TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1,28)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK thánh Dionysio và các bạn tử đạo, ngày 09.10

Thứ hai - 04/10/2021 08:16 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   150
“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.
VHTK thánh Dionysio và các bạn tử đạo, ngày 09.10

 

VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH DIONYSIO (Denis) VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO
Tin Mừng thánh Gioan 17,11b-19
Ngày 9 tháng 10
 
 
 
Tin Mừng
 
11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.
 
12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.
 
 
11 And now I will no longer be in the world, but they are in the world, while I am coming to you. Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one just as we are.
 
12 When I was with them I protected them in your name that you gave me, and I guarded them, and none of them was lost except the son of destruction, in order that the scripture might be fulfilled.
 
13 But now I am coming to you. I speak this in the world so that they may share my joy completely.
 
14 I gave them your word, and the world hated them, because they do not belong to the world any more than I belong to the world.
 
15 I do not ask that you take them out of the world but that you keep them from the evil one.
 
16 They do not belong to the world any more than I belong to the world.
 
17 Consecrate them in the truth. Your word is truth.
 
18 As you sent me into the world, so I sent them into the world.
 
19 And I consecrate myself for them, so that they also may be consecrated in truth.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 17,15b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. Khi Đức Giêsu còn ở với các môn đệ, Người đã làm gì họ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho Người? (Ga 17,12)
a. Dạy dỗ.
b. Hướng dẫn.
c. Gìn giữ.
d. Chúc phúc.
 
a2. Đức Giêsu sẽ làm gì để không 1 ai hư mất trừ đứa con hư hỏng? (Ga 17,12)
a. Dạy dỗ.
b. Canh giữ.
c. Cầu nguyện.
d. Ban nhiều dấu lạ.
 
a3. Trong lời cầu nguyện của Đức Giêsu, Người đã truyền lại cho các môn đệ lời của ai? (Ga 17,14)
a. Cha.
b. Giáo Hội.
c. Các Ngôn sứ.
d. Ông Môsê.
 
a4. Ai đã ghét các môn đệ? (Ga 17,14)
a. Thế gian.
b. Vua chúa.
c. Ma quỷ.
d. Cả a, b và c đúng.
 
a5. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho các môn đệ khỏi ác thần? (Ga 17, 15)
a. Gìn giữ.
b. Đe dọa ma quỷ.
c. Xua trừ ác thần.
d. Cầu nguyện.
 
B. Thánh Dionysio
 
b1. Với lòng say mê truyền giáo, thánh Dionysio đã xin Đức Giáo Hoàng nào đi truyền giáo tại Pháp quốc?
a. Đức Giáo Hoàng Clêmentê.
b. Đức Giáo Hoàng Linô.
c. Đức Giáo Hoàng Máccô.
d. Đức Giáo Hoàng Grêgôriô.
 
b2. Những người bạn của thánh Dionysio trong hành trình truyền giáo là ai?
a. Phó tế Êlethère.
b. Linh mục Rustique.
c. Giám mục Augustino.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
b3. Thánh Dionysio đã là giám mục điều khiển Giáo Hội Nhã Ðiển một thời gian với tất cả tình thương, song ngài đã xin Đức Giáo Hoàng đi truyền giáo, ngài đã thành lập giáo hội, điều khiển và cũng đã chết tại nơi này:
a. Cologne.
b. Madrid.
c. Paris.
d. London.
 
b4. Thánh Dionysio bị giết dưới thời hoàng đế nào bách hai dân Chúa?
a. Hoàng đế Napôlêon.
b. Hoàng đế Maximilianô.
c. Hoàng đế Claudiô.
d. Hoàng đế Xêda.
 
b5. Thánh Diônysiô đã bị chết cách nào cùng với nhiều Kitô hữu ở núi Montmartre vào năm 250 để chứng tỏ lòng yêu mến Thiên Chúa?
a. Bị chém đầu.
b. Treo cổ.
c. Đóng đinh.
d. Bỏ vạc dầu sôi.
 
III. Ô CHỮ
 
 
Những gợi ý
 
01. Đức Giêsu đã gìn giữ các môn đề trong sự gì của Cha ? (Ga 17,12)
 
02. Đức Giêsu nói : Con đã canh giữ, và không 1 ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời gì? (Ga 17,12)
 
03. Đức Giêsu xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ làm gì như chúng ta? (Ga 17,11)
 
04. Đức Giêsu xin Cha lấy sự thật mà làm gì cho họ? (Ga 17,17)
 
05. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho họ khỏi ác thần? (Ga 17,15)
 
06. Đức Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha, Người gọi Chúa Cha thế nào? (Ga 17,11b)
 
07. Đức Giêsu cầu nguyện : Con không xin Cha cất họ khỏi đâu nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần? (Ga 17,15)
 
08. Đức Giêsu nói : ‘Lời Cha là gì?’ (Ga 17,17)
 
09. Đức Giêsu đã canh giữ và không 1 ai trong các môn đệ phải thế nào? (Ga 17,12)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,
 để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.
Tin Mừng thánh Gioan 17,19
 
 
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH DIONYSIO VÀ CÁC BẠN TỬ ĐAO
Tin Mừng thánh Gioan 17,11b-19
Ngày 9 tháng 10
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề :
Thánh Dionysio
 
* Tin Mừng thánh Gioan 17,15b :
 
“Xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần”
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. c. Gìn giữ (Ga 17,12)
a2. b. Canh giữ (Ga 17,12)
a3. a. Cha (Ga 17,14)
a4. a. Thế gian (Ga 17,14)
a5. a. Gìn giữ (Ga 17, 15)
 
B.
b1. a. Đức Giáo Hoàng Clêmentê.
b2. d. Chỉ có a và b đúng.
b3. c. Paris.
b4. b. Hoàng đế Maximilianô.
b5. a. Bị chém đầu.
 
III. Ô CHỮ
 
01. Danh (Ga 17,12)
02Kinh Thánh (Ga 17,12)
03. Nên một (Ga 17,11)
04. Thánh hiến (Ga 17,17)
05. Gìn giữ (Ga 17,15)
06. Chí thánh (Ga 17,11b)
07. Thế gian (Ga 17,15)
08. Sự thật (Ga 17,17)
09. Hư mất (Ga 17,12)
 
Hàng dọc : Danh Giêsu
 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 Tags: pvct 10

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây