TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm B

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. (Ga 15, 9-17)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK 51 Thánh Kinh Tân Ước 51 Câu Trắc Nghiệm A. Tổng Quát

Thứ bảy - 01/05/2021 07:49 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   31
23. Mẹ của thánh sử Máccô là ai ?
VHTK 51 Thánh Kinh Tân Ước 51 Câu Trắc Nghiệm A. Tổng Quát

 

VUI HỌC THÁNH KINH 51
THÁNH KINH TÂN ƯỚC
 
A. TỔNG QUÁT 51 Câu Trắc nghệm 

01. Bộ Thánh Kinh Tân –Cựu Ước gồm bao nhiêu cuốn ?
      a. 46.                            

      b. 66.
      c. 73.                            

      d. 76.

02. Thánh Kinh Tân Ước gồm bao nhiêu cuốn ?
      a. 24.                            

      b. 25.
      c. 26.                            

      d. 27.

03. Thánh Kinh Tân Ước có mấy Tin Mừng về cuộc đời Chúa Giêsu ?
      a. 1 Tin Mừng.              

      b. 2 Tin Mừng.
      c. 3 Tin Mừng.              

      d. 4 Tin Mừng.

04. Thánh Kinh Tân Ước gồm có những Tin Mừng nào ?
      a. Tin Mừng thánh Mátthêu.
      b. Tin Mừng thánh Máccô.
      c. Tin Mừng thánh Luca.
      d. Tin Mừng thánh Gioan.
      e. Cả a, b, c và d đúng.


05. Tác giả Tin Mừng thứ 4 là ai ?
      a. Thánh Mátthêu.
      b. Thánh Phaolô.
      c. Thánh Phêrô.
      d. Thánh Gioan.


06. Tin Mừng nào không phải là Tin Mừng Nhất lãm?
      a. Tin Mừng thánh Mátthêu.
      b. Tin Mừng thánh Máccô.
      c. Tin Mừng thánh Luca.
      d. Tin Mừng thánh Gioan.


07. Tác giả Sách Công Vụ Tông đồ là ai ?
      a. Thánh Mátthêu.
      b. Thánh Phaolô.
      c. Thánh Phêrô.
      d. Thánh Luca.


08. Biểu tượng của Tin Mừng thánh Mátthêu là gì ?
      a. Mặt Người..
      b. Mặt Sư tử.
      c. Mặt Bò.
      d. Mặt Chim Phượng hoàng.


09. Biểu tượng của Tin Mừng thánh Máccô là gì ?
      a. Mặt Người.
      b. Mặt Sư tử.
      c. Mặt Bò.
      d. Mặt Chim Phượng hoàng.


10. Biểu tượng của Tin Mừng thánh Luca là gì ?
      a. Mặt Người.
      b. Mặt Sư tử.
      c. Mặt Bò.
      d. Mặt Chim Phượng hoàng.


11. Biểu tượng của Tin Mừng thánh Gioan là gì ?
      a. Mặt Người..
      b. Mặt Sư tử.
      c. Mặt Bò.
      d. Mặt Chim Phượng hoàng.


12. Vì sao biểu tượng của Tin Mừng thánh Mátthêu là Mặt Người?
      a. Mở đầu Tin Mừng bằng tiếng kêu trong hoang địa, giữa sa mạc & núi rừng.
      b. Mở đầu Tin Mừng bằng việc dâng bò cừu làm của lễ trong đền thờ.
      c. Mở đầu Tin Mừng bằng những suy niệm cao vời bay bổng.
      d. Mở đầu Tin Mừng bằng gia phả Chúa Cứu Thế, kể tên người.


13. Vì sao biểu tượng của Tin Mừng thánh Máccô là Mặt Sư tử ?
      a. Mở đầu Tin Mừng bằng tiếng kêu trong hoang địa, giữa sa mạc & núi rừng.
      b. Mở đầu Tin Mừng bằng việc dâng bò cừu làm của lễ trong đền thờ.
      c. Mở đầu Tin Mừng bằng những suy niệm cao vời bay bổng.
      d. Mở đầu Tin Mừng bằng gia phả Chúa Cứu Thế, kể tên người.


14.  Vì sao biểu tượng của Tin Mừng thánh Luca là Mặt Bò ?
      a. Mở đầu Tin Mừng bằng tiếng kêu trong hoang địa, giữa sa mạc & núi rừng.
      b. Mở đầu Tin Mừng bằng việc dâng bò cừu làm của lễ trong đền thờ.
      c. Mở đầu Tin Mừng bằng những suy niệm cao vời bay bổng.
      d. Mở đầu Tin Mừng bằng gia phả Chúa Cứu Thế, kể tên người.


15. Vì sao biểu tượng của Tin Mừng thánh Gioan là Mặt Chim Phượng hoàng ?
      a. Mở đầu Tin Mừng bằng tiếng kêu trong hoang địa, giữa sa mạc & núi rừng.
      b. Mở đầu Tin Mừng bằng việc dâng bò cừu làm của lễ trong đền thờ.
      c. Mở đầu Tin Mừng bằng những suy niệm cao vời bay bổng.
      d. Mở đầu Tin Mừng bằng gia phả Chúa Cứu Thế, kể tên người.


16. Những thánh sử Tin Mừng nào không thuộc Nhóm Mười Hai ?
      a. Thánh sử Máccô và Mátthêu.
      b. Thánh sử Máccô và Gioan.
      c. Thánh sử Máccô và Luca.
      d. Thánh sử Luca và Gioan.


17. Thánh Luca là tác giả của những sách nào ?
      a. Tin Mừng thánh Luca.
      b. Sách Công Vụ Tông đồ.
      c. Sách Khải Huyền.
      d. Chỉ có a và b đúng.


18. Thánh sử Luca làm nghề gì ?
      a. Thu  thuế.
      b. Thầy thuốc.
      c. Đánh cá.
      d. Chăn chiên.


19. Thánh sử Mátthêu làm nghề gì ?
      a. Thu  thuế.
      b. Thầy thuốc.
      c. Đánh cá.
      d. Chăn chiên.


20. Thánh sử Gioan làm nghề gì ?
      a. Thu  thuế.
      b. Thầy thuốc.
      c. Đánh cá.
      d. Chăn chiên.


21. Cha của thánh sử Gioan là ai?
      a. Ông Dêbêđê.
      b. Ông Anphê.
      c. Ông Giôna.
      d. Ông Lêvi.


22. Người được mệnh danh 'tông đồ Dân ngoại' là ai ?
      a. Tông đồ Gioan.
      b. Tông đồ Phaolô.
      c. Tông đồ Mátthia.
      d. Tông đồ Phêrô.


23. Mẹ của thánh sử Máccô là ai ?
      a. Bà Anna.
      b. Bà Maria.
      c. Bà Gioanna.
      d. Bà Êlisabét.


24. Các tông đồ đã chọn ai thay thế ông Giuđa, người phản bội Thầy ?
      a. Ông Banaba.
      b. Ông Têphanô.
      c. Ông Mátthia.
      d. Ông Phaolô.


25. Tác giả Sách Khải Huyền là ai ?
      a. Thánh Mátthêu.
      b. Thánh Phaolô.
      c. Thánh Phêrô.
      d. Thánh Gioan.


26. Trọng tâm Thánh Kinh Tân Ước là ai ?
      a. Thánh Phêrô.
      b. Chúa Giêsu.
      c. Ông Gioan Tẩy giả.
      d. Mẹ Maria.


27. Trong 4 Tin Mừng, Tin Mừng nào dài nhất (Nhiều chương nhất)?
      a. Tin Mừng thánh Mátthêu.
      b. Tin Mừng thánh Máccô.
      c. Tin Mừng thánh Luca.
      d. Tin Mừng thánh Gioan.


28. Tin Mừng thánh Mátthêu dài nhất gồm bao nhiêu chương ?
      a. Gồm 16 chương.
      b. Gồm 22 chương.
      c. Gồm 24 chương.
      d. Gồm 28 chương.

29. Tin Mừng thánh Máccô ngắn nhất gồm bao nhiêu chương ?
      a. Gồm 16 chương.
      b. Gồm 22 chương.
      c. Gồm 24 chương.
      d. Gồm 28 chương.


30. Ngoài Tin Mừng thánh Gioan và Sách Khải Huyền, thánh Gioan còn tác phẩm :
      a. Thư Philêmon.
      b. Thư Gioan.
      c. Thư Galát.
      d. Thư Côlôxê.


31. Thánh Kinh Tân Ước gồm 27 tác phẩm, tác phẩm nào ngắn nhất ?
      a. Thư Philêmon.
      b. Thư Giuđa.
      c. Thư 2 Gioan.
      d. Thư Giacôbê.


32. Thư 2 Gioan gồm có bao nhiêu câu ?
      a. 12 câu.
      b. 13 câu.
      c. 21 câu.
      d. 25 câu.


33. Thánh Kinh Tân Ước gồm 27 tác phẩm, khởi đầu là tác phẩm nào ?
      a. Tin Mừng thánh Gioan.
      b. Tin Mừng thánh Luca.
      c. Tin Mừng thánh Máccô.
      d. Tin Mừng thánh Mátthêu.


34. Thánh Kinh Tân Ước gồm 27 tác phẩm, tác phẩm nào được xếp cuối cùng ?
      a. Thư Giuđa.
      b. Thư Giacôbê.
      c. Sách Khải Huyền.
      d. Thư Philêmon.


35. Thánh Kinh Tân Ước gồm 27 tác phẩm, theo cách sắp xếp hiện nay, tác phẩm nào được xếp ở trung tâm,  nghĩa là được đặt ở thứ tự số 14 ?
      a. Thư Titô.
      b. Thư Giacôbê.
      c. Thư 2 Thêxalônica.
      d. Thư 1 Phêrô.


36. Thánh Kinh Tân Ước có bao nhiêu bức thư ?
      a. 27.
      b. 21.
      c. 12.
      d. 7.


37. Trừ Thư gởi tín hữu Do thái, thánh Phaolô có bao nhiêu thư ?
      a. 11 thư.
      b. 12 thư.
      c. 13 thư.
      d. 14 thư.


38. Thánh Phaolô có 13 thư, đó là những thư nào ?
      a. Rôma,2 thư Côrintô, Galát, Côlôxê,
      b. Êphêxô, Philípphê, 2 thư Thêxalônica,
      c. 2 thư Timôthê, Titô, Philêmon.
      d. Cả a, b và c đúng.


39. Ngoài những thư gởi cho các giáo đoàn, thánh Phaolô còn có những thư gởi cho cá nhân. Đó là những thư nào ?
      a. 2 thư Timôthê.
      b. Thư Titô.
      c. Thư Philêmon.
      d. Cả a, b và c đúng.


40. Ônêximô, một nô lệ được thánh Phaolô rửa tội đã gởi anh trở lại cho chủ của anh, kèm với một bức thư. Người chủ anh Ônêximô tên là gì ?
      a. Ông Philatô.
      b. Ông Philêmon.
      c. Ông Dacaria.
      d. Ông Samuen.


41. Thư nào nói về "Đức Kitô, vị Thượng tế" ?
      a. Thư gởi tín hữu Rôma.
      b. Thư gởi tín hữu Galát.
      c. Thư gởi tín hữu Do thái.
      d. Thư gởi tín hữu Côrintô.


42. Ai là tác giả thứ gởi tín hữu Galát ?
      a. Thánh Mátthêu.
      b. Thánh Phaolô.
      c. Thánh Phêrô.
      d. Thánh Gioan.


43. Ông Titô là môn đệ của ai ?
      a. Thánh Phêrô.
      b. Thánh Phaolô.
      c. Thánh Gioan.
      d. Thánh Anrê.


44. Những môn đệ mà thánh Phaolô gởi thư là ai ?
      a. Môn đệ Timôthê và Titô.
      b. Môn đệ Máccô và Titô.
      c. Môn đệ Timôthê và Luca.
      d. Môn đệ Timôthê và Máccô.


45. Trong 13 thư của thánh Phaolô, những thư nào dài nhất (nhiều chương nhất) ?
      a. Thư gởi tín hữu Rôma.
      b. Thư 1 gởi tín hữu Côrintô.
      c. Thư gởi tín hữu Galát.
      d. Chỉ có a và b đúng.


46. Thư gởi tín hữu Rôma gồm bao nhiêu chương ?
      a. Gồm 10 chương.
      b. Gồm 12 chương.
      c. Gồm 14 chương.
      d. Gồm 16 chương.


47. Trong 13 thư của thánh Phaolô, thư nào ngắn nhất (ít chương nhất) ?
      a. Thư gởi tín hữu Côlôxê.
      b. Thư gởi môn đệ Titô.
      c. Thư gởi môn đệ Timôthê.
      d. Thư gởi ông Philêmon.


48. Thư gởi ông Philêmon chỉ có 1 chương, gồm bao nhiêu câu ?
      a. Gồm 8 câu.
      b. Gồm 12 câu.
      c. Gồm 25 câu.
      d. Gồm 40 câu.


49. Thánh Kinh Tân Ước có bao nhiêu thư chung ?
      a. 27.
      b. 21.
      c. 12.
      d. 7.


50. Những ai là tác giả của các thư chung ?
      a. Thánh Phêrô, thánh Gioan.
      b. Thánh Giacôbê.
      c. Thánh Giuđa.
      d. Chỉ có a và b đúng.
      e. Cả a, b và c đúng.


51. Ai không phải là tác giả của các Thư chung ?
      a. Thánh Giacôbê.
      b. Thánh Giuđa.
      c. Thánh Phêrô.
      d. Thánh Máccô.*****************************************
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH 51
THÁNH KINH TÂN ƯỚC
51 Câu Trắc nghiệm
A. THÁNH KINH TỔNG QUÁT
01. c. 73.
02. d. 27.
03. d. 4 Tin Mừng.
04. e. Cả a, b, c và d đúng.
05. d. Thánh Gioan.
06. d. Tin Mừng thánh Gioan.
07. d. Thánh Luca.
08. a. Mặt Người.
09. b. Mặt Sư tử.
10. c. Mặt Bò.
11. d. Mặt Chim Phượng hoàng.
12. d. Mở đầu Tin Mừng bằng gia phả Chúa Cứu Thế, kể tên người
13. a. Mở đầu Tin Mừng bằng tiếng kêu trong hoang địa, giữa sa mạc & núi rừng.
14.  b. Mở đầu Tin Mừng bằng việc dâng bò cừu làm của lễ trong đền thờ.
15. a. Mở đầu Tin Mừng bằng tiếng kêu trong hoang địa, giữa sa mạc & núi rừng.
16. c. Thánh sử Máccô và Luca.
17. d. Chỉ có a và b đúng.
18. b. Thầy thuốc.
19.a. Thu  thuế.
20. c. Đánh cá.
21. a. Ông Dêbêđê.
22. b. Tông đồ Phaolô.
23. b. Bà Maria.
24. c. Ông Mátthia.
25. d. Thánh Gioan.
26. b. Chúa Giêsu.
27. a. Tin Mừng thánh Mátthêu.
28. d. Gồm 28 chương.
29. a. Gồm 16 chương.
30. b. Thư Gioan.
31. c. Thư 2 Gioan.
32. b. 13 câu.
33. d. Tin Mừng thánh Mátthêu.
34. c. Sách Khải Huyền.
35. c. Thư 2 Thêxalônica.
36. b. 21.
37. c. 13 thư.
38. d. Cả a, b và c đúng.
39. d. Cả a, b và c đúng.
40. b. Ông Philêmon.
41. c. Thư gởi tín hữu Do thái.
42. b. Thánh Phaolô.
43. b. Thánh Phaolô.
44.  a. Môn đệ Timôthê và Titô.
45. d. Chỉ có a và b đúng.
46. d. Gồm 16 chương.
47. d. Thư gởi ông Philêmon.
48. c. Gồm 25 câu.
49. d. 7.
50. e. Cả a, b và c đúng.
51. d. Thánh Máccô.
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 Tags: vhtk 51

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây