TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVI Thường Niên -Năm B

“Họ như đàn chiên không người chăn”. (Mc 6, 30-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

GIÁO XỨ QUẢNG PHÚC

Thứ bảy - 03/04/2021 04:28 |   1603
GIÁO XỨ QUẢNG PHÚC

GIÁO XỨ QUẢNG PHÚC

Thành lập ngày: 26.12.2005
Bổn mạng: Mẹ Thiên Chúa
Địa chỉ: Xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông
Số Giáo dân: 2630
Số Gia đình: 631

Giờ lễ:
Ngày thường: (thứ 2,3,4,6,7) 5g00 - (thứ 5) 17g30
Chiều thứ Bảy: 17g30 (lễ Chúa Nhật mừng trước)
Chúa Nhật: 5g00, 8g00

Giáo họ NHẬT HÀ
Thành lập ngày: 17.4.2015
Bổn mạng: Thánh Phêrô
Địa chỉ: Xã Đăk Som, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông
Số Giáo dân: 1385
Số Gia đình: 345

Giờ lễ:
Ngày thường: (thứ 2,3,4,6,7) 5g00
Chiều thứ Bảy: 17g00 (lễ Chúa Nhật mừng trước)
Chúa Nhật: 5g00, 7g30

(cập nhật ngày 31.12.2019)

THÔNG TIN THUYÊN CHUYỂN VÀ BỔ NHIỆM

* Thuyên chuyển Linh mục:

- Cha Phao-lô Phạm Đức Chương (Phó xứ Giáo xứ Giang Sơn - hạt Giang Sơn) làm Phó xứ Buôn Hô, Giáo hạt Buôn Hô.

- Cha Phao-lô Nguyễn Đình Cương (Phó xứ Chi Lăng - hạt Mẫu Tâm) làm Phó xứ Thiên Ân, Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha Phê-rô Nguyễn Tiến Hải (Phó xứ Nhân Cơ - hạt Gia Nghĩa) làm Phó xứ Quảng Đà, Giáo hạt Đăk Mil.

- Cha Phê-rô Vương Tiên Hoàng (Phó xứ Bù Nho - hạt Phước Long) làm Phó xứ Buôn Hằng, Giáo hạt Chính Tòa.

- Cha Giuse Nguyễn Quý Hồng (Phó xứ Gia Nghĩa - hạt Gia Nghĩa) làm Phó xứ Phúc Lộc, Giáo hạt Đăk Mil.

- Cha Đaminh Nguyễn Vũ Hoàng Long (Phó xứ Buôn Hô - hạt Buôn Hô) làm Phó xứ Giang Sơn, Giáo hạt Giang Sơn.

- Cha Giuse Hoàng Đức Nhung (Phó xứ Tân Lợi - hạt Mẫu Tâm) làm Phó xứ Gia Nghĩa, Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha Giuse Trần Văn Tam (Phó xứ Quảng Đà - hạt Đăk Mil) làm Phó xứ Tân Lợi, Giáo hạt Mẫu Tâm.

- Cha Giuse Nguyễn Thanh Tâm (Phó xứ Châu Sơn - hạt Mẫu Tâm) làm Phó xứ Trung Nghĩa, Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha Giuse Vũ Văn Thảo (Phó xứ Trung Nghĩa - hạt Gia Nghĩa) làm Phó xứ Châu Sơn, Giáo hạt Mẫu Tâm.

- Cha Phao-lô Võ Hữu Thọ (Phó xứ Thiên Ân - hạt Gia Nghĩa) làm Phó xứ Nhân Cơ, Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha Toma Aquinô Nguyễn Văn Tình (Phó xứ Phúc Lộc - hạt Đăk Mil) làm Phó xứ Chi Lăng, Giáo hạt Mẫu Tâm.

- Cha Đaminh Nguyễn Quang Huy (Phó xứ Buôn Hằng - hạt Chính Tòa) làm Phó xứ Bù Nho, Giáo hạt Phước Long.


* Bổ nhiệm: Đức Cha Giáo Phận đã bổ nhiệm:

- Cha GB. Hồ Quang Lâm (Dòng Chúa Cứu Thế) làm Quản xứ Giáo xứ Kim Hòa – Giáo hạt Giang Sơn.

* Cha Phụ Tá tại các Giáo xứ: Đức Cha Giáo Phận đã bổ nhiệm:

- Cha Giuse Nguyễn Quang Vinh (Dòng Cát Minh) làm phụ tá Giáo xứ Tân Lập – Giáo hạt Đồng Xoài.

- Cha Giuse Lưu Quốc Toàn (Dòng Thừa Sai Đức Tin) làm phụ tá Giáo xứ Quảng Phúc – Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha An-tôn Bùi Văn Thiều, SMV (phụ tá Nam Thiên - hạt Buôn Hô) làm Phụ tá Kim Mai, Giáo hạt Mẫu Tâm.

- Cha Đaminh Maria Nguyễn Đức Hùng, O’Carm (phụ tá Kim Phát - hạt Giang Sơn) làm Phụ tá Nam Thiên, Giáo hạt Buôn Hô.

(Theo Thông tin Tháng 11.2020 của VP.TGM)


GIÁO XỨ QUẢNG PHÚC
Phần I: Đặc điểm đặc trưng của Giáo xứ
Tên Giáo xứ: Quảng Phúc
Giáo Hạt: Gia Nghĩa
Bổn mạng: Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa
Ngày 01 tháng 01
Địa chỉ: Thôn 3 – Xã Quảng Khê – Huyện Đăk Glong – Tỉnh Đăk Nông
Ngày thành lập Giáo xứ: 26 – 12 – 2006.
Ngày xây dựng Nhà Thờ đầu tiên: 27-10 -2007
Chất liệu lợp tôn, vách nứa.
Số giáo dân Kinh: 1.840.
Số giáo dân Sắc Tộc: 3.660.
Linh mục sáng lập: Cha Giuse Nguyễn Văn Khánh
Linh mục Tiên khởi: Cha Giuse Vũ Ngọc Nguyên
Giáo xứ Hiện Nay sau khi chia cắt Thành lập G.xứ Thiên Phước:
Xây dựng mới ngày 23-06-2008, khởi công xây dựng
Do Linh mục Giuse Nguyễn Văn Khánh
Số giáo dân kinh: 2.235
Số giáo dân Sắc Tộc: 1.765
Linh Mục Quản xứ đương nhiệm: Cha Giuse Vũ Ngọc Nguyên
Số người đi tu:
Lm: không
Đại Chủng Sinh: không
Nữ Tu: 03
Cơ sở đặc trưng: Dòng Phaolô Thành Chartres Sài gòn, Dòng Biển Đức, Tu đoàn Thừa sai Thánh Mẫu CCT
Tên Giáo họ Biệt Lập: Giáo họ Nhật Hà (Đăk Som).
Phần II: Lược sử hình thành phát triển Giáo xứ
Ngày 26-12-2006, nhận được giấy phép của của UBND tỉnh Đăk Nông cho thành lập Giáo xứ, lấy tên: Giáo xứ Quảng Phúc.
Trong thời gian này, được sự ưu ái và thương mến, Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám Mục Giám Quản Tông Tòa, cho phép thành lập Giáo xứ mới tại Xã Quảng Khê, Huyện Đăk Glong, Tỉnh Đăk Nông. Sau đó Đức Cha đã bổ nhiện Cha Giuse Nguyễn Văn Khánh, Quản xứ Gia Nghĩa, làm Quản Nhiệm Giáo xứ Quảng Phúc.
Ngày 29-04-2008, UBND tỉnh Đăk Nông cấp đất và giấy phép xây dựng nhà thờ, nhà xứ và hội trường.
Ngày 27-10-2007, Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa gửi văn thư cho phép xây dựng Nhà Thờ Giáo xứ Quảng Phúc và cho phép Cha quản nhiệm cùng HĐGX, liên hệ các Cha trong Giáo Phận cũng như các ân nhân giúp đỡ kinh phí để xây dựng nhà thờ. Trước khi xây dựng nhà thờ: Cha Quản nhiệm, HĐGX, và bà con giáo dân đã làm nên một ngôi nhà nguyện 8 gian, rộng 14m, lợp tôn, vách nứa để bà con giáo dân đi tham dự thánh lễ tránh nắng mưa gió bụi.
Ngày 23-06-2008, nhờ ơn Chúa giúp bắt đầu khởi công xây dựng ngôi Thánh Đường.
Ngày 10-06-2009, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giáo Mục Giáo Phận, về dâng Thánh Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ, và cho đến ngày 30-12-2010, nhà thờ mới hoàn thiện phần móng và phần lợp tôn của giáo dân tạm ổn, gian dâng lễ và và tường bao quanh nhà thờ chưa có.
Đến ngày 19-01-2011, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản bổ nhiệm Cha Giuse Vũ Ngọc Nguyên, phó xứ Gia Nghĩa, về làm Cha Chánh xứ tiên khởi Giáo xứ Quảng Phúc. Kể từ đó, Cha tiếp tục cùng với HĐGX và bà con giáo dân xây dựng ngôi thánh đường hoàn thiện sau 3 năm miệt mài.
Công trình xây dựng thêm 3 dãy các gian của trường học, hội trường Giáo xứ, bờ rào chung quanh, và các tượng đài trong khuôn viên nhà thờ, tháp chuông tạm thời, chỉnh trang đất thánh (Nghĩa Trang). Tuy nhiên vì điều kiện hoàn cảnh bà con Giáo xứ quá khó khăn, kinh tế eo hẹp và nhất là vùng kinh tế mới. Hơn thế nữa, hơn 70% bà con giáo dân là người đồng bào dân tộc thiểu số lúc thành lập, cho nên không đủ kinh phí để xây dựng tháp chuông.
Đến ngày 06-01-2014, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản về dâng Thánh Lễ tạ ơn và khánh thành nhà thờ Giáo xứ Quảng Phúc.
Phần III: DANH SÁCH LINH MỤC PHỤC VỤ TẠI GIÁO XỨ
Phần này chúng con gửi danh sách và tiểu sử của quý Cha đã từng mục vụ tại Giáo xứ từ Ngày thành lập.
1. Giuse Nguyễn Văn Khánh
Sinh ngày: 20/05/1957, tại Đăk Mil, Tỉnh Đăk Lăk
Thuộc Giáo xứ: Gia Nghĩa, Giáo phận Ban Mê Thuột
Học Tiểu chủng viện: Lê Bảo Tịnh
Học Đại Chủng Viện: Sao Biển Nha Trang.
Linh mục: Triều
Nhập Giáo phận Ban Mê Thuột ngày
Mục vụ tại Giáo xứ năm: 2006-2010
Chức vụ: Hạt Trưởng Gia Nghĩa
Các công trình đã thực hiện: lập Giáo xứ, mời cộng đoàn dòng tu Phaolô Sàigòn về tại Giáo xứ
2. Giuse Vũ Ngọc Nguyên
Sinh ngày: 14/07/1967, tại Tp BMT
Thuộc Giáo xứ: Quảng Phúc, Giáo phận Ban Mê Thuột
Học Đại Chủng Viện: Sao Biển Nha Trang.
Linh mục: Triều
Nhập Giáo phận Ban Mê Thuột ngày…
Mục vụ tại Giáo xứ năm: 2011- nay
Chức vụ: Quản xứ.
Các công trình đã thực hiện: xây mới Nhà thờ Giáo xứ Quảng Phúc, xin lập Giáo xứ Thiên Phước, xin lập và xây dựng Giáo họ Nhật Hà, thành lập và dựng Nhà nguyện thêm 4 Giáo điểm (thôn 5 Đăk Som, Thôn Đăk Nang, Đăk Som, Tái định cư Đăk Plao, Giáo khu Vô Nhiễm Quảng Phúc) xây dựng các phòng Giáo lý tại Giáo xứ và Giáo họ, cùng các công trình công cộng tại Giáo xứ (Hội trường, sân thể thao v.v…)
LM Chính xứ: Giuse Vũ Ngọc Nguyên
Địa chỉ: Xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong, Đăk Nông

 

 

 * Thông tin bổ sung:
- Ngày 19.01.2011 - 01.2018: cha Giuse Vũ Ngọc Nguyên quản xứ.

- Tháng 01.2018: Cha Phaolô Cao Anh Quốc quản xứ

 Thông tin bổ sung:

* Thuyên chuyển Linh mục:
- Cha Micae Trần Kim Chinh (Quản xứ Kim Hòa) Hưu dưỡng tại TGM.
- Cha Gioan Nguyễn Sơn (Linh hướng Chủng viện LBT) Nghỉ bệnh tại TGM.
- Cha GB. Hà Văn Ánh (Quản xứ Hòa Tiến) Quản xứ Kim Hòa - hạt Giang Sơn.
- Cha PX. Nguyễn Ngọc Hoàng (Quản xứ Châu Ninh) Quản xứ Nam Thiên – hạt Buôn Hô.
- Cha Phêrô-Khoa Phạm Văn Hùng, CMR (Phó xứ Châu Ninh) Quản xứ Châu Ninh - hạt Phước Long.
- Cha Giacôbê Phạm Xuân Lương (Quản xứ Nam Thiên) Quản xứ Thánh Linh – hạt Mẫu Tâm.
- Cha Phêrô Nguyễn Văn Phương, OP (Quản xứ Thánh Linh) Quản xứ Hòa Nam – hạt Mẫu Tâm.
- Cha GB. Nguyễn Văn Thiện (Phó xứ Tân Lợi) Phụ trách Giáo họ Êa Lê (Tân Lợi – hạt Mẫu Tâm).
- Cha Phêrô Nguyễn Đức Cường (Phó xứ Vinh Đức) Phó xứ Phước Bình – hạt Phước Long.
- Cha Giuse Đậu Đình Hà (Phó xứ Vinh Hòa) Phó xứ Vinh Đức - hạt Buôn Hô.
- Cha Phêrô Vũ Văn Hiếu, OP (Phó xứ Quảng Nhiêu) Phó xứ Quảng Phú – hạt Đăk Mil.
- Cha Giuse Nguyễn Huy Hoàng (Phó xứ Kitô-Vua) Phó xứ Đông Sơn - hạt Giang Sơn.
- Cha Phaolô Cao Đình Quang (Phó xứ Kim Hòa) Phó xứ Buôn Hằng – hạt Chính Tòa.
- Cha Tôma Nguyễn Quốc Thịnh (Phó xứ Quảng Phúc) Phó xứ Kitô Vua – hạt Đăk Mil.
- Cha Giuse Nguyễn Văn Thược, SMV (Phó xứ Đông Sơn) Phó xứ Quảng Phúc – hạt Gia Nghĩa.
- Cha Antôn Lê Công Văn (Phó xứ Buôn Hằng) Phó xứ Thuận Tâm – hạt Chính Tòa.
- Cha GB. Hoàng Nguyên Vũ (Phó xứ Thuận Tâm) Phó xứ Vinh Hòa - hạt Giang Sơn.
* Linh mục Quản hạt Buôn Hô:
Ngày 31/8, Đức Giám mục Giáo phận đã bổ nhiệm Cha Matthêu Nguyễn Quang Tuấn (Quản xứ Phú Lộc) làm Quản hạt Giáo hạt Buôn Hô.

(theo Thông tin tháng 9/2019 của VP.TGM)

 

 Tags: Quảng Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây