TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm B

“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái”. (Ga 15, 1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Ban Giáo lý Đức tin: Hội nghị thường niên

Thứ sáu - 08/03/2024 01:27 | Tác giả bài viết: Tiến Hùng |   407
Sáng ngày 07 tháng 03 năm 2024, lúc 8 giờ 00, tại TTMV giáo phận, Ban Giáo lý Đức tin Giáo phận đã tổ chức hội nghị thường niên
 

BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN - NĂM 2024

 
Sáng ngày 07 tháng 03 năm 2024, lúc 8 giờ 00, tại TTMV Giáo phận, Ban Giáo lý Đức tin Giáo phận đã tổ chức Hội nghị thường niên: Tổng kết sinh hoạt giáo lý của toàn Giáo phận trong năm 2023 và định hướng sinh hoạt giáo lý toàn Giáo phận năm 2024.

Tham dự Hội nghị thường niên, có cha Tổng Đại Diện Stêphanô Nguyễn Văn Đậu - nguyên Trưởng ban Giáo lý Đức tin Giáo phận; cha Trưởng ban Giáo lý Đức tin Giáo phận GB. Nguyễn Huy Bắc; cha phó ban: GB. Nguyễn Văn Liêm, cha thư ký: GB. Nguyễn Quốc Thuần, Phêrô Cao Tiến Hà; quý cha trưởng ban, phó ban Giáo lý Đức tin 8 Giáo hạt cùng quý anh chị giáo lý viên trong Ban điều hành giáo lý viên Giáo phận; quý giáo lý viên đại diện Ban điều hành giáo lý viên 8 giáo hạt trong Giáo phận. Đồng tham dự còn có quý cha, quý thầy, quý sơ, quý anh chị trong Ban soạn thảo giáo lý và đại diện Ban Billings Giáo phận.

Sau phần cầu nguyện khai mạc của cha phó ban và lời chào mừng của cha Trưởng ban Giáo lý Đức tin Giáo phận, cha Tổng Đại Diện Stêphanô Nguyễn Văn Đậu đã huấn từ và định hướng cho Ban giáo lý Giáo phận, với 3 nội dung chính:

1. Ban Giáo lý Giáo phận Ban Mê Thuột phải đặt nền móng trên sứ vụ “truyền giáo”

- Ban Giáo lý Giáo phận cần chú trọng đến “truyền giáo” theo cả “nghĩa đen” và “nghĩa sứ vụ”. Vì điều này được đặt nền móng từ đường lối của Đức Giám Mục tiên khởi - Phêrô Nguyễn Huy Mai. Đến Đức cha Giuse Trịnh Chính Trực - Tổ phụ của Ban giáo lý Giáo phận Ban Mê Thuột, cũng tiếp tục đẩy mạnh giáo lý Giáo phận trên nền tảng là “truyền giáo”. Cho đến Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản thì đường hướng mục vụ giáo lý vừa có tính kế tục, vừa có tính sáng tạo, nhưng cái cốt vẫn đặt trên nền “truyền giáo” của Giáo phận. Do đó, Ban giáo lý làm gì thì làm cũng phải đặt trên nền móng “truyền giáo”.

- Ban giáo lý phải đào tạo Giáo lý viên truyền giáo, giáo lý sinh truyền giáo. Muốn đạt được điều đó, phải đào tạo cho giáo lý viên tinh thần truyền giáo và cách thức truyền giáo để giáo lý viên đào tạo ra những thiếu nhi truyền giáo đúng nghĩa. Bên cạnh đó, cần lập lại tổ chức “Thiếu nhi truyền giáo” để tăng trưởng tinh thần truyền giáo cho thiếu nhi trong toàn Giáo phận.

- Về việc đào tạo giáo lý viên Nòng cốt, ngoài những môn trong chương trình hiện tại, cần chú trọng “Học thuyết xã hội Công Giáo” để con người giáo lý viên trưởng thành về xã hội tính, giúp giáo lý viên nhanh nhạy và có thể truyền giáo trong mọi hoàn cảnh.

- Để làm tốt sứ vụ “truyền giáo”, Ban giáo lý Giáo phận không chỉ dừng lại ở việc dạy giáo lý cho thiếu nhi, mà còn phải hướng đến việc dạy giáo lý cho người trưởng thành sao cho phù hợp với xã hội và thời đại hôm nay.

2. Về việc soạn Sách Giáo lý của Giáo phận Ban Mê Thuột

- Ban soạn thảo giáo lý phải tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện các bộ sách đã soạn và đã áp dụng đồng bộ trong toàn Giáo phận.

-  Việc Ban soạn thảo giáo lý chuyển sang soạn giáo án điện tử để giáo lý viên có thể dạy trình chiếu, tiến kịp với thời đại là rất tốt. Mong Ban soạn thảo tiếp tục hoàn thiện những bộ giáo án điện tử đã soạn, để đưa vào giảng dạy ở 8 Giáo hạt. Và tiếp tục soạn giáo án điện tử cho các khối lớp còn lại càng sớm, càng tốt, nhưng không được bỏ quên khối Tấm Bánh Nhỏ. Vì trẻ em mầm non rất cần các hình ảnh minh họa sinh động, cụ thể trong các tiết giáo lý.

3. Về việc tĩnh huấn giáo lý viên

- Mục đích của tĩnh huấn giáo lý viên là đào tạo con người, là huấn luyện giáo  lý viên, giúp giáo lý viên giao lưu, học hỏi và thăng tiến trên con đường giáo lý.

- Ban giáo lý cần chú trọng đến nội dung tĩnh huấn sao cho: Sau mỗi lần tĩnh huấn, giáo lý viên trưởng thành hơn, yêu mến việc dạy giáo lý hơn và gắn kết với nhau hơn.

- Ban tổ chức phải có những sáng kiến giúp đổi mới hình thức tĩnh huấn, giúp giáo lý viên cảm thấy yêu thích và hứng thú trong các nội dung tĩnh huấn thì hiệu quả của cuộc tĩnh huấn sẽ cao hơn, có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn.

- Mạnh dạn đưa công nghệ thông tin áp dụng vào chương trình tĩnh huấn để làm cho cuộc tĩnh huấn mang tính mới, tính hiện đại và cũng tăng thêm phần hấp dẫn, sinh động hơn.

Sau định hướng của cha Tổng Đại Diện, Ban giáo lý làm công tác báo cáo tổng kết sinh hoạt giáo lý năm 2023: Tổng số giáo lý viên của Giáo phận: 4.592 GLV; Tổng số giáo lý sinh của Giáo phận: khối giáo lý Phổ thông: 77.162 GLS, khối giáo lý Dự tòng - Hôn nhân: 3.342 GLS. Trong năm 2023, Ban giáo lý Giáo phận đã soạn xong giáo án điện tử cho khối Xưng tội & Rước lễ 1, 2; khối Thêm Sức 1,2,3, khối Kinh Thánh 1,3. Đã tổ chức lớp Giáo lý viên Nòng cốt khóa VI của giáo phận với 89 học viên và đã hoàn thành chương trình năm thứ nhất trong chương trình đào tạo 3 năm (2023 - 2025). Tĩnh huấn giáo lý viên Giáo phận tại Đồng Xoài: 1.925 GLV. Đại hội Woomb Việt Nam lần thứ V tại Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột: 186 tham dự viên. Bồi dưỡng GLV khối Kinh Thánh: 635 GLV. Đào tạo GLV cao đẳng: 386 GLV. Kết hợp với Ban giáo lý Giáo phận trong việc tập huấn cho GLV dạy Giáo lý Hôn Nhân theo giáo trình mới của HĐGM VN,  Ban Billings Giáo phận đã mở khóa tập huấn dạy phương pháp Billings theo giáo án quốc tế cho GLV dạy Dự tòng & Hôn nhân trong toàn Giáo phận. Ngoài ra, các giáo hạt còn tổ chức nhiều hoạt động khác như: Thao giảng giáo lý, tĩnh tâm giáo lý viên, đào tạo giáo lý viên cấp Giáo hạt v.v...

Tiếp đến phần định hướng sinh hoạt giáo lý toàn Giáo phận năm 2024, Ban giáo lý đã đưa ra các kế hoạch sẽ thực hiện như sau:

Đối với cấp Giáo phận:

- Tiếp tục đào tạo năm thứ 2 cho GLV Nòng Cốt khóa VI (2023 - 2025).

- Tĩnh huấn Lễ Sinh toàn Giáo phận với chủ đề: “Lễ Sinh tham gia truyền giáo”. Dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 6/2024, tại Trung tâm Lòng Chúa Thương Xót (GX. Xã Đoài).

- Tiếp tục soạn giáo trình điện tử của các khối lớp còn lại để có thể chuyển giao cho Ban giáo lý các Giáo hạt thực hiện.

- Tiếp tục  chương trình “Vui học Lời Chúa” hàng tuần (Gồm bản Wood và Power Point).

Đối với cấp Giáo hạt:

- Tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo GLV cao đẳng tại các Giáo hạt.

- Tổ chức các lớp đào tạo GLV mới, bồi dưỡng GLV tùy theo nhu cầu của các Giáo hạt. Ban giáo lý Giáo phận sẽ hỗ trợ giảng viên cho các khóa đào tạo.

- Tổ chức tĩnh tâm và tĩnh huấn GLV tại các Giáo hạt: Thời gian, địa điểm tùy các giáo hạt lựa chọn. Ban giáo lý Giáo phận sẽ cử người tham dự.

- Tổ chức họp mặt GLV Nòng Cốt tại các Giáo hạt.

- Ngoài ra, một số Giáo hạt còn có kế hoạch: Thao giảng giáo lý, gặp mặt các gia đình tân tòng mới kết hôn trong vòng 10 năm,...

Đúng 11 giờ 05, Hội nghị kết thúc, Ban giáo lý cùng chia sẻ bữa cơm thân mật và đầm ấm, hứa hẹn năm 2024 với nhiều hoa trái tốt đẹp trong công tác huấn giáo của cả Giáo phận.      

 
 
 
 
 
 
 
 
                            
- TIẾN HÙNG -

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây