TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật III Mùa Chay -Năm B

“Các ngươi cứ phá huỷ đền thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. (Ga 2, 13-25)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK 94 ​​​​​​​PHỤNG VỤ NĂM C MÙA CHAY

Chủ nhật - 26/11/2023 08:36 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   209
Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu mến Thánh Kinh,chúng ta cùng vui học qua những câu Hỏi Thưa, Trắc Nghiệm và Ô Chữ Tin mừng Mùa Chay năm C.Mọi trích dẫn và tên riêng đều dựa trên bản dịch Thánh KinhLời Chúa Cho Mọi Người của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.Hình ảnh sưu tầm trên mạng Internet. Chúc các bạn có những giây phút vui và bổ ích.
VHTK 94 ​​​​​​​PHỤNG VỤ NĂM C MÙA CHAY
Gb. Nguyễn Thái Hùng

VHTK 94
PH
NG V NĂM
MÙA CHAY
70 Câu Hỏi Thưa, Trắc Nghiệm & Ô Chữ


Tải về file PDF vhtk 94 Phụng Vụ Năm C Mùa Chay

Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng yêu mến Thánh Kinh,
chúng ta cùng vui học qua những câu Hỏi Thưa, Trắc Nghiệm
và Ô Chữ Tin mừng Mùa Chay năm C.
Mọi trích dẫn và tên riêng đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
Lời Chúa Cho Mọi Người của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
Hình ảnh sưu tầm trên mạng Internet.
Chúc các bạn có những giây phút vui và bổ ích.

Mục lục
Câu Hỏi
70 Câu Hỏi Thưa                                        07
70 Câu Trắc Nghiệm                                  22

18 Ô Chữ
Ô chữ 01: Thập Tự Giá                              42
Ô chữ 02: Đức Giêsu Kitô                          44
Ô chữ 03: Hiến Lễ Hy Sinh                        46
Ô chữ 04: Thánh Giá                                  48
Ô chữ 05: Yêu Thập Tự                              50
Ô chữ 06: Đường Thập Giá                        52
Ô chữ 07: Sám Hối Ăn Năn                       54
Ô chữ 08: Nghe Lời Chúa                          56
Ô chữ 09: Giọt Lệ Tình Yêu                       58
Ô chữ 10: Khúc Cảm Tạ                             60
Ô chữ 11: Thống Hối                                  62
Ô chữ 12: Hy Tế Thập Tự                          64
Ô chữ 13:  Yêu Chúa                                  66
Ô chữ 14: Lễ Hy Sinh                                 68
Ô chữ 15: Thập giá                                     70
Ô chữ 16: Thập Tự Giá                              72
Ô chữ 17: 1 chia 4                                      74
Ô chữ 18: 1 chia 4                                      75

Phần Giải Đáp                                          77

VUI HỌC THÁNH KINH MÙA CHAY NĂM C
70 Câu Hỏi Thưa & Trắc Nghiệm

Thứ Tư Lễ Tro C : Mt 6,1-6.16-18
CN 1 MC C : Lc 4,1-13
CN 2 MC C : Lc  9,28b-36
CN 3 MC C : Lc 13,1-9
CN 4 MC C : Lc 15,1-3.11-32
CN 5 MC C : Ga 8,1-11
CN Lễ Lá (Kiệu Lá) : Lc 19,28-40
Thứ Năm TT : Ga 13,1-15
Thứ Sáu TT : Ga 18,1-19,42

++++++++

70 Câu Hỏi Thưa Mùa Chay Năm C

 
01. Hỏi : Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ làm điều gì? (Mt 6,1)
- Thưa : Chớ có phô trương cho thiên hạ thấy.
 
02. Hỏi : Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để làm gì? (Mt 6,2)
- Thưa : Người ta khen.

03. Hỏi : Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn ở đâu cốt để người ta khen? (Mt 6,2)
- Thưa :  Trong hội đường và ngoài phố xá.

04. Hỏi : Còn anh, khi bố thí, thì làm gì? (Mt 6,3)
- Thưa : Đừng cho tay trái biết việc tay phải làm.

05. Hỏi : Còn khi ăn chay, anh em chớ làm gì? (Mt 6,16)
- Thưa : Làm bộ rầu rĩ.

06. Hỏi : Khi làm gì, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy? (Mt 6,5)
 - Thưa : Cầu nguyện.

07. Hỏi : Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong đâu? (Mt 6,5)  
- Thưa :  Trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba ngã tư.

08. Hỏi : Khi anh ăn chay, nên làm gì cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo? (Mt 6,17-18)
- Thưa : Rửa mặt. 

09. Hỏi : Ai đã dẫn Đức Giêsu đi vào hoang địa? (Lc 4, 2)
- Thưa : Thánh Thần.

10. Hỏi : Chúa Giêsu làm gì trong hoang địa? (Lc 4,2)
      - Thưa : Chịu ma quỷ cám dỗ.
 
11. Hỏi : Trước cám dỗ làm cho hòn đá hóa bánh, Đức Giêsu đã nói gì? (Lc 4,4)
- Thưa : Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.

12. Hỏi : Ở đâu quỷ nói với Đức Giêsu: nếu ông là con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi? (Lc 4,9)
- Thưa : Trên nóc đền thờ.

13. Hỏi : Ở đâu, Đức Giêsu nói với quỷ: ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của người? (Lc 4,12)
- Thưa :  Trên nóc Đền thờ.

14. Hỏi : Trước lời cám dỗ, Đức Giêsu nói: ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của người và phải có hành động gì với một mình Người mà thôi? (Lc 4,8)
- Thưa : Thờ phượng.

15. Hỏi : Quỷ nói với Đức Giêsu: Nếu ông là ai thì truyền cho hòn đá này hoá bánh đi!? (Lc 4,3)
- Thưa : Con Thiên Chúa.  

16. Hỏi : Đức Giêsu ở trong hoanag địa bao nhiêu ngày? (Lc 4,2)
- Thưa : Bốn mươi ngày.   
 
17. Hỏi : Những môn đệ đã chứng kiến việc Đức Giêsu hiển dung là ai? (Lc 4,28)
- Thưa : Ông Phêrô, ông Giacôbê và ông Gioan.

18. Hỏi : Đang khi Đức Giêsu cầu nguyện, y phục người thế nào? (Lc 4,29)
- Thưa : Trắng tinh chói lòa.

19. Hỏi : Những ai hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu? (Lc 4,30)
- Thưa : Ông Êlia và Môsê.

20. Hỏi : Ông Môsê và ông Êlia hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu về việc gì? (Lc 4,31)
- Thưa : Về cuộc xuất hành của Đức Giêsu sắp hoàn thành tại Giêrusalem.

21. Hỏi : Tiếng phán từ đám mây thế nào? (Lc 4,35)
 - Thưa : Đây là con Ta yêu dấu, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người.

22. Hỏi : Ai đã nói : "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia."? (Lc 4,33)
- Thưa : Ông Phêrô. 

23. Hỏi : Đang lúc hai vị này và Đức Giêsu làm gì, ông Phêrô thưa với Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia."? (Lc 4,33)
- Thưa : Từ biệt.

24. Hỏi : Trên núi cao, đang lúc cầu nguyện, dung mạo Đức Giêsu bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. Còn ông Phêrô và đồng bạn thì thế nào? (Lc 4,29-32)
- Thưa : Ngủ mê mệt.

25. Hỏi : Những người Galilê bị ai giết chết? (Lc 13,1)
- Thưa : Tổng trấn Philatô.

26. Hỏi : Khi chết máu họ hòa lẫn với điều gì? (Lc 13,1)
- Thưa : Máu tế vật họ đang dâng.

27. Hỏi : Trước sự việc những người Galilê bị giết, Đức Giêsu nói các ông phải làm gì nếu không cũng sẽ chết hết như vậy? (Lc 13,3)
- Thưa : Sám hối.

28. Hỏi : Những người ở Giêrusalem đã bị chết bởi điều gì? (Lc 13,4)
- Thưa : Tháp Silôác đổ xuống đè chết họ.

29. Hỏi : Đã bao nhiêu năm người chủ vườn ra tìm trái cây vả mà không có? (Lc 13,6)
- Thưa : 3 năm.

30. Hỏi : Người ta kể cho ai nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết? (Lc 13,1)
- Thưa : Đức Giêsu.

31. Hỏi : Bao  nhiêu người bị tháp Silôác đổ xuống đè chết? (Lc 13,4)    
- Thưa : Mười tám người.

32. Hỏi : Người kia trồng trong vườn nho mình cây gì?(Lc 13,6)
- Thưa : Cây vả.

33. Hỏi : Những người hay lui tới để nghe Đức Giêsu giảng? (Lc 15,1)
- Thưa : Người tội lỗi và người thu thuế.

34. Hỏi : Sau khi phung phí tài sản, anh lâm vào cảnh túng thiếu, phải đi ở đợ, người này sai anh làm gì? (Lc 15,16)
- Thưa : Ra đồng chăn heo.

35. Hỏi : Tại nơi chăn heo, anh ta hồi tâm và tự nhủ điều gì? (Lc 15,17-20)
- Thưa :  "Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.

36. Hỏi : Đâu là những thứ người cha trao cho người con ngày ngày con trở về? (Lc 15,20)
- Thưa :  Áo đẹp, nhẫn và dép.

37. Hỏi : Đây là lời người cha lúc người con hoang trở về: (Lc 15,22-24)
- Thưa :  Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu ; xỏ nhẫn vào ngón tay. Con ta đã chết mà nay sống lại.

38. Hỏi : Ai xầm xì khi Đức Giêsu đón tiếp những người tội lỗi? (Lc 15,2)
- Thưa :  Các kinh sư và người Pharisêu.  

39. Hỏi : Người con thứ nghĩ mình thế nào đối với Trời và với cha? (Lc 15,18)
- Thưa :  Con thật đắc tội.

40. Hỏi : Khi mở tiệc ăn mừng người con thứ trở về, người con cả đang ở đâu? (Lc 15,18)
- Thưa :  Đang ở ngoài đồng.

41. Hỏi : Những ai dẫn người phụ nữ tội lỗi đến với Đức Giêsu? (Ga 8,3)
- Thưa :  Các kinh sư và người Pharisêu.

42. Hỏi : Người phụ nữ này bị bắt vì tội gì? (Ga 8,4)
- Thưa : Ngoại tình.

43. Hỏi : Theo luật Môsê, người phụ nữ này sẽ bị hình phạt gì? (Ga 8, 5)
- Thưa : Ném đá.

44. Hỏi : Trước sự kiện này, Đức Giêsu nói gì với họ? (Ga 8,7)
- Thưa : Ai Trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.

45. Hỏi : Đức Giêsu đã nói gì với người phụ nữ này? (Ga 8,11)
- Thưa : Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa.

46. Hỏi : Trong sách Luật, ai truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà ngoại tình? (Ga 8,5)
- Thưa : Ông Môsê. 

47. Hỏi : Các kinh sư và người Pharisêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình khi Người đang ở đâu ?(Ga 8,3)  
- Thưa : Đền thờ.

48. Hỏi : Vào lúc nào các kinh sư và người Pharisêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình? (Ga 11,2-3)
- Thưa : Vừa tảng sáng.

49. Hỏi : Con vật Đức Giêsu đã cỡi khi Người vào thành Giêrusalem là con gì? (Lc 19,35)
- Thưa : Con lừa.

50. Hỏi : Đức Giêsu sai bao nhiêu môn đệ vào làng tìm phương tiện cho người cỡi? (Lc 19,29)
- Thưa : 2 môn đệ.

51. Hỏi : Khi Đức Giêsu tiến vào thành Giêrusalem, dân chúng đã làm gì? (Lc 19,36-37)
- Thưa : Lấy áo choàng trải trên đường và lớn tiếng ca tụng Thiên Chúa.

52. Hỏi : Câu người ta ca tụng Thiên Chúa khi Đức Giêsu tiến vào thành Giêrusalem là gì? (Lc 19,38)
- Thưa : Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa!

53. Hỏi : Những người nào đã trách Đức Giêsu khi thấy các môn đệ hoan hô Người? (Lc 19,39)
- Thưa : Người Pharisêu.

54. Hỏi : Ngôi làng gần bên triền núi Ô liu tên là gì? (Lc 19,29)
- Thưa :  Làng Bêtania và làng Bếtphaghê.

55. Hỏi : Câu trả lời của hai môn đệ cho những người chủ con lừa là gì?  (Lc 19,34)
- Thưa : Chúa có việc cần dùng.

56. Hỏi : Câu mọi người tung hô khi Đức Giêsu đến gần chỗ dốc xuống núi Ô liu là gì? (Lc 19,38)
 - Thưa : Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa! Bình an trên cõi trời cao,  vinh quang trên các tầng trời!


57. Hỏi : Trình thuật Đức Giêsu rửa chân cho các môn đệ do thánh sử nào ghi lại? (Ga 13,1-15)
- Thưa : Thánh sử Gioan.

58. Hỏi : Ai đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Ítcariốt, ý định nộp Đức Giêsu?(Ga 13,2)
- Thưa : Ma quỷ.

59. Hỏi : Ai đã rửa chân cho ông Phêrô và các môn đệ? (Ga 13, 1-15)
- Thưa : Đức Giêsu.

60. Hỏi : Ai đã phản ứng khi Đức Giêsu đến rửa chân cho ông? (Ga 13,6)
- Thưa : Ông Simon Phêrô.

61. Hỏi : Khi rửa chân cho các môn đệ Đức Giêsu đã nói gì? Ga 13,15)
- Thưa : Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.

62. Hỏi : Trước lễ gì, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha? (Ga 13,1)  - Thưa : Lễ Vượt Qua.

63. Hỏi : Đối với những kẻ còn thuộc về mình, còn ở thế gian, Đức Giêsu đã làm gì cho họ đến cùng? (Ga 13,1)
- Thưa : Yêu thương.

64. Hỏi : Ai xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống? (Ga 18,38)
- Thưa : Ông Giôxếp Ariamathê.

65. Hỏi : Những người đã an táng Đức Giêsu là ai? (Ga 18,38-42)
- Thưa : Ông Nicôđêmô và ông Giôxếp Arimathê.
66. Hỏi : Khi thấy Đức Giêsu đã chết, quân lính đã làm gì? (Ga 18,31-34)
- Thưa : Không đánh dập ống chân Người và lấy đòng đâm vào cạnh sườn Người.

67. Hỏi : Khi người lính lấy đòng đâm cạnh sườn Đức Giêsu, thì điều gì đã xảy ra? (Ga 18,31)
- Thưa : Máu và nước chảy ra.

68. Hỏi : Những người hiện diện dưới chân thập giá là ai? (Ga 18, 25-27)
- Thưa : Ông Gioan và mẹ Maria.

69. Hỏi : Ai đã mang theo chừng một trăm cân mộc dược trộn với trầm hương để quấn xác Đức Giêsu? (Ga 18,39)
- Thưa : Ông Nicôđêmô.

70. Hỏi : Người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực. Các việc này đã

xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh nào? Không một khúc xương nào của Người sẽ bị đánh giập và họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu. (Ga 18,34-37)
- Thưa : Không một khúc xương nào của Người sẽ bị đánh giập và  Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu.
 
                                                                                                              Nguyễn Thái Hùng

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây