TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật 9 TNb - Mình Máu Thánh Chúa Kitô

“Này là Mình Ta. Này là Máu Ta”. (Mc 14, 12-16. 22-26)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

DANH SÁCH LINH MỤC TRIỀU

Chủ nhật - 11/04/2021 22:48 |   4037

DANH SÁCH LINH MỤC TRIỀU
GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT
NĂM 2021

 
STT TÊN THÁNH, HỌ & TÊN SINH LM CHỨC VỤ NƠI MỤC VỤ GHI CHÚ
1 PHÊRÔ LÊ MINH ANH 1984 2020 Phụ tá GX Quảng Nhiêu  
2 PHÊRÔ TRẦN NGỌC ANH 1956 1995 Giáo sư ĐCV Sao Biển  
3 GIUSE NGUYỄN XUÂN ANH 1984 2022 Phó xứ GX Xuân Hòa  
4 G.B. HÀ VĂN ÁNH 1954 1993 nghỉ dưỡng Tòa Giám Mục  
5 PHÊRÔ VŨ HỒNG ÂN 1988 2022 Phó xứ GX Đăk Ân  
6 GB. NGUYỄN HUY BẮC 1967 2000 Trưởng ban Giáo lý GĐ Trung tâm Mục vụ  
7 GIUSE NGUYỄN NGỌC BÍCH 1958 1998 nghỉ dưỡng Tòa Giám Mục  
8 GIUSE TRẦN NGỌC CẦU 1959 1995 Quản xứ GX Phước Quả  
9 G.B. TRẦN ĐỨC CHÂU 1956 1998 Quản xứ GX Hưng Đạo  
10 GIUSE BÙI CÔNG CHÍNH 1957 1993 Pt Hôn nhân & Gia đình Trung tâm Mục Vụ  
11 GIUSE NGUYỄN ĐÌNH CHUNG 1964 2000 Quản xứ GX Vinh Đức  
12 P.X. HOÀNG VĂN CHƯƠNG 1968 2005 Quản xứ GX Vinh Phước  
13 PHAOLÔ PHẠM ĐỨC CHƯƠNG 1980 2018 Phó xứ GX Buôn Hô  
14 P.A. TRƯƠNG HỒNG CHƯƠNG 1959 1995 Quản xứ GX Đăk Nhau  
15 PHÊRÔ DƯƠNG NGUYỄN BẢO CHƯƠNG 1988 2022 Phó xứ GX Quảng Đà  
16 PHAOLÔ NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG 1984 2018 Phó xứ GX Thiên Ân  
17 PHÊRÔ NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG 1978 2014 Phó xứ GX Phước Bình  
18 PHÊRÔ BÙI HÃNH DIỄN 1982 2014   CV Lê Bảo Tịnh  
19 GIUSE NGUYỄN QUANG DIỆU 1975 2015 Chánh Văn phòng Tòa Giám Mục  
20 GIUSE VÕ THANH DIỆU 1981 2014 Quản xứ GX Phúc Thành  
21 PHÊRÔ ĐỖ ĐÌNH DỤC 1967 2005 Quản xứ GX Phú Long  
22 PHÊRÔ HOÀNG KHẮC DŨNG 1972 2007 Quản xứ GX Nhơn Hòa  
23 PHANXICÔ XAVIÊ VŨ VĂN DŨNG 1984 2022 Phó xứ GX Thiên Phước  
24 GIUSE ĐINH TIẾN DƯƠNG 1984 2022 Phó xứ GX Buôn Hằng  
25 GIUSE PHAN QUẢNG ĐẠI 1971 2005 Quản xứ GX Quỳnh Ngọc  
26 GIUSE TRẦN NGỌC ĐẠI 1972 2005 Quản xứ GX Hưng Đạo  
27 GIOAN BÙI QUANG ĐẠO 1941 1967 Quản xứ GX Châu Sơn  
28 G.B. NGUYỄN TIẾN ĐẠT 1975 2010 Quản xứ GX Vinh Trung  
29 PHAOLÔ TRẦN QUỐC ĐẠT 1984 2022 Mục vụ Gh Lạc Thiện  
30 STÊPHANÔ NGUYỄN VĂN ĐẬU 1942 1969 TĐD Tòa Giám Mục  
31 P.X. TRẦN VĂN ĐOÀN 1980 2014 Quản xứ GX An Bình  
32 GIUSE ĐẬU ĐÌNH HÀ 1982 2018 Phó xứ GX Vinh Đức  
33 PHÊRÔ CAO TIẾN HÀ 1970 2009 Quản xứ GX Đức Lệ  
34 ANTÔN HỒ QUANG HẢI 1970 2005 Quản xứ GX Gia Nghĩa  
35 PHÊRÔ NGUYỄN THÁI HẢI 1969 2009 Quản xứ GX Thuận Tâm  
36 PHÊRÔ NGUYỄN TIẾN HẢI 1979 2018 Phó xứ GX Quảng Đà  
37 MICAE TRẦN THẾ HẢI 1949 1990 Nghỉ dưỡng Tòa Giám Mục  
38 PHAOLÔ NGUYỄN QUANG HẢI 1984 2020 Phụ tá GX Nhơn Hòa  
39 G.B. NGUYỄN MINH HẢO 1947 1975 Quản xứ GX Mẫu Tâm  
40 GIUSE TRỊNH VĂN HÂN 1944 1972 Quản xứ GX Thánh Tâm  
41 G.B. NGUYỄN VĂN HẬU 1961 1995 Quản xứ GX Hòa Bình  
42 GIUSE ĐỖ MINH HIỂN 1968 2000 Quản xứ GX Vinh Quang  
43 PHÊRÔ NGUYỄN MINH HIỂN 1979 2013 Quản xứ GX Thiên Phước  
44 ĐAMINH PHẠM SĨ HIỆN 1958 1995 Quản xứ GX Kim Châu  
45 GIUSE PHÙNG QUỐC HIẾU 1970 2005 Quản xứ GX Duy Hòa  
46 GIUSE NGUYỄN VĂN HIẾU 1987 2020 Phụ tá GX Phúc Thành  
47 VINHSƠN MAI VĂN HÒA 1968 2005 Nghỉ dưỡng Tòa Giám Mục  
48 GIUSE NGUYỄN HUY HOÀNG 1984 2017 Phó xứ GX Đông Sơn  
49 P.X. NGUYỄN NGỌC HOÀNG 1959 1998 Quản xứ GX Nam Thiên  
50 PHÊRÔ VƯƠNG TIÊN HOÀNG 1987 2018 Phó xứ GX Buôn Hằng  
51 GIUSE NGUYỄN ĐỨC HOÀNG 1984 2022 Phó xứ GX Vinh An  
52 PHILIPPHÊ NGUYỄN VĂN HOÀNG 1968 2008 Phụ trách GX Bình Hà  
53 GIUSE NGUYỄN QUÝ HỒNG 1983 2018 Phó xứ GX Phúc Lộc  
54 PHÊRÔ NGUYỄN MINH HUÂN 1970 2005 Quản xứ GX Nghi Trung  
55 VINHSƠN NGÔ VĂN HÙNG 1967 2006 Quản xứ GX Kitô vua  
56 ANTÔN NGUYỄN PHI HÙNG 1968 2000 Nghỉ dưỡng Tòa Giám Mục  
57 PHAOLÔ NGUYỄN THƯ HÙNG 1959 1998 Quản xứ GX Vinh An  
58 GIUSE PHẠM TẤN HÙNG 1969 2007 Quản xứ GX Xã Đoài  
59 ĐAMINH NGUYỄN QUANG HUY 1987 2018 Phó xứ GX Bù Nho  
60 ANTÔN NGUYỄN VĂN HUYNH 1970 2009 Nghỉ dưỡng Tòa Giám Mục  
61 PHÊRÔ PHẠM BÁ HUỲNH 1973 2007 Quản xứ GX Quảng Đà  
62 G.B. NGUYỄN QUỐC HƯNG 1972 2007 Du học Pháp  
63 GIUSE VŨ ĐỨC HƯỚNG 1962 2000 Quản xứ GX Nghĩa Trung  
64 GIUSE NGUYỄN VĂN KHÁNH 1957 1993 Quản xứ GX Hòa An  
65 GIUSE NGUYỄN QUỐC KHÁNH 1983 2022 Phó xứ GX Ea Tul  
66 GIUSE TRỊNH VĂN KÍNH 1975 2010 Quản xứ GX Phú Riềng  
67 PHÊRÔ Y KRƠN 1976 2014   Học viện Sài Gòn  
68 ANTÔN PHẠM QUANG LÂM 1973 2013 Quản xứ GX Pơng Drang  
69 PHAOLÔ NGUYỄN TÙNG LÂM 1979 2020 Phụ tá GX Phước Long  
70 ANTÔN VŨ THANH LỊCH 1936 1963 Quản xứ GX Dũng Lạc  
71 G.B. NGUYỄN VĂN LIÊM 1970 2005 Quản xứ GX Bù Đăng  
72 P.X. TRẦN HỒNG LINH 1974 2005 Quản xứ GX Thọ Thành  
73 GIUSE NGUYỄN QUỐC LOAN 1959 1998 Quản xứ GX Thuận Hiếu  
74 ĐAMINH NGUYỄN VŨ HOÀNG LONG 1982 2018 Phó xứ GX Giang Sơn  
75 P.X. VŨ VĂN LUÂN 1978 2014 Phó xứ GX Thiên Phước  
76 GIUSE NGUYỄN TRUNG LUẬT 1982 2017 Phó xứ GX Đăk Ân  
77 PHÊRÔ M. NGUYỄN KHÁNH LUYỆN 1983 2022 Phó xứ GX Xuân Lộc  
78 GIACÔBÊ PHẠM XUÂN LƯƠNG 1958 1995 Quản xứ GX Thánh Linh  
79 G.B. NGUYỄN ĐÌNH LƯỢNG 1961 1998 Quản xứ GX Quảng Nhiêu  
80 VINH SƠN PHẠM HỮU MẠNH 1984 2017 Quản xứ GX Đức Hạnh  
81 ANRÊ TRẦN THẾ MINH 1978 2010 Quản xứ GX Kon Hring  
82 PHAOLÔ MAI VĂN NAM 1981 2014 Quản xứ GX Phú Xuân  
83 ĐAMINH MAI XUÂN NAM 1952 1998 Quản xứ GX Chính Nghĩa  
84 GIUSE NGUYỄN VĂN NGHĨA 1959 1995 Quản xứ GX Phúc Lộc  
85 GIUSE NGUYỄN ĐÌNH NGỌC 1977 2010 Quản xứ GX Đức Hạnh (PL)  
86 GIUSE VŨ NGỌC NGUYÊN 1967 2007 Nghỉ dưỡng Tòa Giám Mục  
87 PHÊRÔ TRẦN HIỀN NGỰ 1985 2022 Phó xứ GX Long Điền  
88 GIUSE NGUYỄN VĂN NHIỆM 1973 2007 Quản xứ GX Thiên Đăng  
89 GIUSE HOÀNG ĐỨC NHUNG 1985 2018 Phó xứ GX Gia Nghĩa  
90 PHAOLÔ TRẦN VĨNH NIỆM 1975 2010 Quản xứ GX Đăk Ân  
91 PHÊRÔ TRẦN BẢO NINH 1968 2007 Quản xứ GX Kim Mai  
92 PHAOLÔ LƯU VĂN PHAN 1980 2014 Quản xứ GX Vinh Hương  
93 PHÊRÔ HOÀNG HÙNG PHI 1971 2006 Quản xứ GX Trung Nghĩa  
94 GB. HỒ ANH PHI 1985 2020 Phụ tá GX An Bình  
95 G.B. NGUYỄN CÔNG PHI 1979 2014 Quản xứ GX Thuận Lợi  
96 G.B. PHẠM VĂN PHONG 1979 2014 Quản xứ GX Tình Thương  
97 GIUSE PHAN VĂN PHÚC 1970 2009 Quản xứ GX Long Hà  
98 GIUSE TRẦN VĂN PHÚC 1942 1973 Quản lý Tòa Giám Mục  
99 PHÊRÔ NGUYỄN LÊ HỒNG PHƯƠNG 1986 2022 Phó xứ GX Thánh Tâm  
100 PHAOLÔ CAO ĐÌNH QUANG 1975 2017 Quản xứ GX Trường Xuân  
101 SIMON HOÀNG KIM QUANG 1968 2009 Quản xứ GX Thiên Ân  
102 GIUSE NGUYỄN VĂN QUANG 1967 2014 Quản xứ GX Thuận Hòa  
103 GIUSE NGUYỄN VINH QUANG 1971 2009 Quản xứ GX Ea Kmar  
104 GIUSE NGUYỄN NGỌC QUẾ 1947 1975 Quản xứ GX Chi Lăng  
105 PHAOLÔ CAO ANH QUỐC 1973 2013 Quản xứ GX Quảng Phúc  
106 GIUSE TRẦN VĂN ROÃN 1952 1995 Quản xứ GX Nhân Cơ  
107 G.B. NGUYỄN NGỌC SANG 1981 2014 Quản xứ GX Chính Tâm  
108 GIUSE BÙI ĐÌNH SÂM 1981 2017 Quản xứ GX Bác Ái  
109 GIUSE TRẦN VĂN TAM 1982 2018 Phó xứ GX Tân Lợi  
110 G.B. CAO THANH TÂM 1962 2000 Quản xứ GX Đông Sơn  
111 G.B. HOÀNG MINH TÂM 1972 2007 Quản xứ GX Tân Lợi  
112 NICOLAS LƯU NHẤT TÂM 1973 2010 Nghỉ dưỡng Tòa Giám Mục  
113 GIOAN NGUYỄN HOÀNG TÂM 1972 2005 Phụ tá GX Vinh Quang  
114 GIUSE NGUYỄN THANH TÂM 1983 2018 Phó xứ GX Trung Nghĩa  
115 G.B. NGUYỄN MINH TÂM 1961 1994 Quản xứ GX Vinh Hòa  
116 ANTÔN TRẦN NHÂN TÂM 1982 2017 Quản xứ GX Thiên Đăng  
117 ĐAMINH NGUYỄN THẾ THÀNH TÂM 1987 2022 Phó xứ GX Đăk Nhau  
118 PHÊRÔ NGÔ ANH TẤN 1968 2000 Quản xứ GX Phước Long  
119 PHÊRÔ NGUYỄN VĂN THÁI 1959 2000 Linh hướng CV Lê Bảo Tịnh  
120 PHAOLÔ TRẦN VĂN THANH 1975 2013 Quản xứ GX Xuân Lộc  
121 GIUSE TRỊNH MINH THANH 1973 2005 Quản xứ GX Long Điền  
122 ĐAMINH NGUYỄN VĂN THÀNH 1955 1998 Quản xứ GX Đồng Xoài  
123 GIUSE TRẦN THẾ THÀNH 1958 1998 Quản xứ GX Thổ Hoàng  
124 ANTÔN DƯƠNG VĂN THẢO 1975 2014 Phó xứ GX Hòa Tiến  
125 GIUSE VŨ VĂN THẢO 1984 2018 Phó xứ GX Châu Sơn  
126 ĐAMINH TRẦN ĐÌNH THĂNG 1968 2005 Quản xứ GX Tân Lập  
127 PHÊRÔ VƯƠNG ĐÌNH THẮNG 1984 2020 Phụ tá GX Thuận Tâm  
128 ĐAMINH LÊ VĂN THẾ 1973 2005 Quản xứ GX Hòa Tiến  
129 G.B. TRỊNH ĐÌNH THẾ 1976 2013 Quản nhiệm Giáo họ Lạc Thiện  
130 PHÊRÔ NGUYỄN THÀNH THIỆN 1962 2000 Nghỉ dưỡng Tòa Giám Mục  
131 G.B. NGUYỄN VĂN THIỆN 1981 2014 Quản nhiệm Giáo họ Ea Lê  
132 TÔMA NGUYỄN QUỐC THỊNH 1974 2012 Quản xứ GX Nghi Xuân  
133 PHÊRÔ LƯU THỌ 1962 1998 Quản xứ GX Tân Hòa  
134 GIUSE TRẦN XUÂN THỌ 1975 2014 Quản xứ GX Bùi Phát  
135 PHAOLÔ VÕ HỮU THỌ 1979 2018 Phó xứ GX Nhân Cơ  
136 PHAOLÔ DƯƠNG ANH THƠ 1973 2013 Quản xứ GX Thiên Hoa  
137 G.B. NGUYỄN QUỐC THUẦN 1982 2014   Trung tâm Mục vụ  
138 PHÊRÔ BÙI VĂN THỤC 1959 1994 Quản xứ GX Giang Sơn  
139 GIUSE PHẠM VĂN THƯỞNG 1979 2019 Phó xứ GX Kon Hring  
140 ĐAMINH ĐINH CÔNG TIẾN 1957 2000 Nghỉ dưỡng Tòa Giám Mục  
141 PHÊRÔ NGUYỄN HÙNG TIẾN 1973 2005 Quản xứ GX Buôn Hằng  
142 GIUSE VŨ VĂN TIỆP 1988 2020 Phụ tá GX Kim Châu  
143 TÔMA-AQUINÔ NGUYỄN VĂN TÌNH 1981 2018 Phó xứ GX Chi Lăng  
144 GIUSE VŨ NGỌC TOÀN 1964 2000 Quản xứ GX Công Chính  
145 AMBRÔSIÔ TRẦN ĐỨC TRẠNG 1985 2020 Phụ tá Giáo họ Lạc Thiện  
146 GIUSE HOÀNG QUANG TRÍ 1982 2014   Học viện Sài Gòn  
147 GIUSE NGUYỄN VĂN TRIỀU 1987 2020 Phụ tá GX Vinh Hòa  
148 GIUSE ĐẬU QUANG TRUNG 1981 2017 Quản xứ GX Giuse  
149 G.B. PHẠM THẾ TRUYỀN 1965 2000 Quản xứ GX Kim Phát  
150 PHÊRÔ TRẦN THANH TRUYỀN 1980 2014 Phó xứ GX Quỳnh Ngọc  
151 PHÊRÔ TRẦN THANH TRỰC 1974 2010 Phó xứ GX Thiên Ân  
152 GIUSE BÙI VĂN TRƯỜNG 1970 2005 Quản xứ GX Phúc Bình  
153 ANTÔN LÊ ANH TUẤN 1971 2005 Quản xứ GX Phú Lộc  
154 MATTHÊU NGUYỄN QUANG TUẤN 1959 1998 Quản xứ GX Buôn Hô  
155 PHÊRÔ NGUYỄN ĐỨC TUYÊN 1973 2007 Quản xứ GX Xuân Hòa  
156 GIUSE TRẦN HỮU TỪ 1959 1998 Quản xứ GX Thống Nhất  
157 GIUSE TRẦN VŨ THIÊN UY 1983 2017 Phó xứ GX Ea Hleo  
158 GIUSE NGUYỄN VĂN ÚY 1972 2005 Giám đốc CV Lê Bảo Tịnh  
159 G.B. TRẦN THƯỢNG UYỂN 1971 2005 Quản xứ GX Phước Vĩnh  
160 ANTÔN LÊ CÔNG VĂN 1979 2017 Quản xứ GX Đồng Tâm  
161 ĐAMINH VŨ ĐỨC VĂN 1961 2013 Quản xứ GX Đoàn Kết  
162 G.B. TRẦN VINH 1980 2014 Quản xứ GX Thuận Phúc  
163 GB. HOÀNG NGUYÊN VŨ 1977 2017 Quản xứ GX Ea Tul  
164 GIUSE HỒ NGỌC VŨ 1974 2010 Quản xứ GX Phú Văn  
165 GIUSE HUỲNH NGỌC VŨ 1967 2005 Phó xứ GX Mẫu Tâm  
166 PHÊRÔ NGUYỄN THANH VŨ 1975 2010 Quản xứ GX Bình Minh  
167 GB. NGUYỄN VƯƠNG 1987 2022 Phó xứ GX Ea Hleo  
168 GIUSE MARIA TRẦN LÊ HOÀNG VỸ 1985 2019   CV Lê Bảo Tịnh  
169 GIOAN Y XUẤT LUKA 1977 2017   Học viện Sài Gòn  
170 PHAOLÔ NGUYỄN VĂN YẾN 1984 2020 Phụ tá GX Giang Sơn  
171            
172            
173            
174            

 
 Tags: Lm triều

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây