TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm B

“Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”. (Ga 10, 11-18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK 99 Cuộc Đời Chúa Giêsu Các Dụ Ngôn

Thứ tư - 21/02/2024 08:45 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   257
VHTK 99 Cuộc Đời Chúa Giêsu Các Dụ Ngôn

VUI HỌC THÁNH KINH 99
Cuộc Đời Chúa Giêsu
Các Dụ Ngôn


Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học qua những câu hỏi thưa, trắc nghiệm và ô chữ
Cuộc Đời Chúa Giêsu: Các Dụ Ngôn.
Mọi trích dẫn và tên riêng đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
Hình ảnh sưu tầm trên mạng Internet.
 Chúc các bạn có những giây phút vui và bổ ích.

Mục lục
I. LỜI CHÚA                                                              07
II. HÌNH TÔ MÀU
Dụ Ngôn Người Cha Nhân Hậu                                10
Dụ Ngôn Người Samari Tốt Lành                             11
Dụ Ngôn Người Gieo Giống                                       12
Dụ Ngôn Hạt Cải                                                         13
Dụ Ngôn Kho Báu                                                       14
Dụ Ngôn Xây Nhà Trên Đá                                         15
Dụ Ngôn Con Chiên Lạc                                             16
Dụ Ngôn Quan Tòa và Bà Góa                                   17
Dụ Ngôn Người Pharisêu và Người Thu Thuế          18
Dụ Ngôn Thợ Làm Vườn Nho                                     19
Dụ Ngôn Mười Cô Trinh Nữ                                        20
Dụ Ngôn Tiệc Cưới                                                        21

III. CÂU HỎI

33 Câu Hỏi Thưa                                                         22
33 Câu Trắc Nghiệm                                                    28
                                                           
IV. Ô CHỮ

Ô Chữ DN 01: Cuộc Đời Chúa Giêsu                       37
Ô Chữ DN 02: Nước Trời                                          40
Ô Chữ DN 03: Chúa Giêsu                                         42
Ô Chữ DN 04: Yêu Thương                                       44
Ô Chữ DN 05: Thiên Chúa                                         46
Ô Chữ DN 06: Nước Trời                                           48
Ô Chữ DN 07: Dụ Ngôn                                              50
Ô Chữ DN 08: Nhân Hậu                                            52
Ô Chữ DN 09: Nước Trời                                            54
Ô Chữ DN 10: Nước Trời                                            56
V. RÈN LUYỆN TƯ DUY

1.1 Những dụ ngôn khởi đầu với từ: Nước Trời …           59
1.2 Những dụ ngôn nói về Bữa Tiệc …                              59
1.3 Những dụ ngôn nào của riêng thánh Mátthêu?          59
1.4 Những dụ ngôn nào của riêng thánh Luca?                59

VI. TRÒ CHƠI

Mê cung: Người Gieo Giống                                        61
Mê cung: Hãy Về Với Cha                                            62
Mê cung: Người Samari Tốt Lành                              63
Mê cung: Dụ Ngôn Hai Người Con                             64
Mê cung: Tên Đầy Tớ Không Biết Thương Xót         65

7 Điểm khác biệt: Dụ Ngôn Hạt Cải                             66
7 Điểm khác biệt: Người Cha Nhân Hậu                     68
7 Điểm khác biệt: Người Samari Tốt Lành                 70
7 Điểm khác biệt: Mười Cô Trinh Nữ                         72
7 Điểm khác biệt: Những Tá Điền Sát Nhân               74

VII. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG      76

PHẦN GIẢI ĐÁP                                                           78


I. LỜI CHÚA

 

Dụ ngôn người cha nhân hậu


11 Rồi Đức Giê-su nói tiếp: Một người kia có hai con trai.12 Người con thứ nói với cha rằng: Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con.13 Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.

14 Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu,15 nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo.16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho.17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói!18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha,19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.

21 Bấy giờ người con nói rằng: Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. ..22 Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu,23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng!24 Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng.

25 Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa,26 liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì.27 Người ấy trả lời: Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ.29 Cậu trả lời cha: Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè.30 Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!

31 "Nhưng người cha nói với anh ta: Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con.32 Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.
Tin mừng thánh Luca 15,11-32

II. HÌNH TÔ MÀU
Vui Học Thánh Kinh
Dụ Ngôn Người Cha Nhân HậuVui Học Thánh Kinh
Dụ Ngôn Người Samari Tốt Lành 
III. CÂU HỎI33 Câu Hỏi Thưa

01. Hỏi : Tác giả dụ ngôn Mục Tử Nhân Lành là ai?
     - Thưa : Thánh Gioan. (10,1…).

02. Hỏi : Tác giả dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu là ai?
     - Thưa : Thánh Luca. (15,11…)

03. Hỏi : Tác giả dụ ngôn Ông Người Giàu &  Anh Ladarô là ai? 
     - Thưa : Thánh Luca. (16,19)

04. Hỏi : Tác giả dụ ngôn Hạt Giống Tự Mọc Lên là ai? 
     - Thưa : Thánh Máccô. (4,26)

05. Hỏi : Tác giả dụ ngôn Thợ Làm Vườn Nho là ai? 
     - Thưa : Thánh Matthêu. (20,1…)

06. Hỏi : Tác giả dụ ngôn Cây Nho Thật là ai?
     - Thưa : Thánh Gioan. (15,1…)

07. Hỏi : Tác giả dụ ngôn Người Samari Tốt Lành là ai?
     - Thưa : Thánh Luca. (10,13…)

08. Hỏi : Trong dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu, người con xin chia gia tài là ai?
     - Thưa : Con thứ. (Lc 15,11…)    

09. Hỏi : Trong dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu, để có cái ăn, người con thứ phải đi làm nghề gì?
     - Thưa : Chăn heo. ((Lc 15,11…)

10. Hỏi : Trong dụ ngôn Khách Được Mời Xin Kiếu, người thứ 3 lấy lý do để kiếu là gì?
     - Thưa : Mới cưới vợ. (Lc 14,20…)

11. Hỏi : Người kia có 1 cây trồng trong vườn nho nhà mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn hãy chặt nó đi. Trái mà chủ vườn kiếm là trái gì?
     - Thưa : Trái vả. (Lc 13,6-9)

12. Hỏi : “Chim trời đến làm tổ trên cành nó.” Đây là dụ ngôn nào?
     - Thưa : Dụ ngôn Hạt Cải. (Mt 13,31ss)

13. Hỏi : Trong dụ ngôn Những Yến Bạc, thái độ của người thứ 3 khi được trao 1 yến là gì?
     - Thưa : Đem chôn giấu yến bạc. (Mt 25,14…ss)

14. Hỏi : Khi giải nghĩa dụ ngôn Cỏ Lùng, Chúa Giêsu đã ví các thợ gặt là ai?
     - Thưa : Các thiên thần. (Mt 13,36…)

15. Hỏi : Khi giải nghĩa dụ ngôn Cỏ Lùng, Chúa Giêsu đã ví hạt giống tốt là ai?
     - Thưa : Con cái Nước Trời. (Mt 13,36…)

16. Hỏi : Trong dụ ngôn Quan Toà Bất Chính, người bắt ông quan toà phải xét xử cho mình là ai?
     - Thưa : Một bà goá. (Lc 18,1…)

17. Hỏi : Trong dụ ngôn Ông Nhà Giàu & Anh Ladarô Nghèo Khó, sau khi chết, anh Ladarô được đưa vào đâu?
     - Thưa : Lòng Ápraham. (Lc 16,19…)

18. Hỏi : Trong dụ ngôn Thợ Làm Vườn Nho, ông chủ đã gặp những người không có việc làm cuối cùng vào giờ thứ mấy
     - Thưa : Giờ thứ mười một. (Mt 20,1-16)

19. Hỏi : Trong dụ ngôn Thợ Làm Vườn Nho, những người thợ làm từ tảng sáng được lãnh bao nhiều?
     - Thưa : 1 quan tiền. (Mt 20,1-16)

20. Hỏi : “Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên tảng đá góc tường.” Câu này trích trong dụ ngôn gì?
     - Thưa : Dụ ngôn Những Tá Điền Sát Nhân. (Mt 21,33-45)

21. Hỏi : Trong dụ ngôn Ngọc Quý, người đi tìm và thấy viên ngọc quý là ai?
     - Thưa : Thương gia. (Mt 13,45-46)

22. Hỏi : Người Pharisêu và người thu thuế cầu nguyện ở đâu? 
     - Thưa : Đền Thờ. (Lc 18,10-14)

23. Hỏi : Số tiền người Samari tốt lành trao cho chủ quán là bao nhiêu?
     - Thưa : 2 quan tiền. (Lc 10,29-32)

24. Hỏi : Khi giải nghĩa dụ ngôn Người Gieo Giống, Chúa Giêsu ví những kẻ đã được gieo bên vệ đường là những người nghe Lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, họ sẽ bị cướp đi bởi ai?
     - Thưa : Quỷ dữ. (Mt 13,18…sss)

25. Hỏi : Số phận của những tên đầy tớ bất trung trong dụ ngôn Sẵn Sàng Chờ Chủ Về là thế nào?
     - Thưa : Bị loại trừ. (Lc 12,41-48)

26. Hỏi : Trong dụ ngôn Người Gieo Giống, Chúa Giêsu ví những kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹn Lời, khiến không thể sinh hoa kết quả. Đó là những người được gieo vào đâu?
     - Thưa : Bụi gai. (Mt 13,18…ss)
 
27. Hỏi : Theo dụ ngôn Mười Trinh Nữ, các cô thức để đón ai?     
     - Thưa : Chú rể. (Mt 25,1-13)

28. Hỏi : Trong dụ ngôn Cây Nho Thật, người trồng nho là ai?
     - Thưa : Thiên Chúa. (Ga 15,1-7)

29. Hỏi : Anh em hãy xem cây và cũng như tất cả những cây khác. Khi cây đâm chồi nảy lộc và trổ lá là anh em biết mùa gì?
     - Thưa : Mùa hè. (Lc 21,29-33ss)

30. Hỏi : Trong dụ ngôn Cây Nho Thật, cây nho thật là ai?
     - Thưa : Đức Giêsu. (Ga 15,1-17)

31. Hỏi : Số bánh người bạn vay trong dụ ngôn Người Bạn Quấy Rầy là bao nhiêu?
     - Thưa : 3 cái bánh. (Lc 11,5-8)

32. Hỏi : Dụng cụ để đàn hát, nhảy múa trong dụ ngôn Những Đứa Trẻ Ở Ngoài Chợ là gì?  
     - Thưa : Sáo. (Mt 11,16-19)

33. Hỏi : Nhân vật xuất hiện trong dụ ngôn Những Đứa Trẻ Ở Ngoài Chợ, mà người Do thái đương thời cho là bị quỷ ám là ai?
     - Thưa : Ông Gioan Tẩy Giả. (Mt 11,16-19ss)

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

Còn tiếp ...

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây