TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VII Phục Sinh - Năm B

“Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”. (Mc 16, 15-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK 69 Tin Mừng Máccô 395 Câu Hỏi Thưa (2)

Thứ bảy - 01/05/2021 01:13 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   32
 Con gì chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa ? (Mc 10,25)
VHTK 69 Tin Mừng Máccô 395 Câu Hỏi Thưa (2)

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng 
  
VUI HỌC THÁNH KINH 69a
TIN MỪNG MÁCCÔ
395 Câu Hỏi Thưa
 
 Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng 
yêu mến Thánh Kinh, chúng ta cùng vui học 
qua những câu Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm &
Ô Chữ 
TIN MỪNG MÁCCÔ. 

Mọi  trích dẫn và tên riêng đều dựa trên bản dịch Thánh  Kinh 
của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ. 
 Chúc các bạn có những giây phút vui và bổ ích.
 
201. Hỏi : Vì sao người thanh niên giàu có sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi ? (Mc 10,22)
      - Thưa : Vì anh ta có nhiều của cải.
 
202. Hỏi : Con gì chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa ? (Mc 10,25)
      - Thưa : Con lạc đà.

203. Hỏi : Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào đâu ? (Mc 10,25)
      - Thưa : Nước Thiên Chúa.
 
204. Hỏi : “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy !” Đây là lời của ai ? (Mc 10,28)
      - Thưa : Ông Phêrô.
 
205. Hỏi : Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì điều gì, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau ? (Mc 10,29-30)
      - Thưa : Vì Thầy và vì Tin Mừng.
 
206. Hỏi : Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự gì ? (Mc 10,29-30)
      - Thưa : Sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.

207. Hỏi : Tại đâu, Chúa Giêsu loan báo lần thứ ba cuộc Thương Khó và Phục Sinh ? (Mc 10,32)
      - Thưa : Trên đường lên Giêrusalem.
 
208. Hỏi : Chúa Giêsu và các môn đệ lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ làm gì Người ? (Mc 10,33-34)
      - Thưa : Họ lên án xử tử Người và sẽ nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng Người, khạc nhổ vào Người, họ sẽ đánh đòn và giết chết Người.
 
209. Hỏi : Chúa Giêsu và các môn đệ lên Giêrusalem và ai sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư ? (Mc 10,33)
      - Thưa : Con Người.
 
210. Hỏi : “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang.” Đây là lời của ai ? (Mc 10,35-37)
      - Thưa : Hai người con ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan.
 
211. Hỏi : Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống ; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng ai đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được ? (Mc 10,39-40)
      - Thưa : Thiên Chúa.
 
212. Hỏi : Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người thế nào ? (Mc 10,43)
      - Thưa : Phục vụ anh em.

213. Hỏi : Người mù ở thành Giêrikhô tên là gì ? (Mc 10,46)
      - Thưa : Tên là Batimê.
 
214. Hỏi : Thân phụ người mù Batimê tên là gì ? (Mc 10,46)
      - Thưa : Tên là Timê.
 
215. Hỏi : Người mù Batimê ở tại thành nào ? (Mc 10,46)
      - Thưa : Thành Giêrikhô.
 
216. Hỏi : “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi !” Đây là lời của ai ? (Mc 10,47)
      - Thưa : Người mù ở Giêrikhô.
 
217. Hỏi : Khi nghe Chúa Giêsu gọi, anh mù có hành động gì ? (Mc 10,50)
      - Thưa : Anh liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Chúa Giêsu.
 
218. Hỏi : Khi anh mù Batimê đến và xin được nhìn thấy, Chúa Giêsu đã nói gì ?(Mc 10,51-52)
      - Thưa : Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh !

219. Hỏi : Những làng nào ở bên triền núi Ô-liu ? (Mc 11,1)
      - Thưa : Làng Bếtphaghê và Bêtania.
 
220. Hỏi : Chúa Giêsu sai bao nhiêu môn đệ vào làng mượn con lừa chưa ai cỡi ? (Mc 11,1-2)
      - Thưa : Hai môn đệ. 
 
221. Hỏi : Khi đem con lừa về, các môn đệ lấy gì trải trên lưng nó để Chúa Giêsu cỡi ? (Mc 11,7)
      - Thưa : Áo choàng.
 
222. Hỏi : Khi Chúa Giêsu vào thành, dân chúng hoan hô, chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh ai ?(Mc 11,9)
      - Thưa : Nhân danh Đức Chúa.
 
223. Hỏi : Khi Chúa Giêsu vào thành, dân chúng hoan hô, chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa ! Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua nào ? (Mc 11,9-10)
      - Thưa : Vua Đavít.
 
224. Hỏi : Sau khi vào thành Giêrusalem, vì trời đã muộn, Chúa Giêsu và Nhóm Mười Hai đi ra đâu ? (Mc 11,11)
      - Thưa : Đi Bêtania.
 
225. Hỏi : Ra khỏi Bêtania, Chúa Giêsu cảm thấy đói. Ngài nhìn thấy cây gì ở đàng xa, tốt lá, nhưng không tìm được quả ? (Mc 11,12-13)
      - Thưa : Cây vả.
 
226. Hỏi : Thầy trò đến Giêrusalem. Chúa Giêsu vào Đền Thờ, Người bắt đầu làm gì ? (Mc 11,15)
      - Thưa : Đuổi những kẻ đang mua bán trong Đền Thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu.
 
227. Hỏi : “Nào đã chẳng có lời chép rằng : Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao ? Thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp !” Đây là lời của ai ? (Mc 11,17)
      - Thưa : Chúa Giêsu. 

228. Hỏi : “Kìa Thầy xem : cây vả Thầy rủa đã chết khô rồi !” Đây là lời ai nói với Chúa Giêsu ? (Mc 11,20)
      - Thưa : Ông Phêrô.
 
229. Hỏi : Nếu có ai nói với núi này : À, dời chỗ đi, nhào xuống biển !, mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được thế nào ? (Mc 11,23)
      - Thưa : Như ý.
 
230. Hỏi : Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng sẽ làm gì cho anh em ? (Mc 11,25)
      - Thưa : Tha lỗi cho anh em.
 
231. Hỏi : Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng sẽ làm gì ? (Mc 11,26)
      - Thưa : Không tha lỗi cho anh em.

232. Hỏi : Tại Đền Thờ, những ai chất vấn Chúa Giêsu : “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy” ? (Mc 11,27-28)
      - Thưa : Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục.

233. Hỏi : Có người kia trồng được một vườn nho ; ông rào giậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho ai canh tác, rồi trẩy đi xa ? (Mc 12,1)
      - Thưa : Các tá điền.
 
 234. Hỏi : Các tá điền đối xử với những người đến thu hoa lợi thế nào ? (Mc 12,2-6)
      - Thưa : Người thì bị bắt, ké thì bị hạ nhục, người khác thì lại bị giết chết.
 
235. Hỏi : Với người con yêu dấu, bọn tá điền đối xử thế nào ? (Mc 12,7)
      - Thưa : Giết chết và đoạt lấy gia tài.
 
236. Hỏi : Với bọn tá điền bất nhân này, ông chủ sẽ làm gì ? (Mc 12,9)
      - Thưa : Sẽ tiêu diệt các tá điền.

237. Hỏi : Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên thế nào ? (Mc 12,10)
      - Thưa : Đá tảng góc tường.
 
238. Hỏi : Những ai đến hỏi Chúa Giêsu có được phép nộp thuế cho Xêda hay không ? (Mc 12,13-14)
      - Thưa : Mấy người Pharisêu và mấy người thuộc phe Hêrôđê.

239. Hỏi : Hình và danh hiệu trên đồng bạc là của ai ? (Mc 12,16)
      - Thưa : Của Xêda.
 
240. Hỏi : Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, thì thế nào ? (Mc 12,17)
      - Thưa : Trả về Thiên Chúa.
 
241. Hỏi : Những ai chủ trương không có sự sống lại ? (Mc 12,18)
      - Thưa : Những người thuộc nhóm Xađốc.
 
242. Hỏi : Ai dạy : Nếu anh hay em của người nào chết đi, để lại vợ mà không để lại con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình ? (Mc 12,19)
      - Thưa : Ông Môsê.
 
243. Hỏi : Ai đã hỏi Chúa Giêsu : “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” (Mc 12,28)
      - Thưa : Một kinh sư.
 
244. Hỏi : Nghe đây, hỡi Ítraen, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, thế nào ? (Mc 12,29)
      - Thưa : Hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.
 
245. Hỏi : Điều răn thứ hai là : Ngươi phải yêu người thân cận như thế nào ? (Mc 12,31)
      - Thưa : Chính mình.
 
246. Hỏi : “Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” Đây là lời của ai ? (Mc 12,32-33)
      - Thưa : Của một kinh sư.
 
247. Hỏi : Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi điều gì ? (Mc 12,33)
      - Thưa : Mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.  
 
248. Hỏi : Ai được Thánh Thần soi sáng đã nói : “Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi : bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con” ? (Mc 12,36)
      - Thưa : Chính vua Đavít.
 
249. Hỏi : Chúa Giêsu nói ai ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng, ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ ? (Mc 12,38-40)
      - Thưa : Những ông kinh sư.
 
250. Hỏi : Bà góa nghèo bỏ vào hòm tiền dâng cúng cho đền thờ bao nhiêu ? (Mc 12,41-42)
      - Thưa : Hai đồng tiền kẽm.

251. Hỏi : Hai đồng tiền kẽm, trị giá bao nhiêu đồng Rôma ?(Mc 12,42)
      - Thưa : Một phần tư đồng xu Rôma.
 
252. Hỏi : Tại đâu, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu : “Xin Thầy nói cho chúng con biết bao giờ các sự việc ấy sẽ xảy ra, và khi tất cả sắp đến hồi chung cục, thì có điềm gì báo trước ?” (Mc 13,3-4)
      - Thưa : Trên núi Ô-liu.
 
253. Hỏi : Các môn đệ nào đã hỏi Chúa Giêsu : “Xin Thầy nói cho chúng con biết bao giờ các sự việc ấy sẽ xảy ra, và khi tất cả sắp đến hồi chung cục, thì có điềm gì báo trước ?” (Mc 13,3-4)
      - Thưa : Các ông Phêrô, Giacôbê, Gioan và Anrê.
 
254. Hỏi : Khi người ta điệu anh em đi nộp, thì anh em đừng lo trước phải nói gì, nhưng trong giờ đó, Thiên Chúa cho anh em biết điều gì, thì hãy nói điều ấy : thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là ai nói ? (Mc 13,11)
      - Thưa : Thánh Thần.
 
255. Hỏi : Anh em sẽ nộp nhau cho người ta giết ; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ thế nào ? (Mc 13,12)
      - Thưa : Phải chết.

256. Hỏi : Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thế nào ? (Mc 13,13)
      - Thưa : Thù ghét.
 
257. Hỏi : Trong những ngày đó, sau cơn gian nan ấy, thì thế nào ? (Mc 13,24-25)
      - Thưa : Mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời bị lay chuyển.
 
258. Hỏi : Thiên hạ sẽ thấy ai đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến ? (Mc 13,26)
      - Thưa : Con Người.
 
259. Hỏi : Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. Đây là dụ ngôn gì ? (Mc 13,28)
      - Thưa : Dụ ngôn cây vả.
 
260. Hỏi : Anh em phải coi chừng, phải làm gì, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến ? (Mc 13,33)
      - Thưa : Phải tỉnh thức.
 
261. Hỏi : Mấy ngày trước lễ Vượt Qua và lễ Bánh Không Men, các thượng tế và kinh sư tìm cách dùng mưu bắt Chúa Giêsu và giết đi ? (Mc 14,1)
      - Thưa : Hai ngày.
 
262. Hỏi : Hai ngày trước lễ Vượt Qua và lễ Bánh Không Men, ai tìm cách dùng mưu bắt Chúa Giêsu và giết đi ?(Mc 14,1)
      - Thưa : Các thượng tế và kinh sư.
 
263. Hỏi : Hai ngày trước lễ gì, các thượng tế và kinh sư tìm cách dùng mưu bắt Chúa Giêsu và giết đi ? (Mc 14,1)
      - Thưa : Lễ Vượt Qua và lễ Bánh Không Men.
 
264. Hỏi : Tại làng nào, Chúa Giêsu được người phụ nữ xức dầu ? (Mc 14,3)
      - Thưa : Làng Bêtania. 
 
265. Hỏi : Đang khi dự tiệc tại nhà ai, Chúa Giêsu được người phụ nữ xức dầu ? (Mc 14,3)
      - Thưa : Nhà ông Simon Cùi.
 
266. Hỏi : Người phụ nữ mang dầu thơm cam tùng nguyên chất được đựng trong cái gì ? (Mc 14,3)
      - Thưa : Bình bạch ngọc.
 
 267. Hỏi : Người phụ nữ đập bình bạch ngọc đổ dầu thơm chỗ nào trên thân thể Chúa Giêsu ? (Mc 14,3)
      - Thưa : Trên đầu Chúa Giêsu.
 
268. Hỏi : Bình bạch ngọc đựng dầu thơm cam tùng nguyên chất đáng giá bao nhiêu ? (Mc 14,5)
      - Thưa : Trên 300 quan tiền.
 
269. Hỏi : Có vài người nói dầu đó có thể đem bán lấy trên ba trăm quan tiền mà làm gì ? (Mc 14,4-5)
      - Thưa : Bố thí cho người nghèo.
 
270. Hỏi : Khi thấy người phụ nữ đập để bình bạch ngọc đổ dầu trên đầu Chúa Giêsu, nhiều người có thái độ gì với cô ? (Mc 14,4-5)
      - Thưa : Bực tức và gắt gỏng.
 
271. Hỏi : Chúa Giêsu bảo, cứ để cho cô làm. Điều gì làm được thì cô đã làm : cô đã lấy dầu thơm ướp xác tôi, để chuẩn bị ngày gì ? (Mc 14,6-8)
      - Thưa : Ngày mai táng.
 
272. Hỏi : Ai, một người trong Nhóm Mười Hai, đi gặp các thượng tế để nộp Chúa Giêsu cho họ ? (Mc 14,10)
      - Thưa : Ông Giuđa Ítcariốt. 

273. Hỏi : Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, đó là ngày gì ? (Mc 14,12)
      - Thưa : Ngày sát tế chiên Vượt Qua.
 
274. Hỏi : Chúa Giêsu sai bao nhiêu môn đệ vào thành hỏi : “Cái phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở đâu ?” (Mc 14,13-14)
      - Thưa : Hai môn đệ.
 
275. Hỏi : Ai đón gặp các môn đệ và đưa các ông đến gặp chủ nhà căn phòng mà Chúa Giêsu và các môn đệ ăn lễ Vượt Qua ? (Mc 14,13-15)
      - Thưa : Người mang vò nước.
 
276. Hỏi : Khi nghe Chúa Giêsu nói “Có người trong anh em sẽ nộp Thầy, mà lại là người đang cùng ăn với Thầy”, thái độ của các môn đệ thế nào ? (Mc 14,19)
      - Thưa : Buồn sầu.
 
277. Hỏi : Đã hẳn, Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người. Nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người thì thế nào ? (Mc 14,21)
      - Thưa : Thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn!
 
278. Hỏi : Cũng đang bữa ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói : Anh em hãy làm gì ? (Mc 14,22)
      - Thưa : Hãy cầm lấy, đây là mình Thầy.
 
279. Hỏi : Đây là máu Thầy, máu Giao Ước thế nào ? (Mc 14,24)
      - Thưa : Đổ ra vì muôn người.
 
280. Hỏi : Chúa Giêsu tiên báo ai sẽ chối Người ? (Mc 14,30)
      - Thưa : Ông Phêrô.
 
281. Hỏi : “Dầu tất cả có vấp ngã đi nữa, thì con cũng nhất định là không.” Đây là lời của ai ? (Mc 14,29)
      - Thưa : Ông Phêrô.

282. Hỏi : Nội đêm nay, gà chưa kịp gáy mấy lần, thì ông Phêrô đã chối Thầy đến ba lần ? (Mc 14,30)
      - Thưa : Hai lần.

283. Hỏi : “Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy.” Đây là lời của ai ? (Mc 14,31)
      - Thưa : Ông Phêrô.
       
284. Hỏi : Các môn đệ nào được Chúa Giêsu đem theo trong khi Người đi cầu nguyện tại vườn Ghếtsêmani ? (Mc 14,33)
      - Thưa : Các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan.
 
285. Hỏi : Tại vườn Ghếtsêmani, Chúa Giêsu cảm thấy thế nào ? (Mc 14,33)
      - Thưa : Hãi hùng xao xuyến.
 
286. Hỏi : “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà ... ... ... .” ? (Mc 14,34)
      - Thưa : Canh thức.
 
287. Hỏi : “Áp-ba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà ... ... ... .” (Mc 14,36)
      - Thưa : Mà làm điều Cha muốn.

288. Hỏi : “Anh ngủ à ? Anh không thức nổi một giờ sao?” Đây là lời Chúa Giêsu nói với ai ? (Mc 14,37)
      - Thưa : Ông Phêrô.
 
289. Hỏi : Chúa Giêsu các môn đệ hãy làm gì kẻo sa chước cám dỗ ?(Mc 14,38)
      - Thưa : Hãy canh thức và cầu nguyện.
 
290. Hỏi : Tại vườn Ghếtsêmani, trong khi cầu nguyện, Chúa Giêsu trở lại mấy lần mà vẫn thấy các môn đệ ngủ ? (Mc 14,41)
      - Thưa : Ba lần.
 
291. Hỏi : Ai là người dẫn đám đông mang gươm giáo gậy gộc đến bắt Chúa Giêsu ? (Mc 14,43)
      - Thưa : Ông Giuđa.
 
292. Hỏi : Đám đông mang gươm giáo gậy gộc đến bắt Chúa Giêsu được ai sai đến? (Mc 14,43)
      - Thưa : Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục.
 
293. Hỏi : Ám hiệu để bắt Chúa Giêsu là gì ? (Mc 14,44)
      - Thưa : Nụ hôn.

294. Hỏi : Tên đầy tớ của thượng tế bị chém đứt gì ? (Mc 14,47)
      - Thưa : Đứt tai.
 
295. Hỏi : “Ông có phải là Đấng Kitô, Con của Đấng Đáng Chúc Tụng không ?”  Đây là lời của ai ? (Mc 14,61)
      - Thưa : Vị thượng tế.
 
296. Hỏi : Hãy hoàn thành câu : “Phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ... ... ... .” (Mc 14,62)
      - Thưa : Ngự giá mây trời mà đến.
 
297. Hỏi : Khi nghe Chúa Giêsu nói “Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến”, vị thượng tế có hành động gì ? (Mc 14,62-63)
      - Thưa : Liền xé áo mình ra.
 
298. Hỏi : Ông Phêrô chối Chúa Giêsu tại sân nào ? (Mc 14,66-72)
      - Thưa : Sân dinh thượng tế.
 
299. Hỏi : “Gà chưa kịp gáy hai lần, thì anh đã chối Thầy đến ba lần.” Lời Chúa Giêsu nói về ai ? (Mc 14,72)
      - Thưa : Ông Phêrô.

300. Hỏi : Sau khi chối Thầy và nhớ lại lời Thầy, thái độ của ông Phêrô thế nào ? (Mc 14,66-72)
      - Thưa : Ông oà lên khóc.

301. Hỏi : Các thượng tế đã họp bàn với các kỳ mục và kinh sư, tức là toàn thể Thượng Hội Đồng, họ trói Chúa Giêsu lại và giải đi nộp cho ai ? (Mc 15,1)
      - Thưa : Ông Philatô. 
 
302. Hỏi : Những ai trói Chúa Giêsu lại và giải đi nộp cho ông Philatô ? (Mc 15,1)
      - Thưa : Các thượng tế, các kỳ mục và kinh sư.
 
303. Hỏi : Ai hỏi Chúa Giêsu : “Ông là vua dân Do-thái sao ?” (Mc 15,2)
      - Thưa : Ông Philatô.
 
304. Hỏi : Dân chúng xin tha ai trong dịp lễ này ? (Mc 15,6-15)
      - Thưa : Baraba.
 
305. Hỏi : Ai truyền đánh đòn Chúa Giêsu, rồi trao Người cho đám đông đóng đinh vào thập giá ? (Mc 15,15)
      - Thưa : Ông Philatô.
 
306. Hỏi : Sau khi đánh đòn Chúa Giêsu, bọn lính có những hành động nào với Người ? (Mc 15,16-20)
      - Thưa : Khoác cho Người một tấm áo điều, kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, lấy cây sậy đập lên đầu Người, khạc nhổ vào Người, và quỳ gối bái lạy. 
 
307. Hỏi : Bọn lính bắt ai vác thập giá đỡ Chúa Giêsu ? (Mc 15,21)
      - Thưa : Ông Simôn.
 
308. Hỏi : Ông Simôn, gốc Kyrênê là thân phụ của ai ? (Mc 15,21)
      - Thưa : Thân phụ của ông Alêxanđê và Ruphô.
 
309. Hỏi : Chúa Giêsu vác thập giá lên đâu ? (Mc 15,22)
      - Thưa : Lên Gôngôtha.

310. Hỏi : Bọn lính trao rượu pha gì cho Chúa Giêsu, nhưng Người không uống ? (Mc 15,23)
      - Thưa : Pha mộc dược.
 
311. Hỏi : Bọn lính đóng đinh Chúa Giêsu vào giờ thứ mấy ? (Mc 15,25)
      - Thưa : Giờ thứ ba.
 
312. Hỏi : Bản án xử tội Chúa Giêsu viết gì ? (Mc 15,26)
      - Thưa : “Vua người Do-thái”.
 
313. Hỏi : Khi bị treo trên thập giá, Chúa Giêsu bị những ai sĩ nhục và nhạo cười ? (Mc 15,29-32)
      - Thưa : Kẻ qua người lại, các thượng tế và kinh sư cùng những tên chịu đóng đinh với Người.
 
314. Hỏi : Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, hiện tượng gì xảy ra ? (Mc 15,33)
      - Thưa : Bóng tối bao phủ khắp mặt đất.
 
315. Hỏi : Khi nghe Chúa Giêsu kêu lớn tiếng : “Ê-lô-i, Ê-lô-i, la-ma xa-bác-tha-ni !”, người ta nói Chúa Giêsu kêu cứu ai ? (Mc 15,34-35)
      - Thưa : Kêu cứu ngôn sứ Êlia.
 
316. Hỏi : Hãy hoàn thành câu : “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, ... ... ... . “ (Mc 15,34)
      - Thưa : Sao Ngài bỏ rơi con ?
 
317. Hỏi : Lời cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập giá là gì ? (Mc 15,34)
      - Thưa : “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con ?”
 
318. Hỏi : Khi Chúa Giêsu tắt thở, trong Đền thờ xảy ra điều gì ? (Mc 15,38)
      - Thưa : Bức màn trướng bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới.
 
319. Hỏi : Khi nhìn thấy Chúa Giêsu tắt thở như vậy, ai liền nói : “Quả thật, người này là Con Thiên Chúa.”? (Mc 15,39)
      - Thưa : Viên đại đội trưởng.
 
320. Hỏi : Mẹ các ông Giacôbê Thứ và Giôxết, người đứng trên đồi Gongôtha, tên là gì ? (Mc 15,40)
      - Thưa : Bà Maria.

321. Hỏi : Ai đã mạnh dạn đến gặp tổng trấn Philatô để xin thi hài Chúa Giêsu ? (Mc 15,43)
      - Thưa : Ông Giôxếp.
 
322. Hỏi : Ai để ý nhìn xem chỗ họ mai táng Chúa Giêsu ? (Mc 15,47)
      - Thưa : Bà Maria Mácđala và bà Maria mẹ ông Giôxết.
 
323. Hỏi : Vừa hết ngày sa-bát, những ai ra mộ Chúa Giêsu ? (Mc 16,1)
      - Thưa : Các bà Maria Mácđala với bà Maria mẹ ông Giacôbê, và bà Salômê.
 
324. Hỏi : Vừa hết ngày sa-bát, bà Maria Mácđala với bà Maria mẹ ông Giacôbê, và bà Salômê ra mộ Chúa Giêsu để làm gì ? (Mc 16,1)
      - Thưa : Để ướp xác.
 
325. Hỏi : Vừa hết ngày sa-bát, bà Maria Mácđala với bà Maria mẹ ông Giacôbê, và bà Salômê mang gì ra mộ để đi ướp xác Chúa Giêsu ? (Mc 16,1)
      - Thưa : Dầu thơm.

326. Hỏi : Hãy hoàn thành câu : “Đừng hoảng sợ ! Các bà tìm Chúa Giêsu Nadarét, Đấng bị đóng đinh chứ gì ! Người đã trỗi dậy rồi, ... ... ... .”. (Mc 16,6)
      - Thưa : Không còn đây nữa.
 
327. Hỏi : Người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng, xin các bà về nói với ai rằng Chúa Giêsu sẽ đến Galilê trước các ông ? (Mc 16,5-7)
      - Thưa : Với các môn đệ Người và ông Phêrô.
 
328. Hỏi : Sau khi sống lại, Chúa Giêsu hiện ra trước tiên với ai ? (Mc 16,9)
      - Thưa : Bà Maria Mácđala.

329. Hỏi : Chúa Giêsu bảo các ông hãy đi khắp tứ phương thiên hạ làm gì ? (Mc 16,15)
      - Thưa : Loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.
 
330. Hỏi : Ai tin và chịu phép rửa, thì thế nào ? (Mc 16,16)
      - Thưa : Sẽ được cứu độ.
 
331. Hỏi : Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ; còn ai không tin, thì thế nào ? (Mc 16,16)
      - Thưa : Sẽ bị kết án.
 
332. Hỏi : Những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin : nhân danh Thầy, họ sẽ làm được những gì ? (Mc 16,17-18)
      - Thưa : Sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ, sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao, nếu đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.
 
333. Hỏi : Lời cuối cùng của Chúa Giêsu theo thánh Máccô là gì ? (Mc 16,17-18)
      - Thưa : “Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”.
 
 
Thánh sử Máccô 
 
334. Hỏi : Thân mẫu của thánh sử Máccô là ai ?
- Thưa : Bà Maria

335. Hỏi : Thánh Máccô là người Do thái, thuộc chi tộc Lêvi, ngài là học trò của ai ?
- Thưa : Thánh Phêrô.
 
336. Hỏi : Thánh sử Máccô viết Tin Mừng thứ mấy ?
- Thưa : Tin Mừng thứ hai.
 
337. Hỏi : Tin mừng Máccô được biên soạn tại đâu ?
- Thưa : Tại Rôma.
 
338. Hỏi : Tin mừng Máccô được biên soạn khoảng năm nào ?
- Thưa : Khoảng năm 64-70. 

339. Hỏi : Độc giả của thánh Máccô khi viết Tin Mừng là ai ?
- Thưa : Những người Kitô hữu gốc dân ngoại.
 
340. Hỏi : Chủ đích của thánh Máccô khi viết Tin Mừng là gì ?
- Thưa : Để chứng minh Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa toàn năng. 
 
341. Hỏi : Chủ đề chính của Tin mừng Máccô là gì ?
- Thưa : Mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa và con đường làm môn đệ của Người.
 
342. Hỏi : Biểu tượng của Tin mừng Máccô là gì ?
- Thưa : Mặt Sư tử.
 
343. Hỏi : Vì sao biểu tượng của Tin mừng Máccô là Mặt Sư tử ?
- Thưa : Vì thánh Máccô mở đầu Tin Mừng bằng tiếng kêu trong hoang địa, giữa sa mạc và núi rừng.
 
344. Hỏi : Tin mừng Máccô gồm bao nhiêu chương ?
- Thưa : Tin mừng Máccô gồm 16 chương.
 
345. Hỏi : Tin mừng Máccô gồm bao nhiêu câu ? 
- Thưa : 678 câu.
 
346. Hỏi : Trong Tin mừng Máccô, chương nào ngắn nhất ?
      - Thưa : Chương 16.
 
347. Hỏi : Trong Tin mừng Máccô, chương nào dài nhất ?
      - Thưa : Chương 14.
 
348. Hỏi : Trong Tin mừng Máccô, chương 16 có bao nhiêu câu ? 
      - Thưa : Có 20 câu.
 
349. Hỏi : Trong Tin mừng Máccô, chương 14 có bao nhiêu câu ?
      - Thưa : Có 72 câu.
 
350. Hỏi : Thánh Máccô là vị sáng lập và là Giám Mục đầu tiên của giáo đoàn nào ? 
       - Thưa : Giáo đoàn Alêxandria (Ai Cập).
 
351. Hỏi : Vì ghen tức, ích kỷ, những lương dân đã quyết tâm hãm hại Máccô. Họ đã bắt thánh nhân với mục đích lăng mạ, bêu xấu Ngài và đã giết ngài bằng cách nào ?
       - Thưa : Lôi kéo Ngài trên đường đá ghồ ghề, lởm chởm cho tới khi Ngài trút hơi thở cuối cùng. 
 
352. Hỏi : Thánh sử Máccô bị giết chết vào năm nào ?
- Thưa : Năm 67.

353. Hỏi : Thánh sử Máccô được mừng kính vào ngày nào ?
 - Thưa : Ngày 25.4.
 
354. Hỏi : Tên gọi Giuse, cha nuôi của Chúa Giêsu, không có trong Tin mừng Máccô. Đúng hay sai ?  
      - Thưa : Đúng. Tên gọi Giuse, cha nuôi của Chúa Giêsu, không có trong Tin mừng Máccô.
 
355. Hỏi : Tên gọi Caipha, không có trong Tin mừng Máccô. Đúng hay sai ?  
      - Thưa : Đúng. Tên gọi Caipha, không có trong Tin mừng Máccô.

356. Hỏi : Nhân vật Simêôn, không có trong Tin mừng Máccô. Đúng hay sai ?  
      - Thưa : Đúng. Nhân vật Simêôn, không có trong Tin mừng Máccô.
 
357. Hỏi : Nhân vật Anna, không có trong Tin mừng Máccô. Đúng hay sai ?  
      - Thưa : Đúng. Nhân vật Anna, không có trong Tin mừng Máccô.
 
358. Hỏi : Nhân vật Nicôđêmô không có trong Tin mừng Máccô. Đúng hay sai ?  
      - Thưa : Đúng. Nhân vật Nicôđêmô không có trong Tin mừng Máccô.
 
359. Hỏi : Nhân vật Salomon, không có trong Tin mừng Máccô. Đúng hay sai ?  
      - Thưa : Đúng. Nhân vật Salomon, không có trong Tin mừng Máccô.
 
360. Hỏi : Nhân vật Abiatha không có trong Tin mừng Máccô. Đúng hay sai ?  
      - Thưa : Sai. Nhân vật Abiatha có trong Tin mừng Máccô (Mc 2,26).
 
361. Hỏi : Nhân vật Đavít không có trong Tin mừng Máccô. Đúng hay sai ?  
      - Thưa : Sai. Nhân vật Đavít có trong Tin mừng Máccô (Mc 2,25).
 
362. Hỏi : Nhân vật nào có 2 cặp mẫu tự I và A ? (Mc 5,22) (Mc 1,2)
      - Thưa : Gia-ia và Isaia.
 
363. Hỏi : Nhân vật nào có 2 cặp mẫu tự A và Ê ? (Mc 15,21)
- Thưa : Ông Alêxanđê (Mc 15,21).

364. Hỏi : Nhân vật nào bắt đầu bằng mẫu tự R ? 
      - Thưa : Ông Ruphô (Mc 15,21).
 
365. Hỏi : Nhân vật nào bắt đầu bằng mẫu tự Ê ? 
      - Thưa : Ngôn sứ Êlia (Mc 6,15).
 
366. Hỏi : Nhân vật nào bắt đầu bằng mẫu tự L ? 
      - Thưa : Ông Lêvi (Mc 2,13).
 
367. Hỏi : Những nhân vật nào có 3 mẫu tự A ? 
      - Thưa : Thượng tế Abiatha (Mc 2,26), tổ phụ Ápraham (Mc 12,26) và tướng cướp Baraba (Mc 15,7). 
 
368. Hỏi : Những nhân vật nào có 3 mẫu tự Ô ?
      - Thưa : Batôlômêô (Mc 3,17).
 
369. Hỏi : Những nhân vật nào có 3 mẫu tự Ê ?
      - Thưa : Dêbêđê (Mc 1,19).
 
370. Hỏi : Theo bảng Alphabet, nhân vật nào xếp đầu tiên ? 
      - Thưa :  Thượng tế Abiatha (Mc 2,26).
 
371. Hỏi : Theo bảng Alphabet, nhân vật nào xếp cuối cùng ?
      - Thưa : Hoàng đế Xêda (Mc 12,14).

372. Hỏi : Những nhân vật nào có 9 mẫu tự ?      
 - Thưa : Tông đồ Philípphê (Mc 3,17), vua Phi-lípphê (Mc 6,17), tông đồ Batôlômêô, (Mc 3,17) và quỷ vương Bêendêbun (Mc 3,22).

373. Hỏi : Địa danh Bêlem không có trong Tin mừng Máccô. Đúng hay sai ?  
      - Thưa : Đúng. Địa danh Bêlem không có trong Tin mừng Máccô.
       
374. Hỏi : Địa danh nào trong Tin mừng Máccô ít mẫu tự nhất ? (Mc 7,24)
      - Thưa : Thành Tia  (Mc 7,24).
 
375. Hỏi : Địa danh nào trong Tin mừng Máccô bắt đầu bằng mẫu tự Đ ? 
- Thưa : Miền Đanmanutha (Mc 8,10).
 
376. Hỏi : Địa danh nào trong Tin mừng Máccô bắt đầu bằng mẫu tự I ? 
- Thưa : Xứ Iđumê (Mc 3,7).
 
377. Hỏi : Địa danh nào trong Tin mừng Máccô bắt đầu bằng mẫu tự N ? 
- Thưa : Thành Nadarét (Mc 1,9).
 
378. Hỏi : Địa danh nào trong Tin mừng Máccô có 3 mẫu tự A ? 
      - Thưa : Thành Caphácnaum (Mc 1,21), miền Đanmanutha (Mc 8,10), làng Mácđala (Mc 15,40).
 
379. Hỏi : Địa danh nào có 2 cặp mẫu tự  Ê và H ?  
      - Thưa : Làng Bếtphaghê (Mc 11,1).
 
380. Hỏi : Địa danh nào trong Tin mừng Máccô có 11 mẫu tự ?  
      - Thưa : Ghennêxarét (Mc 6,53).
 
381. Hỏi : Địa danh nào trong Tin mừng Máccô nhiều mẫu tự nhất ? (Mc 8,27)
      - Thưa : Thành Xêdarê Philípphê.
 
382. Hỏi : Theo bảng Alphabet, địa danh nào đứng đầu tiên ?  
      - Thưa : Thành Arimathê (Mc 15,42).
 
383. Hỏi : Theo bảng Alphabet, địa danh nào xếp cuối cùng ?  
      - Thưa : Xứ Xyri (Mc 7,26).

384. Hỏi : Con dê không được nói tới trong Tin mừng Máccô. Đúng hay sai ?  
      - Thưa : Đúng. Tin mừng Máccô không nói tới con dê.
 
385. Hỏi : Con quạ không được nói tới trong Tin mừng Máccô. Đúng hay sai ?  
      - Thưa : Đúng. Tin mừng Máccô không nói tới con quạ.
 
386. Con heo không được nói tới trong Tin mừng Máccô. Đúng hay sai ?  
      - Thưa : Sai. Tin mừng Máccô có nói tới con heo (Mc 5,11).
 
387. Hỏi : Dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu không có trong Tin mừng Máccô. Đúng hay sai ?  
      - Thưa : Đúng. Tin mừng Máccô không có Dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu.
 
388. Hỏi : Dụ ngôn hạt giống tự mọc lên không có trong Tin mừng Máccô. Đúng hay sai ?  
      - Thưa : Sai. Tin mừng Máccô có nói tớ Dụ ngôn hạt giống tự mọc lên ().
 
389. Hỏi : Trong Tin mừng Máccô không có trình thuật Đức Giêsu chữa cho một người què ? Đúng hay sai ?  
      - Thưa : Đúng. Tin mừng Máccô không có trình thuật Đức Giêsu chữa cho một người què.
 
390. Hỏi : Cây dâu không được nói tới trong Tin mừng Máccô. Đúng hay sai ?  
      - Thưa : Đúng. Tin mừng Máccô không nói tới cây dâu.
 
391. Hỏi : Cây sậy không được nói tới trong Tin mừng Máccô. Đúng hay sai ?  
      - Thưa : Sai. Tin mừng Máccô có nói tới cây sậy (Mc 15,19).
 
392. Hỏi : Hoa huệ không được nói tới trong Tin mừng Máccô. Đúng hay sai ?  
      - Thưa : Đúng. Tin mừng Máccô không nói tới hoa huệ.
 
393. Hỏi : Tin mừng Máccô không nhắc tới mùa đông. Đúng hay sai ?
      - Thưa : Sai. Tin mừng Máccô có nhắc mùa đông (Mc 13,19)
 
394. Hỏi : Tin mừng Máccô không nhắc tới mùa gặt. Đúng hay sai ?
      - Thưa : Đúng. Tin mừng Máccô không nhắc tới mùa gặt.

395. Hỏi : Trong dụ ngôn người gieo giống, thánh Máccô không nhắc tới từ lúa. Đúng hay sai ? (Mc 4,1-8)
- Thưa : Đúng. Trong dụ ngôn người gieo giống, thánh Máccô không nhắc tới từ lúa.
 
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng 
 
 Tags: vhtk 69

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây