TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm B

“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái”. (Ga 15, 1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 5 MÙA CHAY

Thứ hai - 11/03/2024 21:47 |   256
“Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ.” (Ga 11,45-57)

23/03/2024
THỨ BẢY TUẦN 5 MÙA CHAY

t7 t5 MC

Ga 11,45-57

CHẾT THAY – QUY TỤ
“Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ.” (Ga 11,45-57) 

Suy niệm: Thượng Hội Đồng được triệu tập bởi một mối nguy mang tên Giê-su vì “có nhiều kẻ tin vào Người... rồi người Rô-ma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh... lẫn dân tộc.” Thực tế là Phi-la-tô chẳng thấy mối nguy nào từ Đức Giê-su, người tự xưng là vua dân Do Thái như lời các thượng tế và kinh sư tố cáo. Sự lo sợ của giới lãnh đạo tôn giáo phải đến hơn 30 năm sau mới thành hiện thực, Đền thờ bị phá hủy bình địa, dân tộc bị lưu đày. Thế nhưng, cái chết do âm mưu độc ác của con người với chiêu bài “thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt” trở thành kế hoạch đầy yêu thương của Thiên Chúa, Ngài “phải chết thay cho dân,... để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối.”
 

Mời bạn: “Các ông có nghĩ rằng ông ấy (Đức Giê-su) sẽ không lên dự lễ chăng?” Chắc chắn Đức Giê-su sẽ đến dự lễ, vì Vượt qua mà không có Người, thì sẽ mất đi ý nghĩa tầng sâu. “Vẫn có một cây thập giá trong cung lòng Thiên Chúa trước khi cây thập giá đó được trồng trên một ngọn đồi bên ngoài Thành thánh Giê-ru-sa-lem. Và giờ đây, dù cây thập giá gỗ ấy đã bị loại trừ, cây thập giá đó vẫn còn trong cung lòng Thiên Chúa và nó sẽ vẫn còn bao lâu vẫn còn dù chỉ một tội nhân để cho Thiên Chúa phải đau khổ.” (Dinsmore).
 

Sống Lời Chúa: Bạn chậm rãi đọc lại bài Tin Mừng hôm nay để cảm nếm tình yêu Chúa nơi kế hoạch cứu độ của Ngài. 
 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa đã chấp nhận chết thay để cứu độ và quy tụ chúng con về với Chúa Cha. Xin cho chúng con bước vào Tuần Thánh với Chúa thật sốt mến, cảm nếm tình yêu dịu ngọt này. Amen.

Thứ Bảy MC V: Lạy Chúa! Caipha nói: “Thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt”. Ông nói lời này không phải xuất phát từ sự thấu hiểu của con tim, nhưng từ những toan tính, tinh ranh của tâm trí. Xin cho chúng con sống tâm tình sám hối Mùa Chay bằng cách: tìm cách gột rửa, tẩy trừ những gì đang làm chúng con nặng đầu nhức óc, để tập chú vào thanh luyện con tim mình, sao cho tinh tuyền thánh thiện, để khi “tay sạch lòng thanh”, chúng con sẽ sáng suốt nhận ra những gì xảy đến với chúng con, mà không bị các dục vọng, và tham muốn che mờ. Amen.
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ BẢY TUẦN 5 MÙA CHAY

Ca nhập lễ

Lạy Chúa, xin chớ đứng xa tôi, xin kíp ra tay nâng đỡ tôi, vì tôi là sâu bọ, chứ không phải người, là đồ ô nhục giữa chúng nhân, và bị dân khinh bỉ.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa không ngừng hoạt động để cứu độ trần gian, nhưng trong những ngày này, Chúa còn ban tặng chúng con những ân sủng dồi dào. Xin đoái nhìn và che chở toàn thể con cái Chúa, đặc biệt là những anh chị em sắp được tái sinh trong bí tích thánh tẩy. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Ed 37, 21-28

“Ta sẽ làm cho chúng trở nên dân tộc duy nhất”.

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: “Này Ta sẽ đem con cái Israel ra khỏi các dân tộc mà chúng đang cư ngụ; từ khắp nơi, Ta sẽ quy tụ chúng lại và đưa chúng về quê hương. Ta sẽ làm cho chúng trở nên dân tộc duy nhất sống trong đất của chúng, ở trên núi Israel; chỉ có một vua cai trị chúng; chúng sẽ không còn là hai dân tộc, cũng chẳng còn chia làm hai nước nữa.

Chúng sẽ không còn dơ nhớp vì thần tượng, vì các điều ghê tởm và mọi tội lỗi của chúng. Ta sẽ cứu thoát chúng khỏi mọi nơi tội lỗi. Ta sẽ thanh tẩy chúng; chúng sẽ là dân Ta, và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. Ðavit tôi tớ Ta sẽ là vua của chúng, chúng sẽ chỉ có một chủ chăn mà thôi. Chúng sẽ tuân giữ và thực thi các giới răn của Ta. Chúng sẽ cư ngụ trong đất mà Ta đã ban cho Giacóp tôi tớ Ta, và là đất tổ phụ chúng đã cư ngụ; chúng và con cái cùng cháu chắt của chúng sẽ cư ngụ ở đó đến muôn đời. Và Ðavit, tôi tớ Ta, sẽ là vua của chúng đến muôn đời. Ta sẽ ký kết với chúng một giao ước hoà bình: Ðó sẽ là một giao ước vĩnh cửu đối với chúng. Ta sẽ gầy dựng chúng, sẽ cho chúng sinh sản ra nhiều và sẽ thiết lập nơi thánh Ta giữa chúng cho đến muôn đời. Nhà Tạm Ta sẽ ở giữa chúng. Ta sẽ là Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân Ta. Các dân tộc sẽ biết rằng Ta là Chúa, Ðấng thánh hoá Israel, khi đã lập nơi thánh Ta ở giữa chúng đến muôn đời”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Gr 31, 10. 11-12ab. 13

Ðáp: Chúa sẽ gìn giữ chúng ta như mục tử chăn dắt đoàn chiên mình

Xướng: Hỡi các dân tộc, hãy nghe lời Chúa, hãy công bố lời Chúa trên các đảo xa xăm; hãy nói rằng: “Ðấng đã phân tán Israel, sẽ quy tụ nó lại, và sẽ gìn giữ nó, như mục tử chăn dắt đoàn chiên mình”.

Xướng: Vì Chúa đã giải phóng Giacóp, giờ đây với cánh tay mạnh mẽ hơn, Người cứu thoát nó. Chúng sẽ đến và ca hát trên núi Sion, chúng sẽ đổ xô về phía hạnh phúc của Người.

Xướng: Bấy giờ người thiếu nữ sẽ hân hoan nhảy mừng, các thanh niên và các cụ già cũng làm y như thế; Ta sẽ biến đổi tang chế của chúng ra niềm hân hoan, sẽ an ủi chúng và cho chúng hết đau khổ.

Câu Xướng Trước Phúc Âm

Chúa phán: “Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống”.

PHÚC ÂM: Ga 11, 45-56

“Ðể quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, trong những người đến thăm Maria và đã chứng kiến việc Ngài làm, có nhiều kẻ đã tin vào Chúa Giê-su. Nhưng trong nhóm có kẻ đi gặp người biệt phái và thuật lại các việc Chúa Giêsu đã làm. Do đó, các thượng tế và biệt phái họp công nghị, và nói: “Chúng ta phải xử trí sao đây? Vì người này làm nhiều phép lạ. Nếu chúng ta để mặc người ấy làm như thế, thì mọi người sẽ tin theo và quân Rôma sẽ kéo đến phá huỷ nơi này và dân tộc ta”. Một người trong nhóm là Caipha làm thượng tế năm đó, nói với họ rằng: “Quý vị không hiểu gì cả! Quý vị không nghĩ rằng thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt”. Không phải tự ông nói điều đó, nhưng với danh nghĩa là thượng tế năm ấy, ông đã nói tiên tri rằng Chúa Giêsu phải chết thay cho dân, và không phải cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối.

Bởi vậy, từ ngày đó, họ quyết định giết Người. Vì thế Chúa Giêsu không còn công khai đi lại giữa người Do-thái nữa. Người đi về miền gần hoang địa, đến thành phố tên là Ephrem, và ở lại đó với các môn đệ. Khi đó đã gần đến Lễ Vượt Qua của người Do-thái. Có nhiều người từ các miền lên Giêrusalem trước lễ, để được thanh tẩy. Họ tìm Chúa Giêsu; họ đứng trong đền thờ và bàn tán với nhau: “Anh em nghĩ sao? Người có đến hay không?” Còn các thượng tế và biệt phái đã ra lệnh rằng nếu ai biết Người ở đâu, thì phải tố cáo để họ bắt Người.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa dùng bí tích thánh tẩy làm cho những người tuyên xưng danh Chúa được tái sinh; này chúng con là con cái trong nhà, chúng con tin tưởng cầu xin và dâng lễ: cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận để tha thứ tội lỗi chúng con, và cho chúng con được như lòng hằng mong ước. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng thương khó I

Ca hiệp lễ

Chúa Kitô đã phó mình, để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác về một mối.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng cao cả, Chúa đã lấy Mình và Máu Ðức Ki-tô làm của ăn nuôi dưỡng chúng con; chúng con nài xin Chúa cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa với Người. Người hằng sống và hiện trị muôn đời.

Suy niệm

CHẾT THAY CHO NHÂN LOẠI
Lm. Giuse Vũ Công Viện

 

Tin mừng hôm nay cho thấy sự bất đồng giữa Chúa Giê-su và lãnh đạo tôn giáo Do-thái đã lên đến cao trào, họ đã hạ quyết tâm giết Chúa Giê-su. Thượng tế Cai-pha phân trần nhằm thuyết phục mọi người giết Chúa Giê-su: “Thà một người chết thay cho dân”.

Thánh Gio-an hiểu lời của Cai-pha nói nhắm ý khác, ông nói một cách vô thức, nhưng lại thực sự diễn tả rất chính xác về ý nghĩa và giá trị cái chết của Chúa Giê-su. Ông tưởng mình đang phát biểu một lời khôn ngoan theo phương diện loài người. Nhưng dù không biết, ông thực sự đang hoàn thành chương trình của Thiên Chúa. Nên thánh Gio-an kết luận: “Không phải tự ông nói điều đó, nhưng với danh nghĩa là thượng tế năm ấy, ông đã nói tiên tri rằng Chúa Giê-su phải chết thay cho dân. Và không phải cho dân mà thôi, nhưng còn qui tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác về một mối”.

Những người Do-thái đã nhìn những hành động của Chúa Giê-su theo mầu sắc chính trị. Họ đã lập luận: “Ta phải làm gì? Vì con người ấy làm nhiều sự lạ. Nếu cứ để như vậy, mọi người sẽ tin vào ông ta và quân Rô-ma sẽ đến hủy diệt nơi thánh và dân tộc ta”. Một thứ lý luận lộn xộn, thiếu logic: dân chúng tin theo Chúa là việc tôn giáo, quân Rô-ma đến phá hủy là việc chính trị, làm sao việc tôn giáo lại kéo theo hậu quả chính trị như thế được. Vả lại chính quyền Rô-ma lúc đó cho người Do-thái tự do hành đạo, và chính Tổng trấn Phi-la-tô sau này cũng đâu muốn kết án Chúa về tội chính trị: xúi dân làm loạn, không nộp thuế cho César. Thật là trớ trêu, nhưng Chúa Giê-su không phản đối. Ngài chấp nhận một cái chết bất công để biến nó thành cái chết hy sinh cứu chuộc nhiều người

Chúa đã Giê-su chết thay cho người khác. Ngài nêu lên cho chúng ta một lý tưởng tốt đẹp mà sự khôn ngoan của chúng ta không bao giờ nghĩ tới được. Phải chết thay cho người khác, có thể là một hành động bất công do hận thù; nhưng với tình yêu Chúa, người Ki-tô có thể hiến mạng sống mình cho người khác. Chính Chúa Giê-su đã trải qua kinh nghiệm này: những người Do-thái đã bắt Chúa phải chết thay để người Rô-ma khỏi huỷ diệt dân tộc Do-thái; nhưng trong chương trình cứu độ, Ngài đã chấp nhận hiến mạng sống mình để mọi người được sống.

Xin Chúa giúp chúng ta nếu chưa thể chết thay cho người khác được, thì ít ra cũng biết đón nhận những hành vi nho nhỏ hy sinh chịu cực khổ vì người khác, thay cho người khác, để chúng ta sẽ nên một trong hy tế của Chúa Giê-su.

 

MỘT NGƯỜI CHẾT, TOÀN DÂN ĐƯỢC NHỜ!
Giuse Vinhsơn Ngọc Biển, SSP

Câu chuyện Đức Giêsu đến Bêtania và làm phép lạ cho Ladarô sống lại đã làm rúng động trong dân chúng và nhiều người đã tin vào Đức Giêsu và giáo huấn của Ngài.

Chính vì điều này mà cuộc thương khó của Đức Giêsu ngày càng gần kề. Sự kiện này được đánh dấu bằng việc những nhà cầm quyền và các Thượng Tế quyết định họp Hội Đồng và ra lệnh bắt, giết Đức Giêsu. Họ đã ra lệnh truy nã đối với Ngài: ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt.

Lý do họ bắt và quyết định giết Đức Giêsu là vì họ đã ghép cho Ngài cái tội chính trị. Họ nói: “Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Rôma sẽ đến phá huỷ cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta“. Rồi một câu nói đầy uy lực của nhóm Thượng Tế mà Caipha là đại diện đã đem đến quyết định loại trừ Đức Giêsu: “Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt”.

Tuy nhiên, thực tế thì lý do chính yếu khiến họ giết Đức Giêsu đó là sự ghen tỵ và sợ bại lộ lối sống hình thức và mất uy tín trong dân, đồng thời sợ bị mất lợi lộc mà các Thượng Tế đang được hưởng.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc nhở mỗi người hãy ý thức lại việc sống đạo bấy lâu nay: có bao giờ chúng ta theo Chúa chỉ vì muốn được hưởng lợi lộc trần gian? Nếu vì giá trị Tin Mừng đòi ta phải từ bỏ lối sống và hành vi không phù hợp, liệu chúng ta có sẵn sàng không? Hay có khi nào chúng ta cũng vì ghen tức mà loại bỏ anh chị em mình như những Pharisêu và Kinh Sư hôm nay đối với Đức Giêsu?

Lạy Chúa Giêsu, sự thật mà Chúa muốn chúng con sống, đòi hỏi chúng con phải có quyết tâm cao thượng mới có thể đi vào đường lối đó được. Vì thế, xin Chúa ban cho chúng con can đảm sống giá trị Tin Mừng dù có phải thiệt thòi. Amen.

CHÚA KHÔNG NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỨU ĐỘ 
(THỨ BẢY TUẦN 5 MÙA CHAY)
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 5 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa không ngừng hoạt động để cứu độ trần gian, đặc biệt, trong những ngày này, Chúa còn ban tặng cho chúng ta những ân sủng dồi dào gấp bội. Xin Chúa đoái nhìn và chở che toàn thể con cái Chúa, nhất là, những anh chị em sắp được tái sinh trong Bí Tích Thánh Tẩy.
 
Chúa không ngừng hoạt động để cứu độ trần gian, qua trung gian của Giao Ước Mới là Đức Kitô. Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, thư gửi tín hữu Hípri cho thấy: Chúng ta có một Vị Thượng Tế lo việc tế tự trong cung thánh, trong lều trại thật. Người ngự bên hữu ngai Đấng uy linh ở trên trời, để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta. Đức Kitô đã chẳng vào một cung thánh do tay người phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung thánh thật, nhưng, Người đã vào chính cõi trời.
 
Chúa không ngừng hoạt động để cứu độ trần gian, còn phần mình, chúng ta phải cộng tác bằng cách tham dự vào Lễ Vượt Qua của Chúa. Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Ghêgôriô Nadien đã mời gọi: Ta hãy tế lễ chính mình cho Thiên Chúa. Vâng, mỗi ngày ta hãy tế lễ chính mình cùng với tất cả mọi hoạt động của ta. Hãy vì Ngôi Lời mà đón nhận tất cả. Gặp đau khổ, ta hãy noi gương Người khi Người chịu thương khó. Phải đổ máu, ta hãy tôn kính Máu Người. Ta hãy mau lẹ bước lên thập giá.
 
Chúa không ngừng hoạt động để cứu độ trần gian, bằng cách Chúa đặt thánh điện của Người ở giữa chúng ta, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Êdêkien đã cho thấy: Ta sẽ định cư chúng, cho chúng sinh sôi nảy nở ra nhiều và đặt thánh điện của Ta ở giữa chúng cho đến muôn đời. Nhà của Ta sẽ ở giữa chúng; Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng và chúng sẽ là dân của Ta. Bấy giờ, các dân tộc sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, Đấng thánh hoá Ítraen, khi Ta đặt thánh điện của Ta ở giữa chúng cho đến muôn đời.
 
Chúa không ngừng hoạt động để cứu độ trần gian, như người mục tử chăm sóc đàn chiên của mình, mà trong bài Đáp Ca, ngôn sứ Giêrêmia đã cho thấy: Chúa canh giữ chúng ta, như mục tử canh giữ đàn chiên. Muôn dân hỡi, lắng nghe lời Chúa và loan đi các đảo xa vời, rằng Đấng đã phân tán Ítraen, cũng chính Người sẽ thâu tập lại, canh giữ họ như mục tử canh giữ đàn chiên. Chúa muốn quy tụ tất cả về một mối, nhưng, chúng ta có chịu quay về với Người hay không là một chuyện khác, vì thế, câu Tung Hô Tin Mừng: mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay đã nhắc nhở chúng ta rằng: Đức Chúa phán: Hãy quẳng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch các ngươi đã phạm. Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới.
 
Trong bài Tin Mừng, thánh Gioan tường thuật: Ông Caipha đã nói: Các ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là: thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Điều đó, ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối. Ơn cứu độ là phổ quát, Chúa muốn ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Chúa muốn quy tụ tất cả về cùng một đàn chiên của Chúa. Hội Thánh là Bí Tích Cứu Độ của Chúa, là phương tiện của cứu độ của Chúa. Chúa không ngừng hoạt động để cứu độ trần gian, ước gì chúng ta biết cộng tác với ơn Chúa để ơn cứu độ của Chúa được thành toàn nơi bản thân chúng ta, và nơi tất cả mọi người. Ước gì được như thế!

CON TIM TINH TUYỀN
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Có nhiều kẻ đã tin vào Ngài”.

Ngày kia, ‘Nữ Thần Tự Do’ xuất hiện trên bìa một tạp chí, có ký giả nhận xét, “Thấy đỉnh đầu của khối tượng, tôi ngạc nhiên với mái tóc! Nhà điêu khắc phải chắc chắn rằng, đôi mắt duy nhất có thể thấy những chi tiết này sẽ là đôi mắt của loài mòng biển. Anh không mơ một ngày nào đó có ai sẽ bay qua đầu cô ấy; tuy nhiên, với một con tim tinh tuyền đối với nghệ thuật và một lương tâm trong sáng của người nghệ sĩ, anh đã dành cho mái tóc cô ấy những gì đã dành cho khuôn mặt, vóc dáng và cả ngọn đuốc trên tay Nữ Thần!”.

Kính thưa Anh Chị em,

‘Con tim tinh tuyền’, một biểu tượng được gặp lại trong Tin Mừng hôm nay! Đối diện với Chúa Giêsu, lắng nghe Ngài, ‘không ai có thể thờ ơ quá lâu!’. Họ tự do chọn tin Ngài, hoặc từ chối Ngài; tự do đi về phía sự thật, hoặc giết chết sự thật, chính Ngài!

Bối cảnh Tin Mừng là phép lạ Chúa Giêsu làm cho Lazarô sống lại sau bốn ngày trong mồ. Gioan ghi nhận, “Có nhiều kẻ đã tin vào Ngài”; nhưng số khác thì không! Trong thực tế, những người này tìm gặp nhóm Pharisêu để ‘đổ dầu vào lửa’ hầu kết án tử cho Ngài. Hậu kết của những toa rập này là cái chết thảm khốc của Con Thiên Chúa mà Giáo Hội sắp tưởng niệm khi Tuần Thánh đã đến ngoài ngõ.

Với Chúa Giêsu, động lực trong ‘con tim tinh tuyền’ của Ngài là tình yêu; với các nhà lãnh đạo, tất cả trong tim họ chỉ là quyền lực! Chúa Giêsu đang nổi tiếng và điều này sẽ khuấy động mọi thứ; họ ghen tị vì Ngài quá thu hút. Trước tình thế đó, lập luận của Caipha là một diệu kế, “Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt”. Nghĩa là, tốt hơn, nên “loại bỏ vấn đề” để mọi việc trở lại theo cách của nó! Họ quan tâm bản thân, địa vị hơn lẽ thật. Họ gán cho Ngài làm nhiều dấu lạ - lẽ ra - họ phải tin; đàng này, vì không nuốt trôi niềm kiêu hãnh, không thể buông bỏ quyền lực, họ tìm giết Ngài!

Vậy mà, ý đồ đen tối của họ vẫn được Thiên Chúa tận dụng! Vì thế, việc Chúa Giêsu “chết thay cho dân” là logic dẫn đến ơn cứu độ cho toàn nhân loại! Và logic đầy tính tiên tri này có thời hiệu vĩnh viễn, “Không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Chúa tản mác khắp nơi về một mối”. Tuyệt vời thay! Đây là điều chính Thiên Chúa đã hứa hằng trăm năm trước, “Từ khắp nơi, Ta sẽ quy tụ chúng lại!” - bài đọc Êzêkiel; để rồi, “Chúa canh giữ chúng ta như mục tử canh giữ đàn chiên!” - Thánh Vịnh đáp ca.

Kính thưa Anh Chị em,

“Có nhiều kẻ đã tin vào Ngài”. Với phép lạ Lazarô, nhiều người đã tin vào Chúa Giêsu, lắm kẻ tìm giết Ngài. Trong những ngày này, Giáo Hội mời chúng ta chiêm ngắm ‘con tim tinh tuyền’ của Con Thiên Chúa, cùng Ngài bước vào cuộc thương khó, để yêu mến Ngài hơn, và nhất là để hiểu được sự tự do của Ngài. Tự do của Ngài là tự do yêu thương, tự do cứu chuộc. Mong sao bạn và tôi có được một con tim yêu mến như con tim Ngài, chọn đi theo Ngài và nhất là tháp nhập thánh giá đời mình vào thánh giá đời Ngài; kiên định thay vì ta thán, yêu mến thay vì càu nhàu và ghì chặt thay vì trốn chạy!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, dạy con làm tất cả mọi việc lớn nhỏ với một con tim không vạy vò, và một lương tâm không méo mó!”, Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây