TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVII Thường Niên -Năm B

“Người phân phát cho họ ăn, ai muốn bao nhiêu tùy thích”. (Ga 6, 1-15)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lời Chúa THỨ BẢY BÁT NHẬT PHỤC SINH

Thứ năm - 28/03/2024 14:33 |   377
Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ.” (Mc 16, 15)

06/04/2024
THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

t7 BNPS

Mc 16, 9-15


ĐI RA ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG
Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ.(Mc 16, 15)

Suy niệm: Trước khi về trời, Chúa Giê-su đã truyền mệnh lệnh tối hậu cho các môn đệ rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Thế nên, loan báo Tin Mừng là căn tính của mọi Ki-tô hữu. Không thực hiện sứ mạng đó, người Ki-tô hữu không còn là Ki-tô hữu nữa. Sứ mạng này có độ lan rộng đến “tứ phương thiên hạ” và có đối tượng mở rộng đến “mọi loài thọ tạo”. Vì thế, để loan báo Tin Mừng, trước hết, người môn đệ phải dám ra khỏi chính mình. Nếu không ra khỏi chính mình, ra khỏi vùng an toàn của mình, người môn đệ sẽ không thể đến với người khác để loan báo Tin Mừng cho họ. Khi đó, người môn đệ sẽ chỉ trú mình trong cái vỏ ốc của mình, vốn sẽ cầm giữ và ngăn cản mình đến với người khác. Ra khỏi mình để đến với người khác. Trong tông huấn “Niềm Vui Tin Mừng” ĐTC Phan-xi-cô mời gọi: “Tôi thà có một Hội Thánh bị bầm dập, mang thương tích và nhơ nhuốc vì đi ra ngoài đường, hơn là một Hội Thánh ốm yếu vì bị giam hãm và bám víu vào sự an toàn của mình”.

Mời Bạn: Không cần phải đi du lịch vòng quanh thế giới mới là đi ra. Loan Tin Mừng trong thời hiện đại này là đến với mọi người mà bạn gặp gỡ ngay hôm nay, là đem Tin Mừng vào mọi lãnh vực văn hoá, xã hội mà bạn tiếp cận, là chăm sóc môi trường đang bị lạm dụng trái với ý muốn của Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành.

Sống Lời Chúa: Hôm nay, tôi làm vệ sinh thu dọn rác thải trong khu vực tôi đang sinh sống như một hành vi loan báo Tin Mừng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã sống lại, xin phục sinh tâm hồn con và cho con biết đi ra để đem niềm vui Phục sinh đến cho mọi người. Amen.

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Ca nhập lễ

Chúa đã đưa dân tộc Người ra đi trong niềm vui vẻ, và đưa những kẻ Người kén chọn ra đi trong tiếng hân hoan – Allêluia.

Đọc hoặc hát kinh vinh danh

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, nhờ hồng ân tay Chúa rộng ban đoàn dân thánh ngày thêm đông số; xin đoái nhìn và ban phúc trường sinh cho những ai vừa được Chúa tuyển chọn và được tái sinh nhờ bí tích thánh tẩy. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Cv 4, 13-21

“Chúng tôi không thể nào không nói lên những điều mắt thấy tai nghe”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, các thủ lãnh, kỳ lão và luật sĩ nhận thấy Phêrô và Gioan kiên quyết, và biết hai ngài là những kẻ thất học và dốt nát, nên lấy làm lạ; và còn biết rằng hai ngài đã ở cùng Ðức Giêsu; họ thấy kẻ được chữa lành đứng ở đó với hai ngài, nên họ không thể nói gì nghịch lại được. Họ mới truyền lệnh cho hai ngài ra khỏi hội nghị, rồi thảo luận với nhau rằng: “Chúng ta phải làm gì đối với những người này? Vì toàn dân cư ngụ ở Giêrusalem đều hay biết, phép lạ hai ông đã làm rõ ràng quá chúng ta không thể chối được. Nhưng để sự việc không còn loan truyền trong dân nữa, chúng ta hãy đe doạ, cấm hai ông không được lấy danh ấy mà giảng cho ai nữa”. Họ liền gọi hai ngài vào và cấm nhặt không được nhân danh Ðức Giêsu mà nói và giảng dạy nữa. Nhưng Phêrô và Gioan trả lời họ rằng: “Trước mặt Chúa, các ngài hãy xét coi: nghe các ngài hơn nghe Chúa, có phải lẽ không? Vì chúng tôi không thể nào không nói lên những điều mắt thấy tai nghe”. Nhưng họ lại đe doạ hai ngài, rồi thả về, vì không tìm được cách nào trừng phạt hai ngài, họ lại còn sợ dân chúng, vì mọi người đều ca tụng Thiên Chúa về việc đã xảy ra.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 117, 1 và 14-15. 16ab-18. 19-21

Ðáp: Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã nhậm lời tôi.

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Chúa là sức mạnh, là dũng lực của tôi, và Người trở nên Ðấng cứu độ tôi. Tiếng reo mừng và chiến thắng vang lên trong cư xá những kẻ hiền nhân: Tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt.

Xướng: Tay hữu Chúa đã cất nhắc tôi lên, tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt. Tôi không chết, nhưng tôi sẽ sống, và tôi sẽ loan truyền công cuộc của Chúa. Chúa sửa trị, Chúa sửa trị tôi, nhưng Người đã không nạp tôi cho tử thần.

Xướng: Xin mở cho tôi các cửa công minh, để tôi vào và cảm tạ ơn Chúa. Ðây là ngọ môn của Chúa, những người hiền đức qua đó tiến vào. Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã nhậm lời tôi, và đã trở nên Ðấng cứu độ tôi.

Alleluia

Alleluia, alleluia! – Ðây là ngày Chúa đã thực hiện, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 16, 9-15

“Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì trước hết Người hiện ra với Maria Mađalêna, kẻ đã được Chúa đuổi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng ở với Người và nay đang buồn thảm khóc lóc. Họ nghe bà nói Chúa sống lại và bà đã thấy Người, nhưng họ không tin. Sau đó, Chúa lại hiện ra dưới hình thức khác với hai môn đệ đang trên đường về miền quê. Hai ông trở về báo tin cho anh em, nhưng họ cũng không tin các ông ấy. Sau hết, Chúa hiện ra với mười một tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại. Rồi Người phán: “Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng vui sướng trong suốt thời gian mừng mầu nhiệm Vượt Qua, để mầu nhiệm thánh này không ngừng đem lại ơn cứu độ, và trở nên nguồn vui bất tận cho moi người tín hữu. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng Phục Sinh I

Ca hiệp lễ

Tất cả anh em đã được thanh tẩy trong Chúa Kitô, nên anh em đã mặc lấy Chúa Kitô – Allêluia.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con là đoàn dân của Chúa. Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua Chúa đã cho tâm hồn chúng con được hoàn toàn đổi mới, xin cho cả thân xác yếu hèn của chúng con đây mai sau cũng được sống lại vinh hiển và hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

HÃY ĐI VÀ LOAN BÁO (Mc 16, 9-15)
Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP

Tại nhiều công ty, xí nghiệp, cuối năm, người ta hay có buổi tổng kết để rút ưu – khuyết điểm cho năm tới.

Hôm nay, tác giả Máccô cũng trình thuật một bài tổng hợp các lần hiện ra của Đức Giêsu với cá nhân; tập thể; với phụ nữ và đàn ông, cũng như diễn biến tâm trạng của từng lần… Cuối cùng là lệnh truyền sai đi để loan báo Tin Mừng mà các ông đã chứng kiến và tin: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo”.

“Hãy đi”: đây chính là mệnh lệnh chứ không phải là lời khuyên. Lệnh truyền này được khởi đi sau khi Chúa đã phục sinh. Điều này cho thấy: Tin Mừng và niềm vui phục sinh phải là đích đến của người tông đồ.

“Loan báo Tin Mừng”: khi loan báo, Đức Giêsu – Kitô phải là điểm quy chiếu, là nội dung của lời rao giảng, chứ không phải là đối tượng hay tin nào khác…

“Loan báo cho mọi loài thụ tạo”, điều này muốn nói lên 3 chiều kích của sứ vụ: chiều dài tức là mọi lúc, chiều ngang là mọi nơi và chiều sâu là mọi người.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy:

Mỗi người đều được Chúa tin tưởng và yêu thương để trao phó sứ vụ loan báo Tin Mừng của Ngài cho muôn dân.

Tuy nhiên, muốn rao giảng về Chúa cho mạnh mẽ thì người rao giảng phải là người xác tín mạnh mẽ như Maria Mácđala, hai môn đệ ở Emmau và các tông đồ.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho Tin Mừng phục sinh của Chúa luôn được chúng con loan báo đến tận chân trời góc bể. Nhưng tiên vàn, xin cho cả cuộc sống chúng ta trở thành sứ điệp Phục Sinh cho mọi người. Amen.

NHỜ HỒNG ÂN TAY CHÚA RỘNG BAN
(THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT)
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Nhờ hồng ân tay Chúa rộng ban, đoàn dân thánh ngày thêm đông số, xin Chúa đoái nhìn và ban phúc trường sinh cho những ai vừa được Chúa tuyển chọn và được tái sinh nhờ Bí Tích Thánh Tẩy.

Nhờ hồng ân tay Chúa rộng ban, mà chúng ta có đủ sức để vượt qua những khó khăn thử thách, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, thánh Phêrô đã trấn an: Được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cùng được vui mừng hoan hỷ. Nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Kitô, anh em thật có phúc, bởi lẽ Thần Khí vinh hiển và uy quyền, là Thần Khí của Thiên Chúa, ngự trên anh em.

Nhờ hồng ân tay Chúa rộng ban, mà chúng ta được thừa hưởng bánh bởi trời và chén cứu độ, như bài đọc hai của giờ Kinh Sách cho thấy: Mình Chúa được ban cho bạn dưới hình bánh, và Máu Chúa được ban cho bạn dưới hình rượu, để khi bạn ăn uống Mình và Máu Đức Kitô, bạn nên một với Người, cùng một thân mình, cùng một dòng máu.

Nhờ hồng ân tay Chúa rộng ban, mà chúng ta dám can đảm làm chứng cho Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật lại việc thánh Phêrô và thánh Gioan đã mạnh dạn đối đáp trước Thượng Hội Đồng: Nghe lời các ông hơn là nghe lời Thiên Chúa, xin hỏi: trước mặt Thiên Chúa, điều ấy có phải lẽ không? Các ông thử xét xem! Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra.

Nhờ hồng ân tay Chúa rộng ban, mà chúng ta vững tin vào sự giải cứu của Chúa khi lâm cảnh ngặt nghèo, như trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 117, vịnh gia đã tuyên xưng: Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài vì đã đáp lời con. Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực, tay hữu Chúa giơ cao. Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống, để loan báo những công việc Chúa làm. Sửa phạt tôi, vâng Chúa sửa phạt tôi, nhưng không nỡ để tôi phải chết.

Trong bài Tin Mừng, thánh Máccô tường thuật sự việc Đức Giêsu hiện ra với Nhóm Mười Một và sai các ông đi rao giảng: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo, chứ không chỉ cho riêng loài người mà thôi. Chúng ta nhớ lại trong trình thuật Đức Giêsu lập Nhóm Mười Hai, thánh Máccô đã nói rõ: Đức Giêsu lập Nhóm Mười Hai để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Dấu hiệu để nhận biết người có lòng tin, mà thánh Máccô mô tả là: trừ được quỷ, nói tiếng lạ, cầm được rắn, có uống nhầm thuốc độc cũng chẳng sao, và chữa được bệnh. Qua những gì thánh Máccô mô tả, chúng ta có thể nhìn thấy viễn tượng của một trời mới đất mới, nơi mà trẻ con có thể nô đùa bên hang rắn lục, thọc tay vào hang rắn hổ mang… Đức Kitô Phục Sinh là một Đức Kitô toàn thể bao trùm tất cả mọi sự trong Người, ở nơi Người, không có độc chất hủy diệt; ở nơi Người, công trình sáng tạo cũ bị hư hoại do tội của Ađam đã được phục hồi; ở nơi Người, tất cả muôn loài muôn vật được hài hòa, đồng điệu… Tất cả đều do bởi ơn Chúa, nhờ hồng ân tay Chúa rộng ban, mà chúng ta được hưởng dư tràn phúc lộc, được trợ lực để đối mặt với những khó khăn thử thách của cuộc sống, ấy thế mà, nhiều khi, chúng ta lại tự cao, tự đại, tự coi mình là tất cả, để rồi, chúng ta chỉ biết sống cho mình, mà không quan tâm đến các mối tương quan: với Chúa, với tha nhân, và với thiên nhiên vạn vật. Ước gì chúng ta biết sống và làm triển nở các mối tương quan, để men Tin Mừng được lan tỏa đến khắp mọi nơi. Ước gì được như thế!

GIỮ CHO LỬA NỒNG NÀN

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng”.

Trong “Leadership”, “Thuật Lãnh Đạo”, Vance Havner viết, “Hãy để cuộc sống bạn toả sáng; không phải với những ánh chớp mà là với ngọn lửa nồng nàn! Chúa thích các vì sao hơn sao chổi; Ngài thích ngọn nến giữ cho lửa nồng nàn hơn là một pháo sáng!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay chứng tỏ “Thiên Chúa thích ngọn nến nồng nàn hơn là một pháo sáng!”. Tóm tắt các sự kiện phục sinh của Chúa Giêsu và với ‘phần kết dài hơn’ của mình, Marcô tiếp tục gay gắt với các tông đồ, “Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng”. Tất nhiên, không chỉ các tông đồ, mà cả chúng ta, bạn và tôi cần có một con tim ‘giữ cho lửa nồng nàn!’.

Dù được báo trước về cuộc khổ nạn và sự phục sinh của Thầy, các tông đồ vẫn không tin Chúa Giêsu sống lại; hoặc có tin, cũng chỉ nửa vời! Maria Mađalêna, một nhân chứng rất đáng tin; hai môn đệ Emmaus hầu chắc đã nói tất cả sự thật. Bonagura Jr. nhận xét, “Trong thời đại ngày nay, việc dạy giáo lý kém hoặc nó không còn tồn tại, một nền văn hoá thế tục khắc nghiệt, sự thù nghịch đối với Công Giáo, tổn thương hoặc mất mát, tai tiếng do tội lỗi của các tín hữu hoặc tội lỗi của chính mình… chính những điều đó có thể làm lu mờ trí tuệ con người và cả chúng ta, khiến chúng ta mất đức tin. Đức tin như ngọn lửa trong tim, mỗi người cần trau dồi nó trong cuộc sống bằng cách ‘giữ cho lửa nồng nàn’ mỗi ngày!”.

Cuộc đấu tranh của các tông đồ là cuộc đấu tranh của những ngọn lửa trong tim. Quà tặng đức tin chỉ như ngọn lửa nhỏ mà chúng ta thường bất cẩn ‘chường ra trước gió’; chính sự bất cẩn ấy khiến lửa bị dập tắt trước khi kịp bùng lên. Mục tiêu của việc theo Chúa là để lửa ấy rực cháy. Và nó có thể! Bạn có thể để nó rực cháy đến mức không gì có thể dập tắt. Điều cần nhớ là, Chúa Giêsu tiếp tục đi về phía chúng ta cho đến khi bạn và tôi mở mắt! Bài đọc một hôm nay là một bằng chứng. Các tông đồ, nguyên là những người từ chối tin - nay đã ‘mở mắt’ - công bố sự Phục Sinh của Thầy với một lòng tin sắt đá, hiên ngang, “Những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Thiên Chúa thích ngọn nến nồng nàn hơn là một pháo sáng!”. Cách thức gìn giữ ánh nến bên trong này liên quan đến cách thức chúng ta chăm sóc tia lửa vốn đã có ở đó, bắt đầu bằng các việc làm tốt lành nhỏ nhất. Tại một đại học Ba Lan, một bạn trẻ hỏi Đức Phanxicô, “Ở trường con có nhiều bạn vô thần, con sẽ nói gì để thuyết phục họ?”. Ngài trả lời, “Con chỉ nói một điều gì đó thôi sao? Không! Con hãy bắt đầu sống và họ sẽ hỏi con, ‘Tại sao bạn sống như vậy?’”. Đừng chường ngọn lửa ra trước gió với chỉ những tia chớp loé sáng; hãy tập trung cao độ vào nó bằng cầu nguyện, phục vụ và nó sẽ bùng cháy. Hãy xác tín, Chúa Phục Sinh đang sống trong tôi, phục vụ tha nhân qua tôi và như một đáp trả, bạn sống trong tâm tình tạ ơn mà không cần tận mắt nhìn thấy Ngài. Thật ý nghĩa với tâm tình Thánh Vịnh đáp ca, “Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài vì đã đáp lời con!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, Chúa không cần con loé sáng, Chúa thích con ‘giữ cho lửa nồng nàn’ bắt đầu bằng những hành vi yêu thương nhỏ nhất, và con sẽ rực cháy, cháy hết mình!”, Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây