TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật I Mùa Vọng –Năm B

“Các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về”. (Mc 13, 33-37)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

 13:09 21/11/2023

“Khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến”. (Lc 21, 29-33)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

 13:54 21/11/2023

Chúa Giê-su bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” (Mt 4,18-22)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

 13:46 21/11/2023

“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.” (Lc 21,12-19)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

 13:38 21/11/2023

“Những gì anh em chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” (Lc 21,5-11)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

 13:28 21/11/2023

“Còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.” (Lc 21,1-4)
Lời Chúa CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN – A

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN – A

 13:57 12/11/2023

“Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người.” (Mt 25,31-46)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

 13:50 12/11/2023

“Những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng..., vì được ngang hàng với các thiên thần.” (Lc 20, 27-40)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

 13:11 12/11/2023

Khi ấy, Đức Giê-su nói: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” (Lc 9,23-26)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

 13:03 12/11/2023

“Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi.” (Lc 19,41-44)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

 13:56 12/11/2023

“Hãy lo làm ăn sinh lợi cho đến khi tôi đến.” (Lc 19,11-28)
Lời Chúa CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG –NĂM B

Lời Chúa CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG –NĂM B

 13:29 21/11/2023

“Người giữ cửa phải canh thức.” (Mc 13,33-37)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

 13:21 21/11/2023

“Các con hãy tỉnh thức, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến”.( Lc 21, 34-36)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

 13:27 12/11/2023

“Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12,46-50)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

 13:17 12/11/2023

Người mù nói với Đức Giê-su: “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” (Lc 18,35-43)
Lời Chúa CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN – A

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN – A

 13:32 08/11/2023

“Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” (Lc 9,23-26)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

 13:21 08/11/2023

“Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người, dù Người có trì hoãn?” (Lc 18,1-8)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

 13:30 08/11/2023

“Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống.” (Lc 17,32-33)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

 13:15 08/11/2023

“Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” (Lc 17,20-25)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

 13:04 08/11/2023

Đức Giê-su nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” (Lc 17,17-18)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

 13:55 08/11/2023

“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,10)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây