TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm B

“Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống”. (Ga 6, 41-52)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Thánh Têphanô, Tử Đạo Tiên Khởi, ngày 26.12

Thứ bảy - 12/06/2021 06:50 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   50
"Vì danh Thầy,  anh em sẽ bị mọi người thù ghét.
Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát."
VHTK Thánh Têphanô, Tử Đạo Tiên Khởi, ngày 26.12

 

 
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH TÊPHANÔ TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI

26/12
Tin Mừng thánh Mátthêu 10,17-22
Cv 6,8-10. 7,54-60

 
Tin Mừng

Đức Giê-su tiên báo những cuộc bách hại (Mc 13: 9-13; Lc 21: 12 -19 ).
17 "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì:20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.

21 "Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết.22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.

17  But beware of people, for they will hand you over to courts and scourge you in their synagogues,18 and you will be led before governors and kings for my sake as a witness before them and the pagans.
19 When they hand you over, do not worry about how you are to speak or what you are to say. You will be given at that moment what you are to say.
20 For it will not be you who speak but the Spirit of your Father speaking through you.
21 Brother will hand over brother to death, and the father his child; children will rise up against parents and have them put to death.
22 You will be hated by all because of my name, but whoever endures to the end will be saved.

I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề của hình ảnh này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Công vụ Tông đồ 7,59

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Đức Giêsu cảnh báo hãy coi chừng ai vì họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng? (Mt 10,17)
a. Người đời.
b. Các thượng tế.
c. Bạn bè.
d. Các tiên tri giả.


a2. Các hội đồng sẽ làm gì anh em? (Mt 10,17)
a. Tuyên dương.
b. Xét xử.
c. Đánh đập.
d. Bắt bớ.


a3. Khi người ta nộp anh em, thì ai sẽ cho anh em biết phải nói gì? (Mt 10,19)
a. Vua chúa.
b. Đức Giêsu.
c. Thiên Chúa.
d. Các tiên tri.


a4. Khi anh em bị nộp, ai sẽ nói trong anh em? (Mt 10,20)
a. Sứ thần của Thiên Chúa.
b. Các thiên sứ.
c. Thần Khí của Cha anh em.
d. Các tiên tri của Thiên Chúa.


a5. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người làm gì? (Mt 10,22)
a. Thù ghét..
b. Yêu thương.
c. Nâng đỡ.
d. Nghe lời.


B. 
b1. Người ta giết chết thánhTêphanô bằng cách nào? (Cvtđ 7,58)
a. Ném đá.
b. Chém đầu.
c. Bỏ đói.
d. Treo cổ.


b2. Câu nói cuối cùng của thánh Têphanô là gì? (Cvtđ 7, 60)
a. Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này.
b. Lạy chúa, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.
c. Lạy Chúa, xin thương xót con.
d. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa.


b3. Thánh Têphanô là người như thế nào? (Cvtđ 6,5)
a. Đầy lòng tin.
b. Đầy Thánh Thần.
c. Sống vui vẻ.
d. Chỉ a và b đúng.


b4. Thánh Têphanô được tràn đầy sự gì? (Cvtđ 6,8)
a. Ân sủng.
b. Quyền năng.
c. Làm những điềm thiêng dấu lạ trong dân.
d. Cả a, b và c đúng.


b5. Trước toàn thể cử tọa trong Thượng hội đồng, họ thấy mặt ông Têphanô giống như mặt ai? (Cvtđ 6,15)
a. Mặt Thiên Sứ.
b. Mặt Trời.
c. Mặt Con Người.
d. Mặt ngôn sứ Êlia.


III. Ô CHỮ
 
Những gợi ý

01. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người làm gì? (Mt 10,22)

02. Vì danh ai anh em sẽ bị mọi người thù ghét? (Mt 10,2)

03. Ai tiên báo những cuộc bách hại? (Mt 10,17-22)

04. Người đời sẽ nộp anh em cho các hội đồng và họ sẽ đánh đập anh em ở đâu? (Mt 10,17)

05. Khi người ta nộp anh em, thì ai sẽ cho anh em biết phải nói gì? (Mt 10,19)

06. Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được gì? (Mt 10,22)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
"Vì danh Thầy,  anh em sẽ bị mọi người thù ghét.
Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát."
Tin Mừng thánh Mátthêu 10,22

+++++++++++++
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH TÊPHANÔ TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI
Ngày 26 tháng 12
 
I. HÌNH TÔ MÀU 
* Chủ đề : 
Thánh Têphanô bị ném đá 
* Công vụ Tông đồ 7,59 : 
Họ ném đá ông Têphanô, đang lúc ông cầu xin rằng: 
"Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con."
  
II. TRẮC NGHIỆM 
A. 
a1. a. Người đời (Mt 10,17)
a2. c. Đánh đập (Mt 10,17)
a3. c. Thiên Chúa (Mt 10,19)
a4. c. Thần Khí của Cha anh em(Mt 10,20)
a5. a. Thù ghét (Mt 10,22)
 
B. 
b1. a. Ném đá (Cvtđ 7,58)
b2. a. Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này (Cvtđ 7,60)
b3. d. Chỉ a và b đúng (Cvtđ 6,5)
b4. d. Cả a, b và c đúng (Cvtđ 6,8)
b5. a. Mặt Thiên Sứ (Cvtđ 6,15)
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Thù ghét (Mt 10,22)
02. Thầy (Mt 10,2)
03. Đức Giêsu (Mt 10,17-22)
04. Hội đường (Mt 10,17)
05. Thiên Chúa (Mt 10,19)
06. Cứu thoát (Mt 10,22)
 
Hàng dọc : Hy sinh 
 
NGUYỄN THÁI HÙNG 
pvct 12

 ++++++++++++


Thánh STÊPHANÔ, Tử Đạo Tiên Khởi

Thật đáng tiếc khi chúng ta không biết được nhiều hơn về thánh Stephanô. Như một người trong số người Do thái lưu lạc nói tiếng Hy Lạp, được giáo dục theo văn minh La-Hy và như vị tiền hô của thánh Phaolô, Ngài là một nhân vật rất quan trọng trong lịch sử Giáo hội thời sơ khai. Có chút hiển nhiên là Ngài đã được giáo dục tại Alexandria. Có lẽ Ngài thuộc vào số những người "Hy Lạp" tìm Chúa vào những ngày cuối cùng của Người trên trần gian (Ga 12,20). Nếu đúng như vậy thì quả Ngài đã chứng minh nơi con người mình những lời Chúa Giêsu đã nói rằng: "hạt lúa mì không thể sinh hoa trái nếu không rơi xuống đất và chết đi" (Ga 12,24-25).

Ngài xuất hiện lần đầu trong lịch sử như một trong bảy vị Phó tế các tông đồ đã tấn phong (Cv 6) để trợ giúp các Ngài trong việc quản trị, nhưng Ngài dường như đã dấn mình vào việc rao giảng và hộ giáo hướng tới những hội đường nói tiếng Hy Lạp. Chính ở nơi một những hội đường này mà nhóm người "tự do" đã tố cáo Ngài truóc hội đồng công tọa như một người lạc đạo. Họ bắt giam và thử thách thánh Stephanô.

Diễn từ Stephanô nói để biện minh cho mình được thánh Luca kể lại khá dài dòng và xem ra có hơi buồn đối với độc giả tân tiến. Đó là gì, nếu không phải là một đoạn lược tóm lịch sử Cựu ước ? Tại sao nó lại đưa những người học thức tới cơn giận dữ không kiềm chế nổi ?

Bởi vì sự vặn ngược trong đó cũng như sự giải thích minh nhiên hoặc mặc nhiên không đặt vào câu chuyện. Ngài đưa ra hai điểm: trước hết, Thiên Chúa không chỉ tìm được trong đền thờ hay ở Giêrusalem hoặc ở Palestina, nhưng ở bất cứ nơi nào. Thiên Chúa ở với Abraham tại Chaldes, với Giuse ở Ai cập, với Môsê trên núi Sinai, với dân Israel trong sa mạc,với David cả trước khi xây cất đền thờ. Điểm thứ hai là các nhà lãnh đạo chính thức của Do thái thường hay khước từ sứ giả của Chúa. Các tổ phụ bán Giuse đi làm nô lệ, miêu duệ của họ bắt Môsê phải lưu lạc, trong hoang địa, Aaron dẫn họ xa khỏi lề luật mà thờ ngẫu tượng. Liên tiếp, các thủ lãnh của dân Do thái đã loại bỏ, ném đá và bắt bớ những ngôn sứ của Chúa. Bấy giờ tới tuyệt đỉnh, họ đã sát hại Đấng thiên sai, người công chính, Con người. Nhưng Chúa Giêsu bây giờ đang ngự bên hữu Thiên Chúa trong vinh quang.

Hội đồng công tọa điên tiết. Họ xô Stephanô ra một chỗ ở ngoài thành và ném đá. trước khi chết, Ngài cầu nguyện: "Lạy Chúa, xin đừng chấp tội họ". Lời cầu đã được Chúa và cả Saulê nghe thấy. Saulê có mặt trong vụ này. Ông biết mình đang chứng kiến một tội phản. Tự mình, ông không ném đá nhưng giữ áo cho nhóm người hành sự. Sau này, ông cố trấn an lương tâm bằng việc bắt bớ dữ dội các Kitô hữ khác. Nhưng khốn cho ông khi đạp mũi nhọn. Sau đó không lâu, ông đi Damas, con đường dẫn ông tới cuộc tử đạo như Stephanô. Thánh Augustinô nói: "Nếu Stephanô không cầu nguyện, Giáo hội khó có thể có được một Phaolô".

Nguồn: tinmung.net
 Tags: pvct 12

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây