và lời nói của cuộc cử hành, các tín hữu được khai tâm về các sự phong phú mà bí tích nầy biểu lộ và thực hiện nơi mỗi người tân tòng.
Dấu Thánh Giá lúc bắt đầu việc cử hành ghi dấu ấn của Đức Kitô trên kẻ sắp thuộc về Người, và nói lên ân sủng cứu chuộc mà Đức Kitô mang lại cho chúng ta nhờ thập giá của Người.
Việc công bố Lời Chúa dọi chiếu chân lý được mạc khải cho các ứng viên và cộng đoàn, và khơi lên lời đáp lại của đức tin, vốn không thể tách rời khỏi bí tích Rửa Tội. Bí tích Rửa Tội, một cách đặc biệt, là “bí tích của đức tin”, bởi vì nó là cửa ngõ bí tích dẫn vào đời sống đức tin. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1234, 1235, 1236).

16   16   Tr      Thứ Hai.
Cv 14,5-18;  Ga 14,21-26.


17   17   Tr      Thứ Ba.
Cv 14,19-28;  Ga 14,27-31a.


18   18   Tr      Thứ Tư.
Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).
Cv 15,1-6;  Ga 15,1-8.


19   19   Tr      Thứ Năm.
Cv 15,7-21;  Ga 15,9-11

Kỷ niệm 2 năm linh mục quý cha:
Phêrô Lê Minh Anh; Phaolô Nguyễn Quang Hải; Giuse Nguyễn Văn Hiếu; Phaolô Nguyễn Tùng Lâm; Gioan Bat. Hồ Anh Phi; Gioan Nguyễn Hoàng Tâm; Phêrô Vương Đình Thắng; Giuse Vũ Văn Tiệp;  Ambrôsiô Trần Đức Trạng; Giuse Nguyễn Văn Triều; Phaolô Nguyễn Văn Yến.

20   20   Tr      Thứ Sáu.
Thánh Bernarđinô Siêna, linh mục (Tr).
Cv 15,22-31;  Ga 15,12-17.

Kỷ niệm 50 năm linh mục:
Cha Giuse Trịnh Văn Hân.

21   21   Tr      Thứ Bảy.
Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ).
Cv 16,1-10;  Ga 15,18-21.

Tiết khí: Tiểu mãn (lũ nhỏ - duối vàng).

22   22   Tr      CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH.
Thánh vịnh tuần II.
Cv 15,1-2.22-29;  Tv 66,2-3.5.6 và 8; Kh 21,10-14.22-23;  Ga 14,23-29.
(Không cử hành lễ Thánh Rita Cascia, N.tu).
                       
GHVN: Thánh Micae Hồ Đình Hy (1857); Thánh Lôrenxô Phạm Viết Ngôn (1862), tđ
                       
CMTC:

                       
* Các giáo xứ:
- Gia Nghĩa (hạt Gia Nghĩa);
- Phước Tín (
hạt Đồng Xoài);
- Pơng Drang (hạt Buôn Hô);
- Long Hà (hạt Phước Long).
                       
* Các giáo họ:
- Thăng Tiến (Giáo xứ Thuận Hiếu - hạt Chính Tòa);
- Buôn Trấp (Giáo xứ Quỳnh Ngọc - hạt Mẫu Tâm);
- Mỹ Yên (Giáo xứ Vinh An - hạt Đăk Mil).

GIÁO HUẤN SỐ 26

TÍNH CÁCH “DẪN VÀO MẦU NHIỀM”
CỦA CUỘC CỬ HÀNH (tt)

Bởi vì bí tích Rửa Tội nói lên sự giải thoát khỏi tội lỗi và kẻ xúi giục tội lỗi là ma quỷ, nên một (hay nhiều) lời nguyện trừ tà được đọc trên ứng viên. Họ được xức dầu dự tòng hay được vị chủ sự đặt tay, và họ minh nhiên từ bỏ Satan. Được chuẩn bị như vậy xong, họ có thể tuyên xưng đức tin của Hội Thánh mà họ sẽ được “trao phó” cho đức tin đó nhờ bí tích Rửa Tội.
Rồi Nước rửa tội được thánh hiến bằng Kinh khẩn cầu Chúa Thánh Thần (hoặc ngay lúc này hoặc đã làm trong đêm Canh thức Vượt Qua). Hội Thánh cầu xin Thiên Chúa để nhờ Con Ngài, quyền năng của Chúa Thánh Thần ngự xuống trên nước này, để những ai sắp được thanh tẩy trong nước này, thì được “sinh ra bởi nước và Thần khí” (Ga 3,5). (Giáo lý HTCG, các số 1237, 1238).

23   23   Tr        Thứ Hai.
Cv 16,11-15;  Ga 15,26–16,4a.


Xin cầu nguyện cho Đức Cố Giám mục:
Giuse Nguyễn Tích Đức (+2011).

24   24   Tr      Thứ Ba.
Cv 16,22-34;  Ga 16,5-11.


Kỷ niệm 13 năm linh mục:
Cha Giuse Nguyễn Văn Thiện, O.Carm.

25   25   Tr      Thứ .
Thánh Bêđa Khả Kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng (Tr). Thánh Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ (Tr).

Cv 17,15.22–18,1;  Ga 16,12-15.              

GHVN:
Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân (1857), Thầy giảng, tử đạo.

Kỷ niệm 12 năm linh mục:
Cha Phêrô Nguyễn Anh Dũng, SMV.

26   26   Tr      Thứ Năm.
Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ.  
Cv 18,1-8;  Ga 16,16-20.                               

GHVN:
Thánh Gioan Đoàn Trịnh Hoan (1861), linh mục, tử đạo và Thánh Matthêu Nguyễn Văn Phượng (1861), tử đạo.

Kỷ niệm 55 năm linh mục:
Cha Đa Minh Phạm Bá Tòng.

27   27   Tr      Thứ Sáu.
Thánh Augustinô Cantuariô (Tr).
Cv 18,9-18;  Ga 16,20-23a.

28   28   Tr      Thứ Bảy.
Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.
                       
GHVN:
Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh (1859), tử đạo.
                       
Xin cầu nguyện cho:

Cha Phêrô Phạm Hữu Nghi (+1972).
Tr      Chiều: LẾ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN. Các bài đọc: Lấy ở chính ngày lễ.

29   29   Tr      CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN.
Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Cv 1,1-11;  Tv 46,2-3.6-7.8-9;  Ep 1,17-23; [Dt 9,24-28; 10,19-23];   Lc 24,46-53.
(Không cử hành lễ Thánh Phaolô VI, gh).
                       
CMTC:


* Đan viện Thiên Hòa (hạt Chính Tòa).

* Các giáo xứ:
- Quảng Nhiêu (hạt Buôn Hô);
- Hòa Tiến (hạt Gia Nghĩa);
- Thanh Hòa (hạt Phước Long).
                       
Bổn mạng: giáo xứ Thiên Đăng (hạt Buôn Hô)

Kỷ niệm:
* 49 năm linh mục:
  Cha Giuse Trần Văn Phúc.
* 10 năm linh mục:
   Cha Tôma Nguyễn Quốc Thịnh.

GIÁO HUẤN SỐ 27

TÍNH CÁCH “DẪN VÀO MẦU NHIỀM”
CỦA CUỘC CỬ HÀNH (tt)

Tiếp đến là nghi thức chính yếu của bí tích: đó là chính việc rửa tội, nó biểu lộ và thực hiện cái chết đối với tội lỗi và việc bước vào đời sống của Ba Ngôi Chí Thánh nhờ được đồng hình đồng dạng với Đức Kitô trong mầu nhiệm Vượt Qua. Phép Rửa được thực hiện một cách có ý nghĩa nhất, qua ba lần dìm xuống nước rửa tội. Nhưng từ xa xưa, việc này cũng có thể được thực hiện bằng cách đổ nước ba lần trên đầu ứng viên.
Trong Giáo Hội La tinh, việc đổ nước ba lần đó được kèm theo lời nói của thừa tác viên: “T..., cha rửa con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. Trong các phụng vụ Đông phương, người dự tòng hướng về phía Đông và linh mục đọc: “Tôi tớ của Thiên Chúa, là T..., được rửa tội nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. Mỗi lần kêu cầu từng Ngôi vị trong Ba Ngôi Chí Thánh, vị chủ sự sẽ dìm người dự tòng xuống nước rồi kéo lên.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1239, 1240).

30   1.5  Tr      Thứ Hai.
Thánh vịnh tuần III
Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.

Kỷ niệm 14 năm linh mục:
Cha Josaphat Hoàng Hữu Đạo, FSF.

31   2     Tr      Thứ Ba.
ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ELISABETH. Lễ kính.
Xp 3,14-18  [Rm 12,9-16b]. Tv Is 12,2-3.4bcd.5-6;  Lc 1,39-56.
                              
Bổn mạng các cộng đoàn: Đăk Som - Tu Đoàn Nam Thừa Sai Thánh Mẫu; Quảng phúc - Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế SMMR.

Kỷ niệm:
* 59 năm linh mục:
Đức Ông Đa Minh Hà Duy Khâm.

* 56 năm linh mục:
Cha Giuse Đặng Sỹ Bình.
                                   
Xin cầu nguyện cho quý cha:

+ Giuse Phạm Quang Đoan (+1990).
+ Giuse Trần Mạnh Cường (+2021).

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây