TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XII Thường Niên -Năm B

“Chúng ta sang bờ bên kia đi!” (Mc 4,35-41)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN

Thứ năm - 10/08/2023 14:13 |   442
Bà Ma-ri-a nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.” (Lc 1,39-56)

15/08/2023
THỨ BA TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN
Đức Maria hồn xác lên trời

Mẹ lên trời

Lc 1,39-56


THIÊN CHÚA CỨU ĐỘ
Bà Ma-ri-a nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.” (Lc 1,46-47)

Suy niệm: “Thiên Chúa cứu độ”, một ý niệm không hề xa lạ với niềm tin và lòng mong đợi của dân Do-thái như được nhắc  tới rất nhiều trong Cựu Ước, đặc biệt các thánh vịnh. Nhưng mức độ nhận hiểu của họ về công trình ấy vẫn còn nhiều giới hạn. Lắm khi mầu nhiệm “cứu độ” chỉ còn là kỷ niệm về những chiến tích oai hùng trong quá khứ mà ngày nay “cha ông thuật lại cho con cháu” (x. Xh 10,2). Lắm khi dân Do thái lại chỉ mong đợi một vị vua trần thế đến giải cứu họ khỏi ách đô hộ của ngoại bang và ban cho họ của cải, quyền lực ở thế gian này. Thế nhưng mục tiêu tối hậu của chương trình cứu độ là giải thoát nhân loại khỏi án phạt tội lỗi để được cùng Chúa hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên quốc. Điều đó đã được khởi đầu nơi Đức Ki-tô phục sinh rồi đến những kẻ thuộc về Ngài (x. 1Cr 15,23), và nay được chứng thực nơi Đức Ma-ri-a khi Mẹ được đưa về trời cả hồn và xác.

Mời Bạn: Được ban tặng biết bao diễm phúc, Đức Ma-ri-a đã hớn hở vui mừng ngợi khen “Thiên Chúa là Đấng Cứu độ”, lời ngợi khen bao hàm lời tuyên xưng với thái độ khiêm tốn, tạ ơn và sẵn sàng để Ngài cứu độ Mẹ theo ý Chúa muốn và theo cách Chúa làm: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Thái độ và lời ngợi khen của Mẹ là cách tuyệt hảo nhất để đáp lại hồng ân cứu độ của Thiên Chúa cũng phải là cách chúng ta đáp lại hồng ân Chúa ban cho chúng ta để chúng ta được ơn cứu độ.

Sống Lời Chúa: Thiên Chúa cứu độ ta ta qua mỗi giây phút hiện tại. Hãy luôn sẵn sàng vâng phục thánh ý của Ngài.

Cầu nguyện: Đọc hoặc hát bài ca “Linh hồn tôi Ngợi Khen Chúa” (Magnificat).

 


BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ BA TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN

Ca nhập lễ

Lạy Chúa, xin Chúa nhìn lại lời minh ước, và xin đừng nỡ lãng quên đời sống con người cơ khổ. Lạy Chúa, xin Chúa đứng lên xét xử, và xin đừng quên lãng những ai tìm kiếm Chúa.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã được phúc gọi Chúa là Cha; xin cho chúng con ngày càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đáng được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: (Năm I) Ðnl 31, 1-8

“Giosuê, anh hãy dũng mạnh và can đảm: anh sẽ đem dân vào Ðất Nước”.

Trích sách Ðệ Nhị Luật.

Môsê đến nói với toàn dân Israel tất cả những lời này: “Tôi hôm nay đã một trăm hai mươi tuổi. Tôi không còn đi đứng được nữa, nhất là khi Chúa đã phán cùng tôi rằng: “Ngươi sẽ không qua sông Giođan này”. Chúa là Thiên Chúa của ngươi sẽ qua trước ngươi, chính Người sẽ tiêu diệt các dân tộc ấy trước mặt ngươi và ngươi sẽ thắng chúng. Chính Giosuê sẽ qua trước ngươi như Chúa đã phán. Chúa sẽ đối xử với chúng như đã đối xử với Sêhon và Og là vua người Amorê và với đất nước các vua ấy. Người đã tiêu diệt chúng. Vậy khi Chúa nộp chúng cho các ngươi, các ngươi sẽ đối xử với chúng như tôi đã truyền cho các ngươi. Hãy dũng mạnh và kiên trì, đừng sợ, đừng kinh hãi trước mặt chúng. Vì chính Chúa là Thiên Chúa các ngươi dẫn đường cho các ngươi, Người sẽ không bỏ rơi và lìa khỏi các ngươi”.

Ông Môsê gọi ông Giosuê đến và nói với ông trước mặt toàn dân Israel rằng: “Hãy dũng mạnh và can đảm: vì anh sẽ đem dân này vào Ðất Nước Chúa đã thề hứa sẽ ban cho cha ông chúng; chính anh sẽ bắt thăm phân chia phần đất ấy. Chúa là Ðấng dẫn đàng cho anh, chính Người sẽ ở với anh. Người sẽ không bỏ rơi và lìa khỏi anh. Anh đừng sợ và đừng kinh hãi”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Ðnl 32, 3-4a. 7. 8. 9 và 12

Ðáp: Chúa lấy dân Người làm phần riêng mình (c. 9a).

Xướng: Tôi sẽ kêu cầu thánh danh Chúa. Các ngươi hãy mang sự uy linh lại cho Chúa chúng ta. Các công trình của Thiên Chúa đều hoàn hảo, và mọi đường lối của Người đều chính trực.

Xướng: Ngươi hãy nhớ lại những ngày xa xưa, hãy tưởng nghĩ lại mỗi thế hệ: Hãy hỏi cha ngươi, và người sẽ loan báo cho ngươi; hãy hỏi tổ phụ ngươi, và các ngài sẽ chỉ dạy ngươi.

Xướng: Khi Ðấng Tối Cao phân chia các dân tộc, khi Người tách biệt con cái của Ađam, Người đã thiết lập ranh giới của các nước, chiếu theo số con cái Israel.

Xướng: Nhưng Chúa lấy dân Người làm phần riêng mình, chọn Giacóp làm dây đo cơ nghiệp của Người. Chỉ có một Chúa là Ðấng dẫn đưa nó, và chẳng có Chúa nào khác ở với nó.

Bài Ðọc I: (Năm II) Ed 2, 8 – 3, 4

“Người ban cho tôi cuốn sách ấy làm lương thực: nó trở nên ngọt ngào như mật trong miệng tôi”.

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Chúa phán như thế này: “Phần ngươi, hỡi con người, hãy nghe các lời Ta sẽ phán cùng ngươi; ngươi chớ phản nghịch như loài phản nghịch kia. Hãy mở miệng mà ăn những sự Ta sẽ ban cho ngươi”. Tôi nhìn, thì có một bàn tay đưa về phía tôi, trong tay có cuốn sách cuộn lại. Người mở cuốn sách ra trước mặt tôi: sách viết cả mặt trong, mặt ngoài. Trong sách viết những lời than van, rên rỉ và kêu trách.

Người phán cùng tôi rằng: “Hỡi con người, ngươi hãy ăn sự ngươi tìm được. Hãy ăn cuốn sách này và đi nói với con cái Israel”. Tôi mở miệng và Người cho tôi ăn cuốn sách ấy và bảo tôi rằng: “Hỡi con người, hãy lấy cuốn sách Ta ban cho ngươi làm lương thực mà ăn cho no”. Tôi ăn và nó trở nên ngọt ngào như mật trong miệng tôi. Và Người phán cùng tôi rằng: “Hỡi con người, hãy đi đến nhà Israel và nói cho chúng nghe những lời của Ta”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 118, 14. 24. 72. 103. 111. 131

Ðáp: Các lời sấm của Chúa ngọt ngào trong cổ họng con là dường nào (c. 103a).

Xướng: Con vui vì đường lối lời Ngài nghiêm huấn, dường bằng được mọi thứ giàu sang.

Xướng: Vì lời nghiêm huấn của Ngài là điều con ưa thích, các thánh chỉ của Ngài là những bậc cố vấn của con.

Xướng: Ðối với con, luật pháp do miệng Chúa đáng chuộng hơn vàng bạc châu báu muôn ngàn.

Xướng: Các lời sấm của Ngài ngon ngọt thay cho cổ họng con, ngọt hơn cả mật ong đổ miệng con.

Xướng: Lời Ngài nghiêm huấn là sản nghiệp của con muôn đời: vì những điều đó khiến cho lòng con hoan hỉ.

Xướng: Con há miệng để hút nguồn sinh khí, vì con ham muốn những chỉ thị của Ngài. –

Alleluia: 1 Sm 3, 9

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe: Chúa có lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 18, 1-5. 10. 12-14

“Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi: “Chớ thì ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời.

“Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Ta, Ðấng ngự trên trời.

“Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, Thầy bảo thật các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó, hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con trên trời không muốn để một trong những kẻ bé mọn này phải hư mất”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Giáo Hội bánh và rượu này, để Giáo Hội dùng làm của lễ dâng lên Chúa; cúi xin Chúa nhân từ chấp nhận, và dùng quyền năng biến đổi thành bí tích cứu độ chúng con. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy ca tụng Chúa, Đấng đã cho ngươi ăn no tinh hoa lúa mì.

Hoặc đọc:

Chúa phán: Bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận bí tích nhiệm mầu là Mình và Máu Ðức Kitô; xin cho bí tích này giải thoát chúng con khỏi tội lỗi, và giúp chúng con luôn vững vàng sống theo chân lý của Chúa. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

MUỐN LÀM LỚN, PHẢI LÀM GÌ? (Mt 18, 1-5. 10. 12-14)
Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP

Trong xã hội mọi thời, những chuyện như tranh dành quyền lực luôn diễn ra nhan nhản. Tuy nhiên, sự tiêu cực này không phải không có trong thời Đức Giêsu, vì thế, ta không lạ gì khi thấy các môn đệ lên tiếng hỏi Ngài: “Ai là người lớn nhất trong Nước Trời?”. Hồi hộp, mong mỏi chờ đợi Đức Giêsu lên tiếng! Nhưng khi Ngài lên tiếng thì các ông té ngửa và chưng hửng, bởi vì mưu ý của các ông đã bị lật đổ.

Nhân đây, Đức Giêsu đã dạy cho các môn đệ bài học:

– Điều kiện cần để được vào Nước Trời là: “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”.

– Điều kiện đủ để là người lớn nhất trong Nước Trời là: “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời”.

Tại sao vậy? Thưa! Bởi vì nên giống trẻ nhỏ thì: chân thành, không thù oán, không giận giữ, không màng công danh và luôn phó thác mọi sự nơi cha mẹ chúng.

Như vậy, Đức Giêsu muốn các môn đệ của mình phải mặc lấy những tâm tình đó để sẵn sàng hy sinh, tự hạ và chấp nhận mọi sự vì Nước Trời. Trở nên người phục vụ theo gương của chính Ngài là: “Đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ”.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cũng mặc lấy tâm tình của trẻ thơ như Đức Giêsu mong muốn. Biết chấp nhận thân phận yếu đuối để cần đến ơn Chúa và biết sống trong sự khiêm tốn, phó thác.

Được như thế, nhân loại này sẽ không còn chiến tranh, hận thù. Các gia đình sẽ ấm êm hạnh phúc vì mọi người biết sống cho nhau và vì nhau.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được yêu mến Chúa tha thiết, luôn sống trong tâm tình phó thác, và sẵn sàng dấn thân phục vụ anh chị em để được hạnh phúc Nước Trời làm gia nghiệp. Amen.


BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
Thánh lễ vọng: Đức Maria hồn xác lên trời

Ca nhập lễ

Lạy Đức Maria, mọi người tôn vinh Mẹ là đấng hôm nay được nhắc lên trên các Thiên Thần, và khải hoàn với Chúa Kitô đến muôn đời.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã đoái thương nhìn đến tôi tớ khiêm nhường của Chúa là Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a, và ban ân huệ tuyệt vời là cho Người làm Mẹ của Con Một Chúa nhập thể, và hôm nay còn ân thưởng cho Người vinh phúc vô song. Phần chúng con đã được Chúa thương cứu chuộc, xin Chúa nhận lời Ðức Trinh Nữ cầu thay nguyện giúp, cho chúng con cũng được hưởng vinh quang trên trời. Chúng con cầu xin…

Hát hoặc đọc Kinh Tin Kính

Bài đọc I: 1 Sb 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2

“Mọi người cung nghinh hòm bia Thiên Chúa đến đặt giữa nhà xếp do Đavít dựng lên”.

Trích sách Sử Biên Niên quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, Đavít triệu tập toàn thể dân Israel và Giêrusalem, để cung nghinh hòm bia Thiên Chúa đến nơi đã dọn sẵn. Có cả con cái Aaron và những người thuộc dòng tộc Lêvi.

Con cái Lêvi dùng đòn khiêng mà khiêng hòm bia Thiên Chúa trên vai, như Môsê đã truyền dạy theo lời Chúa phán. Đavít cũng truyền lệnh cho các trưởng tộc người Lêvi phải cắt đặt anh em mình phụ trách ca hát, với những nhạc khí, gồm đàn cầm, đàn sắt và não bạt, để trổi lên những tiếng đàn ca hân hoan. Vậy mọi người cung nghinh hòm bia Thiên Chúa đến đặt giữa nhà xếp do Đavít dựng lên: đoạn hiến dâng của lễ toàn thiêu và cầu an trước mặt Chúa. Khi vua Đavít hiến dâng của lễ toàn thiêu và cầu an xong, người nhân danh Chúa chúc lành cho dân chúng. Đó là lời Chúa.

Đáp ca: Tv 131, 6-7. 9-10. 13-14

Đáp: Lạy Chúa, xin lên đường đi tới nơi an nghỉ, Chúa và Hòm bia oai quyền của Chúa cùng đi 

Xướng: Đây là điều chúng tôi đã nghe nói tại E-phra-ta, chúng tôi đã gặp thấy nơi đồng ruộng Gia-ar. Chúng ta hãy tiến vào nhà Chúa, hãy sụp lạy trước bệ dưới chân Người. 

Xướng: Các tư tế của Ngài hãy mặc lấy lòng đạo đức, và các tín đồ của Ngài hãy mừng rỡ hân hoan. Xin vì Đavít là tôi tớ Chúa, Chúa đừng hắt hủi người được Chúa xức dầu. 

Xướng: Bởi chưng Chúa đã kén chọn Sion, đã thích lựa Sion làm nơi cư ngụ cho mình. Ngài phán: “Đây là nơi nghỉ ngơi của Ta tới muôn đời, Ta sẽ cư ngụ nơi đây, vì Ta ưa thích”. 

Bài đọc II: 1 Cr 15, 54-57

“Người đã ban cho chúng ta sự chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, khi xác hay chết này mặc lấy sự trường sinh, thì lúc ấy ứng nghiệm lời đã ghi chép rằng: “Sự chết đã tiêu tan trong chiến thắng. Hỡi tử thần, chiến thắng của ngươi ở đâu? Hỡi tử thần, nọc độc của ngươi ở đâu? Nọc độc của sự chết là tội, thế lực của tội là lề luật”. Cảm tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.

Alleluia: Lc 11, 28

Alleluia, alleluia! – Phúc cho những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa. – Alleluia.

Phúc âm: Lc 11, 27-28

“Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: “Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú”. Nhưng Người phán rằng: “Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn”.

Đó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Mừng lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời và tin tưởng vào lời chuyển cầu của Mẹ, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Giáo Hội, cho thế giớivà cộng đoàn chúng ta.

1. Đức Maria là khởi đầu và là hình ảnh của Giáo Hội, nơi đó Thiên Chúa đã mạc khải mầu nhiệm cứu độ. Xin cho Giáo Hội biết noi theo mẫu gương của Mẹ, để giảng dậy và làm chứng rằng, quê hương đích thực của chúng ta ở trên trời.

2. Đức Maria linh hồn và xác lên trời chỉ cho chúng ta biết đâu là cùng đích của mỗi người. Xin cho chúng ta nhận biết và noi theo sứ điệp Phục Sinh Mẹ đã thực hiện trong đời sống mình.   

3. Đức Maria linh hồn và xác lên trời là kiểu mẫu của mỗi người chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta quyết tâm thực hiện chương trình của Chúa trong cuộc sống, nhờ đó trở nên con của Người trong Chúa Giêsu.

4. Đức Maria vinh hiển cả hồn lẫn xác là hoa trái đầu tiên của ơn cứu chuộc. Xin Mẹ trợ giúp mỗi người trong cộng đoàn chúng ta khi gặp gian nan, vất vả, luôn biết can đảm chiến thắng tội lỗi và tính ích kỉ của mình.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha nhân lành, Chúa đã muốn cứu độ hết mọi người, và nơi Đức Maria, Chúa đã chỉ cho chúng con biết quê hương đích thực của chúng con ở trên trời. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Chúa Kitô, và là mẹ của mỗi người chúng con, xin lắng nghe lời chúng con tha thiết cầu xin. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, nhân ngày mừng Thánh Mẫu Ma-ri-a lên trời, xin thương nhận của lễ chúng con dâng để tạ tội và ngợi khen Chúa. Vì lễ tế này, xin tha thứ tội lỗi chúng con và giúp chúng con hằng biết cảm tạ Chúa. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng như trong thánh lễ chính ngày.

Ca hiệp lễ

Phúc cho lòng Đức Trinh nữ Maria đã cưu mang Con Thiên Chúa Cha hằng hữu.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa là Chúa chúng con, chúng con vừa tham dự bàn tiệc thiên quốc trong ngày lễ Ðức Ma-ri-a được rước lên trời. Cúi xin Chúa mở lòng nhân hậu cứu chúng con khỏi mọi nguy hiểm đời này và đời sau. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

Bài giảng Thánh lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời của Đức TGM Girelli tại La Vang -2012
TGM Leopoldo Girelli

Trước tiên, tôi xin gửi lời chào đến tất cả mọi người hiện diện ở đây. Thật là một niềm vui lớn cho tôi khi được hiện diện trong biến cố hân hoan này, với tư cách là đại diện của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI tại Việt Nam.

Tôi xin hiệp ý với anh chị em trong lời cầu nguyện tại nơi La Vang thân yêu này, khi chúng ta cùng nhau cử hành Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Xin thân ái kính chào Đức Tổng giám mục Stêphanô Nguyễn Như Thể, Tổng giám mục Huế; Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng toàn thể quý giám mục, quý linh mục, quý tu sĩ và tất cả anh chị em.

Xin cám ơn sự hiện diện của tất cả anh chị em.

Tôi xin chuyển đến anh chị em những lời cầu chúc tốt đẹp nhất và phép lành từ Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI. Đức Thánh Cha rất thân thiết gần gũi với Giáo Hội Việt Nam, đặc biệt trong dịp cử hành nghi thức Đặt Viên Đá Đầu Tiên của Đền Thánh Toàn Quốc La Vang.

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời là ngày lễ của niềm vui, và hôm nay, niềm vui của chúng ta lại càng lớn hơn nữa, vì hôm nay, chúng ta khởi công xây dựng Đền Thánh Toàn Quốc này, để tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria, người Mẹ trên trời của tất cả chúng ta.

Trong bài đáp ca chúng ta vừa nghe, đó là bài thánh ca Magnificat, bài ca tuyệt diệu của niềm vui, xuất phát từ tâm hồn Mẹ Maria để ca tụng Thiên Chúa, nghĩa là loan báo những kỳ công của Ngài. Mẹ hằng mong mỏi cho Thiên Chúa được tôn vinh, được trở nên cao cả trên trần gian này và trong cuộc đời của Mẹ nữa, cũng như sự hiện diện của Mẹ giữa chúng ta. Mẹ biết rằng nếu Thiên Chúa cao cả, thì chúng ta cũng sẽ được trở nên giống như Người, vì cuộc sống của chúng ta không bị áp bức đè nặng, nhưng được thăng hoa và triển nở.

Thế giới hiện tại, với lối sống thực dụng hoặc ý thức hệ vô thần, luôn muốn Thiên Chúa của chúng ta biến mất đi, sợ rằng Ngài không ban được cho chúng ta sự tự do. Thế nhưng, một khi Thiên Chúa đã biến mất đi, thì con người lại chẳng trở nên tốt đẹp hơn tí nào, và rút cuộc, con người đơn thuần chỉ là một sản phẩm của cuộc tiến hóa, để con người chỉ có thể đem ra dùng, bị lợi dụng, và bị lạm dụng mà thôi. Chỉ có khi nào Thiên Chúa được tôn vinh cao cả thì nhân loại mới có thể trở nên tốt lành.

Chúng ta hãy làm cho Thiên Chúa được trở nên cao cả, được tôn vinh ngay tại Việt Nam của chúng ta, qua việc xây dựng Đền Thánh Toàn Quốc này, dâng kính Đức Mẹ La Vang. Đền Thánh này sẽ là Nhà của Thiên Chúa, bởi vì khi tôn vinh Đức Maria như là Mẹ Thiên Chúa, chúng ta cũng tôn vinh Ngài chính là nơi mà Thiên Chúa ngự.

Mẹ Maria đã dọn chỗ cho Thiên Chúa trong tâm hồn mình, và như thế, Mẹ thực sự trở nên đền thờ đích thực, là nơi chính Thiên Chúa nhập thể và hiện diện nơi trần gian này. Mẹ Maria đã trở thành ngôi nhà của Thiên Chúa, bởi vì Mẹ đã tin thật vào Chúa. Cũng như Mẹ, Giáo Hội Công Giáo cũng tin vào sự thật của Thiên Chúa hiện thân nơi Đức Kitô.

Nơi Đức Kitô, chúng ta tìm ra sự thật về Thiên Chúa và loài người. Nơi Ngài, mọi người sẽ tìm thấy sự tự do trọn vẹn, tìm thấy ánh sáng để hiểu ra chân lý sâu xa và biến đổi nó bằng sức mạnh của tình yêu.

Như Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã nói rằng trong chân lý của Chúa Kitô, chúng ta khám phá ra nền tảng của những giá trị luân lý chứa đựng những chỉ dẫn rõ ràng về sự sống, sự chết, về bổn phận, về quyền lợi, về hôn nhân gia đình và xã hội; tóm một lời, nó bao hàm những giá trị bất khả xâm phạm của con người.

Kitô giáo, khi làm sáng tỏ những giá trị ấy, không muốn áp đặt ai cả, nhưng muốn đưa ra lời mời gọi về Chúa Kitô để hiểu biết sự thật, mà sự thật sẽ giải thoát chúng ta.

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu tin tưởng trao phó cho Giáo Hội nối tiếp sứ mạng của Người.

Để làm tròn bổn phận này, Giáo Hội phải quan tâm đến sự tự do tôn giáo căn bản, gồm khả năng rao giảng và cử hành đức tin cách công khai, mang sứ điệp tình thương cho người khác, mang lại sự giao hòa và bình an mà Chúa Giêsu đã đem đến cho trần gian.

Tại Việt Nam, Giáo Hội từng bước đã có thể thi hành sứ vụ căn bản này cho việc diễn tả đức tin một cách cởi mở và công khai.

Hôm nay, tại La Vang này, chúng ta cùng biết ơn Chính quyền địa phương đã tạo điều kiện dễ dàng để tái thiết Thánh Địa này, nơi được coi như Trái Tim của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.

Hơn lúc nào hết, ước gì những sự hiểu biết lẫn nhau được tiếp tục mãi, và tôi mong ước khuyến khích Chính quyền củng cố và tăng cường những gì đã được thực hiện qua đối thoại.

Quyền tự do của con người về tôn giáo, riêng tư, cũng như trong chiều kích công cộng, diễn tả một sự duy nhất tính của nhân bản của con người, con người đó, cùng một lúc, là một công dân và một tín hữu.

Như lời của Đức Thánh Cha, chúng ta sẽ trở thành những người tín hữu tốt và công dân tốt, và chúng ta sẽ trở thành những công dân tốt nếu như chúng ta là những Kitô hữu tốt.

Trong thực tế hôm nay, người tín hữu có bổn phận phải tham gia vào việc xây dựng xã hội và củng cố những giá trị mang tính xã hội. Nuôi dưỡng niềm hy vọng để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, và tạo những điều kiện thuận lợi để kiến tạo hòa bình và sự phát triển hài hòa bằng các nguyên lý Phúc Âm.

Khi Giáo Hội Công giáo đề cao những quyền lợi này, Giáo Hội không hề muốn đòi hỏi những đặc ân nào riêng cho mình, mà Giáo Hội chỉ muốn trung thành với Thiên Chúa, với Đức Kitô và với Tin Mừng Phúc Âm.

Ở đâu có Chúa Kitô hiện diện, chúng ta trở nên nhân đạo hơn, và tính nhân loại của chúng ta trở nên hiện thực hơn. Đó là lý do tại sao mà Giáo Hội luôn tìm những chứng từ sống động bằng rao giảng và dạy dỗ. Hy vọng lớn lao biết mấy khi sắp tới đây, trên Đất Nước mến yêu này, Giáo Hội có thể mang lại cho những lĩnh vực của sự hiểu biết với các trường trung học, đại học và các phúc lợi của sứ vụ mình.

Anh chị em thân mến, “tin” có nghĩa là đi theo con đường chỉ dẫn của Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô, với một ý thức sâu sắc về trách nhiệm đối với thế giới và lịch sử chúng ta đang sống, từ đó, chúng ta tham gia một cách hữu hiệu vào việc xây dựng một thế giới chan hòa công lý, nhân ái và hòa bình.

Năm Đức Tin bắt đầu từ tháng 10 tới đây, là cơ hội đặc biệt để nhắc lại lời cam kết đức tin của chúng ta.

Vào dịp mừng Đại Lễ Đức Mẹ Lên Trời hôm nay, chúng ta hãy nhìn lên Mẹ Maria: Mẹ dẫn chúng ta tới niềm hy vọng, dẫn tới tương lai tràn ngập niềm vui; Mẹ dạy chúng ta cách thế để thực hiện điều ấy bằng cách đón nhận Con của Ngài, là Chúa Giêsu vào trong cuộc sống của chúng ta với lòng tin, bằng cách để lời của Ngài hướng dẫn chúng ta và bằng cách lần bước đi theo Ngài mỗi ngày.

Giờ đây, chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa đã cho chúng ta món quà, là chính Mẹ Ngài và cũng là Mẹ chúng ta, và chúng ta hãy khẩn cầu Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng ta biết đi theo con đường Chúa Giêsu mỗi ngày.

Kính xin Mẹ Maria, Mẹ các Giáo Hữu, Nữ Vương Thiên Đàng, gìn giữ nước Việt Nam và đồng hành với chúng ta, cho đến khi hoàn thành Đền Thánh Quốc Gia La Vang này. Xin cám ơn.

Ban Truyền Thông TGP Huế ghi lại
(tonggiaophanhue.net, 16-08-2012)
TGM Leopoldo Girelli

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
Đức Maria hồn xác lên trời

Ca nhập lễ

Một điềm lạ vĩ đại đã xuất hiện trên trời; một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đưa lên trời cả hồn lẫn xác Ðức Ma-ri-a là trinh nữ vô nhiễm và là thánh mẫu của Con Chúa. Xin cho chúng con hằng biết hướng lòng về phúc lộc quê trời để mai sau được cùng thánh mẫu chung hưởng vinh quang. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Kh 11, 19a; 12, 1-6a, 10ab

“Một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Ðền thờ Thiên Chúa trên trời đã mở ra. Và một điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên trời: một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao: Bà đang mang thai, kêu la chuyển bụng, và đau đớn sinh con.

Lại một điềm lạ khác xuất hiện trên trời: một con rồng đỏ khổng lồ, có bảy đầu, mười sừng, và trên bảy đầu, đội bảy triều thiên. Ðuôi nó kéo đi một phần ba tinh tú trên trời mà ném xuống đất. Con rồng đứng trước mặt người nữ sắp sinh con, để khi Bà sinh con ra, thì nuốt lấy đứa trẻ.

Bà sinh được một con trai, Ðấng sẽ dùng roi sắt mà cai trị muôn dân: Con Bà được mang về cùng Thiên Chúa, đến tận ngai của Người. Còn Bà thì trốn lên rừng vắng, ở đó Bà được Thiên Chúa dọn sẵn cho một nơi.

Và tôi nghe có tiếng lớn trên trời phán rằng: “Nay sự cứu độ, quyền năng, vương quyền của Thiên Chúa chúng ta, và uy quyền của Ðức Kitô của Người đã được thực hiện”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 44, 10bc. 11. 12ab. 16

Ðáp: Hoàng Hậu đứng bên hữu Ðức Vua, mặc đồ trang điểm vàng ròng

Xướng: Hoàng Hậu đứng bên hữu Ðức Vua, mặc đồ trang điểm vàng ròng lộng lẫy. 

Xướng: Xin hãy nghe, thưa Nương Tử, hãy coi và hãy lắng tai, hãy quên dân tộc và nhà thân phụ. 

Xướng: Ðể Ðức Vua Người sủng ái dong nhan: chính Người là Chúa của Cô Nương, hãy phục vụ Người. 

Xướng: Họ bước đi trong niềm hân hoan vui vẻ, tiến vào trong cung điện Ðức Vua. 

Bài Ðọc II: 1 Cr 15, 20-26

“Hoa quả đầu mùa là Ðức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Chúa”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, Ðức Kitô đã từ cõi chết sống lại, là hoa quả đầu mùa của những kẻ yên giấc. Vậy sự chết bởi một người, thì sự kẻ chết sống lại cũng bởi một người. Cũng như mọi người đều phải chết nơi Ađam thế nào, thì mọi người cũng sẽ được tác sinh trong Ðức Kitô như vậy. Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mình, hoa quả đầu mùa là Ðức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Ðức Kitô, những kẻ đã tin Người xuống thế: rồi đến tận cùng, khi Người đã trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha, và đã tiêu diệt mọi đầu mục, quyền năng và thế lực. Nhưng Người còn phải cai trị cho đến khi Người đặt mọi quân thù dưới chân Người. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết, bởi Người đã bắt mọi sự quy phục dưới chân Người.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia

Alleluia, alleluia! – Ðức Maria được mời gọi lên trời; đạo binh các thiên thần mừng rỡ hân hoan. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 1, 39-56

Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại: Người nâng cao những người phận nhỏ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng:

“Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.

Và Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời”.

Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chiêm ngắm công trình cứu chuộc được Thiên Chúa hoàn thành trong cuộc đời Đức Mẹ Maria, chúng ta vững tin rằng, nhờ ơn cứu chuộc của Chúa Kitô, chúng ta sẽ đạt tới nơi mà Đức Mẹ đã tới. Vì thế, chúng ta hãy tha thiết cầu xin cùng Thiên Chúa.

1. Xin cho Giáo Hội trở nên như Đức Maria, mau mắn vâng phục thánh ý Chúa, nhờ đó trở nên thánh cung để đón nhận, sinh hạ và trao ban Chúa Kitô cho nhân loại, qua việc loan báo Lời Chúa và cử hành các bí tích mỗi ngày.

2. Xin nâng đỡ các phụ nữ đang gặp đau khổ, bị gạt ra bên lề xã hội, hoặc trở thành nạn nhân trong chính đời sống của mình, để họ biết noi theo tấm gương can trường và nhẫn nại của Đức Maria.

3. Xin cho các bạn trẻ, nhận ra giá trị của lời cầu nguyện và sự phục vụ những người kém may mắn trong xã hội theo gương bác ái và nhiệt thành của Đức Mẹ ngày xưa.

4. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, nhờ chiêm ngắm Đức Maria cùng với Chúa Giêsu, biết noi theo mẫu gương của Mẹ trong việc mau mắn lắng nghe và thực thi ý Chúa.

Chủ tế: Lạy cha nhân hậu, xin đón nhận lời cầu nguyện mà chúng con vừa dâng lên Cha với tất cả lòng tin mến, xin giúp chúng con mai ngày cũng được chung hưởng hạnh phúc cùng với Đức Maria. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng kính để mừng Ðức Ma-ri-a hồn xác về trời. Vì lời Người cầu thay nguyện giúp xin cho lòng chúng con bừng cháy lửa mến yêu và luôn luôn hướng về Chúa. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con. Hôm nay, Ðức Trinh Nữ, Mẹ Thiên Chúa, được đưa về trời. Người là khởi đầu, là hình ảnh của Hội Thánh viên mãn là niềm an ủi và hy vọng tràn trề cho dân thánh trong cuộc lữ hành trần thế. Chúa không muốn Người chịu cảnh hư nát trong mồ, vì Người đã sinh hạ Con Chúa yêu quý, là Ðấng ban sự sống cho mọi loài. Vì thế, hiệp với các Thiên thần và các thánh, chúng con vui mừng ca ngợi Chúa và tung hô rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!…

Ca hiệp lễ

Muôn đời sẽ khen rằng tôi có phúc, bởi Đấng đã làm cho tôi những điều trọng đại Người quyền năng.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, trong ngày lễ Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a lên trời, Chúa đã cho chúng con được hưởng nhờ bí tích cứu độ. Vì lời Ðức Trinh Nữ nguyện giúp cầu thay, xin cho chúng con được sống lại vinh hiển. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

Lễ Mẹ Lên Trời 2022 (15/08/2022) (Kh 11, 19a. 12, 1-6a. 10ab; 1 Co 15, 20-27; Lc 1, 39-56)
+GM Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản


 

Anh chị em thân mến,

Sau 02 năm bị gián đoạn vì đại dịch covid, năm nay chúng ta mới được cùng nhau quy tụ về bên Mẹ trên đồi Giang Sơn, để mừng lễ Mẹ Về Trời. Chúng ta chúc tụng những kỳ công mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi Mẹ: ngay từ giây phút đầu tiên, Mẹ đã được ấp ủ giữ gìn, không vương chút tội truyền, xứng đáng với danh hiệu Mẹ Thiên Chúa, và khi cuộc sống ở trần gian này chấm dứt, Mẹ đã được đưa về trời cả hồn lẫn xác để hưởng ánh vinh quang bất diệt.

Đặc ân lên trời là kết quả của tước vị Mẹ Thiên Chúa: Thiên Chúa đã bảo toàn thân xác Mẹ, thân xác đã cưu mang Con Một Ngài và đã sinh hạ Đấng ban sự sống. Đó không những chỉ là một đặc ân cho riêng Mẹ mà còn cho toàn thế giới, vì một ngày kia, nhân loại trong Thiên Chúa cũng sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi, được hưởng sự sống lại như Chúa Giêsu và sẽ được đưa về trời.

Chúng ta cám ơn Mẹ, vì trong cơn đại dịch, Mẹ luôn đồng hành và che chở cho đoàn con cái Mẹ. Chúng ta nhìn về Mẹ như tấm gương sống đức tin, thực thi lòng bác ái, và tinh thần chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.

Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng cầu nguyện cho tất cả mọi anh chị em tín hữu trong giáo phận, những người hành hương đến với Mẹ, những người hướng tâm hồn về Mẹ, và nhất là những người phải chịu những sự đau khổ về tinh thần cũng như thể xác. Xin Mẹ chuyển cầu lên Chúa tất cả những tâm tư nguyện vọng của chúng ta.

Giờ đây, chúng ta cùng thành tâm thống hối xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi, để xứng đáng cử hành Thánh lễ.
 
Anh chị em thân mến,

Chúng ta vừa nghe tin mừng Luca kể về cuộc gặp gỡ kỳ diệu giữa Mẹ Maria và bà Isave. Tin Mừng thuật lại rằng sau khi được thiên thần truyền tin mang thai “Con Thiên Chúa”, và cũng được biết là người chị họ Isave đã được ơn mang thai con trong lúc tuổi già, Mẹ Maria vội vã vượt khoảng đường dài từ Nazareth đến Ain Karem, khoảng chừng 120 cây số, để viếng thăm bà Isave.

Việc thăm viếng của Mẹ, vừa có mục đích chia vui với người chị họ, và đồng thời cũng muốn chia sẻ đặc ân Mẹ vừa lãnh nhận với người chị họ yêu quý của mình. Sự hiện diện của Mẹ đã đem đến cho bà Isave và hài nhi Gioan bao niềm vui sướng. Bà Isave đã được đầy tràn Thánh Thần đã nhận ra người em của mình là “Mẹ Thiên Chúa” qua dấu hiệu Hài nhi nhảy mừng lên trong dạ, nên đã nói: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này” (c. 42). Và bà đã ca ngợi đức tin của Mẹ: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (c. 45).

Trong biến cố Truyền Tin, khi nghe sứ thần báo tin được mang thai “con Đấng Tối Cao”, Mẹ đã bối rối không hiểu. Nhưng khi nghe thiên thần giải thích: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa”, Mẹ đã hoàn toàn vâng theo ý Chúa, nên đã thưa: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Dẫu chưa hoàn toàn hiểu hết về những điều Thiên Chúa sắp thực hiện trên cuộc đời mình, nhưng Mẹ hoàn toàn phó thác vào Chúa, vì Mẹ luôn tin tưởng vào sự quan phòng của Ngài. Niềm tin này Mẹ giữ kín trong lòng, nhưng bà Isave đã đọc được qua sự kiện bà được đầy Thánh Thần và hài nhi nhảy mừng trong lòng. “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”, đây là lời ngợi khen của bà Isave dành cho Mẹ, nhưng có khi nào Chúa Giêsu khen ngợi ai có phúc vì đã tin vào Lời Chúa không?

Trong bài giảng “Tám Mối Phúc”, Chúa Giê-su đề cập đến nhiều hạng người, nhưng không thấy đề cập đến người tin (Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, hiền lành, sầu khổ, khát khao nên người công chính, biết xót thương người, có tâm hồn trong sạch, xây dựng hòa bình, bị bách hại vì sự công chính). Có một lần, khi Chúa Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có người phụ nữ lên tiếng: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm”, nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn, phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa” (Lc 11, 27-28).

Nghe và giữ Lời Thiên Chúa chính là cách hành xử của người sống đức tin. Khi nói điều này, Chúa Giêsu không hề nghi ngờ về đức tin, về sự thánh thiện của Mẹ Maria. Có lẽ Ngài muốn nói đến nguyên nhân làm cho Mẹ được chúc phúc: đó chính là đức tin của Mẹ. Và khi nói điều này Chúa liên kết với điều mà bà Isave vừa nói với Mẹ. Ngài cũng nối kết với câu chuyện Giáng Sinh, sau khi nghe các mục đồng thuật lại những điều mà thiên thần nói về Hài Nhi “Mẹ Maria hằng ghi nhớ những kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2, 19).

Mẹ Maria được chúc phúc vì đức tin của Mẹ. Nhưng Mẹ cũng được chúc phúc bởi vì Mẹ đã thực hành Lời Chúa với tấm lòng bác ái và phục vụ cách cụ thể. Khi nghe tin người chị họ của mình được mang thai trong lúc tuổi già, mẹ đã vội vã lên đường thăm viếng và giúp đỡ người chị những điều cần thiết. Mẹ đã ở lại giúp bà Isave 3 tháng, cho đến khi sinh hạ xong Gioan Tẩy Giả. Khi tham dự tiệc cưới ở Cana cùng với Chúa Giêsu, lúc thấy tiệc cưới hết rượu nửa chừng, Mẹ không ngần ngại thưa với Chúa Giêsu, và Ngài đã làm phép lạ cho nước lã biến thành rượu ngon. Khi Chúa Giêsu vác thập giá chịu khổ hình, Mẹ đã cùng đồng hành với Người Con yêu dấu của mình cho đến giây phút cuối cùng. Và ở bên thập giá, Mẹ đã được Chúa Giêsu trối lại cho thánh Gioan. Mẹ đã trở thành Mẹ của các môn đệ, Mẹ của những người tin, Mẹ của Giáo Hội. Và khi Mẹ từ giã cõi đời, Thiên Chúa đã đón Mẹ vào trong vinh quang của Ngài, cả hồn lẫn xác. Mẹ là người đầu tiên được thông chia niềm vinh quang sống lại cùng với Chúa Giêsu, Người Con Yêu Dấu của Mẹ.

Anh chị em thân mến,

Là những người con của Mẹ, luôn tin tưởng vào tình yêu và sự trợ giúp của Mẹ, chúng ta luôn cố gắng sống đức tin của mình một cách mạnh mẽ và sống động.

Như Mẹ đã cộng tác với Chúa qua việc để cho Ngôi Lời nhập thể trong lòng và Mẹ đã sinh ra Đấng Cứu Thế, chúng ta cũng để cho Lời Chúa được bén rễ sâu trong lòng chúng ta và trổ sinh hoa trái qua một đời sống thấm đẫm Tin Mừng và đầy Thánh Thần.

Như Mẹ luôn biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa, dẫu cho đôi khi Mẹ chưa hoàn toàn hiểu rõ điều Thiên Chúa muốn, nhưng Mẹ luôn để cho đức tin hướng dẫn mình bước đi, và Mẹ đã trở nên mẫu gương tuyệt vời của người tín hữu; chúng ta cũng biết siêng năng chạy đến với bí tích Thánh Thể, với Lời Chúa, để trong bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta cũng luôn trung thành với Chúa, và dám bước theo ánh sáng của Ngài. Chắc chắn là Chúa sẽ dẫn đưa chúng ta vượt qua mọi thử thách, dẫn chúng ta đến đồng cỏ xanh tươi cho chúng ta được bổ sức.

Như Mẹ biết quan tâm đến người khác bằng một tình yêu quên mình, và qua hành động bác ái yêu thương của Mẹ, người ta nhận ra quyền năng của Thánh Thần nơi Mẹ; sự quan tâm đến nhau của những người tín hữu, nhất là quan tâm đến những anh chị em đang gặp đau khổ, khó khăn, sẽ giúp chúng ta biết chia sẻ cho nhau những điều cần thiết trong cuộc sống này.

Nếu có lúc nào anh chị em cảm thấy đau khổ, cô đơn, trái tim tan nát, hãy nhớ đến hình ảnh Mẹ đứng dưới chân thập giá, nhìn thấy cảnh lưỡi đòng đâm thấu trái tim người con yêu dấu, và Mẹ đã can đảm đứng vững. Không những Mẹ không mất niềm hy vọng, nhưng Mẹ còn là điểm tựa cho các Tông Đồ, giúp các ngài đứng vững cho đến khi gặp lại được Đức Kitô Phục Sinh.

Xin Chúa cho mỗi người Kitô hữu chúng ta biết noi gương Mẹ trong đời sống hằng ngày, để xứng đáng hưởng niềm vui cùng Mẹ trong cuộc sống trên trần gian này và trên thiên quốc.

Mừng lễ Mẹ Về Trời hôm nay, chúng ta không quên cầu nguyện cho những anh chị em đang chịu những đau khổ trên thân xác và trong tâm hồn. Xin Chúa ban cho những anh chị em đang chịu đau khổ biết nhìn về Mẹ như là mẫu gương thánh thiện tuyệt hảo để cùng với Mẹ chiến thắng những nghịch cảnh mà mình đang gặp phải.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em.
+GM Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây