TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Thường Niên – Năm A

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.” (Mt 5, 14)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK Ô Chữ  Mùa Vọng A 11-18

Thứ ba - 08/11/2022 20:02 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   209
“Emmanuen, nghĩa là :Thiên Chúa ở cùng chúng ta.” (Mt 1,23)
VHTK Ô Chữ  Mùa Vọng A 11-18
PHỤNG VỤ MÙA VỌNG NĂM A
Ô Chữ  Mùa Vọng A 11-18

*******

Cn 1 Mùa Vọng A : Tin Mừng thánh Mátthêu 24,37-44
Cn 2 Mùa Vọng A : Tin Mừng thánh Mátthêu 3,1-12
Cn 3 Mùa Vọng A : Tin mừng thánh Mátthêu 11,2-11
Cn 4 Mùa Vọng A : Tin mừng thánh Mátthêu 1,18-24

*******

11.  VHTK Ô Chữ Mùa Vọng A 11

Những gợi ý
01. Cha nuôi của Hài Nhi Giêsu tên là gì? (Mt 1,18-21)
02. Người nghèo thì được nghe điều gì?  (Mt 11,5)
03. “ ... ... ... , nghĩa là :Thiên Chúa ở cùng chúng ta.” (Mt 1,23)
04. Ai mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da? (Mt 3,4)
05. Tin mừng gọi ông Giuse là người như thế nào? (Mt 1,19) 
06. Ông Gioan Tẩy giả rao giảng lời sám hối tại hoang địa miền nào? (Mt 3,1)
07. Nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó làm gì nhà mình? (Mt 24,43)
08. Đức Giêsu nói phúc cho những ai không vì tôi thế nào? (Mt 11,6)

Chủ đề của ô chữ là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


12. VHTK Ô Chữ Mùa Vọng A 12

Những gợi ý
01. “ ... ... ... , nghĩa là :Thiên Chúa ở cùng chúng ta.” (Mt 1,23)
02. Ngày nào Con Người cũng sẽ xảy ra như thời nạn hồng thủy? (Mt 24,39) 
03. Mẹ của Đức Giêsu Kitô tên là gì? (Mt 1,18)
04. Những người Pharisêu và phái Xađốc, ỷ mình là con cháu của ai? (Mt 3,8) 
05. Người nghèo thì được nghe điều gì?  (Mt 11,5)
06. Những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện của ai? (Mt 11,8)
07. Những ai ở trong đâu thì cao trọng hơn ông Gioan? (Mt 11,11)  Nước Trời (Mt 11,11)
08. Mẹ của Đức Giêsu Kitô tên là gì? (Mt 1,18)
09. Ông Giuse là con cháu của vua nào? (Mt 1,20)

Chủ đề của ô chữ là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


13. VHTK Ô Chữ Mùa Vọng A 13

Ô chữ này gồm 8 gợi ý dưới đây.
Chủ đề của ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm.
Bạn hãy tìm xem những gợi ý này nằm ở đâu trong ô chữ này.

Những gợi ý
01. Nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó làm gì nhà mình? (Mt 24,43)
02. Người nghèo thì được nghe điều gì?  (Mt 11,5)
03. Ông Gioan đang ở đâu? (Mt 11,2) (Mt 11,2) (Đọc từ dưới lên trên)
04. Tin mừng gọi ông Giuse là người như thế nào? (Mt 1,19) 
05. Ông Giuse là con cháu của vua nào? (Mt 1,20)
06. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)  

07. “ ... ... ... , nghĩa là :Thiên Chúa ở cùng chúng ta.” (Mt 1,23)
08. Cha nuôi của Hài Nhi Giêsu tên là gì? (Mt 1,18-21)

Chủ đề của ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm.
Chủ đề của ô chữ là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


14. VHTK Ô Chữ Mùa Vọng A 14

Ô chữ này gồm 9 gợi ý dưới đây.
Chủ đề của ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm.
Bạn hãy tìm xem những gợi ý này nằm ở đâu trong ô chữ này.

Những gợi ý

01. Ngôn sứ Isaia nói, ai sẽ thụ thai và sinh hạ 1 con trai? (Mt 1,23) (Mt 1,23) (Đọc từ phải sang trái)
02. Tin mừng gọi ông Giuse là người như thế nào? (Mt 1,19) 
03. Các môn đệ về thuật lại cho ông Gioan nghe việc người chết thì thế nào? (Mt 11,5)
04. Đức Giêsu kêu gọi mọi người phải làm gì, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến? (Mt 24,42) 
05. Những người Pharisêu và phái Xađốc, ỷ mình là con cháu của ai? (Mt 3,8) (Đọc từ dưới lên trên)
06. Người nghèo thì được nghe điều gì?  (Mt 11,5)
07.  Khi đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những việc ai đã làm? (Mt 11,2) (Đọc từ dưới lên trên)
08. Mẹ của Đức Giêsu Kitô tên là gì? (Mt 1,18) (Đọc từ phải sang trái)

09. Ông Giuse là con cháu của vua nào? (Mt 1,20) (Đọc từ phải sang trái)Chủ đề của ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm.
Chủ đề của ô chữ là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15. VHTK Ô Chữ Mùa Vọng A 15

Những gợi ý
Hàng dọc
01. Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, và Kẻ nghèo được nghe được nghe điều gì? (Mt 11,5)  
02. Đức Giêsu kêu gọi mọi người phải làm gì, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến? (Mt 24,42)  (Đọc từ dưới lên)
03. Bà Maria sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân ai khỏi tội lỗi của họ? (Mt 1,22) (Đọc từ dưới lên)

Hàng ngang
04. Khi đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những việc ai đã làm? (Mt 11,2)
05. Những ai ở trong đâu thì cao trọng hơn ông Gioan? (Mt 11,11) (Đọc từ phải sang trái)
06. “ ... ... ... , nghĩa là :Thiên Chúa ở cùng chúng ta.” (Mt 1,23)
07.  Ông Gioan tẩy giả kêu gọi mọi người sám hối, vì điều gì đã đến gần? Nước Trời(Mt 3,2)

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm.  
Chủ đề của ô chữ này là gì?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


16. VHTK Ô Chữ Mùa Vọng A 16

Những gợi ý

Hàng dọc
01. Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và gì? (Mátthêu 3,11) (Đọc từ dưới lên)
02. Khi đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những việc ai đã làm? (Mt 11,2) (Đọc từ dưới lên)
03.  “ ... ... ... , nghĩa là :Thiên Chúa ở cùng chúng ta (Mt 1,23). 03. Emmanuen (Mt 1,23)
04. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)
05. Thời ông Nôê xảy ra nạn gì? (Mt 24,37-38)
06. Bà Maria đã có thai do quyền năng của ai? (Mt 1,20)

Hàng ngang
07. Vào ngày quang lâm, 2 người đàn bà đang làm gì thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại? (Mt 24,41)
08. Người nghèo thì được nghe điều gì?  (Mt 11,5)  
09.  Tin mừng gọi ông Giuse là người như thế nào? (Mt 1,19) 
10.  Ông Giuse là con cháu của vua nào? (Mt 1,20) (Đọc từ phải sang trái)
11. Ngày nào Con Người cũng sẽ xảy ra như thời nạn hồng thủy? (Mt 24,39)  (Mt 24,39) (Đọc từ phải sang trái)Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm.  
Chủ đề của ô chữ này là gì?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


17. VHTK Ô Chữ Mùa Vọng A 17

Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. Mỗi phần là 1 nhân vật gồm 4 ký tự. Bạn hãy tìm xem đó là những nhân vật nào?


Những gợi ý

01. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)  
02. Mẹ của Đức Giêsu Kitô tên là gì? (Mt 1,18)
03. Cha nuôi của Hài Nhi Giêsu tên là gì? (Mt 1,18-21)
04. Ai mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da? (Mt 3,4)


18. VHTK Ô Chữ Mùa Vọng A 18

Hàng dọc
01. Tin mừng gọi ông Giuse là người như thế nào? (Mt 1,19) 
02. Khi thế nào, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà? (Mt 1,18-24)
03. Ngôn sứ Isaia nói, ai sẽ thụ thai và sinh hạ 1 con trai? (Mt 1,23) (Mt 1,23)
04. “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy?” Đây là lời ông Gioan nói với phái nào? Mt 3,7) (Đọc từ dưới lên)

Hàng ngang
05. Khi đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những việc ai đã làm? (Mt 11,2)
06. Kẻ nghèo được nghe điều gì? Tin Mừng (Mt 11,5) 
07. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)  
08. Ông Gioan tẩy giả kêu gọi mọi người sám hối, vì điều gì đã đến gần? (Mt 3,2)
09. Những người Pharisêu và phái Xađốc, ỷ mình là con cháu của ai? (Mt 3,8) (Đọc từ phải qua trái)

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm.  
Chủ đề của ô chữ này là gì?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nguyễn Thái Hùng
Lời giải đáp
PHỤNG VỤ MÙA VỌNG NĂM A
Ô Chữ  Mùa Vọng A 11-18

Lời giải đáp
Ô Chữ Mùa Vọng A 11

01. Giuse (Mt 1,21)
02. Tin Mừng (Mt 11,5)
03. Emmanuen (Mt 1,23)
04. Gioan (Mt 3,4)
05. Công chính (Mt 1,19) 
06. Giuđê (Mt 3,1)
07. Khoét vách (Mt 24,43)
08. Vấp ngã (Mt 11,6)


Chủ đề : Emmanuen


Lời giải đáp
Ô Chữ Mùa Vọng A 12

01. Emmanuen (Mt 1,23)
02. Quang lâm (Mt 24,39)
03. Maria (Mt 1,18)
04. Ápraham (Mt 3,8)
05. Tin Mừng (Mt 11,5)
06. Nhà vua (Mt 11,8)
07. Nước Trời (Mt 11,11)
08. Maria (Mt 1,18)
09. Đavít (Mt 1,20)


Chủ đề : Maranatha


Lời giải đáp
Ô Chữ Mùa Vọng A 13

01. Khoét vách (Mt 24,43)
02. Tin Mừng (Mt 11,5)
03. Ngồi tù (Mt 11,2) (Đọc từ dưới lên trên)
04. Công chính (Mt 1,19) 
05. Đavít (Mt 1,20)
06. Giêsu (Mt 1,21)

07. Emmanuen (Mt 1,23)
08. Giuse (Mt 1,21)


Chủ đề : Emmanuen


Lời giải đáp
Ô Chữ Mùa Vọng A 14

01. Trinh nữ (Mt 1,23) (Đọc từ phải sang trái)
02. Công chính (Mt 1,19) 
03. Sống lại (Mt 11,5)
04. Canh thức (Mt 24,42) 
05. Ápraham (Mt 3,8) (Đọc từ dưới lên trên)
06. Tin Mừng (Mt 11,5)
07. Đức Kitô (Mt 11,2) (Đọc từ dưới lên trên)
08. Maria (Mt 1,18) (Đọc từ phải sang trái)
09. Đavít (Mt 1,20) (Đọc từ phải sang trái)Chủ đề : Maranatha


Lời giải đáp
Ô Chữ Mùa Vọng A 15

Hàng dọc
01. Tin Mừng (Mt 11,5)  
02. Canh thức (Mt 24,42)  (Đọc từ dưới lên)
03. Người (Mátthêu 1,22) (Đọc từ dưới lên)

Hàng ngang
04. Đức Kitô (Mt 11,2)
05. Nước Trời (Mt 11,11) (Đọc từ phải sang trái)
06. Emmanuen (Mt 1,23)
07.  Nước Trời (Mt 3,2)

Chủ đề: Đợi trông


Lời giải đáp
Ô Chữ Mùa Vọng A 16

Hàng dọc
01. Lửa (Mátthêu 3,11) (Đọc từ dưới lên)
02. Đức Kitô (Mt 11,2) (Đọc từ dưới lên)
03. Emmanuen (Mt 1,23)
04. Giêsu (Mt 1,21)
05. Hồng thủy (Mt 24,37-38)
06. Chúa Thánh Thần (Mt 1,20)

Hàng ngang
07. Kéo cối xay (Mt 24,41)
08. Tin Mừng (Mt 11,5)
09. Công chính (Mt 1,19) 
10. Đavít (Mt 1,20) (Đọc từ phải sang trái)
11. Quang lâm (Mt 24,39) (Đọc từ phải sang trái)
Chủ đề: Mùa vọng thánh

Lời giải đáp
Ô Chữ Mùa Vọng A 17

01. Giêsu (Mt 1,21) 
02. Maria (Mt 1,18)
03. Giuse (Mt 1,21)
04. Gioan (Mt 3,4)


Lời giải đáp
Ô Chữ Mùa Vọng A 18

Hàng dọc
01. Công chính (Mt 1,19) 
02. Tỉnh giấc (Mt 1,18-24)
03. Trinh nữ (Mt 1,23)
04. Pharisêu (Mt 3,7) (Đọc từ dưới lên)

Hàng ngang
05. Đức Kitô (Mt 11,2) 
06. Tin Mừng (Mt 11,5) 
07. Giêsu (Mt 1,21) 
08. Nước Trời (Mt 3,2)
09. Ápraham (Mt 3,8) (Đọc từ phải qua trái)


Chủ đề: Canh thức

Nguyễn Thái Hùng 
 Tags: vhtk mva

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây