TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. (Ga 20, 19-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

 VHTK 69b TIN MỪNG MÁCCÔ 395 Câu Trắc Nghiệm 3

Thứ bảy - 01/05/2021 01:40 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   36
213. Người mù ở thành Giêrikhô tên là gì ? (Mc 10,46)
 VHTK 69b TIN MỪNG MÁCCÔ 395 Câu Trắc Nghiệm 3

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng 

 
VUI HỌC THÁNH KINH 69b
TIN MỪNG MÁCCÔ
395 Câu Trắc Nghiệm
 
Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng 
yêu mến Thánh Kinh, chúng ta cùng vui học 
qua những câu Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm &
Ô Chữ 
TIN MỪNG MÁCCÔ. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh 
của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ. 
Chúc các bạn có những giây phút vui và bổ ích.


201. Vì sao người thanh niên giàu có sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi ? (Mc 10,22)
       a. Vì anh ta có nhiều ruộng vườn.
       b. Vì anh ta có vợ con.
       c. Vì anh ta có nhiều của cải.
       d. Vì anh ta con cha mẹ.
 
202. Con gì chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa ? (Mc 10,25)
       a. Con rắn.                       b. Con lạc đà.
       c. Con chiên.                   d. Con dê.
 
203. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào đâu ? (Mc 10,25)
       a. Đất Hứa.                      b. Dự tiệc cưới.
       c. Nước Thiên Chúa.
       d. Vương quốc Nước Trời.
 
204. “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy !” Đây là lời của ai ? (Mc 10,28)
       a. Ông Phêrô.                  b. Ông Gioan.
       c. Ông Tađêô.                  d. Ông Tôma.
 
205. Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì điều gì, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau ? (Mc 10,29-30)
       a. Vì Tin Mừng.              b. Vì Thầy.
       c. Vì hạnh phúc vĩnh cửu.
       d. Chỉ có a và b đúng. 
 
206. Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự gì ? (Mc 10,29-30)
       a. Sự che chở của Thiên Chúa.
       b. Sự ngược đãi.
       c. Sự sống vĩnh cửu ở đời sau.
       d. Chỉ có b và c đúng. 
 
207. Tại đâu, Chúa Giêsu loan báo lần thứ ba cuộc Thương Khó và Phục Sinh ? (Mc 10,32)
       a. Tại Biển Hồ Tibêria.
       b. Tại núi Tabor.
       c. Trên đường lên Giêrusalem.
       d. Bên giếng nước Xykha.
 
208. Chúa Giêsu và các môn đệ lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ làm gì Người ?(Mc 10,33-34)
       a. Họ lên án xử tử Người và sẽ nộp Người cho dân ngoại
       b. Họ sẽ nhạo báng Người, khạc nhổ vào Người.
       c. Họ sẽ đánh đòn và giết chết Người.
       d. Cả a, b và c đúng. 
 
209. Chúa Giêsu và các môn đệ lên Giêrusalem và ai sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư ? (Mc 10,33)
       a. Đấng Mêsia.
       b. Người Tôi Trung của Đức Chúa.
       c. Con Người.
       d. Vị mục tử.
 
210. “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang.” Đây là lời của ai ? (Mc 10,35-37)
       a. Ông Anrê và ông Phêrô.
       b. Ông Giacôbê và Gioan.
       c. Ông Tôma và ông Lêvi.
       d. Ông Philípphê và ông Nathanaen.
 
211. Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng ai đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được ? (Mc 10,39-40)
       a. Thiên Chúa.                 b. Tổ phụ Ápraham.
       c. Vua Đavít.                   d. Ông Môsê.
 
212. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người thế nào ? (Mc 10,43)
       a. Lãnh đạo anh em.        b. Phục vụ anh em.
       c. Yêu thương anh em.   d. Nâng đỡ anh em.
 
213. Người mù ở thành Giêrikhô tên là gì ? (Mc 10,46)
       a. Timê.                            
       b. Baraba.
       c. Batimê.                         
       d. Tôma.

214. Thân phụ người mù Batimê tên là gì ? (Mc 10,46)
       a. Timê.                            b. Baraba.
       c. Batimê.                         d. Tôma.
 
215. Người mù Batimê ở tại thành nào ? (Mc 10,46)
       a. Thành Giêrusalem.     b. Thành Bếtxaiđa.
       c. Thành Giêrikhô.          d. Thành Bêtania.
 
216. “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” Đây là lời của ai ? (Mc 10,47)
       a. Người bị thần ô uế ám ở Ghêrasa.
       b. Người mù ở Bếtxaiđa.
       c. Người phong hủi Samaria.
       d. Người mù ở Giêrikhô.
 
217. Khi nghe Chúa Giêsu gọi, anh mù có hành động gì ? (Mc 10,50)
       a. Anh liền vất áo choàng lại.
       b. Đứng phắt dậy.
       c. Đến gần Chúa Giêsu.
       d. Cả a, b và c đúng. 
 
218. Khi anh mù Batimê đến và xin được nhìn thấy, Chúa Giêsu đã nói gì ?(Mc 10,51-52)
       a. Anh hãy đi, anh đã được nhìn thấy.
       b. Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!
       c. Anh hãy tới hồ Silôác rửa và sẽ nhìn thấy.
       d. Anh hãy đi bình an.

219. Những làng nào ở bên triền núi Ô-liu ? (Mc 11,1)
       a. Làng Mácđala.            b. Làng Bếtphaghê
       c. Làng Bêtania.              d. Chỉ có a và b đúng. 
 
220. Chúa Giêsu sai bao nhiêu môn đệ vào làng mượn con lừa chưa ai cỡi ? (Mc 11,1-2)
       a. Một môn đệ.                b. Hai môn đệ.
       c. Ba môn đệ.                  d. Bốn môn đệ.
 
221. Khi đem con lừa về, các môn đệ lấy gì trải trên lưng nó để Chúa Giêsu cỡi ? (Mc 11,7)
       a. Yên ngựa.                    b. Áo choàng.
       c. Tấm khăn.                    d. Lá cây.
 
222. Khi Chúa Giêsu vào thành, dân chúng hoan hô, chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh ai ?(Mc 11,9)
       a. Nhân danh vua Đavít.
       b. Nhân danh Đức Chúa.
       c. Nhân danh tổ phụ Ápraham.
       d. Nhân danh Đấng Mêsia.
 
223. Khi Chúa Giêsu vào thành, dân chúng hoan hô, chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua nào ?(Mc 11,9-10)
       a. Vua Salem.                  b. Vua Đavít.
       c. Vua Hêrôđê.                d. Vua Pharaô.
 
224. Sau khi vào thành Giêrusalem, vì trời đã muộn, Chúa Giêsu và Nhóm Mười Hai đi ra đâu ? (Mc 11,11)
       a. Đi Bêlem.                     b. Đi Xykha.
       c. Đi Bêtania.                   d. Mácđala.
 
225. Ra khỏi Bêtania, Chúa Giêsu cảm thấy đói. Ngài nhìn thấy cây gì ở đàng xa, tốt lá, nhưng không tìm được quả ? (Mc 11,12-13)
       a. Cây sung.                     b. Cây vả.
       c. Cây cải.                        d. Cây dâu.
 
226. Thầy trò đến Giêrusalem. Chúa Giêsu vào Đền Thờ, Người bắt đầu làm gì ?(Mc 11,15)
       a. Đuổi những kẻ đang mua bán trong Đền Thờ.
       b. Lật bàn của những người đổi bạc.
       c. Xô ghế của những kẻ bán bồ câu.
       d. Cả a, b và c đúng. 
 
227. “Nào đã chẳng có lời chép rằng : Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp !” Đây là lời của ai ? (Mc 11,17)
       a. Thượng tế Caipha.      b. Vua Salômon.
       c. Tổng trấn Philatô.       d. Chúa Giêsu.

228. “Kìa Thầy xem : cây vả Thầy rủa đã chết khô rồi !” Đây là lời ai nói với Chúa Giêsu ? (Mc 11,20)
       a. Ông Phêrô.                  b. Ông Gioan.
       c. Ông Giuđa.                  d. Ông Tôma.
 
229. Nếu có ai nói với núi này : À, dời chỗ đi, nhào xuống biển !, mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được thế nào ? (Mc 11,23)    
a. Toại nguyện như mong ước.
       b. Như Thiên Chúa muốn.
       c. Như ý.
       d. Thực hiện tốt nhất.
 
230. Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng sẽ làm gì cho anh em ? (Mc 11,25)
       a. Thương xót anh em.
       b. Yêu mến anh em.
       c. Tha lỗi cho anh em.
       d. Chúc lành cho anh em.
 
231. Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng sẽ làm gì ? (Mc 11,26)
       a. Nổi giận với anh em.
       b. Trừng phạt anh em.
       c. Không tha lỗi cho anh em.
       d. Quăng anh em vào nơi tối tăm.
 
232. Tại Đền Thờ, những ai chất vấn Chúa Giêsu : “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy” ? (Mc 11,27-28)
       a. Các thượng tế.             b. Các kinh sư.
       c. Các kỳ mục.                 d. Cả a, b và c đúng. 
 
233. Có người kia trồng được một vườn nho; ông rào giậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho ai canh tác, rồi trẩy đi xa ? (Mc 12,1)
       a. Các môn đệ.                 b. Các tư tế.
       c. Các tá điền.                  d. Các ngoại kiều.
 
234. Các tá điền đối xử với những người đến thu hoa lợi thế nào ? (Mc 12,2-6)
       a. Người thì bị bắt.
       b. Ké thì bị hạ nhục.
       c. Người khác thì lại bị giết chết.
       d. Cả a, b và c đúng. 
 
235. Với người con yêu dấu, bọn tá điền đối xử thế nào ? (Mc 12,7)
       a. Đoạt lấy gia tài của ông chủ.
       b. Giết chết cậu.
       c. Vâng nghe lời cậu.
       d. Chỉ có a và b đúng. 

236. Với bọn tá điền bất nhân này, ông chủ sẽ làm gì ? (Mc 12,9)
       a. Sẽ quở trách chúng.
       b. Sẽ tiêu diệt các tá điền.
       c. Sẽ ban phần thưởng cho chúng.
       d. Sẽ quẳng chúng vào nơi tối tăm.
 
237. Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên thế nào ? (Mc 12,10)
       a. Hữu ích.
       b. Quan trọng đối với tòa nhà.
       c. Đá tảng vững chải của ngôi nhà.
       d. Đá tảng góc tường.
 
238. Những ai đến hỏi Chúa Giêsu có được phép nộp thuế cho Xêda hay không ? (Mc 12,13-14)
       a. Mấy người Pharisêu.
       b. Mấy người thuộc phe Hêrôđê.
       c. Mấy người Xađốc.
       d. Chỉ có a và b đúng. 
 
239. Hình và danh hiệu trên đồng bạc là của ai ? (Mc 12,16)
       a. Của Đavít.                   b. Của Xêda.
       c. Của Salem.                  d. Của Hêrôđê.
 
240. Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, thì thế nào ? (Mc 12,17)
        a. Nộp vào Đền Thờ.      
        b. Trả về Thiên Chúa.
       c. Cho người khó nghèo.
       d. Trả cho Hội Thánh.
 
241. Những ai chủ trương không có sự sống lại ? (Mc 12,18)
       a. Những người thuộc nhóm Pharisêu.
       b. Những người thuộc nhóm Xađốc.
       c. Những người thuộc phe Hêrôđê.
       d. Những người môn đệ ông Gioan.
 
242. Ai dạy : Nếu anh hay em của người nào chết đi, để lại vợ mà không để lại con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình ? (Mc 12,19)
       a. Tổ phụ Ápraham.        b. Vua Đavít.
       c. Ông Môsê.                   d. Thánh Phaolô.
 
243. Ai đã hỏi Chúa Giêsu : “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” (Mc 12,28)
       a. Người thuộc nhóm Xađốc.
       b. Một kinh sư.
       c. Người thuộc phe Hêrôđê.
       d. Một môn đệ Chúa Giêsu.
 
244. Nghe đây, hỡi Ítraen, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, thế nào ? (Mc 12,29)
       a. Hết lòng, hết linh hồn.      b. Hết trí khôn. 
       c. Hết sức lực ngươi.             d. Cả a, b và c đúng. 
 
245. Điều răn thứ hai là : Ngươi phải yêu người thân cận như thế nào ? (Mc 12,31)
       a. Thiên Chúa dạy.
       b. Chính mình.
       c. Thầy đã yêu thương anh em.
       d. Con cái Thiên Chúa.
 
246. “Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” Đây là lời của ai ? (Mc 12,32-33)
       a. Chúa Giêsu.                 b. Một kinh sư.
       c. Môn đệ Phêrô.             d. Ông Nicôđêmô.
 
247. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi điều gì ? (Mc 12,33)
       a. Lời giáo huấn.
       b. Lễ vật thập phân.
       c. Mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.  
       d. Của cải vật chất.

248. Ai được Thánh Thần soi sáng đã nói : “Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi : bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con” ? (Mc 12,36)
       a. Vua Salem.                  b. Vua Đavít.
       c. Tư tế Aharon.              d. Chúa Giêsu.
 
249. Chúa Giêsu nói ai ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng, ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ ? (Mc 12,38-40)
       a. Những vị quan tòa bất chánh.
       b. Những ông kinh sư.
       c. Những người thu thuế. 
       d. Các thượng tế.
 
250. Bà góa nghèo bỏ vào hòm tiền dâng cúng cho Đền thờ bao nhiêu ? (Mc 12,41-42)  
       a. Một đồng tiền kẽm.    b. Hai đồng tiền kẽm.
       c. Ba đồng tiền kẽm.       d. Bốn đồng tiền kẽm.
 
251. Hai đồng tiền kẽm, trị giá bao nhiêu đồng Rôma ?(Mc 12,42)
       a. Một phần hai đồng xu Rôma.
       b. Một phần tư đồng xu Rôma.
       c. Một quan tiền Rôma.
       d. Một xu đồng Rôma.
 
252. Tại đâu, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu : “Xin Thầy nói cho chúng con biết bao giờ các sự việc ấy sẽ xảy ra, và khi tất cả sắp đến hồi chung cục, thì có điềm gì báo trước ?” (Mc 13,3-4)
       a. Dưới chân Đền Thờ.
       b. Tại cổng thành Giêrusalem.
       c. Trong hành lang Đền Thờ.
       d. Trên núi Ô-liu.
 
253. Các môn đệ nào đã hỏi Chúa Giêsu : “Xin Thầy nói cho chúng con biết bao giờ các sự việc ấy sẽ xảy ra, và khi tất cả sắp đến hồi chung cục, thì có điềm gì báo trước ?” (Mc 13,3-4)
       a. Ông Phêrô và Anrê.
       b. Ông Giacôbê và ông Gioan.
       c. Ông Tôma và ông Giuđa.
       d. Chỉ có a và b đúng. 
 
254. Khi người ta điệu anh em đi nộp, thì anh em đừng lo trước phải nói gì, nhưng trong giờ đó, Thiên Chúa cho anh em biết điều gì, thì hãy nói điều ấy : thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là ai nói ? (Mc 13,11)
       a. Chúa Cha.                    b. Chúa Con.
       c. Thánh Thần.                d. Chúa Giêsu.

255. Anh em sẽ nộp nhau cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ thế nào ? (Mc 13,12)
       a. Phải chết.                     b. Phải bị giam tù.
       c. Phải chịu đau khổ.      d. Phải bị trừng phạt.
 
256. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thế nào ? (Mc 13,13)
       a. Chế nhạo.                    b. Thù ghét.
       c. Sĩ nhục.                        d. Bắt bớ.
 
257. Trong những ngày đó, sau cơn gian nan ấy, thì thế nào ? (Mc 13,24-25)
       a. Mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng.
       b. Các ngôi sao từ trời sa xuống.
       c. Các quyền lực trên trời bị lay chuyển.
       d. Cả a, b và c đúng. 
 
258. Thiên hạ sẽ thấy ai đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến ? (Mc 13,26)
       a. Chúa Giêsu vinh hiển.       b. Con Người.
       c. Đáng Mêsia.                       d. Vua Kitô.
 
259. Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. Đây là dụ ngôn gì ? (Mc 13,28)
       a. Dụ ngôn Nước Trời.   b. Dụ ngôn cây vải.
       c. Dụ ngôn cây vả.          d. Dụ ngôn cây cải.

260. Anh em phải coi chừng, phải làm gì, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến ? (Mc 13,33)
       a. Phải cầu nguyện.         b. Phải sám hối.
       c. Phải tỉnh thức.             d. Cả a, b và c đúng. 
 
261. Mấy ngày trước lễ Vượt Qua và lễ Bánh Không Men, các thượng tế và kinh sư tìm cách dùng mưu bắt Chúa Giêsu và giết đi ? (Mc 14,1)
       a. Hai ngày.                     b. Ba ngày.
       c. Bốn ngày.                    d. Năm ngày.
 
262. Hai ngày trước lễ Vượt Qua và lễ Bánh Không Men, ai tìm cách dùng mưu bắt Chúa Giêsu và giết đi ?(Mc 14,1)
       a. Các thượng tế và kinh sư.        b. Các kinh sư.
       c. Dân chúng.                         d. Chỉ có a và b đúng. 
 
263. Hai ngày trước lễ gì, các thượng tế và kinh sư tìm cách dùng mưu bắt Chúa Giêsu và giết đi ? (Mc 14,1)
       a. Lễ Vượt Qua.              b. Lễ Bánh Không Men.
       c. Lễ Lều Tạm.                d. Chỉ có a và b đúng.
 
264. Tại làng nào, Chúa Giêsu được người phụ nữ xức dầu ? (Mc 14,3)
       a. Làng Cana.                  b. Làng Bếtphaghê.
       c. Làng Bêtania.              d. Làng Bếtxaiđa.
 
265. Đang khi dự tiệc tại nhà ai, Chúa Giêsu được người phụ nữ xức dầu ? (Mc 14,3)
       a. Nhà ông Simêôn.        
       b. Nhà ông Simon Phêrô.
       c. Nhà ông Simon Cùi.
       d. Nhà ông Simon Kyrênê.
 
266. Người phụ nữ mang dầu thơm cam tùng nguyên chất được đựng trong cái gì ? (Mc 14,3)
       a. Bình sành.                    b. Bình bạch ngọc.
       c. Lọ gốm.                       d. Ly pha lê.
 
267. Người phụ nữ đập bình bạch ngọc đổ dầu thơm chỗ nào trên thân thể Chúa Giêsu ? (Mc 14,3)
       a. Trên đầu Chúa Giêsu.
       b. Trên mặt Chúa Giêsu.
       c. Trên tay Chúa Giêsu.
       d. Trên chân Chúa Giêsu.
 
268. Bình bạch ngọc đựng dầu thơm cam tùng nguyên chất đáng giá bao nhiêu ? (Mc 14,5)
       a. Trên 100 quan tiền.    b. Trên 200 quan tiền.
       c. Trên 300 quan tiền.    d. Trên 400 quan tiền.
 
269. Có vài người nói dầu đó có thể đem bán lấy trên ba trăm quan tiền mà làm gì ? (Mc 14,4-5)
       a. Dâng cúng cho đền thờ.
       b. Bố thí cho người nghèo.
       c. Để dành mai táng Chúa Giêsu.
       d. Giúp các quả phụ và ngoại kiều
 
270. Khi thấy người phụ nữ đập để bình bạch ngọc đổ dầu trên đầu Chúa Giêsu, nhiều người có thái độ gì với cô ?(Mc 14,4-5)
       a. Bực tức.                       b. Gắt gỏng.
       c. Vui mừng.                   d. Chỉ có a và b đúng.
 
271. Chúa Giêsu bảo, cứ để cho cô làm. Điều gì làm được thì cô đã làm : cô đã lấy dầu thơm ướp xác tôi, để chuẩn bị ngày gì ? (Mc 14,6-8)
       a. Ngày khải hoàn vào thành Giêrusalem.
       b. Ngày mai táng.
       c. Ngày Phục sinh.          d. Ngày lễ Vượt Qua.
 
272. Ai, một người trong Nhóm Mười Hai, đi gặp các thượng tế để nộp Chúa Giêsu cho họ ? (Mc 14,10)
       a. Ông Tôma.                  b. Ông Simôn Phêrô.
       c. Ông Giacôbê.              d. Ông Giuđa Ítcariốt.
 
273. Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, đó là ngày gì ? (Mc 14,12)
       a. Ngày Sa bát.
       b. Ngày sát tế chiên Vượt Qua.
       c. Ngày kỷ niệm cuộc Vượt qua của người Do thái.
       d. Ngày đền tội.

274. Chúa Giêsu sai bao nhiêu môn đệ vào thành “Cái phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở đâu?” (Mc 14,13-14)
       a. Một môn đệ.                b. Hai môn đệ.
       c. Ba môn đệ.                  d. Bốn môn đệ.
 
275. Ai đón gặp các môn đệ và đưa các ông đến gặp chủ nhà căn phòng mà Chúa Giêsu và các môn đệ ăn lễ Vượt Qua ? (Mc 14,13-15)
       a. Người mang vò nước.
       b. Người phụ nữ mang bình nước.
       c. Người thợ làm vườn nho.
       d. Người dắt con lừa.
 
276. Khi nghe Chúa Giêsu nói “Có người trong anh em sẽ nộp Thầy, mà lại là người đang cùng ăn với Thầy”, thái độ của các môn đệ thế nào ? (Mc 14,19)
       a. Buồn sầu.                     b. Khóc lóc.
       c. Kinh ngạc.                   d. Than thở.
 
277. Hãy hoàn thành câu : “Đã hẳn, Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người. Nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người : ... ... ... .” (Mc 14,21)
       a. Thà buộc kẻ đó vào cối đá mà quăng xuống biển con hơn!
       b. Thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn!
       c. Nó sẽ bị quăng vào hỏa ngục.
       d. Nó sẽ bị án phạt đời đời.

278. Hãy hoàn thành câu : “Cũng đang bữa ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói : ... ... ... (Mc 14,22)
       a. “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy.”
       b. “Anh em hãy cầm lấy, đây là máu Thầy.”
       c. “Anh em hãy cầm lấy, đây là bánh bởi trời.”
       d. “Anh em hãy cầm lấy, đây là bánh trường sinh.”
 
279. Hãy hoàn thành câu : “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước ... ... ... .” (Mc 14,24)
       a. Đổ ra để muôn người được tha tội.
       b. Đổ ra vì muôn người.
       c. Đổ ra để cho muôn loài được ơn cứu rỗi.
       d. Đổ ra để cứu chuộc con người.
 
280. Chúa Giêsu tiên báo ai sẽ chối Người ? (Mc 14,30)
       a. Ông Tôma.                  b. Ông Phêrô.
       c. Ông Gioan.                  d. Ông Giuđa.
 
281. “Dầu tất cả có vấp ngã đi nữa, thì con cũng nhất định là không.” Đây là lời của ai ? (Mc 14,29)
       a. Ông Tôma.                  b. Ông Phêrô.
       c. Ông Gioan.                  d. Ông Giuđa.

282. Nội đêm nay, gà chưa kịp gáy mấy lần, thì ông Phêrô đã chối Thầy đến ba lần ? (Mc 14,30)
       a. Một lần.                       b. Hai lần.
       c. Ba lần.                          d. Bốn lần.
 
283. “Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy.”Đây là lời của ai ? (Mc 14,31)
       a. Ông Tôma.                  b. Ông Phêrô.
       c. Ông Gioan.                  d. Ông Giuđa.
 
284. Các môn đệ nào được Chúa Giêsu đem theo trong khi Người đi cầu nguyện tại vườn Ghếtsêmani ? (Mc 14,33)
       a. Ông Phêrô.                  b. Ông Giacôbê.
       c. Ông Gioan.                  d. Cả a, b và c đúng. 
 
285. Tại vườn Ghếtsêmani, Chúa Giêsu cảm thấy thế nào ? (Mc 14,33)
       a. Kinh ngạc.                   
       b. Thất vọng.
       c. Được Cha yêu thương.
       d. Hãi hùng xao xuyến.
 
286. Hãy hoàn thành câu : “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà ... ... ... .” ? (Mc 14,34)
       a. Canh thức.                   b. Cầu nguyện với Thầy.
       c. An ủi Thầy.                 d. Bảo vệ Thầy.

278. Hãy hoàn thành câu : “Áp-ba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, ... ... ... .” (Mc 14,36)
       a. Mà làm điều Cha muốn.
       b. Mà cho thánh ý Cha được thực hiện.
       c. Mà mọi công trình của Cha được thực hiện.     
       d. Một xin vâng ý Cha cho trọn.
 
288. “Anh ngủ à ? Anh không thức nổi một giờ sao?” Đây là lời Chúa Giêsu nói với ai ? (Mc 14,37)
       a. Ông Tôma.                  b. Ông Phêrô.
       c. Ông Gioan.                  d. Ông Giuđa.
 
289. Chúa Giêsu các môn đệ hãy làm gì kẻo sa chước cám dỗ ?(Mc 14,38)
       a. Hãy canh thức.            b. Hãy cầu nguyện.
       c. Hãy sám hối.                d. Chỉ có a và b đúng. 
 
290. Tại vườn Ghếtsêmani, trong khi cầu nguyện, Chúa Giêsu trở lại mấy lần mà vẫn thấy các môn đệ ngủ ? (Mc 14,41)
       a. Một lần.                       b. Hai lần.
       c. Ba lần.                          d. Bốn lần.
 
291. Ai là người dẫn đám đông mang gươm giáo gậy gộc đến bắt Chúa Giêsu ? (Mc 14,43)
       a. Ông Tôma.                  b. Ông Phêrô.
       c. Ông Gioan.                  d. Ông Giuđa.
 
292. Đám đông mang gươm giáo gậy gộc đến bắt Chúa Giêsu được ai sai đến? (Mc 14,43)
       a. Các thượng tế.             b. Các kinh sư.
       c. Các kỳ mục.                 d. Cả a, b và c đúng. 
 
293. Ám hiệu để bắt Chúa Giêsu là gì ? (Mc 14,44)
       a. Cái bắt tay.                   b. Nụ hôn.
       c. Cúi chào.                     d. Người có thanh gươm.
 
294. Tên đầy tớ của thượng tế bị chém đứt gì ? (Mc 14,47)
       a. Đứt tai.                         b. Đứt mũi.
       c. Đứt tay.                        d. Đứt chân.
 
295. “Ông có phải là Đấng Kitô, Con của Đấng Đáng Chúc Tụng không?” Đây là lời của ai ? (Mc 14,61)
       a. Vua Hêrôđê.                b. Tổng trấn Philatô.
       c. Vị thượng tế.               d. Ông Phêrô.
 
296. Hãy hoàn thành câu : “Phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ... ... ... .” (Mc 14,62)
       a. Ngự giá mây trời mà đến.
       b. Trong vinh quang của Người.
       c. Sẽ đến phán xử thế gian.
       d. Các thiên thần sẽ phờ phượng Người.
 
297. Khi nghe Chúa Giêsu nói “Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến” vị thượng tế có hành động gì ? (Mc 14,62-63)
       a. Liền sai người vả mặt Chúa Giêsu.
       b. Liền xé áo mình ra.
       c. Liền sai người đánh đòn Chúa Giêsu.
       d. Chỉ có a và b đúng. 
 
298. Ông  Phêrô chối Chúa Giêsu tại sân nào ? (Mc 14,66-72)
       a. Sân dinh vua Hêrôđê.
       b. Sân dinh tổng trấn Philatô.
       c. Sân dinh thượng tế.
       d. Sân Đền thờ.
 
299. “Gà chưa kịp gáy hai lần, thì anh đã chối Thầy đến ba lần.” Lời Chúa Giêsu nói về ai ? (Mc 14,72)
       a. Ông Tôma.                  b. Ông Phêrô.
       c. Ông Gioan.                  d. Ông Giuđa.
 
300. Sau khi chối Thầy và nhớ lại lời Thầy, thái độ của ông Phêrô thế nào ? (Mc 14,66-72)
       a. Ông oà lên khóc.
       b. Ông thất vọng và sầu đau.
       c. Ông than thở và khóc lóc.
       d. Ông đi treo cổ.

Còn tiếp
Nguyễn Thái Hùng
 Tags: vhtk 69

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây