TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. (Ga 20, 19-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VUI HỌC THÁNH KINH ÔNG GIÓP

Chủ nhật - 18/04/2021 10:20 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   39
“Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. 
Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: xin chúc tụng danh Đức Chúa!” 
VUI HỌC THÁNH KINH ÔNG GIÓP

VUI HỌC THÁNH KINH

ÔNG GIÓP
G 1,1-3
 
THÁNH KINH
 
1 Xưa ở đất Út có một người tên là Gióp. Ông là một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác.2 Ông sinh được bảy người con trai và ba người con gái.3 Ông có một đàn súc vật gồm bảy ngàn chiên dê, ba ngàn lạc đà, năm trăm đôi bò, năm trăm lừa cái và một số rất đông tôi tớ. Ông là người giàu có nhất trong số các con cái Phương Đông.
 
 
1 In the land of Uz there was a blameless and upright man named Job, who feared God and avoided evil.

2  Seven sons and three daughters were born to him;3  and he had seven thousand sheep, three thousand camels, five hundred yoke of oxen, five hundred she-asses, and a great number of work animals, so that he was greater than any of the men of the East.

 
I. HÌNH TÔ MÀU
Gióp job mocked by his wife by traversi coloring page 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Thánh Kinh Gióp 2,10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Ông Gióp là người như thế nào? (G 1,1)
a. Một con người vẹn toàn và ngay thẳng.
b. Kính sợ Thiên Chúa.
c. Lánh xa điều ác.
d. Cả a, b và c đúng.
 
02. Ông Gióp ở đất nào? (G 1,1)
a. Đất Ha-ran.  
b. Đất Út.
c. Đất Ca-na-an.
d. Đất Sa-lem.
 
03. Ông Gióp được Thiên Chúa ban cho những gì (G 1,2-3)
a. Ông sinh được bảy người con trai và ba người con gái.
b. Ông có một đàn súc vật gồm bảy ngàn chiên dê, ba ngàn lạc đà, năm trăm đôi bò, năm trăm lừa cái
c. Một số rất đông tôi tớ.
d. Cả a, b và c đúng.
 
04. Sau khi tiệc tùng, ông Gióp đã làm gì cho họ, vì ông tự nhủ: “Biết đâu các con trai ta đã chẳng phạm tội và nguyền rủa Thiên Chúa trong lòng!” (G 1,5)
a. La rầy họ.
b. Dâng lễ toàn thiêu cho mỗi người trong họ.  
c. Đánh đập và xua đuổi họ.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
05. “Ngươi có để ý đến Gióp, tôi tớ của Ta không? Thật chẳng có ai trên cõi đất này giống như nó: một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác!” Đây là lời của ai? (G 1,8)
a. Đức Chúa.
b. Xa-tan.
c. Tổ phụ Áp-ra-ham.
d. Vua Sa-lô-môn.
 
06. Khi nghe tin con cái cùng những tài sản bị cướp và bị giết chết, ông Gióp đã làm gì? (G 1,14-20)
a. Xé áo mình ra.
b. Cạo đầu.
c. Sấp mình xuống đất.
d. Cả a, b và c đúng.  
 
07. “Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: xin chúc tụng danh Đức Chúa!” Đây là lời của ai? (G 1,20)
a. Ông Ê-li-phát.
b. Ông Cô-he-lét.
c. Vua Sa-lô-môn.
d. Ông Gióp.  
 
08. Ba người bạn của ông Gióp nghe biết tất cả những tai hoạ xảy ra cho ông, liền kéo đến để chia buồn và an ủi ông. Họ là những ai(G 2,11)
a. Ông Ê-li-phát người Tê-man.
b. Ông Bin-đát người Su-ác.
c. Ông Xô-pha người Na-a-mát.
d. Cả a, b và c đúng.  
 
09. “Ông còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của ông nữa hay thôi? Hãy nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi cho rồi!” Đây là lời của ai nói với ông Gióp? (G 2,9)
a. Ông Ê-li-phát người Tê-man.
b. Ông Bin-đát người Su-ác.
c. Ông Xô-pha người Na-a-mát.
d. Vợ ông Gióp.
 
10. Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ, lại không biết đón nhận sao?” Đây là lời của ai? (G 2,10)
a. Ông Ê-li-phát người Tê-man.
b. Ông Bin-đát người Su-ác.
c. Ông Xô-pha người Na-a-mát.
d. Ông Gióp.
 
11. Ai đã nói: “Điều đã nói ra, con xin rút lại, trên tro bụi, con sấp mình thống hối ăn năn”? (G 42,6)
a. Ông Ê-li-phát người Tê-man.
b. Ông Bin-đát người Su-ác.
c. Ông Xô-pha người Na-a-mát.
d. Ông Gióp.
 
12. Đức Chúa đã khôi phục tài sản cho ông Gióp. Tất cả anh em, chị em ông, tất cả bạn bè cũ lại tìm đến ông; họ đã cùng ăn bánh trong nhà của ông. Họ chia buồn và an ủi ông về tất cả tai hoạ Đức Chúa đã giáng xuống trên ông. Mỗi người tặng cái gì? (G 42,10-11)
a. Một đồng bạc.
b. Một chiếc nhẫn vàng.
c. Một cặp chiên con.
d. Chỉ có a và b đúng.  
 
III. Ô CHỮ 

Oc ông Gióp
Những gợi ý
 
01. Ông Gióp là một con người vẹn toàn và ngay thẳng, luôn kính sợ ai và lánh xa điều ác? (G 1,1)
 
02. Các người bạn ngồi xuống đất, bên cạnh ông Gióp, suốt bảy ngày đêm, chẳng nói với ông một lời, vì họ thấy rằng điều gì của ông quá lớn? (G 2,13)
 
03. Những người bạn của ông Gióp đến làm gì và an ủi ông? (G 2,11)
 
04. “Ngươi có để ý đến Gióp, tôi tớ của Ta không? Thật chẳng có ai trên cõi đất này giống như nó: một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác!” Đây là lời của ai? (G 1,8)
 
05. Khi ông Gióp nghe vợ nói, ông nói ‘bà cũng nói như ai’? (G 2,10)
 
06. Dân nào đã xông vào cướp lấy bò của ông Gióp khi đang cày ruộng? (G 1,15)
 
07. “Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ, lại không biết đón nhận sao?” Đây là lời của ai? (G 2,10)
 
08. Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không để cho môi miệng thốt ra lời gì? (G 2,10)
 
09. Mỗi khi hết vòng tiệc tùng, ông Gióp cho gọi các con đến để làm gì họ? (G 1,5)
 
10. Đức Chúa đã khôi phục tài sản cho ông Gióp. Mọi người đến ăn bánh trong nhà của ông. Mỗi người tặng cho ông một cái gì? (G 42,10-11)
 
11. Ngồi giữa đâu, ông Gióp lấy mảnh sành mà gãi? (G 2,8)
 
12. Một người Tê-man, bạn ông Gióp, tên là gì? (G 2,11)
 
13. “Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: xin chúc tụng danh Đức Chúa!” Đây là lời của ai?  (G 1,20)
 
14. Khi nghe những tai họa xảy đến cho con cái và gia nhân, ông Gióp trỗi dậy, xé áo mình ra, cạo đầu, sấp mình xuống đất, rồi làm gì? (G 1,20)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ,
tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng.
Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi:
 xin chúc tụng danh Đức Chúa!”
Gióp 1,20
 
 
Nguyễn Thái Hùng
2020
 
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
ÔNG GIÓP
G 1,1-3
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Ông Gióp
 
* Câu Thánh Kinh Gióp 2,10
 
Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa,
còn điều dữ, lại không biết đón nhận sao?
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. d. Cả a, b và c đúng. (G 1,1)
02. b. Đất Út (G 1,1)
03. d. Cả a, b và c đúng. (G 1,2-3)
04. b. Dâng lễ toàn thiêu cho mỗi người trong họ. (G 1,5)
05. a. Đức Chúa. (G 1,8)
06. d. Cả a, b và c đúng. (G 1,14-20)
07. d. Ông Gióp. (G 1,20)
08. d. Cả a, b và c đúng. (G 2,11)
09. d. Vợ ông Gióp. (G 2,9)
10. d. Ông Gióp. (G 2,10)
11. d. Ông Gióp. (G 42,6)
12. d. Chỉ có a và b đúng. (G 42,10-11)
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Thiên Chúa (G 1,1)
02. Nỗi đau khổ (G 2,13)
03. Chia buồn (G 2,11)
04. Đức Chúa (G 1,8)
05. Một mụ điên (G 2,10)
06. Sơ-va (G 1,15)
07. Gióp (G 2,10)
08. Tội lỗi (G 2,10)
09. Thanh tẩy (G 1,5)
10. Đồng bạc (G 42,10-11)
11. Đống tro (G 2,8)
12. Ê-li-phát (G 2,11)
13. Gióp (G 1,20)
14. Sụp lạy (G 1,20)
 
Hàng dọc : Cuộc Đời Ông Gióp
 
Nguyễn Thái Hùng
2020

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây