TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. (Ga 20, 19-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK T. MÁTTHÊU, TÔNG ĐỒ Ngày 21.9

Thứ sáu - 30/04/2021 23:52 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   43
“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”
VHTK T. MÁTTHÊU, TÔNG ĐỒ Ngày 21.9
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH MÁTTHÊU, TÔNG ĐỒ

Tin Mừng thánh Mátthêu 9,9-13
Ngày 21 tháng 9

 
Tin Mừng
Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi! " Ông đứng dậy đi theo Người.

Đức Giê-su dùng bữa với những người tội lỗi (Mc 2:15 -17; Lc 5:29 -32 )

10 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ.11 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy? "12 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.13 Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: "Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."


9 As Jesus passed on from there, he saw a man named Matthew sitting at the customs post. He said to him, "Follow me." And he got up and followed him.
10 While he was at table in his house, many tax collectors and sinners came and sat with Jesus and his disciples.
11 The Pharisees saw this and said to his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?"
12 He heard this and said, "Those who are well do not need a physician, but the sick do. 13 Go and learn the meaning of the words, 'I desire mercy, not sacrifice.' I did not come to call the righteous but sinners."

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề của hình này là gì?
………………………………………………….
* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 9,9
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….


II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Tại trạm thu thuế, Đức Giêsu đã kêu gọi ai? (Mt 9,9)
a. Phêrô.
b. Mátthêu.
c. Gioan.
d. Giuđa.


a2. Đây là lời Đức Giêsu nói với ông Mátthêu : (Mt 9,9)
a. Anh hãy theo tôi.
b. Anh hãy đứng dậy, bỏ mọi sự và đi theo tôi.
c. Anh hãy về, bán hết gia tài và đi theo Thầy.
d. Anh hãy về từ giã gia đình rồi đi theo Thầy.


a3. Đây là những người đã nói với các môn đệ: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?” (Mt 9,11)
a. Người kinh sư.
b. Người Pharisêu.
c. Các tư tế.
d. Các Thượng tế.


a4. Đây là những người mới cần đến thầy thuốc: (Mt 9,12)
a. Người mạnh khỏe.
b. Người đau ốm.
c. Người đói khát.
d. Người trần truồng.


a5. Đây là những người mà Đức Giêsu đến để kêu gọi họ. (Mt 9,13)
a. Người nghèo khó.
b. Người tội lỗi.
c. Người công chính.
d. Người đau ốm.


B. THÁNH MÁTTHÊU, TÔNG ĐỒ

b1. Thánh Mátthêu thánh sử còn có tên là gì? (Mc 2,12-14)
a. Tôma.
b. Lêvi.
c. Môsê.
d. Giuse.


2b. Thân phụ của thánh Mátthêu tên là gì? (Mc 2,12-14)
a. Dacaria.
b. Lêvi.
c. Anphê.
d. Giôxếp.


3b. Thánh sử Mátthêu viết Tin Mừng thứ mấy?
a. Tin Mừng thứ nhất.
b. Tin Mừng thứ hai.
c. Tin Mừng thứ ba.
d. Tin Mừng thứ tư.


4b. Theo cái nhìn của những người Do thái thì Mátthêô là ai?
a. Là một tội nhân.
b. Một con người xấu cần phải tránh tiếp xúc.
c. Là người, nếu ai giao tiếp với họ thì sẽ thành ô uế.
d. Cả a, b và c đúng.


5b. Khi vẽ hay tạc tượng thánh Mátthêô đang viết sách Tin Mừng, người ta thường thêm hình ảnh gì phía sau ngài?
a. Con chim phượng hoàng.
b. Con sử tử.
c. Con bò.
d. Con người (Thiên thần).

 
III. Ô CHỮ
Những gợi ý

01. Người nào không cần thầy thuốc? (Mt 9,12)

02. Tại trạm thu thuế, Đức Giêsu đã kêu gọi ai? (Mt 9,9)

03. Đây là nghề của ông Mátthêu. (Mt 9,9)

04. Đây là điều Đức Giêsu muốn chớ không phải là lễ tế. (Mt 9,13)

05. Đây là những người mà Đức Giêsu đến để kêu gọi họ. (Mt 9,13)

06. Đây là những người đã nói với các môn đệ: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?” (Mt 9,11)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, 
mà để kêu gọi người tội lỗi.”
Tin Mừng thánh Mátthêu 9,13
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH MÁTTHÊU, TÔNG ĐỒ

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Chúa Giêsu Kêu gọi Mát thêu

* Tin mừng thánh Mátthêu 9,9
"Anh hãy theo tôi! "


II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. b. Mátthêu (Mt 9,9)
a2. a. Anh hãy theo tôi (Mt 9,9)
a3. b. Người Pharisêu (Mt 9,11)
a4. b. Người đau ốm (Mt 9,12)
a5. b. Người tội lỗi (Mt 9,13)


B. THÁNH MÁTTHÊU, TÔNG ĐỒ
b1. b. Lêvi (Mc 2,12-14).
2b. b. Lêvi (Mc 2,12-14).
3b. a. Tin Mừng thứ nhất.
4b. d. Cả a, b và c đúng.
5b. d. Con người (Thiên thần).


III. Ô CHỮ
01. Mạnh khỏe (Mt 9,12)
02. Mátthêu (Mt 9,9)
03. Thu thuế (Mt 9,9)
04. Lòng nhân (Mt 9,13)
05. Tội lỗi (Mt 9,13)
06. Pharisêu (Mt 9,11)


Hàng dọc : Kêu Gọi

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 

Thánh Matthêu Tông Đồ
Sưu tầm


Ðây là sách Phúc Âm xuất hiện trước nhất, được viết khoảng giữa năm 70 và 75 sau công lịch. Thánh Matthêu có ý viết cho những người Do Thái trở lại để củng cố đức tin họ. Người nhấn mạnh rằng:
- Chúa Giêsu thực hiện nơi bản thân Chúa mọi lời tiên tri đã chép trong sách Cựu Ước. Người Do Thái trở lại đạo Chúa Kitô không phải từ bỏ kho tàng thiêng liêng của dân được chọn, người ấy vẫn tìm được trong Phúc Âm những gì làm cho mình thêm vinh quang, trong sạch và hoàn hảo.

1. Thánh Mattheu là ai?

- Matthêu là một trong nhóm 12 tông đồ. Ngài là nhân viên thu thuế, được Chúa Giêsu gọi lúc ngồi ở bàn thu thuế. Theo Pa-pi-as (Giám Mục thành Hieropôlis khoảng năm 138) thì Matthêu cũng được gọi là Lêvi, đã soạn Phúc Âm bằng tiếng Aram, nhưng bản đó đã bị thất lạc. Hiện người ta chỉ tìm được những bản bằng tiếng Hy Lạp.


2. Thánh Matthêu nhắm mục đích gì và nhắm vào thành phần thính giả nào khi viết Phúc Âm?
- Thánh Matthêu trích dần Cựu Ước rất nhiều trong Phúc Âm của ngài, nhằm mục đích chứng minh Chúa Giêsu Nagiarét chính là Ðấng Messia Thiên Chúa đã hứa: và như thế ngài nhắm vào số thính giả người Do Thái.


3. Phúc Âm của ngài được viết khoảng năm nào
- Khoảng năm 75 sau Chúa Giáng Sinh.


4. Thánh Matthêu viết Phúc Âm tại đâu?
- Theo truyền tụng thì thánh Matthêu đã rao giảng và làm việc tại Antioch, có lẽ tại đây ngài đã soạn Phúc Âm.


5. Thánh Matthêu đã dùng Cựu Ước để minh chứng Ðức Giêsu là Ðấng Messia như thế nào?
- Ngài chứng minh Chúa Giêsu là con vua Ða-vít, thuộc dòng dõi Abraham, đến để tái lập vương quốc Ða-vít mà thánh vịnh 72 đề cập tới việc các vua chúa trần tới bái lạy Chúa Hài Ðồng. Mãi sau này, vào thế kỷ thứ 8 tên ba vị đó mới được xác định là Gasparê, Melchior và balthazar.
- Gia đình thánh gia trốn qua Ai Cập để ứng nghiệm lời tiên tri Hôsêa: "Từ Ai Cập ta đã gọi con Ta về."
- Việc Giuda ném trả 30 tiền bán Chúa vào đền thờ. Các thượng tế và niên trưởng đã lấy bạc ấy mà tậu ruộng của người thợ gốm. Ứng nghiệm lời ngôn sứ Giêrêmia: “Họ đã lượm lấy ba mươi đồng bạc, tức là cái giá mà một số con cái Itraen đã đặt khi đánh giá Người. Và họ lấy số bạc đó mà mua “Thửa Ruộng Ông Thợ Gốm”, theo những điều Đức Chúa đã truyền cho tôi.”


6. Trình bày vắn tắt bố cục nội dung Phúc Âm Thánh Matthêu?
- Phúc Âm Thánh Matthêu co thể được chia ra thành 4 phần:
- Chương 1-2 nói về Tin Mừng thời niên thiếu của Chúa Giêsu.
- Chương 3-18 đề cập tới sứ vụ của Chúa Giêsu tại Galilê.
- Chương 19-25 nói về sứ vụ của Chúa Giêsu tại Giêrusalem.
- Chương 26-28 tường thuật về cuộc thương khó và phục sinh của Chúa Giêsu.


7. Thánh Matthêu nói gì về cuộc thương khó và sống lại của Chúa Giêsu?
- Trong ba chương 26-28 ngài đề cập tới một số điểm riêng biệt như:
- Cái chết của Giuđa, môn đồ bội phản.
- Sự kiện vợ của tổng trấn Philatô can gián chồng trong việc kết án Chúa Giêsu.
- Sau khi Chúa Giêsu phục Sinh, nhiều vị thánh đã an nghỉ sống lại vào thành...
- Việc mua chuộc lính canh mộ...


8. Phúc Âm theo Thánh Matthêu có những đặc điểm nào?
- Ngài trình bày giáo huấn qua năm bài diễn từ.
- Ngài trình bày theo cặp ba và cặp bảy.
- Minh chứng những gì Cựu Ước đã nói đều được thực hiện.
- Phúc Âm ngài mang nhiều chiều kích Hội Thánh.


9. Kể 5 bài diễn từ của Chúa Giêsu mà Thánh Matthêu đã ghi lại?
- Bài giảng trên núi (chương 5-7)
- Sứ vụ trao cho 12 tông đồ (chương 10)
- Các dụ ngôn về nước trời (chương 13)
- Ðịa vị cao nhất và sự tha thứ (chương 18)
- Diễn từ chúng luận (chương 24-25)


10. Lễ Thánh Matthêu được Giáo Hội mừng kính vào ngày nào?
- Ngày 21-9 dưới tưới hiệu tông đồ thánh sử.


http://tinmung.net/CACTHANH/CACTHANHindex.htm


http://vuihocthanhkinh.blogspot.com/

 
 Tags: vhtk tháng 9

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây