TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XII Thường Niên -Năm B

“Chúng ta sang bờ bên kia đi!” (Mc 4,35-41)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

 14:22 17/06/2024

Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai… Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. (Lc 1,57-66.80)
Lời Chúa CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN – B

Lời Chúa CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN – B

 14:55 09/06/2024

“Chúng ta sang bờ bên kia đi!” (Mc 4,35-41)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

 14:59 09/06/2024

“Ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.” (Mt 6,24-34)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

 14:52 09/06/2024

“Hãy tích trữ cho mình những kho tàng ở trên trời, nơi mối mọt không làm hư mất, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi.” (Mt 6,19-23)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

 14:43 09/06/2024

“Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha chúng con ở trên trời…” (Mt 6,7-15)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

 14:33 09/06/2024

“Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mc 6,1-6.16-18)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

 14:24 09/06/2024

“Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5,43-48)
Lời Chúa CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN – B

Lời Chúa CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN – B

 14:20 17/06/2024

Chúa Giê-su nói với bà ta: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con, con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.” (Mc 5,21-43)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

 14:47 17/06/2024

“Này anh Si-mon con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt 16,13-19)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

 14:09 17/06/2024

“Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” (Mt 8,1-4)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

 14:02 17/06/2024

“Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.” (Mt 7,21-29)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

 14:44 17/06/2024

“Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai.” (Mt 7,15-20)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

 14:36 17/06/2024

“Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và thênh thang thì đưa đến diệt vong mà nhiều người lại đi qua đó.” (Mt 7,6.12-14)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

 14:11 09/06/2024

“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.” (Mt 5,38-42)
Lời Chúa CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN –B

Lời Chúa CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN –B

 14:40 03/06/2024

“Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết.” (Mc 4,26-34)
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

 14:34 03/06/2024

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Đừng thề chi cả…. Hễ ‘có’ thì nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’; thêm thắt điều gì là do ác quỷ”. (Mt 5,34.37)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

 14:27 03/06/2024

‘‘Thà mất một phần thân thể còn hơn toàn thân bị ném vào hỏa ngục.’’ (Mt 5,27-32)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

 14:05 03/06/2024

“Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 5,20-26)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

 14:56 03/06/2024

“Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời.” (Mt 5,17-19)
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

 14:37 03/06/2024

“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.” (Mt 10,6-13)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây