TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm B

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. (Ga 15, 9-17)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK 70 Ô chữ thánh Mátthêu 1-7

Thứ bảy - 01/05/2021 00:42 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   28
 “Lạy Ngài, lạy Con vua Đavít, xin dủ lòng thương chúng tôi!”
VHTK 70 Ô chữ thánh Mátthêu 1-7

VUI HỌC THÁNH KINH 70

Ô chữ thánh Mátthêu


Ô chữ Mátthêu 1


Những gợi ý

01. Ông Giuse là con của ai? (Mt 1,16)
       
02. Chúa Giêsu cảnh báo anh em hãy làm gì vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến? (Mt 24,42)

03. Ai đã đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập? (Mt 2,13)

04. Khi người con trai gia chủ đến, bọn tá điền đã giết và đoạt lấy điều gì của nó? (Mt 21,37-38)

05. Ai đã nói: “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.” (Mt 4,10)

06. “Lạy Ngài, lạy Con vua Đavít, xin dủ lòng thương chúng tôi!” Đây là lời của hai người mù tại đâu? (Mt 20,30)

07. Trong dụ ngôn Cỏ Lùng, ruộng là gì? (Mt 13,38)

08. Sứ thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)

09. Chúa Giêsu phải đi đâu, chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại? (Mt 16,22)
       
Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

Gb. Nguyễn Thái Hùng

+++++++++++++++++

Ô chữ Mátthêu 2

Những gợi ý

01. Con gì chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa? (Mt 19,24)

02. Trong dụ ngôn Cỏ Lùng, mùa gặt là gì? (Mt 13,39)
     
03. Ngôn sứ nào đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm? (Mt 12,40)
     
04. Tại Xêdarê Philípphê, Chúa Giêsu cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là ai? (Mt 16,20)
     
05. Ai đã nói ông Gioan chính là Êlia, người phải đến? (Mt 11,4-14)
     
06. Chú rể đến vào lúc nào? (Mt 25,6)

07. Ông Mátthêu làm nghề gì? (Mt 10,3)

08. “Ông là vua dân Do-thái sao?” Đây là lời của ai hỏi Chúa Giêsu? (Mt 27,11)
     
09. Đi ngang qua trạm thu thuế, Đức Giêsu bảo ai: “Anh hãy theo tôi!”? (Mt 9,9)

10. Người đến gặp ông Philatô để xin thi hài Chúa Giêsu tên là gì? (Mt 27,57-58)
     
Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?


Gb. Nguyễn Thái Hùng

+++++++++++++++++++


Ô chữ Mátthêu 3
 
Những gợi ý

01. Ai đã ra lệnh chém đầu ông Gioan Tẩy giả? (Mt 14,10)
     
02. Người đàn bà bị băng huyết sờ vào tua áo của ai và được khỏi bệnh? (Mt 9,19-20)

03.  Tổng trấn xét xử Đức Giêsu tên là gì? (Mt 27,11)

04. Đi ngang qua trạm thu thuế, Đức Giêsu bảo ai: “Anh hãy theo tôi!”? (Mt 9,9)

05. Chúa Giêsu ra đời tại đâu? (Mt 2,1)

06. Đèn của thân thể là gì? (Mt 6,22)

07. Điều gì ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất? (Mt 13,24-25)

08. “Bác này cũng đã ở với ông Giêsu người Nadarét đấy”. Đây là lời người đầy tớ nói về ai? (Mt 26,71)
     
09. Chúa Giêsu nhắc tới hoa gì ngoài đồng? (Mt 6,28)
     
10. Mẹ các ông Giacôbê và Giôxếp đứng dưới chân thập giá tên là gì? (Mt 27,56)
     
Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

Gb. Nguyễn Thái Hùng

++++++++++++++++


Ô chữ Mátthêu 4

Những gợi ý

01. Máu của ai đã bị các ông giết chết giữa đền thánh và bàn thờ? (Mt 23,35)

02. Trong dụ ngôn Cỏ Lùng, kẻ thù gieo cỏ lùng là ai? (Mt 13,39)

03. Người đến gặp ông Philatô để xin thi hài Chúa Giêsu tên là gì? (Mt 27,57-58)

04. Một quà tặng của nhà chiêm tinh là gì? (Mt 2,11)
     
05. Nhóm nào chủ trương không có sự sống lại? (Mt 22,23)

06. Điều gì cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được? (Mt 13,31)

07. Người vác đỡ thập giá Chúa Giêsu tên là gì? (Mt 27,32)
     
08. Ông Giuse đã đem Hài Nhi và mẹ Người trốn ở đâu? (Mt 2,13)

09. Đi ngang qua trạm thu thuế, Đức Giêsu bảo ai: “Anh hãy theo tôi!”? (Mt 9,9)
     
10. Ông Mátthêu làm nghề gì? (Mt 10,3)
     
11. “Ông là vua dân Do-thái sao?” Đây là lời của ai hỏi Chúa Giêsu? (Mt 27,11)
     
12. Ai chữa cho bà mẹ vợ ông Phêrô khỏi bệnh? (Mt 8,14-15)

13. Trong cuộc phán xét, dân thành nào sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng? (Mt 12,41)
     
14. “Bác này cũng đã ở với ông Giêsu người Nadarét đấy”. Đây là lời người đầy tớ nói về ai? (Mt 26,71)
     
15. “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân”. Đây là lời ngôn sứ nào? (Mt 15,8-9)

16. Trong bữa tiệc, ai đã nói với Chúa Giêsu “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao?”? (Mt 26,25)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

Gb. Nguyễn Thái Hùng

++++++++++++++++


Ô chữ Mátthêu 5
 
Những gợi ý

01. Với người đầy tớ lãnh 5 yến bạc, ông chủ khen như thế nào? (Mt 25,21)
     
02. Khi nghe ai lên làm vua cai trị miền Giuđê nên thánh Giuse không dám về đó? (Mt 2,22)
     
03. “Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, tôi truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết: ông có phải là Đấng Kitô Con Thiên Chúa không?” Đây là lời của ai? (Mt 26,63)
     
04. Tại Xêdarê Philípphê, Chúa Giêsu cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là ai? (Mt 16,20)

05. “Bác này cũng đã ở với ông Giêsu người Nadarét đấy”. Đây là lời người đầy tớ nói về ai? (Mt 26,71)
     
06. Sứ thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)

07. Trong dụ ngôn Cỏ Lùng, kẻ gieo hạt giống tốt là? (Mt 13,37)
     
08. “Họ đã lượm lấy ba mươi đồng bạc, tức là cái giá mà một số con cái Ítraen đã đặt khi đánh giá Người.” Đây là lời ngôn sứ nào? (Mt 27,9)

09. Chúa Giêsu được người phụ nữ xức dầu thơm tại đâu? (Mt 26,6)

04. Đi ngang qua trạm thu thuế, Đức Giêsu bảo ai: “Anh hãy theo tôi!”? (Mt 9,9)

11. Con gì chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng? (Mt 6,26)
     
12. “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” Khi nghe câu này, các môn đệ có thái độ thế nào? (Mt 17,5-6)
     
13. “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” Ai nói câu này với Chúa Giêsu? (Mt 16,22)
     
14. Những hạt rơi vào đâu thì bị chết nghẹt? (Mt 13,7)
     
Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

Gb. Nguyễn Thái Hùng


++++++++++++++++


Ô chữ Mátthêu 6

Chủ đề của ô chữ này là những ký tự ở ô được tô đậm.


Những gợi ý
     
01. Chúa Giêsu được ai dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ? (Mt 4,1)

02. Ai đã nói : “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”? (Mt 4,17)

03. Ai đã ra tay sát hại các hài nhi tại Bêlem? (Mt 2,16)

04. Vào khoảng canh mấy, Chúa Giêsu đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ? (Mt 14,24)

05. Cái gì đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa (Mt 3,10)

06. Người đến đàm đạo với Chúa Giêsu trong cuộc hiển dung của ngài ài ai? (Mt 17,3)

07. Người vác đỡ thập giá Chúa Giêsu tên là gì? (Mt 27,32)

08. Chúa Giêsu bảo ai ra biển thả câu, bắt cá, lấy tiền để nộp thuế cho Đền Thờ? (Mt 17,26-27)

09. Từ Ai cập về, gia đình thánh gia cư ngụ tại thành nào? (Mt 2,23)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

Gb. Nguyễn Thái Hùng

+++++++++++++++++++


Ô chữ Mátthêu 7

Những gợi ý

Hàng dọc:

01. Ai chữa cho bà mẹ vợ ông Phêrô khỏi bệnh? (Mt 8,14-15)

02. Ông Dacaria, con của ai, bị giết giữa đền thánh và bàn thờ? (Mt 23,35)

03. Ai tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: “Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?” (Mt 22,11-12)

04. Người đến gặp ông Philatô để xin thi hài Chúa Giêsu tên là gì? (Mt 27,57-58)

05. Điều gì cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình? (Mt 22,2)

Hàng ngang:

06. Vào khoảng canh mấy, Chúa Giêsu đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ? (Mt 14,24)

07. Tại Xêdarê Philípphê, Chúa Giêsu cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là ai? (Mt 16,20)

08. Trong dụ ngôn Cỏ Lùng, kẻ gieo hạt giống tốt là ai? (Mt 13,37)

09. “Ông là vua dân Do-thái sao?” Đây là lời của ai hỏi Chúa Giêsu? (Mt 27,11)

10. Trong bữa tiệc, ai đã nói với Chúa Giêsu “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao?”? (Mt 26,25)

Gb. Nguyễn Thái Hùng
2019

+++++++++++++++++++

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH  KINH 70
Tin mừng Mátthêu

Lời giải đáp
Ô chữ Mátthêu 1

01. Giacóp (Mt 1,16)  
02. Canh thức (Mt 24,42)
03. Giuse (Mt 2,13)
04. Gia tài (Mt 21,37-38)
05. Đức Giêsu (Mt 4,10)
06. Giêrikhô (Mt 20,30)
07. Thế gian (Mt 13,38)
08. Giêsu (Mt 1,21)
09. Giêrusalem (Mt 16,22)
       
Hàng dọc: Chúa Giêsu

+++++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ Mátthêu 2

01. Lạc đà (Mt 19,24)
02. Ngày tận thế (Mt 13,39)   
03. Giôna (Mt 12,40) 
04. Đấng Kitô (Mt 16,20) 
05. Đức Giêsu (Mt 11,4-14)
06. Nửa đêm (Mt 25,6)
07. Thu thuế (Mt 10,3)
08. Philatô (Mt 27,11)
09. Mátthêu (Mt 9,9)
10. Giôxếp (Mt 27,57-58)
     
Hàng dọc: Đấng Cứu Thế

+++++++++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ Mátthêu 3

01. Hêrôđê (Mt 14,10)
02. Đức Giêsu (Mt 9,19-20)
03.  Philatô (Mt 27,11)
04. Mátthêu (Mt 9,9)
05. Bêlem (Mt 2,1)
06. Con mắt (Mt 6,22)
07. Nước Trời (Mt 13,24-25)
08. Phêrô (Mt 26,71)  
09. Hoa huệ (Mt 6,28)
10. Maria (Mt 27,56)
     
Hàng dọc: Đi Theo Chúa

+++++++++++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ Mátthêu 4

01. Dacaria (Mt 23,35)
02. Ma quỷ (Mt 13,39)
03. Giôxếp (Mt 27,57-58)
04. Mộc dược (Mt 2,11)   
05. Xađốc (Mt 22,23)
06. Nước Trời (Mt 13,31)
07. Simôn (Mt 27,32) 
08. Ai cập (Mt 2,13)
09. Mátthêu (Mt 9,9)  
10. Thu thuế (Mt 10,3)     
11. Philatô (Mt 27,11)
12. Đức Giêsu (Mt 8,14-15)
13. Ninivê (Mt 12,41)
14. Phêrô (Mt 26,71)  
15. Isaia (Mt 15,8-9)
16. Giuđa (Mt 26,25)

Hàng dọc: Cuộc Đời Chúa Giêsu

+++++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ Mátthêu 5

01. Trung thành (Mt 25,21)    
02. Áckhêlao (Mt 2,22)    
03. Caipha (Mt 26,63)
04. Đấng Kitô (Mt 16,20)
05. Phêrô (Mt 26,71)  
06. Giêsu (Mt 1,21)
07. Con Người (Mt 13,37)
08. Giêrêmia (Mt 27,9)
09. Bêtania (Mt 26,6)
04. Mátthêu (Mt 9,9)
11. Chim trời (Mt 6,26)    
12. Kinh hoàng (Mt 17,5-6)    
13. Phêrô (Mt 16,22)  
14. Bụi gai (Mt 13,7)
     
Hàng dọc: Thánh sử Mátthêu

++++++++++++++++++++++++


Lời giải đáp
Ô chữ Mátthêu 6


01. Thần Khí (Mt 4,1)
02. Đức Giêsu (Mt 4,17)
03. Hêrôđê (Mt 2,16)
04. Canh tư (Mt 14,24)
05. Cái rìu (Mt 3,10)
06. Môsê (Mt 17,3)
07. Simôn (Mt 27,32)
08. Phêrô (Mt 17,26-27)
09. Nadarét (Mt 2,23)Hàng dọc: Đấng Mêsia

++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ Mátthêu 7


Hàng dọc:

01. Đức Giêsu (Mt 8,14-15)
02. Berécgia (Mt 23,35)
03. Nhà vua (Mt 22,11-12)
04. Giôxếp (Mt 27,57-58)
05. Nước Trời (Mt 22,2)

Hàng ngang:

06. Canh tư (Mt 14,24)
07. Đấng Kitô (Mt 16,20)
08. Con Người (Mt 13,37)
09. Philatô (Mt 27,11)
10. Giuđa (Mt 26,25)

Gb. Nguyễn Thái Hùng
2019
 Tags: vhtk 70

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây