VHTK 51 Thánh Kinh Tân Ước 91 Câu Hỏi Thưa B. Cuộc Đời Chúa Giêsu

 
 
VUI HỌC THÁNH KINH 51
THÁNH KINH TÂN ƯỚC
              91 Câu Hỏi Thưa
B. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU


01. Hỏi : Trọng tâm của Tin Mừng là ai ?
      - Thưa : Chúa Giêsu.


02. Hỏi : Mẹ của Chúa Giêsu là ai ?(Mt 1,16)
      - Thưa : Bà Maria.


03. Hỏi : Cha nuôi của Chúa Giêsu là ai ? (Mt 1,16)
      - Thưa : Ông Giuse.


04. Hỏi : Chúa Giêsu thuộc hoàng tộc vua nào ?(Lc 1,32)
      - Thưa : Hoàng tộc vua Đavít.


05. Hỏi : Chúa Giêsu sinh ra tại đâu ?(Lc 2,4)
      - Thưa : Tại làng Bêlem.


06. Hỏi : Gia đình thánh gia lưu lạc tại nước nào ?(Mt 2,13)
      - Thưa : Nước Ai cập.


07. Hỏi : Chúa Giêsu sinh thời tổng trấn nào cai trị miền Giuđê ? (Lc 2,2)
      - Thưa : Tổng trấn Quiriniô.


08. Hỏi :  Vua nào có ý định sát hại Hài Nhi Giêsu ? (Mt 2,16)
      - Thưa : Vua Hêrôđê.


09. Hỏi : Khi Hài Nhi được tám ngày, thì người ta làm lễ cắt bì và đặt tên. Hài Nhi được đặt tên là gì ? (Lc 2,21)
      - Thưa : Giêsu.


10. Hỏi : Khi Hài Nhi được bao nhiêu ngày, thì người ta làm lễ cắt bì và đặt tên ? (Lc 2,21)
      - Thưa : Tám ngày.


11. Hỏi : Theo luật Môsê : "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa", nên bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là gì ? (Lc 2,22-24)
    - Thưa : Một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.


12. Hỏi : Là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ítraen và đã được gặp Hài Nhi Giêsu tại đền thờ Giêrusalem. Ông tên là gì ?(Lc 2,25-26)
      - Thưa : Ông Simêôn.


13. Hỏi : Nữ ngôn sứ đã được gặp Hài Nhi Giêsu tại đền thờ Giêrusalem là ai ?(Lc 2,36)
      - Thưa : Bà Anna.


14. Hỏi : Chúa Giêsu lên đền thờ với cha mẹ vào dịp lễ nào ? (Lc 2,41)
      - Thưa : Vào dịp Lễ Vượt Qua.


15. Hỏi : Chúa Giêsu ở lại Đền thờ vào năm cậu bao nhiêu tuổi ?(Lc 2,42)
      - Thưa : 12 tuổi.


16. Hỏi : Cậu Giêsu cùng với cha mẹ lên đền thờ nào để dự Lễ Vượt qua ? (Lc 2,41)
      - Thưa : Đền thờ tại Giêrusalem.


17. Hỏi : Chúa Giêsu lớn lên tại thành nào (Lc2,51)?
      - Thưa : Thành Nadarét.


18. Hỏi : Thành Nadarét thuộc miền nào ?
      - Thưa : Miền Galilê.

19. Hỏi : Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông nào ?(Mc 1,9-11)
- Thưa : Sông Giođan.


20. Hỏi : Ai đã làm phép rửa cho Chúa Giêsu(Mc1,9)?
- Thưa : Ông Gioan Tẩy giả.


21. Hỏi : Thần khí đã ngự xuống trên Chúa Giêsu dưới hình gì ? (Mc 1,9-11)
- Thưa : Chim Bồ Câu.


22. Hỏi : Chúa Giêsu ăn chay cầu nguyện trong hoang địa bao nhiêu ngày ?(Mt 4,1)
- Thưa : 40 ngày.


23. Hỏi : Đầu tiên, ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu điều gì ? (Mt 4,1-11)
- Thưa : "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi !"


24. Hỏi : Những môn đệ Chúa Giêsu kêu gọi đầu tiên là những ai ? (Mt 4,18-21)
- Thưa : Những môn đệ Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan.Tám mối Phúc
1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.2 Người mở miệng dạy họ rằng:
3 "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.
4 Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
5 Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
7 Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.
11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.
12 Anh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế. (Mt 5,1-12)

 
25. Hỏi : Trên núi, Chúa Giêsu dạy dân chúng điều gì ? (Mt 5,1-12)
- Thưa : Chúa Giêsu dạy dân chúng Tám mối phúc.


26. Hỏi :  Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì điều gì là của họ ? (Mt 5,10)
- Thưa : Vì Nước Trời là của họ.Kinh "Lạy Cha"
7 "Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời.8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.

9 "Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này:
"Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời,
xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,

10 triều đại Cha mau đến,
ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

11 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;
12 xin tha tội cho chúng con
như chúng con cũng tha
cho những người có lỗi với chúng con;
13 xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

14 "Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em.15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.
Tin Mừng thánh Mátthêu 6,7-1427. Hỏi : Khi các môn đệ xin Chúa Giêsu dạy cầu nguyện, ngài đã dạy các môn đệ kinh gì ? (Mt 6,7-14)
      - Thưa : Kinh Lạy Cha.


28. Hỏi : Ba ý đầu của Kinh Lạy Chúa, Chúa Giêsu dạy họ điều gì ? (Mt 6,9-10)
      - Thưa : Xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.


29. Hỏi : Những ý sau của Kinh Lạy Cha là gì ? (Mt 6,11-13)
      - Thưa :  Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày ; xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con ; xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.


30. Hỏi : Với kẻ thù và người ngược đãi anh em, Chúa Giêsu dạy thế nào ? (Mt 5,44)
- Thưa : Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em.


31. Hỏi : Chúa Giêsu đã chọn những ai làm tông đồ của Người ? (Lc 6,14-16)
- Thưa : Đó là ông Simôn mà Người gọi là Phêrô, rồi đến ông Anrê, anh của ông; sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philípphê, Batôlômêô, Mátthêu, Tôma, Giacôbê con ông Anphê, Simôn biệt danh là Quá Khích,Giuđa con ông Giacôbê, và Giuđa Ítcariốt, người đã trở thành kẻ phản bội.


32. Hỏi : "Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt. Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm". Đây là dụ ngôn gì ?(Lc 8,5-8)
- Thưa : Dụ ngôn Người gieo giống.


33. Hỏi : Trong dụ ngôn Người gieo giống, hạt giống có nghĩa gì ? (Lc 8,11)
- Thưa : Hạt giống là lời Thiên Chúa.

34. Hỏi : Khi trình bày Nước Trời cho dân chúng, Chúa Giêsu đã dùng những dụ ngôn nào? (Mt13,24-50)
- Thưa : Dụ ngôn cỏ lùng (Mt 13,24-30), Dụ ngôn hạt cải (Mt 13,31-32), Dụ ngôn men trong bột (Mt 13,33), Dụ ngôn kho báu và ngọc quý (Mt 13,44-46), Dụ ngôn chiếc lưới (Mt 13,44-50).


35. Hỏi : Phép lạ 'Nước hóa rượu ngon' diễn ra tại đâu ?(Ga 2,1-10)
- Thưa : Tại Cana.


36. Hỏi : Tại Nain, Chúa Giêsu đã làm phép lạ gì ?(Lc 7,11-17)
- Thưa : Phép lạ cho người con trai bà góa chết sống lại.


37. Hỏi : Tại Bêtania, Chúa Giêsu làm cho ai chết sống lại ?(Ga 11,1…)
- Thưa : Ông Ladarô
 
38. Hỏi : Tại Giêrikhô, Chúa Giêsu đến cư ngụ nhà của ai ? (Lc 19,1-10)
- Thưa : Nhà ông Dakêu.


39. Hỏi : Tại vùng Xêdarê của Philípphê có biến cố gì xảy ra ? (Mt 16,13-20)
- Thưa :Thánh Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.


40. Hỏi : Những môn đệ nào được chứng kiến việc Chúa Giêsu hiển dung ?(Mt 17,1-8)
- Thưa : Môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan.


41. Hỏi : Giới tư tế là ai ?
- Thưa : Giới tư tế có từ thời Xuất Hành với việc Aharon và con cái của ông được chọn làm tư tế (x. Xh 28-29, Lv 8…) và chi tộc Lêvi được chọn để giúp các tư tế và phục vụ Nhà Tạm (Ds 3,5-9)


42. Hỏi : Chi tộc Lêvi được chọn để làm gì(Ds3,5-9)?
- Thưa : Để giúp các tư tế và phục vụ Nhà Tạm.


43. Hỏi : Thượng tế là ai ?
- Thưa : Người đứng đầu giới tư tế. Vị này đứng đầu Thượng Hội Đồng và được coi như là thủ lãnh của dân. Chỉ mình vị thượng tế mới được quyền vào Nơi Cực Thánh mỗi năm một lần để dâng lễ xá tội cho dân (Dt 9,7)


44. Hỏi : Phận sự của các tư tế là gì ?
- Thưa : Dâng của lễ trong đền thờ. Họ thay phiên nhau phục vụ trong đền thờ mỗi năm 2 lần, mỗi lần kéo dài một tuần.


45. Hỏi : Các thầy Lêvi là ai ?
- Thưa : Vì không phải là tư tế nên các thầy không được cử hành phụng tự. Các thầy có nhiệm vụ ca hát, đánh đàn, giữ cửa, bảo quản và bảo vệ đền thờ.


46. Hỏi : Giới kỳ mục (Kỳ lão) là ai ?
- Thưa : Họ là những phú ông hay bậc niên trưởng. Họ giàu có và có vai vế trong xã hội. Đa số họ ở trong nhóm Xađốc. Tuy có chân trong Thượng Hội Đồng nhưng không có mấy ảnh hưởng.


47. Hỏi : Giới kinh sư là ai ?
- Thưa : Là những nhà chuyên môn về Thánh Kinh (Lề Luật). Họ còn được gọi là Ký lục, Luật sĩ hay các thầy thông luật. Một số nhỏ là tư tế, nhưng phần đông là giáo dân thuộc nhóm Pharisêu. Nhiệm vụ của kinh sư là hướng dẫn đời sống đức tin của dân, giúp dân học hỏi và sống luật Chúa, trung tín với Thiên Chúa.


48. Hỏi : Nhiệm vụ của kinh sư là gì ?
- Thưa : Nhiệm vụ của kinh sư là hướng dẫn đời sống đức tin của dân, giúp dân học hỏi và sống luật Chúa, trung tín với Thiên Chúa.


49. Hỏi : Nhóm Xađốc là ai ?
- Thưa : Gồm phần lớn tư tế và một số kỳ mục. Đây là nhóm bảo thủ cả về thần học, phụng vụ lẫn chính trị. Nhóm này không tin có sự thưởng phạt đời sau và sự phục sinh (Mt 22,23 ; Cv 23,6-8).


50. Hỏi : Nhóm Xađốc không tin điều gì ?
- Thưa : Không tin có sự thưởng phạt đời sau và sự phục sinh (Mt 22,23 ; Cv 23,6-8).


51. Hỏi : Nhóm Pharisêu là ai ?
- Thưa : Họ là những giáo dân đạo đức, một ít tư tế vùng quê và một số thầy Lêvi.


52. Hỏi : Nhóm Pharisêu sống hế nào ?
- Thưa : Họ chuyên cần suy niệm Thánh Kinh và tuân giữ tỉ mỉ mọi luật lệ, thành văn cũng như truyền khẩu.


53. Hỏi : Nhóm Hêrôđê là ai ?
- Thưa : Họ là những người ủng hộ vua Hêrôđê và ủng hộ nhà cầm quyền Rôma.


54. Hỏi : Lễ Lều là gì ?
- Thưa : Lễ cử hành vào tháng 7 hàng năm, lễ này vui nhất, để nhớ 40 năm lang thang sau khi rời đất Ai Cập. Người ta làm lều rồi ra ở lều để ghi nhớ cha ông xưa, trong đủ 7 ngày. Ngày đầu và cuối càng tưng bừng rộn rã.


55. Hỏi : Lễ Ngũ Tuần là gì ?
- Thưa : Nguyên thủy, lễ Ngũ Tuần là lễ của nhà nông ; lễ này kết thúc thời kỳ thu hoạch mùa màng (x. Xh23,16 ; 34,22). Sau này, lễ Ngũ Tuần là lễ tưởng niệm việc Thiên Chúa ban bố Lề Luật và thiết lập giao ước Xinai với dân. Chính trong ngày thứ năm mươi sau phục sinh,  Chúa Giêsu ban Thánh Thần cho các tông đồ. Lễ Hiện Xuống là lễ Ngũ Tuần mới.


56. Hỏi : Lễ Vượt qua là gì ?
- Thưa : Lễ Vượt qua là lễ người Do Thái mừng để kỷ niệm việc Thiên Chúa cứu họ khỏi ách nô lệ Ai Cập. Khi dân Do Thái đang phải sống lầm than khổ sở dưới ách nô lệ, thì Thiên Chúa sai ông Môsê đến yêu cầu nhà vua Ai Cập thả cho dân đi tế lễ Chúa trên núi Xinai, nhưng vua không cho, nên Thiên Chúa đã làm những phép lạ lẫy lừng để bắt vua phải thả dân đi. Cuối cùng, qua phép lạ thứ 10 (giết con đầu lòng), vua Pharaô thúc giục dân ra đi, sau 430 năm nô lệ. Thiên Chúa truyền cho người Do Thái phải mừng lễ này để ghi nhớ việc Thiên thần "vượt qua" nhà người Do Thái, không giết con họ.


57. Hỏi : Năm Thánh Lòng Thương Xót (2016) tập chú vào dụ ngôn nào ?
- Thưa : Dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu (Lc 15,11)


58. Hỏi : Dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu là của thánh sử nào ? (Lc 15,11…)
- Thưa : Thánh sử Luca (Lc 15,11…)


59. Hỏi : Ngoài dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu còn những dụ ngôn nào nói về lòng thương xót của Thiên Chúa ? (Lc 15,1-10 & Lc 10,29-37)
- Thưa : Dụ ngôn người Samari nhân hậu, Dụ ngôn con chiên bị mất, Dụ ngôn đồng bạc bị đánh mất.


60. Hỏi : Ai đã đàm đạo với Chúa Giêsu về chuyện 'Con rắn đồng bị treo lên cao' ?(Ga 3,1-21)
- Thưa : Ông Nicôđêmô.


61. Hỏi : Trong Tin Mừng có bao nhiêu phép lạ 'Hóa bánh ra nhiều' ? (Mt 14,13-21; Mc 6,30-44; Lc 9,10 -17 )
- Thưa : Trong Tin Mừng có 2 phép lạ 'Hóa bánh ra nhiều'.


62. Hỏi : Diễn từ 'Bánh Hằng Sống', hình bóng của Bí Tích Thánh Thể, của thánh sử nào ? (Ga 6,1-71)
- Thưa : Thánh sử Gioan.


63. Hỏi : Trong Bữa Tiệc ly, ngoài việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giêsu còn làm gì nữa ? (Ga 13,1-11)
- Thưa : Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể.


64. Hỏi : Trong Bữa Tiệc ly, Chúa Giêsu rửa chân cho tông đồ nào đầu tiên ?(Ga 13,1-11)
- Thưa : Tông đồ Phêrô.


65. Hỏi : Việc Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể không được thánh sử nào nói tới ?
- Thưa : Thánh sử Gioan (Mt 25,26-29 ; Mc 14, 22 -25 ; Lc 22,19 -20; ICo 11,23 -25)

66. Hỏi : Điều răn mới của Chúa Giêsu là gì ? (Ga 13,3)
- Thưa : Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.


67. Hỏi : Thánh Phaolô nói tới việc Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể trong thư nào ?
- Thưa : Thư 1 gởi tín hữu Côrintô (ICo 11,23 -25)

68. Hỏi : Tông đồ nào đã chỉ điểm bắt Thầy với nụ hôn ?(Mt 26,47-50)
- Thưa : Tông đồ Giuđa.


69. Hỏi : Trước Thượng Hội Đồng của người Do Thái, Chúa Giêsu xác nhận ngài là ai ? (Mt 26,62-66)
- Thưa : Chúa Giêsu xác nhận mình là Đấng Kitô Con Thiên Chúa.


70. Hỏi : Vua nào đã gặp Chúa Giêsu trong cuộc tuần thương khó của Ngài ?(Lc 23,8-12)
- Thưa : Vua Hêrôđê.


71. Hỏi : Chúa Giêsu chết thời ai làm thượng tế trong dân Do Thái ? (Ga 18,13)
- Thưa : Thượng tế Caipha.


72. Hỏi : Chúa Giêsu chết thời ai làm tổng trấn nước Do Thái ? (Ga 18,28)
- Thưa : Tổng trấn Philatô.


73. Hỏi : Chữ INRI ghi trên Thánh Giá có nghĩa là gì ?
- Thưa : Viết tắt của chữ Jesus Nazareus Rex Judaeorum : “Giêsu Nadarét, Vua của người Do Thái”.


74. Hỏi : Khi một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu, điều gì xảy ra ?(Ga 19,34)
- Thưa : Máu cùng Nước chảy ra.


75. Hỏi : Khi chứng kiến cảnh Chúa Giêsu chết trên cây thập giá, ai đã thốt lên : "Quả thật, người này là Con Thiên Chúa" ? (Mc 15,39)
- Thưa : Viên đại đội trưởng.


76. Hỏi : Vị tông đồ nào hiện diện dưới chân thập giá khi Chúa Giêsu chết ?(Ga 19,25…)
- Thưa : Tông đồ Gioan.


77. Hỏi : Câu nói của Chúa Giêsu trên thập giá liên quan đến sự tha thứ là gì ?(Lc 23,34)
- Thưa : "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm."


78. Hỏi : Ai đã được vào Nước Trời đầu tiên ? (Lc 23,43)
- Thưa : Người gian phi sám hối.


79. Hỏi : Chúa Giêsu chết ở ngoài thành nào ?
- Thưa : Thành Giêrusalem.


80. Hỏi : Thành Giêrusalem thuộc miền nào ?
- Thưa : Miền Giuđê.


81. Hỏi : Người đã mai táng Chúa Giêsu trong huyệt đá mới là ai ? (Ga 20,38-41)
- Thưa : Ông Nicôđêmô.


82. Hỏi : Người phụ nữ đã gặp Chúa Giêsu đầu tiên sau khi ngài phục sinh là ai ? (Ga 20,11…)
- Thưa : Bà Maria Mácđala.


83. Hỏi : Khi Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ tại nhà tiệc ly, ai đã vắng mặt ?(Ga 20,19-29)
- Thưa : Tông đồ Tôma.


84. Hỏi : Trên đường về làng nào, Chúa Giêsu phục sinh đồng hành với 2 môn đệ buồn rầu ? (Lc 24,13…)
- Thưa : Làng Emmau.


85. Hỏi : Trên đường về Emmau, Chúa Giêsu đã giải thích điều gì ? (Lc 24,13…)
- Thưa :  Đấng Kitô phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người.


86. Hỏi : Chúa Giêsu trao quyền chăm sóc chiên con và chiên của Ngài cho ai ? (Ga 21,15-20)
- Thưa : Thánh Phêrô.


87. Hỏi : Trước khi về trời, Chúa Giêsu nhắn nhủ các tông đồ điều gì ?(Mc 16,)
- Thưa : Loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.


88. Hỏi : Những dấu lạ nào sẽ đi theo những người có lòng tin nhân danh Chúa Giêsu ? (Mc 16,17-18)
- Thưa : "Họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ."

89. Hỏi : Chúa Thánh Thần được ban xuống cho các tông đồ và mọi người trong ngày lễ gì ? (Cv 2,1…)
- Thưa :Trong ngày Lễ Ngũ Tuần.


90. Hỏi : Chúa Thánh Thần được ban xuống cho mọi người trong ngày Lễ Ngũ Tuần dưới hình gì ? (Tdcv 2,1…)
- Thưa : Hình lưỡi lửa.


91. Hỏi : Cộng đoàn tín hữu đầu tiên sống thế nào ? (Cv 2,42)
- Thưa : Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng.GB. NGUYỄN THÁI HÙNG