TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm B

“Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống”. (Ga 6, 41-52)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Thánh Gioan Kenty, Linh Mục, ngày 23.12

Thứ bảy - 12/06/2021 06:43 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   69
“Anh em hãy mang lấy ách của tôi  và hãy học với tôi,  vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”.
VHTK Thánh Gioan Kenty, Linh Mục, ngày 23.12

 

VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH GIOAN KÊNTY, LINH MỤC
Ngày 23 tháng 12
Tin Mừng thánh Mátthêu 11,25-30
Tin Mừng
 
25 Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.
 
27 "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.
 
28 "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng."
 
25 At that time Jesus said in reply, 14 "I give praise to you, Father, Lord of heaven and earth, for although you have hidden these things from the wise and the learned you have revealed them to the childlike.
26 Yes, Father, such has been your gracious will.
27 All things have been handed over to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son and anyone to whom the Son wishes to reveal him.
28 15 "Come to me, all you who labor and are burdened, 16 and I will give you rest.
29 17 Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart; and you will find rest for your selves.
30 For my yoke is easy, and my burden light."
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề của hình này là gì?
… … … … … … … … … … … … …
 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mátthêu  11,28
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha”. Đây là cầu nguyện của ai? (Mt 11,25)
a. Đức Giêsu.
b. Ông Gioan tẩy giả.
c. Ông Ápraham.
d. Ông Ađam.
 
a2. Mầu nhiệm Nước Trời được mạc khải cho những ai? (Mt 11,25)
a. Những nhà thông thái.
b. Những người bé mọn.
c. Các ngôn sứ.
d. Các ngoại kiều.
 
a3. Những người bé mọn thì được mặc khải điều gì? (Mt 11,25)
a. Ơn cứu độ đã đến.
b. Sự giải phóng của dân tộc
c. Mầu nhiệm Nước Trời.
d. Hạnh phúc Nước Trời.
 
a4. Đức Giêsu nói: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì … … …”. (Mt 11,29)
a. Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.
b. Tôi là Đường, là Sự thật và là Sự sống.
c. Tôi là ánh sáng trần gian.
d. Tôi là mục tử nhân lành.
 
05. Đức Giêsu kêu gọi những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ngài, Ngài sẽ làm gì? (Mt 11,28)
a. Sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.
b. Ban đầy ân sủng.
c. Ban bánh bởi trời.
d. Sẽ cho hưởng niềm vui Nước Trời.
 
B. Thánh Gioan Kenty 
 
b1. Thánh Gioan Kenty sinh vào năm 1390 tại miền Krakow thuộc nước nào?
a. Nước Nga.
b. Nước Ba Lan.
c. Nước Đức.
d. Nước Áo.
 
b2. Ngoài kiến thức sâu rộng, thánh nhân còn nổi tiếng về điều gì?
a. Lòng thương xót,
b. Cảm thông đối với mọi người, đặc biệt là những con người nghèo khó, bơ vơ, vất vưởng.
c. Quyên góp cho cuộc Thập Tự chinh.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
b3. Chuyện kể, một ngày nọ Ngài rộng tay làm phúc bố thí cho một người hành khất song 2,3 ngày sau Đức Mẹ hiện ra trả lại cho Ngài. Đức Mẹ đã trả lại gì cho ngài?
a. Nhữn quan tiền.
b. Chiếc áo choàng.
c. Chiếc nhẫn vàng.
d. Quyển Sách Thánh.
 
b4. Ngài qua đời vào ngày 24.12.1473 ở Krakau và được phong hiển thánh năm 1767 bởi Đức Giáo Hoàng nào?
a. Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XIII.
b. Đức Giáo Hoàng Piô XI.
c. Đức Giáo Hoàng Clêmentê XIII.
d. Đức Giáo Hoàng Grêgôriô III.
 
b5. Khi mừng lễ thánh Gioan Kenty những ki tô hữu ngày hôm nay học được gì ở nơi ngài?
a. Lòng nhân từ.
b. Sự khiêm tốn.
c. Trái tim độ lượng.
d. Cả a, b và c đúng.
 
II.  Ô CHỮ
Những gợi ý
 
01. Đây là lời cầu nguyện của Đức Giêsu: “Lạy Cha là … … … trời đất, con xin ngợi khen Cha”. (Mt 11,25)
 
02. Những người bé mọn thì được mặc khải mầu nhiệm gì ? (Mt 11,25)
 
03. Đức Giêsu mời gọi mọi người hãy mang lấy ách của Ngài, vì ách của ngài thì thế nào? (Mt 11,30)
 
04. “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha”. Đây là cầu nguyện của ai? (Mt 11,25)
 
05. Mầu nhiệm Nước Trời đã giấu không cho những người nào biết? (Mt 11,25)
 
06. Đức Giêsu cầu nguyện với Cha là Chúa Tể … … … . (Mt 11,25)
 
07. Mầu nhiệm Nước Trời được mạc khải cho những người nào? (Mt 11,25)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Anh em hãy mang lấy ách của tôi  và hãy học với tôi,  vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 11,29
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH GIOAN KÊNTY, LINH MỤC
Ngày 23 tháng 12
Tin Mừng thánh Mátthêu 11,25-30
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Đức Mẹ trả áo cho thánh Gioan Kenty
* Tin Mừng thánh Mátthêu 11,28:
"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi,
tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. a. Đức Giêsu. (Mt 11,25)
a2. b. Những người bé mọn. (Mt 11,25)
a3. c. Mầu nhiệm Nước Trời. (Mt 11,25)
a4. a. Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường (Mt 11,29)
a5. a. Sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. (Mt 11,28)
 
B.
b1. b. Nước Ba Lan.
b2. d. Chỉ có a và b đúng.
b3. b. Chiếc áo choàng.
b4. c. Đức Giáo Hoàng Clêmentê XIII.
b5. d. Cả a, b và c đúng.
 
III.  Ô CHỮ
 
01. Chúa Tể (Mt 11,25)
02. Nước Trời (Mt 11,25)
03. Êm ái  (Mt 11,30)
04. Đức Giêsu (Mt 11,25)
05. Thông thái (Mt 11,25)
06. Trời đất (Mt 11,25)
07. Bé mọn (Mt 11,25)
 
Hàng dọc : Trái Tim
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
pvct 12
 
 
THÁNH GIOAN KENTY,
linh mục
(St. John of Kanty)
Ngày 23/12
 
Mỗi vị thánh đều nổi bật về một nhân đức nào đó, chẳng hạn có thánh làm gương về sự trong sạch, có vị thánh về sự khó nghèo hay vâng phục. Tựu trung các vị thánh tuy có nổi bật về một vài nhân đức nào đó, họ vẫn có chung một mẫu số là sống càng giống Chúa Giêsu Kitô bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.
 

THÁNH GIOAN KENTY

Thánh nhân sinh vào năm 1390 tại miền Krakow nước Ba Lan ở Kenty. Thánh nhân có óc thông minh, khôn khéo, học hành giỏi giang, trổi vượt các bạn bè. Ngài sống suốt cuộc đời tại miền Krakow, sau khi mãn trường ở đây, Ngài trở thành giáo sư văn chương, khoa trưởng triết học năm 1432 và Ngài cũng là giáo sư thần học vào năm 1443. Ngài được bổ nhiệm làm cha sở Olkusz, một họ đạo nhỏ bé ở gần Krakow. Với chức vụ nào, Ngài cũng tỏ ra là một người nổi tiếng, xuất sắc không chỉ vì kiến thức sâu rộng, mà còn bởi đức bác ái, lòng thương xót, cảm thông đối với mọi người, đặc biệt là những con người nghèo khó, bơ vơ, vất vưởng. Ngài có tấm lòng hoán cải rất đặc biệt. Thiên Chúa luôn có con đường của Ngài. Thánh nhân luôn sẵn sàng bảo vệ đức tin, luôn gắn chặt lấy Ðức Kitô cho dù chiến tranh lúc đó lan tràn và thảm khốc trên khắp nước Ba Lan. Thánh nhân có tâm hồn thống hối và ý thức việc hành hương Giêrusalem như một phương thế để đền tội, đồng thời cầu nguyện cho các linh hồn. Thánh nhân đã hành hương đất thánh Giêrusalem, viếng mộ Chúa Giêsu nhiều lần và đi Roma viếng mộ hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ bốn lần.

 

THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG NGÀI

Với tuổi đời 83, thánh nhân già yếu. Thiên Chúa đã kêu mời Ngài về với Chúa vào áp ngày lễ Noen năm 1473. Thánh nhân đã làm hết sức mình, đã sống đời sống kết hợp mật thiết Thiên Chúa và hoàn thành một cách xuất sắc nhất mọi công việc bề trên trao phó cho Ngài. Ðó là nét rất đặc biệt nơi cuộc sống Ngài. Chúa đã thưởng công Ngài và Giáo Hội đã nâng Ngài lên bậc hiển thánh.

 
Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin giúp chúng con ngày càng tiến bước trên con đường tìm hiểu Chúa theo gương thánh Gioan linh mục. Xin cho chúng con cũng biết cư xử bác ái với mọi người hầu đáng được Chúa nhân từ tha thứ ( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Gioan Kenty ).

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
 Tags: pvct 12

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây