TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XV Thường Niên –Năm B

“Người bắt đầu sai các ông đi”. (Mc 6, 7-13)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

Thứ hai - 09/10/2023 14:22 |   448
“Ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.” (Lc 12,8-12)

21/10/2023
THỨ BẢY TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

t7 t28 TN

Lc 12,8-12


Ngày 21 tháng 10: Lạy Mẹ Mân Côi! Xin cho chúng con nhớ rằng: Mẹ đã cộng tác vào công trình cứu độ, bằng lòng vâng phục, và bằng đức tin, đức cậy, đức mến nồng nhiệt, để hoàn trả sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Trong nhiệm cục ân sủng, Mẹ vẫn tiếp tục thiên chức làm Mẹ Hội Thánh, cho tới lúc vĩnh viễn hoàn tất việc cứu độ mọi người chúng con. Trong cuộc sống hằng ngày, xin cho chúng con luôn biết kêu cầu Mẹ bằng các tước hiệu mà Hội Thánh đã dạy: vị Trạng Sư, vị Bảo Trợ, Đấng Phù Hộ, Đấng Trung Gian, để nhờ sự trợ giúp của Mẹ, chúng con luôn tiến bước vững vàng, nhờ hướng nhìn về Mẹ, như dấu chỉ và hình ảnh cánh chung của chúng con. Amen.

TUYÊN NHẬN HAY KHƯỚC TỪ
“Ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.”
(Lc 12,8-12)

Suy niệm: Để đón nhận Nước Chúa, chúng ta không chỉ âm thầm chu toàn những việc phải làm, nhưng còn phải công khai tuyên xưng niềm tin của mình vào Thiên Chúa nữa. Tuyên tín là bản năng và là điều thuộc về căn tính của người tín hữu, là điều kiện để Đức Ki-tô nhìn nhận họ “trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa”. Tuyên tín cũng là cách ta công khai bày tỏ món quà đức tin Chúa ban cho người chung quanh, để họ cũng có được món quà quý giá ấy như mình. Ơn đức tin tựa như nén bạc Chúa trao, ta không được chôn dấu đi, nhưng phải “sinh lời” bằng cách loan báo cho người lân cận. Nếu xao lãng, chểnh mảng sứ mạng làm chứng ấy, ta sẽ bị Chúa coi là đầy tớ lười biếng. Do đó, loan báo Tin Mừng là tên gọi khác của tuyên tín. Chúa Giê-su xác nhận giá trị của lời tuyên tín: họ sẽ được Ngài long trọng khen ngợi trong ngày sau hết.

Mời Bạn: Như vậy bạn và tôi phải biết tận dụng mọi cơ hội để làm chứng cho Chúa, bằng lời nói cũng như hành động. Lời nói và hành động luôn đi với nhau như hình với bóng. Ý thức được điều này sẽ giúp ta biết phân định phải nói gì, nói ở đâu và nói lúc nào là tốt nhất có thể. Vấn đề là ta biết rằng loan báo, làm chứng cho Chúa không phải là chuyện được chăng hay chớ, nhưng là bổn phận số một của người Ki-tô hữu.

Sống Lời Chúa: Tuyên xưng mình là Ki-tô hữu bằng cách thực hiện Tám Mối phúc thật và các giá trị Tin Mừng cách công khai trong đời sống của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Trời xin mở miệng con, cho con luôn biết ngợi khen Ngài. Amen.

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ BẢY TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

Ca nhập lễ

Lạy Chúa, lạy Chúa, nếu Chúa nhớ hoài sự lỗi, nào ai chịu nổi được ư? Vì lạy Thiên Chúa Is-ra-el, Chúa thường rộng lượng thứ tha.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng ước gì ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng con đi, vừa đồng hành với chúng con luôn mãi, để chúng con sốt sắng thực hành những điều Chúa truyền dạy, Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 4, 13. 16-18

“Mặc dầu tuyệt vọng, ông vẫn tin”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, không phải nhờ lề luật mới có lời hứa ban cho Abraham hay dòng dõi của ông trở nên kẻ thừa kế thế gian, nhưng là nhờ sự công chính của đức tin. Vì thế, do đức tin, được coi như là theo ân sủng, lời hứa cho mọi dòng dõi được vững bền, không phải chỉ cho kẻ sinh bởi lề luật, mà còn cho kẻ sinh bởi đức tin của Abraham, tổ phụ của mọi người chúng ta, như có lời chép rằng: “Ta đã đặt ngươi làm cha nhiều dân tộc”. (Ông là cha chúng ta) trước mặt Thiên Chúa, Ðấng ông đã tin, Ðấng cho kẻ chết sống lại, và kêu gọi cái không có như có. Mặc dầu tuyệt vọng, ông vẫn tin rằng mình sẽ trở thành cha nhiều dân tộc, như có lời đã phán với ông rằng: “Dòng dõi ngươi sẽ như thế”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 104, 6-7. 8-9. 42-43

Ðáp: Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước

Xướng: Hỡi miêu duệ Abraham là tôi tớ của Ngài, hỡi con cháu Giacóp, những người được Ngài kén chọn, chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta, quyền cai trị của Ngài bao trùm khắp cả địa cầu.

Xướng: Tới muôn đời Ngài vẫn nhớ lời minh ước, lời hứa mà Ngài đã an bài tới muôn thế hệ, lời minh ước Ngài đã ký cùng Abraham, lời thề hứa Ngài đã thề với Isaac.

Xướng: Vì Ngài đã nhớ lời thánh thiện của Ngài, lời Ngài đã ban bố cùng Abraham là tôi tớ Ngài. Ngài đã đưa dân tộc Ngài ra đi trong niềm vui vẻ, đưa những kẻ Ngài kén chọn ra đi trong tiếng hân hoan.

Bài Ðọc I: (Năm II) Ep 1, 15-23

“Thiên Chúa tôn Ðức Kitô làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, khi nghe biết lòng tin của anh em đối với Chúa Giêsu, và lòng mến của anh em đối với hết thảy các thánh, tôi không ngừng tạ ơn Chúa cho anh em, khi nhớ đến anh em trong kinh nguyện. Xin Thiên Chúa của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mạc khải, để nhận biết Người. Xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Ðức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần, và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau.

Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của Ðấng chu toàn mọi sự trong mọi người.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 8, 2-3a. 4-5. 6-7

Ðáp: Chúa đã đặt Con Chúa cai trị các công trình tay Chúa tác thành (c. 7).

Xướng: Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu! Chúa đã nâng cao oai nghiêm Ngài trên cõi trời xanh. Từ miệng thiếu nhi và trẻ con đang bú sữa. 

Xướng: Khi con ngắm cõi trời, công cuộc tay Chúa tạo ra, vầng trăng và muôn tinh tú mà Chúa gầy dựng, thì nhân loại là chi mà Chúa nhớ tới? Con người là chi mà Chúa để ý chăm nom? 

Xướng: Chúa dựng nên con người kém thiên thần một chút, Chúa trang sức con người bằng danh dự với vinh quang; Chúa ban cho quyền hành trên công cuộc tay Ngài sáng tạo. Chúa đặt muôn vật dưới chân con người. 

Alleluia: Gc 1, 18

Alleluia, alleluia! – Do ý định của Thiên Chúa, Người đã sinh chúng ta bằng lời sự thật, để chúng ta nên như của đầu mùa các tạo vật. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 12, 8-12

“Trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người, thì nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Thánh Thần, thì sẽ không được tha.

“Khi người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, hay phải nói thế nào, vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin chấp nhận những lời cầu xin và lễ vật chúng con dâng tiến, để làm cho thánh lễ chúng con đang sốt sắng cử hành mở đường dẫn chúng con tới quê trời vinh hiển. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Bọn giàu sang đã sa cơ nghèo đói; nhưng người tìm Chúa chẳng thiếu chi thiện hảo.

Hoặc đọc:

Khi Chúa tỏ mình ra, thì chúng ta sẽ giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng cao cả. Chúa đã lấy Mình và Máu Ðức Kitô làm của ăn nuôi dưỡng chúng con; chúng con nài xin Chúa cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa với Người, Người hằng sống và hiển trị muôn đời…

Suy niệm

“ĐỪNG SỢ” CHÚA THÁNH THẦN SẼ NÓI THAY (Lc 12, 8-12)
Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP

Đọc lại lịch sử các thánh Tử đạo Việt Nam, chúng ta thấy: rất nhiều vị thánh xuất thân từ nhà quê, chẳng được học hành là bao, lại phải lam lũ khổ sở, suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời! Ấy vậy mà khi bị bắt, bị tra tấn, đánh đập, nhất là khi bị hỏi cung, các ngài đã trả lời hết sức trôi chảy. Không những thế, các ngài còn lý luận và bẻ gãy những lời nói phi nhân, bất nghĩa của vua quan. Mặt khác, nhân cơ hội, ngoài chuyện làm chứng cho Chúa bằng đời sống, các ngài còn rao giảng Lời Chúa cho những người đang làm hại mình nữa. Tất cả những chuyện đó, chúng ta, ai cũng hiểu là Chúa Thánh Thần nói trong và hành động nơi các thánh.

Bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng nói cho các môn đệ biết, các ông sẽ phải chịu đau khổ, bách hại và gặp muôn điều khó khăn, tuy nhiên, các ông đừng sợ, những lúc như thế, Chúa Thánh Thần sẽ giúp các ông để cho các ông biết phải làm gì và nói gì.

Trong đời sống đạo của chúng ta hiện nay, không còn quá khó như thời các thánh tử đạo khi xưa. Nhưng vẫn còn nơi này, nơi kia, vì một số người kém hiểu biết, dốt nát, cổ hủ, nên còn gây khó dễ đối với các tín hữu cách này, cách khác. Những người này có thể vì một mục đích thực dụng nào đó cho cá nhân hay tập thể, nên mới có những hành xử kém hiểu biết và thiếu nhân văn như vậy! Tuy nhiên, điều này không đáng ngại, bởi vì kinh nghiệm cho thấy, càng khó khăn, khổ sở bao nhiêu thì niềm tin và đời sống đạo lại càng sống động. Nhưng điều đáng sợ hơn cả chính là những trào lưu tục hóa đang dần bách hại tinh thần của chúng ta. Những phim ảnh, sách báo, băng đĩa xấu đang lan tràn mọi nơi. Những thứ này nó phá hủy từ bên trong, nên có sức làm băng hoại đời sống đạo đức, luân lý nơi con người. Đây mới là thử thách đáng phải quan tâm!

Sống trong xã hội như thế, người Kitô hữu được mời gọi làm chứng cho Chúa bằng cuộc sống lành mạnh… Khước từ những điều không phù hợp với luân lý Kitô giáo. Còn nếu có gặp khó khăn, bắt bớ, cấm cách, chúng ta an tâm, vững tin vào Chúa Quan Phòng, vì những lúc đó, Chúa Thánh Thần sẽ thực thi vai trò của Người như xưa Người đã làm nơi các Tông đồ và các bậc tiền nhân của chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con, để chúng con được ơn can đảm, trung thành với Chúa và Tin Mừng của Chúa. Amen.

ĐỂ THÁNH THẦN LÊN TIẾNG
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Thánh Thần sẽ dạy cho các con biết những điều phải nói!”.

“Khiêm tốn, sự yên tĩnh hoàn hảo của trái tim! Tôi không băn khoăn, bực tức, đau đớn hay thất vọng. Tôi bình yên khi không ai khen tôi hoặc chê trách, coi thường tôi. Đó là ngôi nhà phước huệ, nơi tôi có thể vào, đóng cửa và bí mật quỳ lạy Cha tôi. Và tôi bình an như chìm trong biển sâu yên tĩnh khi chung quanh đầy khó khăn. Đó là kết quả công trình cứu chuộc của Chúa Kitô trên đồi Canvê, thể hiện nơi những ai thuộc về Ngài, những người chắc chắn vâng phục Chúa Thánh Thần!” - Andrew Murray.

Kính thưa Anh Chị em,

Tâm sự đáng ao ước của Andrew Murray được gặp lại qua của Lời Chúa hôm nay! Chúa Giêsu tiết lộ một sự thật, chúng ta rất yếu hèn; đặc biệt, khi phải làm chứng cho Ngài! Vì thế, Kitô hữu phải gắn kết với Chúa Thánh Thần, đầy Chúa Thánh Thần; để mỗi khi khó khăn, bạn và tôi không dao động, nhưng cứ ‘để Thánh Thần lên tiếng!’.

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta rất khó để thừa nhận Chúa Giêsu trước người khác chứ chưa nói đến việc tử đạo. Hãy nghĩ đến khả năng tử đạo và hãy tự hỏi, liệu chúng ta có thể trung thành với Chúa nếu điều đó đồng nghĩa với cái chết! Chúng ta làm chứng cho Ngài khá tốt hằng ngày, nhưng có thực sự như vậy? Lắng nghe những lời phỉ báng Chúa Giêsu và Giáo Hội, chúng ta không dám phản đối. Đôi khi, chúng ta thậm chí còn gật đầu hoặc mỉm cười như thể tán thành.

Bản thân chúng ta sẽ không bao giờ nói những điều xúc phạm đó, nhưng bạn và tôi không thực sự đứng lên bảo vệ niềm tin cả khi ‘không thể’ tử đạo. Có bao giờ bạn cảm thấy khó chịu khi làm dấu thánh giá ở nơi công cộng? Đó là một điều đơn giản mỗi khi đến bàn ăn, nhưng nó có thể cực kỳ khó khăn khi bạn đang ở trong một nhà hàng, nơi mà gánh nặng duy nhất là “mọi người nghĩ bạn và tôi là người Công Giáo!”.

Có thể không quá lo lắng về việc bị đưa ra toà vì Chúa, nhưng tôi vẫn phải làm chứng điều đó hàng ngày bằng cuộc sống mình. Bất kể đi đâu, làm gì, chúng ta vẫn là chứng nhân. Bạn và tôi cần ‘để Thánh Thần lên tiếng’ qua cuộc sống mình trước mặt mọi người. Chúa Giêsu đã hứa, Thánh Thần sẽ dạy chúng ta những gì cần nói, cần làm. Thư Rôma hôm nay nói đến sự trung tín của Chúa, điều Ngài hứa với Abraham, Ngài đã giữ. Thánh Vịnh đáp ca xác tín, “Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Thánh Thần sẽ dạy cho các con biết những điều phải nói!”. Đời sống của chúng ta phải là một đời sống “chìm trong biển sâu yên tĩnh” của Thánh Thần tình yêu “khi chung quanh đầy khó khăn!”. Vì lẽ, mọi người sẽ phán xét không chỉ tôi, mà còn ‘tất cả các Kitô hữu’ qua tôi, vì vậy tôi cần sống bác ái như dấu hiệu của một Kitô hữu đích thực. Tôi cần nuôi dưỡng sự khiêm nhường của một người nhìn vào sự cao cả và thánh thiện của Thiên Chúa nhưng vẫn nhận ra sự yếu hèn và tội lỗi của mình. Cách duy nhất tôi có thể làm tất cả những điều này là mỗi ngày, đi vào “ngôi nhà phước huệ” của mình, “quỳ lạy Cha tôi” và ‘để Thánh Thần lên tiếng’ trong mọi sự!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, để có sự “yên tĩnh hoàn hảo của trái tim”, giúp con đừng bao giờ rời xa ngôi nhà phước huệ của mình; ở đó, con đắm chìm trong Thánh Thần!”, Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây