TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVI Thường Niên -Năm B

“Họ như đàn chiên không người chăn”. (Mc 6, 30-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK 88 PHỤNG VỤ NĂM B MÙA VỌNG

Thứ hai - 16/10/2023 10:29 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   434
Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu mến Thánh  Kinh, chúng ta cùng vui học qua những câu Hỏi Thưa, Trắc Nghiệm & Ô chữ Tin mừng Mùa Vọng Năm B.Mọi trích dẫn và tên riêng đều dựa trên  bản  dịch Thánh  Kinh của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Chúc các bạn có những giây phút  vui và bổ ích.
VHTK 88 PHỤNG VỤ NĂM B MÙA VỌNG
Gb. Nguyễn Thái Hùng

PHỤNG VỤ NĂM B
MÙA VỌNG
Hỏi Thưa, Trắc Nghiệm & Ô Chữ  Tải về file VHTK 88 Phụng Vụ B Mùa Vọng tại đây

Mục lục
Câu Hỏi
39 Câu Hỏi Thưaa Vọng B                                    07
39 Câu Trắc Nghiệm Mùa Vọng B                                14
18 Ô Chữ Mùa Vọng B
Ô Chữ  01: Chúa Đến                                                     24
Ô Chữ  02: Trời Cao                                                       26
Ô Chữ  03: Chờ Mong                                                    27
Ô Chữ  04: Canh Thức                                                    29
Ô Chữ  05: Mừng Vui Lên                                              31
Ô Chữ  06: Hãy Tỉnh Thức                                             33
Ô Chữ  07: Maranatha                                                     35
Ô Chữ  08: Mùa Vọng Thánh                                         37
Ô Chữ  09: Trông Đợi                                                     39
Ô Chữ  10: Xin Chúa Đến                                               41
Ô Chữ  11: Mong Chúa đến                                            43
Ô Chữ  12: Chờ Chúa Đến                                              45
Ô Chữ  13: Emmanuen                                                    47
Ô Chữ  14: Đợi trông                                                       49
Ô Chữ  15: Emmanuen                                                    51
Ô Chữ  16: Chúa đến                                                       53
Ô Chữ Mùa Vọng B 17 1 chia 4                                      55
Ô Chữ Mùa Vọng B 18 1 chia 4                                       56
Lời Giải Đáp                                                                   57


VUI HỌC THÁNH KINH
MÙA VỌNG B
39 Câu Hỏi Thưa & Trắc Nghiệm

CN I MV B : Tin Mừng thánh Máccô 13,33-37
CN II MV B : Tin Mừng thánh Máccô 1,1-8
CN III MV B : Tin Mừng thánh Gioan 1,6-8.19-28
CN IV MV B : Tin Mừng thánh Luca 1,26-38

39 Câu Hỏi Thưa

01. Hỏi: Đức Giêsu kêu gọi anh em phải coi chừng, phải làm gì vì anh em không biết khi nào thời ấy đến? (Mc 13,33)
- Thưa : Phải tỉnh thức.         

02. Hỏi: Ông chủ trẩy đi đâu, để lại nhà trao quyền cho các đầy tớ của mình? (Mc 13,34)
- Thưa : Đi phương xa.

03. Hỏi: Khi người chủ trẩy đi phương xa, để lại nhà, trao quyền cho ai? (Mc 13,34)  
- Thưa : Cho các đầy tớ.

04. Hỏi: Ông chủ chỉ định cho mỗi người mỗi việc, và ra lệnh cho ai phải canh thức? (Mc 13,34)
- Thưa : Người giữ cửa.

05. Hỏi: Chủ nhà có thể đến vào những lúc nào? (Mc 13,35)
- Thưa : Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng.

06. Hỏi: Anh em phải làm gì vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến? (Mc 13,35)
- Thưa : Phải canh thức.

07. Hỏi: Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, biết anh em đang làm gì? (Mc 13,36)
- Thưa : Đang ngủ.

08. Hỏi: Điều Thầy nói với anh em, Thầy cũng nói với mọi người là phải làm gì? (Mc 13,37)
- Thưa : Phải canh thức.

09. Hỏi: “Này Ta sai sứ giả của ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con”. Đây là lời của ngôn sứ nào? (Mc 1,2).
- Thưa : Ngôn sứ Isaia.

10. Hỏi: Ai xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được tha tội? (Mc 1,4).
- Thưa : Ông Gioan Tẩy giả.

11. Hỏi: Ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn gì? (Mc 1,4).
- Thưa : Ơn tha tội.

12. Hỏi: Ông Gioan xuất hiện trong hoang địa kêu gọi mọi người làm gì? (Mc 1,4).
- Thưa : Chịu phép rửa tỏ lòng ăn năn sám hối.

13. Hỏi: Ông Gioan kêu gọi người ta chịu gì để tỏ lòng sám hối? (Mc 1,4)
- Thưa : Phép rửa.

14. Hỏi: Ông Gioan làm phép rửa cho mọi người ở đâu? (Mc 1,5)
- Thưa : Trong sông Giođan.

15. Hỏi: Thức ăn của ông Gioan Tẩy giả là gì? (Mc 1,6).
- Thưa : Mật ong rừng và châu chấu.

16. Hỏi: Những người thuộc miền nào đã đến với ông Gioan Tẩy giả? (Mc 1,5)
- Thưa : Miền Giuđê.

17. Hỏi: Những người thuộc thành nào kéo đến thú tội và xin ông Gioan làm phép rửa? (Mc 1,5)
- Thưa : Thành Giêrusalem.

18. Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong đâu? (Mc 1,7-8)
- Thưa : Trong Thánh Thần.


19. Hỏi: Có 1 người được Thiên Chúa sai đến để làm chứng về ánh sáng là ai? (Ga 1,6-7)
- Thưa : Ông Gioan.

20. Hỏi: Ông Gioan được Thiên Chúa sai đến để làm gì? (Ga 1,7)
- Thưa : Làm chứng về ánh sáng.

21. Hỏi: Ông Gioan đến và làm chứng về ánh sáng để mọi người làm gì? (Ga 1,7) 
- Thưa : Nhờ ông mà tin.

22. Hỏi: Những người từ Giêrusalem được cử đến để hỏi ông Gioan là ai? (Ga 1,19)
- Thưa : Họ là các thầy Lêvi và các tư tế.

23. Hỏi: Ông Gioan tuyên bố ông không phải là ai? (Ga 1,20).
- Thưa : Đấng Kitô.

24. Hỏi: Ông Gioan đã làm phép rửa tại đâu? (Ga 1,28)
- Thưa : Sông Giođan.

25. Hỏi: “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi”. Đây là lời của ngôn sứ nào? (Ga 1,23)
- Thưa : Ngôn sứ Isaia. 

26. Hỏi: “Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là ông Êlia hay vị ngôn sứ?” Đây là lời của ai nói với ông Gioan? (Ga 1,24-25).
- Thưa : Người thuộc phái Pharisêu.

27. Hỏi:: Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và thế nào? (Ga 1,26-27).
- Thưa : Tôi không đáng cởi quai dép cho Người.

28. Hỏi: Bà Êlisabét có thai được bao nhiêu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien truyền tin cho cô Maria? (Lc 1,26-27).
- Thưa : Được sáu tháng.

29. Hỏi: Sứ thần truyền tin cho Đức Maria tên là gì? (Lc 1, 26)
- Thưa : Sứ thần Gáprien.30. Hỏi: Người thiếu nữ được truyền tin là ai? (Lc 1,27)
- Thưa : Cô Maria.

31. Hỏi: Trinh nữ Maria cư ngụ nơi thành nào? (Lc 1,27)
- Thưa : Thành Nadarét.

32. Hỏi: Hôn phu của Đức Maria thuộc dòng dõi của vua nào? (Lc 1,27)
- Thưa : Vua Đavít.

33 Hỏi: Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy những gì, Đức Chúa ở cùng bà? (Lc 1,28)
- Thưa : Đầy ân sủng.

34 Hỏi: Khi nghe sứ thần chào, trinh nữ Maria có thái độ thế nào? (Lc 1, 29)
 - Thưa : Bối rối.

35. Hỏi: Trinh nữ Maria sẽ sinh hạ 1 con trai, và đứa trẻ được đặt tên là gì? (Lc 1, 31)
- Thưa : Được đặt tên là Giêsu.

36. Hỏi: Trinh nữ Maria sẽ sinh hạ 1 con trai, Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là gì? (Lc 1,32)
- Thưa : Con Đấng Tối Cao.

37. Hỏi: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng của ai sẽ rợp bóng trên bà? (Lc 1,35)
      - Thưa : Quyền năng của Đấng Tối Cao.

38. Hỏi: Người chị họ của cô Maria tên là gì? (Lc 1, 36)
- Thưa : Tên là Êlisabét.

39. Hỏi: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Đây là lời của ai? (Lc 1,38)
- Thưa : Cô Maria.

 Gb. Nguyễn Thái Hùng


 
 Tags: vhtk 88

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây