TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VII Phục Sinh - Năm B

“Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”. (Mc 16, 15-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK 70 Tin mừng Mátthêu 434 câu Hỏi Thưa (2)

Thứ bảy - 01/05/2021 00:49 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   37
“Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu: Ta hài lòng về Người. Ta cho Thần Khí Ta ngự trên Người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân.” Đây là lời ngôn sứ nào? (Mt 12,18)
VHTK 70 Tin mừng Mátthêu 434 câu Hỏi Thưa (2)

 

VUI HỌC THÁNH KINH 70
TIN MỪNG MÁTTHÊU

+++++++++
Lời Chúa được trích dịch từ bản dịch
của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.


434 Câu Hỏi Thưa
 
201. Hỏi : Vào ngày nào, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn? (Mt 12,1)
      - Thưa : Vào ngày sabát.
 
202. Hỏi : Những người nào nói với Đức Giêsu: “Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát!”? (Mt 12,2)
      - Thưa : Người Pharisêu.
 
203. Hỏi : Ai cùng thuộc hạ đói bụng, vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi? (Mt 12,3-4)
      - Thưa : Ông Đavít.
 
204. Hỏi : Khi chứng kiến việc Chúa Giêsu chữa người bị bại tay trong ngày sa-bát, ai bàn bạc để tìm cách giết Người? (Mt 12,9-14)
      - Thưa : Người Pharisêu.
 
205. Hỏi : “Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu: Ta hài lòng về Người. Ta cho Thần Khí Ta ngự trên Người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân.” Đây là lời ngôn sứ nào? (Mt 12,18)
      - Thưa : Ngôn sứ Isaia.
 
206. Hỏi : Khi chứng kiến việc Chúa Giêsu chữa một người bị quỷ ám vừa mù lại vừa câm, khiến anh nói và thấy được. Tất cả dân chúng đều sửng sốt và nói gì? (Mt 12,22-23)
      - Thưa : Ông này chẳng phải là Con vua Đavít sao?
 
207. Hỏi : “Ông này trừ được quỷ chỉ là nhờ dựa thế quỷ vương Bêendêbun.” Câu này là của ai? (Mt 12,24)
      - Thưa : Những người Pharisêu.
 
208. Hỏi : Ai nói phạm đến Con Người thì được tha; nhưng ai nói phạm đến ai sẽ chẳng được tha, cả đời này lẫn đời sau? (Mt 12,32)
      - Thưa : Nói phạm đến Thánh Thần.
 
209. Hỏi : Cây mà tốt thì quả cũng tốt; cây mà sâu thì quả cũng sâu, vì thế nào? (Mt 12,33)
      - Thưa : Xem quả thì biết cây.
 
210. Hỏi : Những ai đến với Chúa Giêsu và nói : “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.”? (Mt 12,38)
      - Thưa : Mấy kinh sư và mấy người Pharisêu.
 
211. Hỏi : Ngôn sứ nào đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm? (Mt 12,40)
      - Thưa : Ngôn sứ Giôna.
 
212. Hỏi : Trong cuộc phán xét, dân thành nào sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng? (Mt 12,41)
      - Thưa : Dân thành Ninivê.
 
213. Hỏi : Hãy hoàn thành câu: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, ... ... ... .”? (Mt 12,49-50)
      - Thưa : Người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.
 
214. Hỏi : Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng nhiều điều tại đâu? (Mt 13,1-3)
      - Thưa : Ven Biển Hồ.
 
215. Hỏi : Người gieo giống đi gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, thì thế nào? (Mt 13,4)
      - Thưa : Chim chóc đến ăn mất.
 
216. Hỏi : Những hạt rơi ở đâu, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô? (Mt 13,5-6)
      - Thưa : Trên nơi sỏi đá.
 
217. Hỏi : Những hạt rơi vào đâu thì bị chết nghẹt? (Mt 13,7)
      - Thưa : Rơi vào bụi gai.
 
218. Hỏi : Những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả thế nào? (Mt 13,8)
      - Thưa : Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.
 
219. Hỏi : Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo ở đâu? (Mt 13,19)
      - Thưa : Được gieo bên vệ đường.
 
220. Hỏi : Còn kẻ được gieo ở đâu, là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay? (Mt 13,20-21)
      - Thưa : Trên nơi sỏi đá.
 
221. Hỏi : Kẻ được gieo vào đâu, là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì? (Mt 13,22)
      - Thưa : Được gieo vào bụi gai.
 
222. Hỏi : Kẻ được gieo trên đất tốt, là kẻ thế nào thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục? (Mt 13,23)
      - Thưa : Kẻ nghe Lời và hiểu.
 
223. Hỏi : Điều gì ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất? (Mt 13,24-25)
      - Thưa : Nước Trời.
 
224. Hỏi : Đến ngày mùa, cỏ lùng được gom lại, bó thành bó để làm gì? (Mt 13,30)
      - Thưa : Để đốt đi.
 
225. Hỏi : Nước Trời cũng giống như chuyện gì người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được? (Mt 13,31)
      - Thưa : Chuyện hạt cải.
 
226. Hỏi : Trong dụ ngôn Cỏ Lùng, kẻ gieo hạt giống tốt là ai? (Mt 13,37)
      - Thưa : Con Người.
 
227. Hỏi : Trong dụ ngôn Cỏ Lùng, ruộng là gì? (Mt 13,38)
      - Thưa : Thế gian.
 
228. Hỏi : Trong dụ ngôn Cỏ Lùng, hạt giống tốt là ai? (Mt 13,38)
      - Thưa : Con cái Nước Trời.
 
229. Hỏi : Trong dụ ngôn Cỏ Lùng, cỏ lùng là ai? (Mt 13,38)
      - Thưa : Con cái Ác Thần.
 
230. Hỏi : Trong dụ ngôn Cỏ Lùng, kẻ thù gieo cỏ lùng là ai? (Mt 13,39)
      - Thưa : Ma quỷ.
 
231. Hỏi : Trong dụ ngôn Cỏ Lùng, mùa gặt là gì? (Mt 13,39)
      - Thưa : Ngày tận thế.
 
232. Hỏi : Trong dụ ngôn Cỏ Lùng, thợ gặt là ai? (Mt 13,39)
      - Thưa : Các thiên thần.
 
233. Hỏi : Vào ngày tận thế, Ai sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người? (Mt 13,40-41)
      - Thưa : Con Người.
 
234. Hỏi : Vào ngày tận thế, Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung ai, mà tống ra khỏi Nước của Người? (Mt 13,40-41)
      - Thưa : Mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác.
 
235. Hỏi : Vào ngày tận thế, mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác thì thế nào? (Mt 13,41-42)
      - Thưa : Chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.
 
236. Hỏi : Vào ngày tận thế, người công chính sẽ trở nên thế nào trong Nước của Cha họ? (Mt 13,43)
      - Thưa : Chói lọi như mặt trời.
 
237. Hỏi : Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu ở đâu? (Mt 13,44)
      - Thưa : Trong ruộng.
 
238. Hỏi : Nước Trời lại cũng giống như chuyện ai đi tìm ngọc đẹp? (Mt 13,45)
      - Thưa : Một thương gia.
 
239. Hỏi : Trong dụ ngôn Chiếc Lưới, đến ngày nào, các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa? (Mt 13,49-50)
      - Thưa : Ngày tận thế.
 
240. Hỏi : Tại quê nhà Nadarét, người ta nói Chúa Giêsu là con của ai? (Mt 13,55)
      - Thưa : Con bác thợ và con bà Maria.
 
241. Hỏi : Người ta nói những ai là anh em của Chúa Giêsu? (Mt 13,55)
      - Thưa : Các ông Giacôbê, Giôxếp, Simôn và Giuđa.
 
242. Hỏi : Ai nghe danh tiếng Chúa Giêsu, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: “Đó chính là ông Gioan Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ.”? (Mt 14,1)
      - Thưa : Tiểu vương Hêrôđê.
 
243. Hỏi : Vua Hêrôđê đã bắt trói ông Gioan và tống ngục vì ai? (Mt 14,3)
      - Thưa : Bà Hêrôđia.
 
244. Hỏi : Vua Hêrôđê đã bắt trói ông Gioan và tống ngục vì câu nói gì? (Mt 14,4)
      - Thưa : “Ngài không được phép lấy bà ấy.”
 
245. Hỏi : Ai đã ra lệnh chém đầu ông Gioan Tẩy giả? (Mt 14,10)
      - Thưa : Vua Hêrôđê.
 
246. Hỏi : Trong lần hoá bánh ra nhiều lần thứ nhất, Chúa Giêsu dùng bao nhiêu cái bánh và bao nhiêu con cá? (Mt 14,17)
      - Thưa : Năm cái bánh và hai con cá.
 
247. Hỏi : Trong lần hoá bánh ra nhiều lần thứ nhất, sau khi ăn uống no nê, người ta thu lại được bao nhiêu giỏ đầy? (Mt 14,20)
      - Thưa : Mười hai giỏ đầy.
 
248. Hỏi : Sau khi cho dân chúng ăn uống no nê và giải tán họ, Chúa Giêsu làm gì? (Mt 14,23)
      - Thưa : Chúa Giêsu lên núi một mình mà cầu nguyện.
 
249. Hỏi : Vào khoảng canh mấy, Chúa Giêsu đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ? (Mt 14,24)
      - Thưa : Canh tư.
 
250. Hỏi : Ai xin với Chúa Giêsu đi trên mặt nước đến với Ngài? (Mt 14,28)
      - Thưa : Ông Phêrô.
 
251. Hỏi : Sau khi giải tán dân chúng, qua biển rồi, Chúa Giêsu và các môn đệ lên đất liền, vào đâu? (Mt 14,34)
      - Thưa : Vào Ghennêxarét.
 
252. Hỏi : Những ai đến gặp Chúa Giêsu và nói rằng: “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?”? (Mt 15,1-2)
      - Thưa : Mấy người Pharisêu và mấy kinh sư từ Giêrusalem.
 
253. Hỏi : Chúa Giêsu nói các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều gì? (Mt 15,3)
      - Thưa : Điều răn của Thiên Chúa.
 
254. Hỏi : Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị gì? (Mt 15,5)
      - Thưa : Phải bị xử tử.
 
255. Hỏi : “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân”. Đây là lời ngôn sứ nào? (Mt 15,8-9)
      - Thưa : Ngôn sứ Isaia.
 
256. Hỏi : Mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ thế nào? (Mt 15,14)
      - Thưa : Sẽ lăn cù xuống hố.
 
257. Hỏi : Những cái gì từ miệng xuất ra, là phát xuất tự lòng, chính những cái ấy mới làm cho con người ra ô uế. Đó là những gì? (Mt 15,18-19)
      - Thưa : Những ý định gian tà, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cắp, làm chứng gian và vu khống.
 
258. Hỏi : Chúa Giêsu lui về đâu thì gặp người đàn bà Canaan xin chữa cho con gái mình? (Mt 15,21)
      - Thưa : Khi Chúa Giêsu lui về miền Tia và Xiđôn.
 
259. Hỏi : Người đàn bà Canaan kêu xin Chúa Giêsu thế nào? (Mt 15,22)
      - Thưa : “Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!”
 
260. Hỏi : Lời Chúa Giêsu trả lời người đàn bà Canaan thế nào? (Mt 15,28)
      - Thưa : “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.”
 
261. Hỏi : Trong lần hoá bánh ra nhiều lần thứ hai, Chúa Giêsu dùng bao nhiêu chiếc bánh? (Mt 15,34)
      - Thưa : Bảy chiếc bánh.
 
262. Hỏi : Trong lần hoá bánh ra nhiều lần thứ hai, sau khi ăn uống no nê, người ta thu lại được bao nhiêu thúng đầy? (Mt 15,37)
      - Thưa : Bảy thúng đầy.
 
263. Hỏi : Trong lần hoá bánh ra nhiều lần thứ hai, sau khi giải tán đám đông, Chúa Giêsu lên thuyền, sang đâu? (Mt 15,39)
      - Thưa : Miền Magađan.
 
264. Hỏi : Những ai đến gần Chúa Giêsu và xin Ngài một dấu lạ từ trời? (Mt 16,1)
      - Thưa : Những người thuộc phái Pharisêu và phái Xađốc.
 
265. Hỏi : Chúa Giêsu gọi những người đòi dấu lạ này là gì? (Mt 16,4)
      - Thưa : Thế hệ gian ác và ngoại tình.
 
266. Hỏi : Dấu lạ Chúa Giêsu nói là dấu lạ gì? (Mt 16,4)
      - Thưa : Dấu lạ ông Giôna.
 
267. Hỏi : Tại đâu, ông Simôn Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.”? (Mt 16,13.16)
      - Thưa : Tại Xêdarê Philípphê.
 
268. Hỏi : Khi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các môn đệ trả lời thế nào? (Mt 16,13-14)
      - Thưa : Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia.
 
269. Hỏi : “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Câu này là của ai? (Mt 16,16)
      - Thưa : Ông Simôn Phêrô. 
 
270. Hỏi : Tại Xêdarê Philípphê, Chúa Giêsu cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là ai? (Mt 16,20)
      - Thưa : Người là Đấng Kitô.
 
271. Hỏi : Chúa Giêsu trao quyền cho ai chìa khóa Nước Trời? (Mt 16,19)
      - Thưa : Ông Simôn Phêrô.
 
272. Hỏi : Chúa Giêsu phải đi đâu, chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại? (Mt 16,22)
      - Thưa : Giêrusalem.
 
273. Hỏi : Chúa Giêsu Kitô lên Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do ai gây ra? (Mt 16,22)
      - Thưa : Các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư.
 
274. Hỏi : “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” Ai nói câu này với Chúa Giêsu? (Mt 16,22)
      - Thưa : Ông Phêrô.
 
275. Hỏi : “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy!” Lời Chúa Giêsu nói với ai? (Mt 16,23)
      - Thưa : Ông Phêrô.
 
276. Hỏi : Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác cái gì mà theo? (Mt 16,24)
      - Thưa : Vác thập giá mình.
 
277. Hỏi : Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ thế nào? (Mt 16,25)
      - Thưa : Sẽ tìm được mạng sống ấy.
 
278. Hỏi : Những môn đệ nào được chứng kiến việc Chúa Giêsu hiển dung? (Mt 17,1)
      - Thưa : Ông Phêrô, ông Giacôbê và ông Gioan.
 
279. Hỏi : Những người đến đàm đạo với Chúa Giêsu là ai? (Mt 17,3)
      - Thưa : Ông Môsê và ông Êlia.
 
280. Hỏi : “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia.” Đây là lời của ai? (Mt 17,4)
      - Thưa : Lời của ông Phêrô.
 
281. Hỏi : “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” Khi nghe câu này, các môn đệ có thái độ thế nào? (Mt 17,5-6)
      - Thưa : Kinh hoàng.
 
282. Hỏi : Hãy hoàn thành câu: “Vậy sao ... ... ... lại nói ông Êlia phải đến trước?” (Mt 17,10)
      - Thưa : Các kinh sư.
 
283. Hỏi : Trước khi chữa đứa bé bị bệnh động kinh, Chúa Giêsu gọi thế hệ này là gì? (Mt 17,17)
      - Thưa : Thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà!
 
284. Hỏi : Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo cái gì ‘rời khỏi đây, qua bên kia!’ nó cũng sẽ qua? (Mt 17,20)
      - Thưa : Núi này.
 
285. Hỏi : Khi đang ở đâu, Chúa Giêsu tiên báo cuộc Thương Khó lần thứ hai? (Mt 17,22)
      - Thưa : Miền Galilê.
 
286. Hỏi : Chúa Giêsu bảo ai ra biển thả câu, bắt cá, lấy tiền để nộp thuế cho Đền Thờ? (Mt 17,26-27)
      - Thưa : Ông Phêrô.
 
287. Hỏi : Khi mở miệng con cá câu được, ông Phêrô thấy đồng tiền mấy quan? (Mt 17,27)
      - Thưa : Một đồng tiền bốn quan.
 
288. Hỏi : Khi các môn đệ hỏi ‘Ai là người lớn nhất trong Nước Trời’, Chúa Giêsu nói : Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ thì thế nào? (Mt 18,1-3)
      - Thưa : Thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
 
289. Hỏi : Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là gì? (Mt 18,4)
      - Thưa : Người lớn nhất Nước Trời.
 
290. Hỏi : Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã, thì thế nào? (Mt 18,6)
      - Thưa : Thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn.
 
291. Hỏi : Nếu tay hoặc chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; thà cụt tay cụt chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay hai chân mà bị ném vào đâu? (Mt 18,8)
      - Thưa : Vào lửa đời đời.
 
292. Hỏi : Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; thà chột mắt mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào đâu? (Mt 18,9)
      - Thưa : Vào lửa hoả ngục.
 
293. Hỏi : Với những kẻ bé mọn, Chúa Giêsu cho biết ai ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời? (Mt 18,10)
      - Thưa : Các thiên thần của họ.
 
294. Hỏi : Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, nếu nó không nghe, Hội Thánh nó cũng không nghe, thì hãy kể nó như là ai? (Mt 18,15-17)
      - Thưa : Như một người ngoại hay một người thu thuế. 
 
295. Hỏi : Hãy hoàn thành câu: “Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, ... ... ... .” (Mt 18,19)
      - Thưa : Sẽ ban cho.
 
296. Hỏi : “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì thế nào? (Mt 18,20)
      - Thưa : Thì có Thầy ở đấy, giữa họ.
 
297. Hỏi : Ai hỏi Chúa Giêsu : ‘Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần?’? (Mt 18,21)
      - Thưa : Ông Phêrô.
 
298. Hỏi : Chúa Giêsu bảo ông Phêrô phải tha thứ đến bao nhiêu? (Mt 18,22)
      - Thưa : Đến bảy mươi lần bảy.
 
299. Hỏi : Tên mắc nợ không biết thương xót mắc nợ chủ bao nhiêu? (Mt 18,24)
      - Thưa : Mười ngàn yến vàng.
 
300. Hỏi : Kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng có thái độ gì trước mặt tôn chủ? (Mt 18,26)
      - Thưa : Sấp mình xuống bái lạy.
 
301. Hỏi : Khi thấy thái độ và lời cầu xin của kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng, tôn chủ có thái độ gì cho y về và tha luôn món nợ? (Mt 18,27)
      - Thưa : Chạnh lòng thương.
 
302. Hỏi : Bạn đồng liêu mắc nợ tên đầy tớ ấy bao nhiêu? (Mt 18,28)
      - Thưa : Một trăm quan tiền.
 
303. Hỏi : Tên đầy tớ có hành động gì với bạn đồng liêu? (Mt 18,27-30)
      - Thưa : Túm lấy, bóp cổ và tống vào ngục.
 
304. Hỏi : Ai đã hỏi Chúa Giêsu : ‘Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?’? (Mt 19,3)
      - Thưa : Người Pharisêu.
 
305. Hỏi : Hãy hoàn thành câu: “Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ. Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và ... ... ... .” (Mt 19,4-5)
      - Thưa : Cả hai sẽ thành một xương một thịt.
 
306. Hỏi : Hãy hoàn thành câu: “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, ... ... ... .” (Mt 19,6)
      - Thưa : Loài người không được phân ly.
 
307. Hỏi : Vì điều gì ông Môsê cho phép các ông rẫy vợ? (Mt 19,8)
      - Thưa : Vì các ông lòng chai dạ đá.
 
308. Hỏi : Cứ để trẻ em đến với Chúa Giêsu, đừng ngăn cấm chúng, vì điều gì là của những ai giống như chúng? (Mt 19,14)
      - Thưa : Nước Trời.
 
309. Hỏi : Khi được hỏi phải làm điều tốt gì để được hưởng sự sống đời đời, Chúa Giêsu bảo không được làm gì? (Mt 19,16-18)
      - Thưa : Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian.
 
310. Hỏi : Khi được hỏi phải làm điều tốt gì để được hưởng sự sống đời đời, Chúa Giêsu bảo phải làm gì? (Mt 19,16-19)
      - Thưa : Ngươi phải thờ cha kính mẹ và phải yêu đồng loại như yêu chính mình.
 
311. Hỏi : Khi được mời gọi bán hết tất cả tài sản và đem cho người nghèo, người thanh niên buồn rầu bỏ đi. Vì sao?(Mt 19,21)
      - Thưa : Vì anh ta có nhiều của cải.
 
312. Hỏi : Con gì chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa? (Mt 19,24)
      - Thưa : Con lạc đà.
 
313. Hỏi : Ai đã hỏi Chúa Giêsu :“Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì.”? (Mt 19,27)
      - Thưa : Ông Phêrô.
 
314. Hỏi : Ông chủ vườn nho mướn thợ làm trong vườn của mình mỗi ngày được bao nhiêu quan tiền? (Mt 20,2)
      - Thưa : Một quan tiền.
 
315. Hỏi : Những người vào làm vườn nho cuối cùng vào giờ thứ mấy? (Mt 20,6)
      - Thưa : Giờ mười một.
 
316. Hỏi : Khi tiên báo cuộc Thương Khó lần thứ ba, Chúa Giêsu nói Người sẽ bị nộp cho dân ngoại làm gì? (Mt 20,19)
      - Thưa : Nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá.
 
317. Hỏi : Ai đến xin cùng Chúa Giêsu :“Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy.”? (Mt 20,21)
      - Thưa : Bà mẹ của các con ông Dêbêđê.
 
318. Hỏi : Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm gì?(Mt 20,26)
      - Thưa : Làm người phục vụ anh em.
 
319. Hỏi : Ai muốn làm đầu anh em thì phải làmgì? (Mt 20,27)
      - Thưa : Làm đầy tớ anh em.
 
320. Hỏi : Ai đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người? (Mt 20,28)
      - Thưa : Con Người.
 
321. Hỏi : “Lạy Ngài, lạy Con vua Đavít, xin dủ lòng thương chúng tôi!” Đây là lời của ai? (Mt 20,30)
      - Thưa : Hai người mù tại Giêrikhô.
 
322. Hỏi : Khi tới làng nàoChúa Giêsu sai hai môn đệ và bảo: “Các anh đi vào làng trước mặt kia, và sẽ thấy ngay một con lừa mẹ đang cột sẵn đó, có con lừa con bên cạnh. Các anh cởi dây ra và dắt về cho Thầy.”? (Mt 21,1-2)
      - Thưa : Làng Bếtphaghê.
 
323. Hỏi : Khi Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem, dân chúng reo hò vang dậy thế nào? (Mt 21,9)
      - Thưa : Hoan hô Con vua Đavít! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Hoan hô trên các tầng trời.
 
324. Hỏi : Khi Chúa Giêsu vào Giêrusalem, cả thành  thế nào? (Mt 21,10)
      - Thưa : Náo động.
 
325. Hỏi : Khi Chúa Giêsu vào Giêrusalem, cả thành náo động, thiên hạ hỏi nhau và dân chúng trả lời thế nào? (Mt 21,10-11)
      - Thưa : “Ngôn sứ Giêsu, người Nadarét, xứ Galilê đấy.”
 
326. Hỏi : Khi Chúa Giêsu vào Đền Thờ, Người đã làm gì? (Mt 21,12)
      - Thưa : Đuổi tất cả những người đang mua bán trong Đền Thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu.
 
327. Hỏi : Hãy hoàn thành câu: “Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi lại biến thành ... ... .. .” (Mt 21,13)
      - Thưa : Sào huyệt của bọn cướp.
 
328. Hỏi : Khi nghe lũ trẻ hô : “Hoan hô Con vua Đavít!” thì ai đã tức tối và nói với Người : “Ông có nghe chúng nói gì không?”? (Mt 21,15-16)
      - Thưa : Các thượng tế và kinh sư.
 
329. Hỏi : Sau khi Chúa Giêsu ra khỏi thành, Người đến làng nào và qua đêm tại đó? (Mt 21,17)
      - Thưa : Làng Bêtania.
 
330. Hỏi : “Từ nay, không bao giờ mày có trái nữa!” Lời Chúa Giêsu nói về cây gì? (Mt 21,19)
      - Thưa : Cây vả.
 
331. Hỏi : Khi nghe lời “Từ nay, không bao giờ mày có trái nữa!”, cây vả thế nào? (Mt 21,19)
      - Thưa : Cây vả chết khô ngay lập tức.
 
332. Hỏi : Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì thế nào? (Mt 21,22)
      - Thưa : Anh em sẽ được.
 
333. Hỏi : Khi thấy Chúa Giêsu giảng dạy trong Đền Thờ, ai đã hỏi Người : “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?”? (Mt 21,23)
      - Thưa : Các thượng tế và kỳ mục.
 
334. Hỏi : Trong dụ ngôn Hai Người Con, người con thứ nhất trả lời không đi, nhưng rồi lại đi. Vì sao? (Mt 21,28-30)
      - Thưa : Vì nó hối hận.
 
335. Hỏi : Trong Dụ ngôn Hai Người Con, Chúa Giêsu bảo ai sẽ vào Nước Thiên Chúa trước các ông? (Mt 21,31)
      - Thưa : Những người thu thuế và những cô gái điếm.
 
336. Hỏi : Ai đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin? (Mt 21,32)
      - Thưa : Ông Gioan.
 
337. Hỏi : “Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh.” Đây là dụ ngôn gì? (Mt 21,33...)
      - Thưa : Dụ ngôn Những Tá Điền Sát Nhân.
 
338. Hỏi : Gần đến mùa gì, ông chủ sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi? (Mt 21,34)
      - Thưa : Mùa hái nho.
 
339. Hỏi : Với các đầy tớ đến thu hoa lợi, bọn tá điền đã làm gì? (Mt 21,35)
      - Thưa : Đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ.
 
340. Hỏi : Khi người con trai gia chủ đến, bọn tá điền đã giết và đoạt lấy điều gì của nó? (Mt 21,37-38)
      - Thưa : Gia tài.
 
341. Hỏi : Với những tá điền sát nhân, ông chủ sẽ làm gì bọn chúng? (Mt 21,41)
      - Thưa : Tru diệt bọn chúng.
 
342. Hỏi : Khi nghe Chúa Giêsu kể dụ ngôn Những Tá Điền Sát Nhân, những ai hiểu là Ngài nói về họ?  (Mt 21,45)
      - Thưa : Các thượng tế và người Pharisêu.
 
343. Hỏi : Trong dụ ngôn Tiệc Cưới, các quan khách được mời lấy lý do gì mà không tham dự? (Mt 22,5-7)
      - Thưa : Kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết.
 
344. Hỏi : Với những khách không thèm đếm xỉa tới lời mời, nhà vua đối xử thế nào với chúng? (Mt 22,5-7)
      - Thưa : Tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng.
 
345. Hỏi : Những ai đến với Chúa Giêsu và hỏi: “Có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?” (Mt 22,15-17)
      - Thưa : Những người Pharisêu và những người phe Hêrôđê.
 
346. Hỏi : Chúa Giêsu gọi những kẻ gài bẫy Người là gì? (Mt 22,18)
      - Thưa : Những kẻ giả hình.
 
347. Hỏi : Hãy hoàn thành câu: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, ... ... ... .” (Mt 22,21)
      - Thưa : Trả về Thiên Chúa.
 
348. Hỏi : Nhóm nào chủ trương không có sự sống lại? (Mt 22,23)
      - Thưa : Nhóm Xađốc.
 
349. Hỏi : “Nếu ai chết mà không có con, thì anh hay em của người ấy phải cưới lấy người vợ goá, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình.” Ai đã nói câu này? (Mt 22,24)
      - Thưa : Ông Môsê.
 
350. Hỏi : “Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” Ai đã hỏi Chúa Giêsu câu này? (Mt 22,36)
      - Thưa : Một người thông luật.
 
351. Hỏi : Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, thế nào? (Mt 22,37)
      - Thưa : Hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.
 
352. Hỏi : Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là gì? (Mt 22,39)
      - Thưa : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.
 
353. Hỏi : Chúa Giêsu đã hỏi ai : “Các ông nghĩ sao về Đấng Kitô? Người là con của ai?”? (Mt 22,41-42)
      - Thưa : Những người Pharisêu.
 
354. Hỏi : Chúa Giêsu nói: Ai ngồi trên toà ông Môsê mà giảng dạy. Tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm? (Mt 23,2-3)
      - Thưa : Các kinh sư và các người Pharisêu.
 
355. Hỏi : Các kinh sư và các người Pharisêu giả hình, họ thường làn gì? (Mt 23,5-6)
      - Thưa : Đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài; ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường.
 
356. Hỏi : Chúa Giêsu nói: Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm gì? (Mt 23,11)
      - Thưa : Người phục vụ anh em.
 
357. Hỏi : Hãy hoàn thành câu: “Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được ... ... ... .” (Mt 23,12)
      - Thưa : Tôn lên.
 
358. Hỏi : Chúa Giêsu khiển trách ai khi nói : “Khốn cho các người ... ”?. (Mt 23,13)
      - Thưa : Các kinh sư và người Pharisêu.
 
359. Hỏi : Máu của ai đã bị các ông giết chết giữa đền thánh và bàn thờ? (Mt 23,35)
      - Thưa : Ông Dacaria.
 
360. Hỏi : Ông Dacaria, người đã bị giết chết giữa đền thánh và bàn thờ, là con của ai? (Mt 23,35)
      - Thưa : Con ông Berécgia.
 
361. Hỏi : Khi các môn đệ chỉ cho Chúa Giêsu xem kiến trúc Đền Thờ, Chúa Giêsu nói: Tại đây, sẽ không còn tảng đá nào trên tảng đá nào; tất cả thế nào? (Mt 24,1-2)
      - Thưa : Đều sẽ bị phá đổ.
 
362. Hỏi : Khi Chúa Giêsu ngồi ở đâu, các môn đệ hỏi Người: “Xin Thầy nói cho chúng con biết khi nào những sự việc ấy xảy ra, và cứ điềm nào mà biết ngày Thầy quang lâm và ngày tận thế?”? (Mt 24,3)
      - Thưa : Ngồi trên núi Ôliu.
 
363. Hỏi : Khi anh em thấy đặt trong nơi thánh Đồ Ghê Tởm Khốc Hại mà ngôn sứ nào đã nói đến người đọc hãy lo mà hiểu? (Mt 24,15)
      - Thưa : Ngôn sứ Đanien.
 
364. Hỏi : Ngay sau những ngày gian nan ấy, thì điều gì sẽ xảy ra? (Mt 24,29)
      - Thưa : Mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống và các quyền lực trên trời bị lay chuyển.
 
365. Hỏi : Mọi chi tộc trên mặt đất sẽ làm gì và sẽ thấy Con Người rất uy nghi vinh hiển ngự giá mây trời mà đến? (Mt 24,30)
      - Thưa : Đấm ngực.
 
366. Hỏi : “Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần”. Chúa Giêsu nói về cây gì? (Mt 24,32)
      - Thưa : Cây vả.
 
367. Hỏi : Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ thế nào? (Mt 24,35)
      - Thưa : Chẳng qua đâu.
 
368. Hỏi : Chúa Giêsu ví vào thời của ai thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy? (Mt 24,37)
      - Thưa : Thời ông Nôê.
 
369. Hỏi : Thời ông Nôê, thiên hạ mãi làm gì cho tới khi ông vào tàu? (Mt 24,37-38)
      - Thưa : Thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng.
 
370. Hỏi : Chúa Giêsu cảnh báo anh em hãy làm gì vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến? (Mt 24,42)
      - Thưa : Hãy canh thức.
 
371. Hỏi : Có bao nhiêu trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể? (Mt 25,1)
      - Thưa : Mười.
 
372. Hỏi : Năm cô dại cầm đèn mà không mang gì theo? (Mt 25,3)
      - Thưa : Dầu.
 
373. Hỏi : Chú rể đến vào lúc nào? (Mt 25,6)
      - Thưa : Nửa đêm.
 
374. Hỏi : Khi chú rể đến, những ai được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới? (Mt 25,10)
      - Thưa : Các cô khôn.
 
375. Hỏi : Trong Dụ ngôn Những Yến Bạc, người lãnh được bao nhiêu yến sinh lợi được 5 yến khác? (Mt 25,16)
      - Thưa : 5 yến.
 
376. Hỏi : Người lãnh 5 yến làm gì để lợi được 5 yến khác? (Mt 25,16)
      - Thưa : Đi làm ăn buôn bán.
 
377. Hỏi : Người lãnh một yến thì làm gì? (Mt 25,18)
      - Thưa : Đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.
 
378. Hỏi : Với người đầy tớ lãnh 5 yến bạc, ông chủ khen như thế nào? (Mt 25,21)
      - Thưa : Tài giỏi và trung thành.
 
379. Hỏi : Người đầy tớ lãnh 1 yến bạc nghĩ chủ mình là người thế nào? (Mt 25,24)
      - Thưa : Người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi.

380. Hỏi : Ông chủ gọi người đầy tớ lãnh một yến bạc là gì? (Mt 25,26)
      - Thưa : Đầy tớ tồi tệ và biếng nhác.
 
381. Hỏi : Số phận của tên đầy tớ vô dụng kia sẽ thế nào? (Mt 25,30)
      - Thưa : Hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài : ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng.
 
382. Hỏi : “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.” Đây là lời Đức Vua nói với người đứng bên phải hay bên trái?  (Mt 25,34)
      - Thưa : Bên phải.
 
383. Hỏi : Những kẻ được chúc phúc, vì xưa họ đã làm gì cho Chúa? (Mt 25,35-36)
      - Thưa : Đã cho ăn, đã cho uống, đã tiếp rước, đã cho mặc, đã thăm viếng, đến hỏi han.
 
384. Hỏi : Đức Vua nói ‘mỗi lần các ngươi làm như thế cho ai là làm cho chính Ta vậy’?(Mt 25,40)
      - Thưa : Những anh em bé nhỏ nhất.
 
385. Hỏi : Những người bên trái sẽ vào đâu nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó? (Mt 25,41)
      - Thưa : Lửa đời đời.
 
386. Hỏi : Những người bên trái ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để làm gì? (Mt 25,46)
      - Thưa : Hưởng sự sống muôn đời.
 
387. Hỏi : Những ai nhóm họp tại dinh của vị thượng tế tên là Caipha, và cùng nhau quyết định dùng mưu bắt Đức Giêsu và giết đi? (Mt 26,3-4)
      - Thưa : Các thượng tế và kỳ mục.
 
388. Hỏi : Các thượng tế và kỳ mục nhóm họp tại dinh của ai, và cùng nhau quyết định dùng mưu bắt Đức Giêsu và giết đi? (Mt 26,3-4)
      - Thưa : Dinh thượng tế tên là Caipha.
 
389. Hỏi : Chúa Giêsu được người phụ nữ xức dầu thơm tại đâu? (Mt 26,6)
      - Thưa : Tại Bêtania.
 
390. Hỏi : Tại nhà của ai, Chúa Giêsu được người phụ nữ xức dầu thơm? (Mt 26,6)
      - Thưa : Nhà ông Simon Cùi.
 
391. Hỏi : Ai đi gặp các thượng tế mà nói : “Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu.” ? (Mt 26,14-15)
      - Thưa : Ông Giuđa Ítcariốt.
 
392. Hỏi : Các thượng tế hứa cho Giuđa bao nhiêu để hắn nộp Chúa Giêsu cho họ? (Mt 26,15)
      - Thưa : Ba mươi đồng bạc.
 
393. Hỏi : Ngày thứ nhất trong tuần gì các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: “Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?” ? (Mt 26, 17)
      - Thưa : Tuần bánh không men.
 
394. Hỏi : Trong bữa tiệc, ai đã nói với Chúa Giêsu “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao?”? (Mt 26,25)
      - Thưa : Giuđa.
 
395. Hỏi : Hãy hoàn thành câu: “Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà ... ... ... .”  (Mt 26,24)
      - Thưa : Nó đừng sinh ra thì hơn!
 
396. Hỏi : Hãy hoàn thành câu: “Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra  ... ... ... .” (Mt 26,27-28)
      - Thưa : Cho muôn người được tha tội.
 
397. Hỏi : Hát Thánh Vịnh xong, Chúa Giêsu và các môn đệ ra đâu? (Mt 26,30)
      - Thưa : Núi Ô-liu.
 
398. Hỏi : “Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã.” Đây là lời của ai? (Mt 26,33)
      - Thưa : Ông Phêrô.
 
399. Hỏi : “Thầy bảo thật anh: nội đêm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần.” Đây là lời Chúa Giêsu nói với ai? (Mt 26,34)
      - Thưa : Ông Phêrô.
 
400. Hỏi : Chúa Giêsu tiên báo, ông Phêrô sẽ chối Thầy bao nhiêu lần ? (Mt 26,35)
      - Thưa : Ba lần.
 
401. Hỏi : “Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy.” Đây là lời của ai?(Mt 26,35)
      - Thưa : Ông Phêrô.
 
402. Hỏi : Tại vườn Ghếtsêmani, Chúa Giêsu đưa ai đi riêng cầu nguyện với Ngài? (Mt 26,37)
      - Thưa : Ông Phêrô và hai người con ông Dêbêđê.
 
403. Hỏi : “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy.” Đây là lời Chúa Giêsu nói với ai? (Mt 26,38)
      - Thưa : Ông Phêrô và hai người con ông Dêbêđê.
 
404. Hỏi : Hãy hoàn thành câu: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà ... ... ... .” (Mt 26,39)
      - Thưa : Xin theo ý Cha.
 
405. Hỏi : “Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao?” Đây là lời Chúa Giêsu nói với ai? (Mt 26,40)
      - Thưa : Ông Phêrô.
 
406. Hỏi : Hãy hoàn thành câu: “Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì ... ... ... .” (Mt 26,42)
      - Thưa : Xin vâng ý Cha.
 
407. Hỏi : Ai đã hôn Chúa Giêsu làm dấu hiệu cho người ta bắt Người? (Mt 26,48-49)
      - Thưa : Ông Giuđa.
 
408. Hỏi : Sau khi bắt Chúa Giêsu, họ điệu Người đến với ai đầu tiên? (Mt 26,57)
      - Thưa : Thượng tế Caipha.
 
409. Hỏi : “Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, tôi truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết: ông có phải là Đấng Kitô Con Thiên Chúa không?” Đây là lời của ai? (Mt 26,63)
      - Thưa : Thượng tế Caipha.
 
410. Hỏi : Khi nghe Chúa Giêsu nói: “Chính ngài vừa nói. Hơn nữa, tôi nói cho các ông hay: từ nay, các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến.” Vị thượng tế có hành động gì? (Mt 26,64)
      - Thưa : Liền xé áo mình ra.
 
411. Hỏi : Sau khi tuyên bố “Hắn nói phạm thương” họ đã làm gì Người? (Mt 26,67)
      - Thưa : Họ khạc nhổ vào mặt và đấm đánh Người. Có kẻ lại tát Người.
 
412. Hỏi : “Cả bác nữa, bác cũng đã ở với ông Giêsu, người Galilê đó chứ gì? Đây là lời của ai nói với ông Phêrô? (Mt 26,69)
      - Thưa : Một người đầy tớ gái.
 
413. Hỏi : “Bác này cũng đã ở với ông Giêsu người Nadarét đấy”. Đây là lời người đầy tớ nói về ai? (Mt 26,71)
      - Thưa : Ông Phêrô.
 
414. Hỏi : Sao khi xét  xử Chúa Giêsu, các thượng tế và kỳ mục trói Người và giải đi nộp cho ai? (Mt 27,1-2)
      - Thưa : Tổng trấn Philatô.
 
415. Hỏi : Sau khi nộp người vô tội, Giuđa đã làm gì với số bạc đã nhận? (Mt 27,5)
      - Thưa : Ông ném số bạc vào Đền Thờ và ra đi thắt cổ.
 
416. Hỏi : “Họ đã lượm lấy ba mươi đồng bạc, tức là cái giá mà một số con cái Ítraen đã đặt khi đánh giá Người.” Đây là lời ngôn sứ nào? (Mt 27,9)
      - Thưa : Ngôn sứ Giêrêmia.
 
417. Hỏi : “Ông là vua dân Do-thái sao?” Đây là lời của ai hỏi Chúa Giêsu? (Mt 27,11)
      - Thưa : Tổng trấn Philatô.
 
418. Hỏi : Người tù khét tiếng được dân chúng xin tha tên là gì? (Mt 27,21)
      - Thưa : Baraba.
 
419. Hỏi : Trước khi điệu Chúa Giêsu đi đóng đinh vào thập giá bọn lính làm gì Người? (Mt 27,30-31)
 
      - Thưa : Chúng khạc nhổ vào Người và lấy cây sậy mà đập vào đầu Người. Chúng chế giễu chán, chúng lột áo choàng ra, và cho Người mặc áo lại như trước.
 
420. Hỏi : Người vác đỡ thập giá Chúa Giêsu tên là gì? (Mt 27,32)
      - Thưa : Simôn.
 
421. Hỏi : Ông Simôn, người vác đỡ thập giá Chúa Giêsu ở đâu? (Mt 27,32)
      - Thưa : Kyrênê.
 
422. Hỏi : “Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là Vua Ítraen! Hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, chúng ta tin hắn liền!” Đây là lời của ai chế giễu Chúa Giêsu? (Mt 27,41-42)
      - Thưa : Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục.
 
423. Hỏi : Vào giờ thứ mấy, Đức Giêsu kêu lớn tiếng: “Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni”? (Mt 27,46)
      - Thưa : Giờ thứ chín.
 
424. Hỏi : Khi nghe Chúa Giêsu kêu lớn tiếng: “Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni”, nghĩa là “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” người ta nghĩ Chúa Giêsu gọi ai? (Mt 27,46-48)
      - Thưa : Ông Êlia.
 
425. Hỏi : Khi Chúa Giêsu trút linh hồn, điều gì đã xảy ra? (Mt 27,50-52)
      - Thưa : Bức màn trướng trong Đền Thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đất rung đá vỡ. Mồ mả bật tung, và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy.
 
426. Hỏi : “Quả thật ông này là Con Thiên Chúa.” Đây là lời của ai? (Mt 27,54)
      - Thưa : Viên đại đội trưởng.
 
427. Hỏi : Mẹ các ông Giacôbê và Giôxếp đứng dưới chân thập giá tên là gì? (Mt 27,56)
      - Thưa : Bà Maria.
 
428. Hỏi : Người đến gặp ông Philatô để xin thi hài Chúa Giêsu tên là gì? (Mt 27,57-58)
      - Thưa : Giôxếp.
 
429. Hỏi : Khi ngày thứ nhất ló rạng, ai đã đi ra viếng mộ Chúa Giêsu? (Mt 28,1)
      - Thưa : Bà Maria Mácđala.
 
430. Hỏi : Ai đã lăn tảng đá ngăn mộ Chúa Giêsu? (Mt 28,2)
      - Thưa : Thiên thần Chúa.
 
431. Hỏi : Khi thấy thiên thần Chúa, các lính canh có thái độ gì? (Mt 28,4)
      - Thưa : Khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi.
 
432. Hỏi : Thiên thần Chúa nói với các bà, các môn đệ sẽ được thấy Chúa Giêsu tại đâu? (Mt 28,5-7)
      - Thưa : Tại Galilê.
 
433. Hỏi : Có bao nhiêu môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến? (Mt 28,16)
      - Thưa : Mười một môn đệ.
 
434. Hỏi : Hãy hoàn thành câu: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, ... ... ... .”(Mt 28,19-20)
 
      - Thưa : Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
2019
 Tags: vhtk 70

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây