TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XV Thường Niên –Năm B

“Người bắt đầu sai các ông đi”. (Mc 6, 7-13)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

141 CÂU HỎI THƯA NĂM KIM KHÁNH GP. BMT 22.06.1967 -22.06-2017

Thứ hai - 19/06/2023 21:00 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   607
Trong Năm Thánh mừng Kim Khánh giáo phận, mỗi cộng đoàn sẽ đọc “Kinh Tạ Ơn Kim Khánh Thành Lập Giáo Phận Ban Mê Thuột” vào những giờ phụng vụ thích hợp, cách riêng là sau khi hiệp lễ, để xin ơn Chúa thương tiếp tục che chở và hướng dẫn giáo phận sống tâm tình tạ ơn cho đẹp lòng Chúa.
141 CÂU HỎI THƯA NĂM KIM KHÁNH GP. BMT 22.06.1967 -22.06-2017
141 CÂU HỎI THƯA
NAÊM THAÙNH 
KIM KHAÙNH
GP. BAN MEÂ THUOÄT
22.06.1967 -22.06-2017


Tải về file PDF Năm Kim Khánh Gp. Bamethuot tại đây

A. Thư gửi Cộng đồng Dân Chúa
Giáo phận Ban Mê Thuột

Kính gởi : Quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh và Toàn thể anh chị em tín hữu.

Anh chị em thân mến

01. Hỏi : Giáo phận Ban Mê Thuột mừng Kim Khánh thành lập giáo phận vào thời gian nào ?
- Thưa : Khai mạc ngày 22.06.2017 và kết thúc ngày 22.06.2018.

02. Hỏi : Vào ngày 22.06.1967, Tòa Thánh đã thiết lập giáo phận qua sắc lệnh gì ?
- Thưa : Sắc lệnh Qui Dei Benignitate.

03. Hỏi : Giáo phận Ban Mê Tòa được chia tách và thành lập từ những giáo phận nào ?
- Thưa : Tòa Thánh đã lấy phần đất của Đak-lak (thuộc giáo phận Kontum) và hai tỉnh Quảng Đức, Phước Long (thuộc giáo phận Đà-lạt) lập thành Giáo phận Ban Mê Thuột.

04. Hỏi : Khởi đầu (1967), giáo phận Ban Mê Thuột có khoảng bao nhiêu giáo dân ?
- Thưa : Khoảng 56.719 giáo dân.

05. Hỏi : Khởi đầu (1967), giáo phận Ban Mê Thuột có khoảng bao nhiêu giáo xứ ?
- Thưa : 33 giáo xứ.

06. Hỏi : Khởi đầu (1967), giáo phận Ban Mê Thuột có khoảng bao nhiêu linh mục ?
- Thưa : 55 linh mục.

07. Hỏi : Hiện nay (2017), giáo phận Ban Mê Thuột có khoảng bao nhiêu tín hữu ?
- Thưa : Khoảng 445.000 tín hữu.

08. Hỏi : Hiện nay (2017), giáo phận Ban Mê Thuột có khoảng bao nhiêu giáo xứ ?
- Thưa : 106 giáo xứ.

09. Hỏi : Hiện nay (2017), giáo phận Ban Mê Thuột có khoảng bao nhiêu linh mục triều đang phục vụ trong giáo phận ?
- Thưa : 138 linh mục triều.

10. Hỏi : Năm 1956 tại Ban Mê Thuột, có bao nhiêu anh chị em đồng bào sắc tộc được lãnh nhận bí tích Rửa Tội ?
- Thưa : 7 người.

11. Hỏi : Hiện nay (2017), số anh chị em tín hữu đồng bào sắc tộc là khoảng bao nhiêu người ?
- Thưa : Khoảng 91.000 người.

12. Hỏi : Ý thức mình là con cùng Cha trên trời và cùng nhau làm chứng về Chúa Giêsu trong sự hiệp nhất, yêu thương, nên cộng đoàn dân Chúa, cả anh chị em sắc tộc lẫn người Kinh đều góp phần xây dựng Hội Thánh Chúa trong tinh thần gì ?
- Thưa : Trong tinh thần yêu thương, nâng đỡ, chia sẻ và giúp nhau sống Tin Mừng.

13. Hỏi : Mừng Kim Khánh giáo phận là dịp để toàn thể cộng đoàn dân Chúa làm gì ?
- Thưa : Bày tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa đã thương ban ơn đức tin và cho hạt giống đức tin đó được gieo vãi trên mảnh đất Tây Nguyên này và giúp cho hạt giống đó được trổ sinh hoa trái. 

14. Hỏi : Bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và công sức của các bậc tiền nhân đã đổ ra để cho chúng ta có được điều gì ?
- Thưa : Có được truyền thống sống đạo tốt đẹp như ngày hôm nay.

15. Hỏi : Để bày tỏ lòng biết ơn và nhìn lại truyền thống sống đạo, chúng ta đã dành ra ba năm để sống niềm vui tạ ơn này: trong năm 2015, cả giáo phận đã làm gì ?
- Thưa : Học hỏi về lịch sử của giáo phận và tất cả các giáo xứ, để hiểu được những hy sinh và công lao mà các vị tiền nhân đã đổ ra trên mảnh đất này.

16. Hỏi : Để bày tỏ lòng biết ơn và nhìn lại truyền thống sống đạo, chúng ta đã dành ra ba năm để sống niềm vui tạ ơn này: trong năm 2016, cả giáo phận đã làm gì ?
- Thưa : Học hỏi về các dòng tu và các ban mục vụ đang hoạt động trong giáo phận, để hiểu về nỗ lực của mọi thành phần dân Chúa tham gia vào công việc xây dựng giáo phận như thế nào.

17. Hỏi : Từ ngày 22.06.2017 đến ngày 22.6.2018, chúng ta sẽ làm gì ?
- Thưa : Cử hành Năm Thánh Tạ Ơn trong toàn giáo phận.

18. Hỏi : Trong tinh thần mừng năm Kim Khánh giáo phận, chúng ta cố gắng chú ý đến hai điểm quan trọng nào làm nên đời sống Giáo hội ?
- Thưa : * Một là Xây dựng sự hiệp nhất trong đức tin và trong các cộng đoàn.
* Hai là Thực hiện tinh thần sống yêu thương, chia sẻ giữa cộng đoàn anh chị em đồng bào sắc tộc và cộng đoàn người Kinh.

19. Hỏi : Thiên Chúa mời gọi chúng ta làm con cái của Ngài và sống trong Giáo Hội để chúng ta làm gì ?
- Thưa : Để chúng ta được sống hạnh phúc trong tình yêu thương và giúp nhau thánh hoá đời sống mình mỗi ngày.

20. Hỏi : Mọi thành phần dân Chúa, từ giám mục, linh mục, tu sĩ, chủng sinh, đến mọi người tín hữu, đều phải nhớ rằng mình được kêu gọi để làm gì ?
- Thưa : Để cộng tác với Chúa trong việc giúp cho Hội Thánh, là đoàn chiên Chúa, được sống mỗi ngày một tốt đẹp hơn.

21. Hỏi : Đôi khi chúng ta không cùng một quan điểm, không có cùng kinh nghiệm về nhiều vấn đề, do đó để bảo toàn sự hiệp nhất, chúng ta phải làm gì ?
- Thưa : Phải biết lắng nghe nhau và biết quan tâm đến niềm hạnh phúc của nhau, cách riêng của những anh chị em nghèo khó, đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

22. Hỏi : Nhờ sự biết quan tâm đến nhau, chúng ta sẽ làm gì ?
- Thưa : Chúng ta sẽ bước đi dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần, và sẽ có những quyết định đầy Thánh Thần.

23. Hỏi : Nếu sự quan tâm đến nhau chưa giúp anh chị em vượt qua những bất đồng, thiếu thông cảm, thì xin anh chị em hãy làm gì ? 
- Thưa : Hãy khiêm tốn lắng nghe tiếng nói của vị chủ chăn của anh chị em.

24. Hỏi : Trong hoàn cảnh của giáo phận Ban Mê Thuột, chúng ta thấy là Chúa ban cho mỗi người những tài năng khác nhau để làm gì ?
- Thưa : Để  bổ túc cho nhau và giúp nhau làm sáng danh Chúa. 

25. Hỏi : Trong các giáo xứ có cả người Kinh lẫn anh chị em sắc tộc, Đức Giám mục giáo phận đề nghị cộng đoàn người Kinh cố gắng làm gì ?
- Thưa : Nâng đỡ và đồng hành với anh chị em đồng bào sắc tộc, cả về tinh thần lẫn vật chất.

26. Hỏi : Trong những giáo xứ hoàn toàn người Kinh, Đức Giám mục giáo phận mời gọi quý linh mục và anh chị em giáo dân làm gì ?
- Thưa : Kết nghĩa với một giáo xứ sắc tộc hay một buôn làng, để thực hiện tinh thần nâng đỡ, sẻ chia này

27. Hỏi : Trong cộng đoàn anh chị em đồng bào sắc tộc, có những người già không nơi nương tựa, cũng như các em mồ côi không được chăm sóc. Trong Năm Thánh này, toàn thể giáo phận chúng ta sẽ làm gì ?
- Thưa : Cố gắng chung tay xây dựng một nhà dưỡng lão và một cô nhi viện tại giáo xứ Mẫu Tâm, trung tâm phục vụ anh chị em sắc tộc.

28. Hỏi : Những nhà lưu trú trong giáo phận do các hội dòng thiết lập dành cho những thanh thiếu niên đồng bào sắc tộc, các giáo xứ trong địa bàn cần phải làm gì ?
- Thưa : Hỗ trợ vật chất thường xuyên.

29. Hỏi : Nâng đỡ tình thần và vật chất, xây dựng cô nhi viện cho anh chị em sắc tộc quyết tâm của cả giáo phận trong năm thánh nhằm mục đích gì ?
- Thưa : Chung tay chia sẻ gánh nặng xã hội và biểu lộ đời sống đức tin qua những hành động bác ái cụ thể.

30. Hỏi : Trong Năm Thánh mừng Kim Khánh giáo phận, mỗi cộng đoàn sẽ đọc “Kinh Tạ Ơn Kim Khánh Thành Lập Giáo Phận Ban Mê Thuột” vào những giờ phụng vụ thích hợp, cách riêng là sau khi hiệp lễ, để làm gì ?
- Thưa : Để xin ơn Chúa thương tiếp tục che chở và hướng dẫn giáo phận sống tâm tình tạ ơn cho đẹp lòng Chúa.

31. Hỏi : Bổn mạng của giáo phận Ban Mê Thuột là gì ?
- Thưa : Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

32. Hỏi : Chúng ta hiệp lòng cùng Đức Mẹ Maria, Mẹ Giáo Hội, và các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng của giáo phận, dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn và những cố gắng thánh hoá bản thân, cũng như toàn thể cộng đoàn, để làm gì ?
- Thưa : Để mỗi người trong giáo phận sống đúng tinh thần của những người con khiêm hạ và trung tín.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em.

Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột,
ngày 01 tháng 05 năm 2017

Vinh-sơn Nguyễn Văn Bản
Giám Mục Ban Mê Thuột

B. CỬ HÀNH NĂM THÁNH

33. Hỏi : Thánh lễ khai mạc Năm Thánh Kim Khánh giáo phận Ban Mê Thuột được cử hành vào ngày nào ?
- Thưa : Ngày 22 tháng 6 năm 2017.
       
34. Hỏi : Thánh lễ khai mạc Năm Thánh - Kim khánh Giáo phận đồng loạt tại các giáo xứ trong ngày Chúa Nhật nào ?
- Thưa : Chúa nhật XII thường niên năm A.

35. Hỏi : Tại Giáo hạt Chính Tòa, Nhà thờ giáo xứ nào được chỉ định làm điểm hành hương trong Năm Thánh để lãnh nhận ơn toàn xá ?
- Thưa : Nhà thờ giáo xứ Chính Tòa.

36. Hỏi : Tại Giáo hạt Chính Tòa, thánh lễ khai mạc Năm Thánh Kim Khánh giáo phận được cử hành vào ngày nào ?
- Thưa : Ngày 31 tháng 7 năm 2017.

37. Hỏi : Tại Giáo hạt Buôn Hô, Nhà thờ giáo xứ nào được chỉ định làm điểm hành hương trong Năm Thánh để lãnh nhận ơn toàn xá ?
- Thưa : Nhà thờ giáo xứ Buôn Hô.

38. Hỏi : Tại Giáo hạt Buôn Hô, thánh lễ khai mạc Năm Thánh Kim Khánh giáo phận được cử hành vào ngày nào ?
- Thưa : Ngày 19 tháng 7 năm 2017.

39. Hỏi : Tại Giáo hạt Giang Sơn, Nhà thờ giáo xứ nào được chỉ định làm điểm hành hương trong Năm Thánh để lãnh nhận ơn toàn xá ?
- Thưa : Nhà thờ giáo xứ Vinh Hòa.

40. Hỏi : Tại Giáo hạt Giang Sơn, thánh lễ khai mạc Năm Thánh Kim Khánh giáo phận được cử hành vào ngày nào ?
- Thưa : Ngày 23 tháng 8 năm 2017.

41. Hỏi : Tại Giáo hạt Mẫu Tâm, Nhà thờ giáo xứ nào được chỉ định làm điểm hành hương trong Năm Thánh để lãnh nhận ơn toàn xá ?
- Thưa : Nhà thờ giáo xứ Châu Sơn.

42. Hỏi : Tại Giáo hạt Mẫu Tâm, thánh lễ khai mạc Năm Thánh Kim Khánh giáo phận được cử hành vào ngày nào ?
- Thưa : Ngày 29 tháng 8 năm 2017.

43. Hỏi : Tại Giáo hạt Đăk Mil, Nhà thờ giáo xứ nào được chỉ định làm điểm hành hương trong Năm Thánh để lãnh nhận ơn toàn xá ?
- Thưa : Nhà thờ giáo xứ Bác Ái.

44. Hỏi : Tại Giáo hạt Đăk Mil, thánh lễ khai mạc Năm Thánh Kim Khánh giáo phận được cử hành vào ngày nào ?
- Thưa : Ngày 03 tháng 8 năm 2017.

45. Hỏi : Tại Giáo hạt Gia Nghĩa, Nhà thờ giáo xứ nào được chỉ định làm điểm hành hương trong Năm Thánh để lãnh nhận ơn toàn xá ?
- Thưa : Nhà thờ giáo xứ Gia Nghĩa.

46. Hỏi : Tại Giáo hạt Gia Nghĩa, thánh lễ khai mạc Năm Thánh Kim Khánh giáo phận được cử hành vào ngày nào ?
- Thưa : Ngày 14 tháng 7 năm 2017.

47. Hỏi : Tại Giáo hạt Phước Long, Nhà thờ giáo xứ nào được chỉ định làm điểm hành hương trong Năm Thánh để lãnh nhận ơn toàn xá ?
- Thưa : Nhà thờ giáo xứ Phước Vĩnh.

48. Hỏi : Tại Giáo hạt Phước Long,  thánh lễ khai mạc Năm Thánh Kim Khánh giáo phận được cử hành vào ngày nào ?
- Thưa : Ngày 27 tháng 6 năm 2017.

49. Hỏi : Tại Giáo hạt Đồng Xoài, Nhà thờ giáo xứ nào được chỉ định làm điểm hành hương trong Năm Thánh để lãnh nhận ơn toàn xá ?
- Thưa : Nhà thờ giáo xứ Đồng Xoài.

50. Hỏi : Tại Giáo hạt Đồng Xoài,  thánh lễ khai mạc Năm Thánh Kim Khánh giáo phận được cử hành vào ngày nào ?
- Thưa : Ngày 28 tháng 6 năm 2017.

51. Hỏi : Ngoài các nhà thờ, còn có những điểm nào được chỉ định để tín hữu hành hương lãnh  nhận ơn toàn xá ? 
- Thưa : * Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Thác Mơ (Hạt Phước Long)
* Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Giang Sơn (Giáo xứ Giang Sơn)
* Trung tâm Hành hương Đồi Thánh Tâm (Giáo xứ Xã Đoài)

C. NĂM THÁNH & ƠN TOÀN XÁ

52. Hỏi : Năm Thánh là gì ?
- Thưa : Năm Thánh là Năm Toàn Xá.

53. Hỏi : Năm Toàn Xá, tức là thời điểm được qui định để chúng ta làm gì ?
- Thưa : Để chúng ta hoán cải, hòa giải, hiệp thông hầu đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa một cách đặc biệt hơn.

54. Hỏi : Năm Thánh đầu tiên trong lịch sử Hội Thánh  được cử hành vào năm nào ?
- Thưa : Vào năm 1300.

55. Hỏi : Năm Thánh đầu tiên trong lịch sử Hội Thánh (1300) được Đức Giáo Hoàng nào công bố ?
- Thưa : Đức Giáo Hoàng Bonifaz VIII.

56. Hỏi : Khởi đầu Năm Thánh được cử hành thế nào ? 
- Thưa : Cứ 100 năm Hội Thánh lại cử hành Năm Thánh một lần. Nhưng dần dần về sau, thời hạn được rút bớt xuống chỉ còn 50 năm, 33 năm và sau cùng là 25 năm.

57. Hỏi : Ngoài những Năm Thánh thông thường, Hội Thánh còn cử hành những Năm Thánh khác không ?
- Thưa : Hội Thánh còn cử hành vào những Năm Thánh khác gọi là Năm Thánh ngoại thường.

58. Hỏi : Trong thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI, Hội Thánh có những Năm thánh ngoại thường nào ?
- Thưa : * Năm Thánh 1933 : kỷ niệm 19 thế kỷ cuộc tử nạn của Chúa Kitô.
** Năm Thánh 1983 : mừng kỷ niệm 1950 năm Ðức Kitô tử nạn và phục sinh hầu đem ơn Cứu Rỗi.
*** Năm Thánh 2016 : Kính Lòng Thương Xót.
59. Hỏi : Trong lịch sử Hội Thánh đã diễn ra bao nhiêu Năm Thánh ?
- Thưa : 30 Năm Thánh
60. Hỏi : Ngoài Năm Thánh được toàn thể Hội Thánh cử hành, có những Năm Thánh  khác nữa không ?
- Thưa : Còn có những Năm Thánh  khác được mở ra cho các Giáo Hội địa phương như : quốc gia, giáo phận, kể cả giáo xứ, hay cộng đoàn dòng tu … .. …

61. Hỏi :  Hội Thánh Việt Nam từ đầu thế kỷ XXI đã cử hành những Năm Thánh nào ?
- Thưa : Một là : - Năm Thánh Truyền Giáo 2003, ghi dấu 470 năm Tin Mừng được loan báo trên quê hương Việt Nam (1533-2003), từ lễ Giáng Sinh 25/12/2003 đến lễ Hiển Linh 02/01/2005.
      Hai là : - Năm Thánh 2010, kỷ niệm 350 năm thiết lập Giáo Hội tại Việt Nam, kỷ niệm 50 năm thiết lập hàng Giáo Phẩm Việt Nam cùng 3 giáo tỉnh Hà Nội, Huế, Sài Gòn.

62. Hỏi : Năm Thánh được cử hành với những ý nghĩa nào?
- Thưa : * Một là Năm Thánh là năm xin ơn tha thứ
      * Hai là Năm Thánh là năm Sám Hối và Canh Tân
      * Ba là Năm Thánh là năm Hoà Giải

63. Hỏi : Năm Thánh là năm xin ơn tha thứ nghĩa là gì ?
- Thưa :  Vì đây là thời gian cầu xin Thiên Chúa ban ơn cách đặc biệt để tha các hình phạt do tội gây ra.

64. Hỏi : Một trong những đặc điểm của Năm Thánh là việc gì được lãnh nhận rộng rãi theo những quy định của Hội Thánh về thời gian và địa điểm ?
- Thưa : Ơn Toàn Xá

65. Hỏi : Năm Thánh là năm Sám Hối và Canh Tân vì sám hối và canh tân chính là điều kiện để lãnh nhận điều gì ?
- Thưa : Để lãnh nhận ơn tha thứ.

66. Hỏi : Năm Thánh là năm Hoà Giải vì con người luôn được mời gọi sống trong mối tương quan mật thiết với những ai ?
- Thưa : Với Thiên Chúa, với tha nhân và với mọi loài thụ tạo.

67. Hỏi : Ơn Xá là gì?
- Thưa : Ơn Xá là việc tha thứ trước mặt Thiên Chúa những hình phạt tạm đáng chịu vì những tội lỗi đã phạm, dù những tội đó đã được tha thứ.

68. Hỏi : Có mấy loại Ơn Xá ?
- Thưa : Có 2 loại Ơn Xá : một là Ơn Toàn xá, hai là ơn tiểu xá.

69. Hỏi : Ơn Toàn Xá là gì ?
- Thưa : Là ơn tha trọn vẹn các hình phạt tạm đáng phải chịu vì tội.

70. Hỏi : Ơn Tiểu Xá là gì ?
- Thưa : Là ơn tha một phần các hình phạt tạm đáng phải chịu vì tội.

71. Hỏi : Ơn Xá Năm Thánh là Ơn Toàn Xá (Indul-gentia plenaria). Tín hữu có quyền chỉ Ơn Toàn Xá này cho ai ?
- Thưa : Cho chính mình và cho các linh hồn nơi luyện ngục.

72. Hỏi : Mỗi ngày tín hữu được lãnh nhận bao nhiêu Ơn Toàn Xá, trừ khi người hấp hối, linh mục ban ơn Toàn Xá trong giờ sau hết ?
- Thưa : Chỉ được một lần mà thôi.

73. Hỏi : Muốn lãnh nhận ơn Toàn Xá cần phải có những điều gì ?
- Thưa : Cần phải có tinh thần siêu nhiên và hội đủ một số điều kiện.

74. Hỏi : Về tinh thần siêu nhiên cần phải có những gì ?
- Thưa : * Cần phải có ý hướng quay về với Thiên Chúa trong cuộc sống,
* Phải có đời sống đức tin sâu đậm qua việc lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, cũng như Bí tích Thánh Thể.
* Phải có ý chí canh tân đời sống và dứt khoát với tội lỗi,
* Phải thể hiện đức tin qua những việc bác ái,
*Phải sống hiệp thông với Hội Thánh được diễn tả qua việc cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.

75. Hỏi : Để lãnh nhận Ơn Toàn Xá phải giữ là những điều kiện nào ?
- Thưa : * Phải Xưng tội và rước lễ,
*  Cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng (thường đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Tin kính)
* Thi hành một trong những việc được Giáo hội quy định như : tham dự nghi thức ban ơn Toàn Xá, kính viếng các Đền thờ, Nhà thờ được chỉ định...

76. Hỏi : Vì những lý cho chính đáng, một số tín hữu không thể viếng Nhà thờ được chỉ định, Tòa Thánh có mở lối nào để giúp họ hưởng nhờ ơn Toàn Xá trong Năm Thánh ?
- Thưa : Tòa Thánh, qua Tòa Ân giải tối cao, đã rộng lòng mở lối cho họ hưởng nhờ ơn Toàn Xá:
Một là : Những người mắc ngăn trở chính đáng, như các tu sĩ dòng kín, các bệnh nhân... có thể hiệp ý với các tín hữu đi hành hương và dâng những đau khổ, những lời cầu nguyện, những thiếu thốn thua thiệt trong đời sống để hưởng nhờ Ơn Xá Năm Thánh.
Hai là : Ơn Xá Năm Thánh cũng còn được lãnh nhận với những sáng kiến hãm mình (như nhịn uống rượu, hút thuốc, kiêng thịt... trong một ngày, và dành số tiền đó giúp những người nghèo khổ; hoặc dành thời giờ tự do tham gia các công việc chung, hay những hình thức hãm mình khác).
Ba là : Các tín hữu đi viếng thăm trong một thời gian nào đó những anh chị em đang sống trong hoàn cảnh thiếu thốn, đau khổ, khó khăn (như các bệnh nhân, tù nhân, người già cả và sống cô đơn, các người bị tàn tật, các thiếu nhi bị bỏ rơi...) và thực thi các điều kiện xưng tội, rước lễ và cầu nguyện thì cũng được lãnh nhận Ơn Xá Năm Thánh.

77. Hỏi : Tại sao lại tìm hiểu hành hương Năm Thánh ?
- Thưa : Hành hương Năm Thánh là một trong những sinh hoạt đạo đức của Năm Thánh.

78. Hỏi : Ý nghĩa đích thực của hành hương Năm Thánh là gì ?
- Thưa : Hành hương Năm Thánh là dịp để có thể nhận lãnh ơn Toàn Xá, đền bù lại những hình phạt mà tội chúng ta đã gây ra, hoặc chỉ ân xá cho các linh hồn nơi luyện tội. Nhưng điều quan trọng hơn, đó là nhờ ơn Chúa, chúng ta can đảm từ bỏ con người cũ, nỗ lực canh tân đời sống đức tin, hân hoan tiến bước trên đường trọn lành. Đây mới là ý nghĩa đích thực và toàn vẹn mà chúng ta phải hướng về.

78. Hỏi : Trong Năm Thánh Kim Khánh Giáo phận Ơn Toàn Xá này có thể nhường cho ai ?
- Thưa : Cho linh hồn các tín hữu ở Luyện ngục.

79. Hỏi : Để lãnh nhận ơn Toàn Xá trong Năm Thánh Kinh Khánh Giáo phận, ngoài những điều kiện thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), được ban cho các Kitô hữu thực lòng thống hối và muốn sống bác ái, họ còn phải làm gì ? 
- Thưa : Hành hương đến viếng nhà thờ Chính Tòa và những nơi thánh khác được chỉ định, ở đó họ sốt sắng tham dự các nghi thức Năm Thánh.

80. Hỏi : Còn có cách nào để lãnh nhận ơn toàn xá trong Năm Thánh Kim Khánh Giáo phận không ?
- Thưa : Dành một thời gian phù hợp, khiêm tốn cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trung thành với ơn gọi, cho có nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ, cho định chế gia đình được bảo vệ ; rồi kết thúc bằng kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính và những lời khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria.

81. Hỏi : Người cao tuổi, bệnh nhân và tất cả những ai vì lý do nghiêm trọng không ra khỏi nhà được, cũng có thể hưởng Ơn Toàn Xá, nếu họ thực lòng làm gì ?
- Thưa : Thật lòng ghét tội, có ý thực hiện ba điều kiện thường lệ khi có thể, hiệp thông lòng trí với các cử hành Năm Thánh trước một ảnh tượng Đức Mẹ, nhờ Mẹ dâng lời cầu nguyện và đau khổ của mình, hoặc những khó khăn trong cuộc đời, lên Thiên Chúa của lòng thương xót.

D. Lịch sử Giáo phận BAN MÊ THUỘT

Giáo phận Ban Mê Thuột

82. Hỏi : Giáo phận Ban Mê Thuột ngày nay, là nơi định cư của ba sắc tộc chính nào ?
- Thưa : Sắc tộc Êđê ở vùng Đắk Lắk, Sắc tộc M’Nông ở Quảng Đức (Đăk Nông) và Sắc tộc S’Tiêng vùng Phước Long.

83. Hỏi : Ngày nay Giáo phận Ban Mê Thuột nằm trong địa giới hành chính của ba tỉnh nào ? 
- Thưa : Tỉnh Đắk Lắk, Dắk Nông và một phần tỉnh Bình Phước.

84. Hỏi : Giáo họ Ban Mê Thuột được thành lập năm nào ?
- Thưa : Ngày 15.8.1934.

85. Hỏi : Giáo họ Ban Mê Thuột được thành lập thuộc giáo phận nào ?
- Thưa : Giáo phận KonTum.

86. Hỏi : Giáo họ Ban Mê Thuột được Đức giám mục nào thành lập ?
- Thưa : Đức cha Martial Jannin Phước.

87. Hỏi : Họ đạo Ban Mê Thuột được nâng lên giáo xứ Ban Mê Thuột năm nào ?
- Thưa : Ngày 30.3.1937.

88. Hỏi : Đức giám mục nào nâng họ đạo Ban Mê Thuột lên giáo xứ Ban Mê Thuột ?
- Thưa : Đức Cha Martial Jannin Phước.

89. Hỏi : Cha xứ tiên khởi của giáo xứ Ban Mê Thuột tên là gì ?
- Thưa : Linh mục Phêrô Nguyễn Đắc Cẩn.

90. Hỏi :Vì không hợp phong thổ, cha quản xứ tiên khởi Cẩn phải trở lại Kon Tum. Sau 4 năm vắng bóng linh mục, và ai đã được bổ nhiệm làm linh mục Giáo xứ Ban Mê Thuột vào ngày 26.7.1942 ?
- Thưa : Linh mục Romeuf Phương.

91. Hỏi : Sau Hiệp định Genève 21.7.1954, tỉnh Dăk Lăk có thêm rất nhiều đồng bào Miền Bắc di cư vào, đa số là giáo dân. Các trại định cư sau này là những giáo xứ : đó là những giáo xứ nào ? 
- Thưa : Kim Châu, Kim Phát, Giang Sơn, Đức Minh, Hà Lan, Thọ Thành, Chi Lăng, Châu Sơn, Hưng Đạo, Trung Hòa …

92. Hỏi :  Linh mục được bề trên sai đi mở đạo cho các người Thượng tên là gì ?
- Thưa : Linh mục Bianchetti Bạch.

93. Hỏi :  Giáo điểm truyền giáo cho anh chị em sắc tộc đầu tiên của cha Bianchetti Bạch tại tỉnh Đắk Lắk là buôn nào ?
- Thưa : Buôn Sut Hluôt.

94. Hỏi :  Giáo xứ người sắc tộc được thành lập đầu tiên vào năm nào ?
- Thưa : Năm 1957.

95. Hỏi : Giáo xứ người sắc tộc thành lập đầu tiên tên là gì ?
- Thưa : Giáo xứ Ea Kmar.

96. Hỏi : Linh mục nào đã thành lập giáo xứ Ea Kmar ? 
- Thưa : Linh mục Bianchetti Bạch.

97. Hỏi : Người đã xây dựng Trung tâm Công giáo Sắc tộc tên là gì ?
- Thưa : Linh mục Bianchetti Bạch.

98. Hỏi : “Trung tâm hướng Thượng”  được xây dựng năm 1969 do ai phụ trách ?
- Thưa : Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình.

99. Hỏi : Tháng 9 năm 1956, Đức Cha Paul Seitz Kim đã đặt ai làm chánh xứ Ban Mê Thuột, kiêm Hạt trưởng Hạt Ban Mê Thuột ?
 - Thưa : Linh mục GB. Trần Thanh Ngoạn.

100. Hỏi : Giáo phận Ban Mê Thuột được thành lập ngày nào ?
- Thưa : Ngày 22.6.1967.

101. Hỏi : Giáo phận Ban Mê Thuột  được Đức Thánh Cha nào thiết lập ?
- Thưa : Đức Thánh Cha Phaolô VI.

102. Hỏi : Giáo phận Ban Mê Thuột  được Đức Thánh Cha Phaolô VI thiết lập với sắc chỉ gì ?
- Thưa : “Qui Dei Benignitate”.

103. Hỏi : Cơ sở Tòa Giám mục giáo phận Ban Mê Thuột được mua lại của Tu viện nào ?
- Thưa :Tu viện Dòng nữ Biển Đức.

104. Hỏi : Giáo phận Ban Mê Thuột thuộc giáo tỉnh nào ?
- Thưa : Giáo tỉnh Huế.

105. Hỏi : Nhà Thờ Chính Toà Ban Mê Thuột được cung hiến ngày nào ?
      - Thưa : Ngày 22.6.1987, nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Giáo phận.

106. Hỏi : Đức Giám mục nào đã cung hiến Nhà Thờ Chính Toà Ban Mê Thuột ?
- Thưa : Giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai.

107. Hỏi : Tân giáo phận Ban Mê Thuột được thiết lập gồm những giáo hạt của những giáo phận nào ?
- Thưa : Giáo hạt Ban Mê Thuột của giáo phận Kon Tum, Giáo hạt Quảng Đức và Phước Long của giáo phận Đà Lạt.

Các giám mục

108. Hỏi : Giám mục tiên khởi của tân giáo phận Ban Mê Thuột tên là gì ?
- Thưa : Giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai.

109. Hỏi : Đức giáo hoàng Phaolô VI đã bổ nhiệm linh mục Phêrô Nguyễn Huy Mai làm Giám mục tiên khởi Giáo phận Ban Mê Thuột với Sắc chỉ gì ?
- Thưa : Sắc chỉ “Qui Omnium Catholicae”.

110. Hỏi : Lễ Tấn Phong Giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai được cử hành tại đâu ?
- Thưa : Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn.

111. Hỏi : Giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai được tấn phong vào ngày nào ?
- Thưa : Ngày 15.8.1967.

112. Hỏi : Giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai nhậm chức tại Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột vào ngày nào ?
- Thưa : Ngày 22.8.1967.

113. Hỏi : Khẩu hiệu của giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai là gì ?
- Thưa : “Ngài cần phải lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại”.

114. Hỏi : Giám mục tiên khởi Phêrô Nguyễn Huy Mai mất ngày nào ?
- Thưa : Ngày 4.8.1990.

115. Hỏi : Trong quá trình 23 năm làm chủ chăn Giáo phận, Đức cố Giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai đã viết bao nhiêu thư chung về nhiều đề tài khác nhau, theo nhu cầu của Giáo phận và ý hướng chung của Hội Thánh  toàn cầu ?
- Thưa : 27 thư chung.

116. Hỏi : Đức giáo hoàng nào đã bổ nhiệm linh mục Giuse Trịnh Chính Trực làm giám mục?
- Thưa : Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

117. Hỏi : Giám mục Giuse Trịnh Chính Trực được tấn phong vào ngày nào ?
- Thưa : Ngày 15.8.1981.

118. Hỏi : Khẩu hiệu của Giám mục Giuse Trịnh Chính Trực là gì ?
- Thưa : “Chúa giàu lòng thương xót”.

119. Hỏi : Giám mục Giuse Trịnh Chính Trực mất ngày nào ?
- Thưa : Ngày 23.9.2011.

120. Hỏi : Đức giáo hoàng nào đã bổ nhiệm linh mục Giuse Nguyễn Tích Đức làm giám mục?
- Thưa : Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

121. Hỏi : Giám mục Giuse Nguyễn Tích Đức được tấn phong vào ngày nào ?
- Thưa : Ngày 17.6.1997.

122. Hỏi : Khẩu hiệu của Giám mục Giuse Nguyễn Tích Đức là gì ?
- Thưa : “Đạt tới người mới”.

123. Hỏi : Giám mục Giuse Nguyễn Tích Đức mất ngày nào ?
- Thưa : Ngày 23.5.2011.

124. Hỏi : Đức giáo hoàng nào đã bổ nhiệm linh mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa làm giám mục ?
- Thưa : Đức Giáo Hoàng Phaolô VI.

125. Hỏi : Giám mục giám quản Phaolô Nguyễn Văn Hòa được tấn phong vào ngày nào ?
- Thưa : Ngày 30.4.1975.

126. Hỏi : Khẩu hiệu của Giám mục giám quản Phaolô Nguyễn Văn Hòa là gì ?
- Thưa : “Trong tinh thần và chân lý”.

127. Hỏi : Đức Giáo hoàng nào đã bổ nhiệm linh mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản làm giám mục ?
- Thưa : Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI.

128. Hỏi : Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản được tấn phong vào ngày nào ?
- Thưa : Ngày 12.5.2009.

129. Hỏi : Khẩu hiệu của Giám mụcVinh Sơn Nguyễn Văn Bản là gì ?
- Thưa : "Hãy bước theo Thần khí".

130. Hỏi : "Hãy bước theo Thần khí" là khẩu hiệu của vị giám mục nào ?
- Thưa : Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản.

131. Hỏi : Đến 5.2017, vị chủ chăn của giáo phận Ban Mê Thuột tên là gì ?
- Thưa : Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản.

132. Hỏi : Đến 5.2017, linh mục Tổng Đại diện của giáo phận Ban Mê Thuột tên là gì ?
- Thưa : Linh mục Stephan Nguyễn Văn Đậu.

133. Hỏi : Giáo phận Ban Mê Thuột có một Đức ông, ngài tên là gì ?
- Thưa : Đức ông Đa Minh Hà Duy Khâm.

134. Hỏi : Lễ Bổn mạng của Giáo phận Ban Mê Thuột là gì ?
- Thưa : Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

135. Hỏi : Lễ Bổn mạng của Giáo phận Ban Mê Thuột được cử hành vào ngày nào ?
- Thưa : Ngày 22.6

136. Hỏi : Đến 5.2017, Giáo phận Ban Mê Thuột có bao nhiêu linh mục triều ?
      - Thưa : 138.

137. Hỏi : Cho tới 5.2017, Giáo phận Ban Mê Thuột có bao nhiêu Ban Mục vụ ?
- Thưa : 14 Ban Mục vụ.

138. Hỏi : Giáo phận Ban Mê Thuột hiện nay có 14 Ban Mục vụ. Tên gọi những ban Mục vụ là gì ?
- Thưa : Ban Giáo sĩ và Chủng Sinh, Ban Tu Sĩ, Ban Giáo Dân, Ban Mục vụ Gia Đình, Ban Giáo Lý Đức Tin, Ban Loan Báo Tin Mừng, Ban Phụng Tự, Ban Thánh Nhạc, Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas, Ban Văn Hóa & Truyền Thông, Ban Mục vụ Giới Trẻ, Ban Công lý & Hòa Bình, Ban Giáo Dục Công giáo, Ban Mục vụ Di Dân.

139. Hỏi : Cho tới 5.2017, Giáo phận Ban Mê Thuột gồm có bao nhiêu Giáo hạt ?
- Thưa : 8 Giáo hạt.

140. Hỏi : Những giáo hạt của giáo phận Ban Mê Thuột tên là gì ?
- Thưa : Giáo Hạt Buôn Hô, Chính Tòa, Mẫu Tâm, Giang Sơn, Đăk Mil, Gia Nghĩa, Phước Long và Đồng Xoài.

141. Hỏi : Giáo phận Ban Mê Thuột có 8 giáo hạt gồm bao nhiêu giáo xứ ?
- Thưa :  106 giáo xứ.

Gb. Nguyễn Thái Hùng

 
 Tags: nthung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây