TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm B

“Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”. (Ga 10, 11-18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

DANH SÁCH LINH MỤC DÒNG

Thứ hai - 12/04/2021 00:07 |   3250

DANH SÁCH LINH MỤC DÒNG
GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT
NĂM 2021

 

STT TÊN THÁNH, HỌ & TÊN SINH LM CHỨC VỤ NƠI MỤC VỤ GHI CHÚ
1 GIOAN NGUYỄN HOÀI AN, SVD 1950 1999   CĐ Thanh Sơn  
2 GIUSE-AN NGUYỄN VĂN BANG - Xitô MC 1960 2008   CĐ Mỹ Ca  
3 MICAE TRẦN PHÚC CA, SVD          
4 PHÊRÔ NGUYỄN TRUNG CHÁNH, SSS 1978 2015   CĐ Long Điền  
5 GIUSE VŨ ĐỨC TÂN CHÂU, SMV 1987 2014 Quản xứ GX Đồng Nai  
6 BÊNAĐÔ TRẦN NGỌC CHÂU, OSB 1965 2007   CĐ Đăk Som  
7 PHÊRÔ PHẠM HỮU CHÍ, OMI 1964 2016   Đồng Xoài  
8 PHÊRÔ NGUYỄN VĂN CHỈNH, CM 1983 2020   CĐ Xuân Hòa  
9 MACTINÔ NGÔ CHÍ CÔNG, SSS 1985 2021   CĐ Long Điền  
10 GIUSE NGUYỄN THÀNH CÔNG, SSS 1968 2010   CĐ Long Điền  
11 M.GIUSE-TUÂN TRẦN TIẾN CÙNG 1977 2012   CĐ Rừng Lạnh  
12 MATTHÊU NGUYỄN PHÚ CƯỜNG, OSB 1969 2006   ĐV Thiên Hòa  
13 VINHSƠN PHẠM TIẾN DUẨN, OP 1977 2014   CĐ Giang Sơn  
14 PHÊRÔ NGUYỄN ANH DŨNG, SMV 1964 2010 Quản xứ GX Vinh Tân  
15 PHÊRÔ TRẦN THANH DŨNG, CM 1972 2012   CĐ Xuân Hòa  
16 ĐAMINH NGUYỄN ĐỨC DUY, OMI 1970 2014 Phó xứ GX Phúc Lộc  
17 JOSAPHAT HOÀNG HỮU ĐẠO, FSF 1958 2008 Phụ tá GX Phước Tín  
18 GIUSE TRẦN DUY ĐẠI, OMI 1975 2018 Phụ tá GX Nhân Cơ  
19 GIUSE NGUYỄN QUỐC ĐẠT, CM 1972 2005   CĐ Hương Sơn  
20 MICAE PHẠM VŨ GIANG ĐÌNH, OP 1981 2017 Phụ tá GX Dũng Lạc  
21 G.B PHẠM VĂN ĐỒNG, SVD          
22 ĐAMINH LÊ VĂN ĐỨC, SVD 1968 2009 Quản xứ GX Tân Tiến  
23 PHÊRÔ HÁN HUY HẠP, SVD 1983 2018 Mục vụ GX Vinh Hà  
24 BÊNAĐÔ NGUYỄN TRỌNG HIỀN, THÁNH GIA LX 1978 2019   Nam Dong  
25 GIUSE NGÔ QUANG HIỆP, SMV 1970 2014 Quản xứ GX Minh Hưng  
26 TÔMA AQ HOÀNG TRỌNG HIẾU, OP 1971 2005 Phó xứ GX Kim Phát  
27 PHÊRÔ NGUYỄN TRỌNG HIẾU, SVD 1962 2006 Quản xứ GX Vinh Hà  
28 PHAOLÔ LƯƠNG VĂN HIẾU, SMV 1968 2016 Quản xứ GX Phú Sơn  
29 PHÊRÔ VŨ VĂN HIẾU, OP 1976 2012 Phó xứ GX Quảng Phú  
30 GIUSE NGUYỄN NGỌC HOÀNG, SVD 1975 2008 Quản xứ GX Thanh Hòa  
31 PHÊRÔ K.M. PHẠM VĂN HÙNG, CRM 1963 2008 Quản xứ GX Châu Ninh  
32 ĐAMINH NGUYỄN HỮU HÙNG, SMV 1969 2016 Phụ tá GX Thống Nhất  
33 ĐAMINH M NGUYỄN ĐỨC HÙNG 1975 2017 Phụ tá GX Nam Thiên  
34 MAXIMILIANÔ K.M. NGUYỄN THẾ HƯNG, CRM 1968 2012 Mục vụ GX Gia Nghĩa  
35 PHANXICÔ-TRUNG TRẦN HỮU KHƯƠNG, O.CIST 1970 2017   CĐ Đăk Phước  
36 ĐAMINH ĐỖ THANH HUYNH, CM          
37 GIUSE NGUYỄN VĂN HUỲNH, SVD 1950 2006   CĐ Thanh Sơn  
38 GIUSE NGUYỄN VĂN KHIÊM, SSS 1970 2001 Phụ tá GX Phước Quả  
39 GB. HỒ QUANG LÂM, CSsR 1970 2004 Quản xứ GX Kim Hòa  
40 PHÊRÔ-QUÝ TRẦN VĂN LINH, O.CIST 1977 2015   CĐ Đăk Phước  
41 ĐAMINH NGUYỄN VĂN LỘC, OMI 1973 2013 Quản xứ GX Phước Tín  
42 GIUSE VŨ ĐỨC LỢI, SDB 1969 2005 Phó xứ GX Vinh An  
43 PHÊRÔ-TỰ NGUYỄN VĂN LỰC - Xitô MC 1968 2008   CĐ Mỹ Ca  
44 PHÊRÔ TRẦN VĂN LỰC, SMV 1974 2016   CĐ Bù Đăng  
  PHÊRÔ DƯƠNG THÁI LONG, CM 1978 2018   CĐ Hương Sơn  
45 LUCA VŨ ĐÌNH LƯU, Xitô PS 1973 2010   ĐV Phước Đăng  
46 G.B LẠI VĂN MƯỜI, OP 1979 2014   CĐ Giang Sơn  
47 P.X.-PHAN NGUYỄN KHẮC NGUYÊN, SSS 1982 2021   CĐ Long Điền  
48 GIUSE ĐỖ VĂN PHI, OP 1981 2018   CĐ Giang Sơn  
49 P.X. NGUYỄN THANH PHONG, OP 1971 2009 Quản xứ GX Quảng Phú  
50 VINH-SƠN LƯƠNG HỒNG PHONG, OP          
51 GIUSE NGUYỄN CÔNG HỒNG PHÚ, CM          
52 GIOAN VIANÊ NGÔ HỒNG PHÚC, SVD 1978 2011 Quản xứ GX Sơn Long  
53 PHÊRÔ NGUYỄN VĂN PHƯƠNG, OP 1971 2005 Quản xứ GX Hòa Nam  
54 ANTÔN ĐẶNG HỒNG QUẢNG, SMV 1962 2011   CĐ Bù Đăng  
55 GIUSE LÊ VĂN QUỐC, SVD 1977 2010 Phụ tá GX Vinh Hà  
56 PHAOLÔ LÊ VĂN QUYỀN, CSsR 1965 2004 Phó xứ GX Thánh Tâm  
57 ANPHONGSÔ ĐINH CÔNG SÁNG, SVD 1971 2010   CĐ Ngôi Lời  
58 GIUSE NGUYỄN HOÀNG SƠN, CSsR 1971 2005 Quản xứ GX Ea Hleo  
59 PHÊRÔ PHAN KHẮC SÙNG, SMV 1966 2014 Phụ tá GX Bù Đăng  
60 GIUSE MARIA TRẦN VĂN TÀI, CSsR 1970 2018 Phó xứ GX Quảng Nhiêu  
61 GIUSE TRẦN NGỌC TÂN, SSS 1970 2005   CĐ Đoàn Kết  
62 GIUSE NGUYỄN THANH TÂM, OP          
63 GIUSE NGUYỄN HỮU THÁI, OMI 1959 2016 Phụ tá GX Nhân Cơ  
64 GIUSE VŨ NGỌC THANH, OP     Phụ tá GX Quảng Phú  
65 GIOAN-KIM PHẠM OANH THẮNG, O.CIST 1975 2014   CĐ Đăk Phước  
66 MICAE PHẠM TIẾN THÀNH, SSS          
67 GIUSE NGUYỄN NGỌC THẢO, SMV 1971 2016 Phụ tá GX Vinh Tân  
68 GIUSE NGUYỄN VĂN THIỆN, O.CARM 1954 2009   GX Kim Phát  
69 PHAOLÔ NGUYỄN HỮU THIỆN, SVD 1978 2013 Phụ tá GX Vinh An  
70 ANTÔN BÙI VĂN THIỀU, SMV 1968 2016 Phụ tá GX Kim Mai  
71 PHÊRÔ NGÔ XUÂN THỊNH, SDB 1972 2010 Phụ tá GX Vinh An  
72 PHÊRÔ-CAO DƯƠNG ĐÌNH THỜI 1966 2000   ĐV Thiên Hòa  
73 GIUSE NGUYỄN VĂN THƯỢC, SMV 1977 2014 Phó xứ GX Quảng Phúc  
74 VINHSƠN MAI HOÀI THƯƠNG 1974 2008   CĐ Xuân Hòa  
75 PIÔ PHẠM ĐÌNH TIẾN, FSF 1969 2014   CĐ Đoàn Kết  
76 GIÊRÔNIMÔ NGUYỄN ĐỨC TIẾN, SSS 1979 2021 Phụ tá GX Quỳnh Ngọc  
77 GB. PHẠM TRỌNG TÌNH, O.Carm 1980 2018   GX Phúc Bình  
78 GIUSE ĐINH QUỐC TĨNH, SVD 1982 2018 Mục vụ GX Sơn Long  
79 GIUSE LƯU QUỐC TOÀN 1984 2019 Phụ tá GX Quảng Phúc  
80 M. PHAOLÔ NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG 1985 2011   CĐ Phước Bình  
81 PHÊRÔ ĐỖ VĂN TRƯỜNG, SDB 1977 2016      
82 PHÊRÔ NGUYỄN TRƯỜNG TÚ, SSS 1981 2017 Phó xứ GX Quỳnh Ngọc  
83 ANTÔN TRẦN ANH TUẤN, OMI 1971 2008 Phụ tá GX Hương Sơn  
84 ANTÔN NGUYỄN THANH TƯỜNG, CM 1979 2012   CĐ Xuân Hòa  
85 ANRÊ NGUYỄN MẠNH TƯỜNG, O.CIST 1975 2015   CĐ Đăk Phước  
86 PHÊRÔ-TỰ LÊ TÂN VIỆT, OSB 1973 2007   CĐ Đăk Som  
87 GIUSE NGUYỄN QUANG VINH     Phụ tá GX Tân Lập  
88 G.B NGUYỄN QUỐC VÕNG, OMI          
89            
90            
 
 Tags: lm dòng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây