TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật III Mùa Chay -Năm B

“Các ngươi cứ phá huỷ đền thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. (Ga 2, 13-25)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lời Chúa CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN – B

Thứ hai - 15/01/2024 13:27 |   252
“Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!” (Mc 1,21-28)

28/01/2024
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN – B

cn t4 TN b

Mc 1,21-28


ĐỂ LỜI CHÚA QUẤY RẦY TA
“Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!” (Mc 1,21-28)

Suy niệm: “Kinh Thánh dạy ta cách tốt nhất để sống, cách cao quý nhất để chịu đau khổ, và cung cách thư thái khi qua đời” (J. Flavel). Cử tọa trong hội đường ngày ấy đã đi từ ngạc nhiên này đến kinh ngạc khác khi chứng kiến Thầy Giê-su giảng dạy “Đấng có uy quyền” (Mt 7,29), chứ không trưng dẫn những vị thầy nổi tiếng khác như các kinh sư; uy quyền ấy có sức lay động đến sóng gió hay các thần ô uế cũng phải tuân lệnh. Lời đầy uy quyền của Thầy Giê-su ngày ấy vẫn còn nguyên giá trị cho ngày hôm nay, nếu ta để cho Lời Ngài thấm nhập trong đời ta, chất vấn ta, quấy rầy sự an toàn, xô đổ sự tự mãn, lật nhào các kiểu suy nghĩ và hành xử của ta. Ta dám bật đèn xanh cho Lời ấy hoạt động trong đời mình không?

Mời Bạn: Đời bạn được che chở bằng các lớp khiên an toàn của sở thích, thói quen, lối sống. Chẳng hạn: bạn hài lòng với quan niệm chỉ cần dự lễ Chúa Nhật là đã chu toàn việc sống đức tin. Bạn sợ mất đi sự an toàn ấy lắm nên ngần ngại trước bất cứ lời mời gọi đổi mới, sống đạo tích cực hơn của Thánh Thần. Mời bạn can đảm để Lời Chúa thay đổi lối sống, thách thức sự an toàn quen thuộc, đổi mới cung cách sống đạo của bạn.

Sống Lời Chúa: Tôi tập nếp sống mới trong việc sống đức tin: đọc Lời Chúa mỗi ngày, dự lễ ít là một ngày trong tuần, tham gia một hội đoàn Công giáo…

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa xuất hiện trong hội đường, làm một cuộc cách mạng về sức mạnh, uy thế của Lời Chúa. Xin cho con vững tin vào sức mạnh, uy thế của Lời ấy trong đời mình, để rồi một cuộc cách mạng thầm lặng cũng diễn ra nơi đời sống con. Amen.

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
Chúa Nhật IV Thường Niên –Năm B

Ca nhập lễ

Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con biết hết lòng thờ phượng Chúa, và thành tâm yêu mến mọi người. Chúng con cầu xin…

Dẫn vào Thánh Lễ

Anh chị em thân mến! Bài sách Đệ Nhị Luật hôm nay cho chúng ta thấy việc giáo huấn dân là cần thiết, và chính Thiên Chúa sẽ dùng những người đại diện Ngài để nói Lời của Ngài: “Ta sẽ đặt lời Ta vào miệng người”. Trong bài đọc hai Thánh Phao-lô cũng khuyên nhủ những người có nhiệm vụ rao giảng, đừng để mình bận tâm với những việc trần thế, nhưng hãy trở nên những dụng cụ thiết yếu cho việc tông đồ. Bài Tin Mừng cho ta thấy Chúa Giê-su đã làm những phép lạ, và lời rao giảng của Người đầy uy quyền, đến nỗi ma quỉ cũng phải câm miệng. Trong tâm tình của những người loan báo Tin Vui, chúng ta hãy tham dự Thánh Lễ với lòng biết ơn và thống hối.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con biết hết lòng thờ phượng Chúa, và thành tâm yêu mến mọi người. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Ðnl 18, 15-20

“Ta sẽ gầy dựng một tiên tri và Ta sẽ đặt lời Ta vào miệng người”.

Trích sách Ðệ Nhị Luật.

Mô-sê nói với dân chúng rằng: “Chúa là Thiên Chúa các ngươi, sẽ gầy dựng giữa các ngươi và giữa những anh em các ngươi, một tiên tri như ta: các ngươi sẽ nghe lời người, như các nguơi đã xin cùng Chúa là Thiên Chúa các ngươi ở Khô-rếp khi có cuộc đại hội, và các ngươi nói rằng: Tôi không muốn nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa tôi nữa, tôi không muốn thấy ngọn lửa vĩ đại này nữa, kẻo tôi phải chết. Và Chúa phán cùng tôi: sự họ đã nói, là tốt. Ta sẽ gầy dựng giữa anh em của họ một tiên tri như ngươi; Ta sẽ đặt vào miệng người những lời của Ta, người sẽ nói cho họ biết tất cả những điều Ta sẽ truyền cho người. Và nếu kẻ nào không nghe lời của Ta mà người sẽ nói nhân danh Ta, chính Ta sẽ xét xử nó. Nhưng tiên tri nào tự phụ, nhân danh Ta mà nói lời Ta không truyền phải nói, hoặc nhân danh các thần khác mà nói, thì sẽ chết”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9.

Ðáp: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các bạn đừng cứng lòng

Xướng: Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô Ðá Tảng cứu độ của ta! Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi, chúng ta hãy xướng ca để hoan hô Người.

Xướng: Hãy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy, hãy quỳ gối trước nhan Chúa, Ðấng tạo thành ta. Vì chính Người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người.

Xướng: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Ðừng cứng lòng như ở Mê-ri-ba, như hôm ở Ma-xa trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách Ta, họ đã thử Ta mặc dầu đã thấy công cuộc của Ta”.

Bài Ðọc II: 1 Cr 7, 32-35

“Người nữ đồng trinh lo lắng việc Chúa, để nên thánh”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

Anh em thân mến, tôi ước mong anh em khỏi phải lo lắng. Người không có vợ thì lo lắng việc Chúa, và tìm cách làm đẹp lòng Chúa. Nhưng người đã có vợ thì lo lắng việc đời này, và tìm cách làm đẹp lòng vợ mình, và họ bị chia xẻ. Cũng thế, người phụ nữ không có chồng và đồng trinh thì lo lắng việc Chúa, để nên thánh phần xác và phần hồn. Còn người phụ nữ đã có chồng thì lo lắng việc đời này, và tìm cách làm đẹp lòng chồng mình. Tôi nói thế vì ích lợi cho anh em, chứ không phải để gài bẫy anh em đâu, nhưng là để hướng dẫn anh em đến đời sống đoan chính và hoàn toàn khắng khít với Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 1, 14 và 12

Alleluia, alleluia! – Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta; những ai đón nhận Người, Người sẽ ban cho quyền làm con cái Thiên Chúa. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 1, 21-28

“Ngài giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mác-cô.

(Ðến thành Ca-phác-na-um) ngày nghỉ lễ, Chúa Giê-su vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.

Ðang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: “Hỡi ông Giê-su Na-da-rét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”. Chúa Giê-su quát bảo nó rằng: “Hãy im đi và ra khỏi người này!” Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Cái gì vậy? Ðấy là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh Người”. Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Ga-li-lê-a.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Giữa cuộc đời chúng ta đang sống đầy bon chen này, có biết bao tiếng mời gọi ngọt ngào của thế gian, của các đam mê lạc thú bất chính, làm cho chúng ta có thể xa lìa Chúa. Vậy chúng ta hãy dâng lời nguyện xin:

1. “Ta sẽ gầy dựng một tiên tri và Ta sẽ đặt lời Ta vào miệng người”,- Xin cho quyền bính và sự thánh thiện của Hội Thánh luôn được tôn trọng, để lời giảng dạy đầy Thần Khí cùng đời sống gương mẫu của các Chủ chăn, thu phục được nhiều người sống trung thành và tin yêu Chúa.

2. “Tôi nói là vì ích lợi cho anh em”,- Xin cho mọi Ki-tô hữu biết tích cực tham gia vào sứ mệnh ngôn sứ của Đức Ki-tô qua cuộc sống, và đáp ứng những thao thức của con người thời đại, để dấn thân phục vụ anh em đồng loại.

3. “Có một người bị thần ô uế ám…” Xin cho các tội nhân ý thức tình trạng tội lỗi của mình là bị ma quỉ xích xiềng, để họ không phản kháng trước những lời khuyên dạy, nhưng biết khiêm tôn thực tâm trở về lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa.

4. “Hãy im đi và ra khỏi người này”.- Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết dùng sức mạnh Lời Chúa mà xua trừ những xu hướng xấu, để trở thành những công dân nhiệt thành và thánh thiện của Nước Trời.

Chủ tế:  Lạy Chúa, xin sự hiện diện đầy quyền năng của Chúa xua trừ sức mạnh của thần dữ nơi mỗi người chúng con, để chúng con được sống trong bầu khí thánh thiện, yêu thương, nhờ đó, đời sống của chúng con mang lại lợi ích cho phần rỗi cá nhân, và phần nào góp phần vào công cuộc cứu thế của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô …

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con xin kính cẩn dâng những lễ vật này lên bàn thờ Chúa để tỏ lòng thần phục suy tôn; cúi xin Chúa nhân từ chấp nhận và làm cho trở thành bí tích đem lại ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Xin cho tôi tớ Chúa được thấy long nhan dịu hiền, xin cứu độ tôi theo lượng từ bi của Chúa. Lạy Chúa, xin đừng để tôi phải hổ ngươi vì đã kêu cầu Chúa.

Hoặc đọc:

Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã lấy lương thực cứu độ để nuôi dưỡng chúng con; xin Chúa dùng sức mạnh dồi dào của bí tích này làm cho đức tin chân chính được tiến triển luôn mãi. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

Chúa Giêsu và dân chúng

Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta thử tìm về thái độ của Chúa Giêsu đối với dân chúng. Như chúng ta đã biết Palestine là một xứ nóng, người ta thường sống ở ngoài đường. Cũng chính ở ngoài đường mà Chúa Giêsu thường tiếp xúc và giảng dạy cho dân chúng. Chung quanh Ngài lúc nào cũng có một đám đông thuộc đủ mọi hạng người: Đau yếu, tàn tật, mù lòa, phong cùi, khổ đau, nghĩa là những người cần đến một sự giúp đỡ nào đó. Ngoài ra còn có những bà mẹ và những đứa con, những người đạo đức và những kẻ tội lỗi. Ngài thường mở rộng vòng tay đón nhận, tiếp xúc và nâng đỡ họ.

Ngày kia khi thuyền vừa cặp bến, thì có một đám đông đã chờ đợi Ngài. Từ trong đám đông, ông Giairô tiến ra xin Ngài đến chữa cho đứa con gái của ông đang hấp hối. Chúa Giêsu liền bước theo ông mà chẳng nói một lời. Rồi giữa đám đông, bỗng dưng Chúa Giêsu quay mặt lại và hỏi: Ai đã động đến Ta. Câu hỏi này làm cho các môn đệ ngạc nhiên và nói: Thầy coi đám đông đang chen lấn thế mà Thầy lại hỏi ai động đến Thầy. Sở dĩ Ngài hỏi như thế là vì muốn giúp người đàn bà đau yếu đã làm hành động ấy được biểu lộ đức tin của mình. Sau khi bà ấy đã xác nhận, Ngài nói với ba: Đức tin của con đã cứu chữa con, vậy con hãy về bình an.

Chúa Giêsu không phải chỉ niềm nở tiếp đón mọi người, nhưng hơn thế nữa, Ngài còn biết cách nói với từng hạng người. Thực vậy với bọn biệt phái, là những kẻ đạo đức giả, vốn kiêu căng và tự mãn, Ngài không ngần ngại gay gắt chỉ trích: Các ngươi giống như mồ mả tô vôi. Các ngươi là những kẻ dẫn đường đui mù. Với những người tội lỗi thì khác, Ngài thấu hiểu nỗi đớn đau và sự giày vò của họ, nên Ngài đã nói với họ bằng tất cả sự tế nhị, để họ thấu hiểu và tìm thấy được niềm hy vọng.

Một đặc điểm đáng chúng ta lưu ý, đó là Chúa Giêsu luôn sử dụng những hình ảnh cụ thể để diễn tả những chân lý cao siêu. Chẳng hạn Ngài sánh vị Thiên Chúa như một người cha nhân từ mòn mỏi đón chờ đứa con hoang đàng trở về hay như người mục tử đi tìm kiếm con chiên bị lạc mất. Ngài đòi hỏi mỗi người chúng ta phải trở nên như muối mặn, như đèn sáng. Với những người đau yếu, Ngài nói với họ về bệnh tật, về sức khoẻ, nhưng từ đó Ngài dẫn họ tới bình diện siêu nhiên bằng cách nói với họ: Con hãy về bình an. Tội con đã được tha. Sự chữa lành phần xác chỉ là một khởi điểm cho một cuộc sống mới, cuộc sống thấm nhuần tình thương của Thiên Chúa.

Mặc dù phải tiếp xúc, phải giảng dạy, Ngài cũng biết giữ lấy những khoảng khắc thinh lặng. Ban sáng, ban tối và ban đêm Ngài thường tới những nơi thanh vắng để cầu nguyện. Trước sự tố cáo của bọn biệt phái đối với Người phụ nữ ngoại tình Ngài đã yên lặng. Trước toà án Philatô Ngài cũng đã yên lặng. Sự yên lặng của Ngài lúc này có giá trị như một lời nói. Từ những điều vừa trình bày chúng ta nhận thấy: Qua Đức Kitô, Thiên Chúa đã nói, đã đối thoại với chúng ta, bởi vì Ngài là Lời của Thiên Chúa. Lời ấy hoàn toàn khác biệt với lời của chúng ta. Thực vậy, lời của Thiên Chúa là lời tạo dựng: Ta muốn có trời đất muôn loài vậy lập tức liền có. Lời của Thiên Chúa là lời của chữa lành: Ta muốn con hãy chỗi dậy, Ta muốn con hãy lành sạch. Lời của Thiên Chúa là lời tình yêu: Thầy truyền cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau. Lời của Thiên Chúa là lời Tin Mừng cứu rỗi: Đức tin của con đã cứu chữa con.

Ma quỷ

Năm 1970, cuốn phim Quỷ Ám được trình chiếu và đã phá kỷ lục về số vé bán ra. Chuyện phim được xây dựng trên một trường hợp có thật của một cậu bé 14 tuổi, sống tại bang Maryland vào năm 1949. Tờ Newsweek đã mô tả như sau: Tranh ảnh, bàn ghế và cả chiếc giường của cậu bé đột nhiên di động. Về đêm cậu bé không thể nào chợp mắt. Sau khi được nhận vào bệnh viện trường đại học Geogetown cậu bé bắt đầu lâm râm trong miệng những lời nguyền rủa hung hãn bằng một thứ cổ ngữ. Cuối cùng cậu được trừ tà và được cứu thoát. Hiện nay cậu đang sinh sống tại thủ đô Washington. Một vị linh mục già trừ tà cho cậu đã hứa không bàn luận gì về việc này, nhưng ngài nhấn mạnh rằng kinh nghiệm ấy đã thực sự biến đổi cuộc đời mình.

Từ câu chuyện trên chúng ta đi vào đoạn Tin Mừng hôm nay. Với sự việc Chúa Giêsu xua trừ ma quỷ chúng ta sẽ đưa ra 2 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là nếu như Đức Kitô đã khai mạc vương quốc Thiên Chúa 2000 năm rồi, vậy tại sao đến hôm nay điều ác vẫn còn lan rộng, hay nói cách khác vương quốc của Satan vẫn còn tác oai tác quái? Dĩ nhiên câu trả lời sẽ như sau: Nước Thiên Chúa không đến tức khắc, nhưng là một bước tiến từ từ. Nó không phải là một biến cố chỉ xảy ra trong một lúc nào đó, mà là một chuyển biến liên tục suốt dọc dòng lịch sử. Ngài khai mạc vương quốc ấy, nhưng lại trao cho chúng ta hoàn tất. Đó là lý do tại sao trong kinh Lạy Cha chúng ta vốn kêu cầu: Xin cho Nước Cha trị đến. Đức Kitô đã gieo trồng, còn bổn phận của chúng ta là vun xới và chăm sóc để Nước Chúa được đâm bông kết trái.

Câu hỏi thứ hai được đưa ra đó là tại sao Nước ấy lại đến chậm như thế, hay nói cách khác tạo sao vương quốc của Satan lại lâu tàn lụi như vậy? Tôi xin thưa chỉ vì chúng ta đã không hoàn tất nhiệm vụ của mình một cách thoả đáng, đã không thực hiện những lệnh truyền của Chúa. Chẳng hạn có bao nhiêu người trong chúng ta đã thi hành giới luật yêu thương của Ngài. Sở dĩ chúng ta chưa yêu thương người khác, thậm chí cả những người thân yêu trong gia đình là vì chúng ta quá bận rộn với những công việc bên ngoài đến nỗi quên mất sự tuyệt vời của những người ấy. Vì chúng ta không biết dừng lại để nhìn ra được bản chất đích thực của họ, vốn là những tạo vật xinh đẹp, đáng được yêu thương, giống như chúng ta đã được chính Thiên Chúa yêu thương vậy.

Hãy sống đạo đức và thánh thiện, bác ái và yêu thương, nhờ đó Nước Chúa mỗi ngày một trị đến, đồng thời nhờ đó chúng ta đẩy lui được ảnh hưởng của quyền lực Satan.

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật IV Thường niên -Năm B

CN4TNb 2

Mc 1, 21-28
“Ngài giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mác-cô.
 
(Ðến thành Ca-phác-na-um) ngày nghỉ lễ, Chúa Giê-su vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.
         
Ðang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: “Hỡi ông Giê-su Na-da-rét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”. Chúa Giê-su quát bảo nó rằng: “Hãy im đi và ra khỏi người này!” Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Cái gì vậy? Ðấy là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh Người”. Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Ga-li-lê-a.

 

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật IV Thường niên -Năm B
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
Giọng đọc: Thanh Tâm


 

LỜI NGÔN SỨ

(Chúa Nhật IV TN B) - Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa - Ban Mê Thuột

“Chúng tôi không dám nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi nữa, chúng tôi không dám nhìn ngọn lửa lớn này nữa, kẻo phải chết” (Đnl 18,16). Thấy dân chúng kêu ca có lý, Thiên Chúa hứa sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ và Người sẽ đặt lời của Người vào miệng ngôn sứ. Như thế, sứ ngôn là người nói thay cho Thiên Chúa, nói nhân danh Thiên Chúa, nói đúng Thánh ý Thiên Chúa. Sự tồn vong của ngôn sứ hệ tại ở sứ mệnh cao cả và cũng lắm gian truân này. Theo nhãn quan Cựu Ước thì ngôn sứ nào to gan nhân danh Thiên Chúa mà nói lời Người đã không truyền cho nói, hoặc nhân danh những thần khác mà nói, thì ngôn sứ đó phải chết (x.Đnl 18, 20).
         
Tuy nhiên làm sao để biện phân đâu là ngôn sứ thật và đâu là ngôn sứ giả? Làm thế nào để nhận biết một ngôn sứ thật nhưng không nói lời Thiên Chúa truyền mà chỉ nói lời của mình hay lời của các thần giả trá xui khiến? Một Đại Ngôn sứ, một ngôn sứ trên mọi ngôn sứ đã xuất hiện chính là Đức Kitô. Bài trích Tin Mừng thánh Maccô mà Hội Thánh giới thiệu trong thánh Lễ Chúa Nhật IV Thường Niên B gợi mở cho chúng ta hai tiêu chí để thẩm định sự chính danh, chính ngôn, chính phận của một ngôn sứ.

Lời có uy quyền: Dân chúng kinh ngạc vì Chúa Giêsu giảng dạy như một Đấng có uy quyền chứ không như các kinh sư. Lời nói của một đấng có uy quyền thì thuyết phục người nghe và làm cho người nghe biết nghe theo. Lời giảng dạy của Chúa Giêsu có uy quyền không chỉ vì nội hàm của chúng mà trên hết vì Người là Ngôi Lời, đồng thời chính Người là người tiên phong sống và thực hiện những gì Người giảng dạy.

Các Kinh sư cũng giảng dạy nhưng họ lại không sống điều mình giảng dạy khiến Chúa Giêsu đã từng nói với dân chúng rằng: “Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môsê mà giảng dạy. Vậy những gì họ nói thì anh em hãy làm và hãy giữ, nhưng đừng theo hành động của họ mà làm, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất trên vai người ta, nhưng chính họ lại không buồn động ngón tay vào” (Mt 23,2-4). Đức chân phước giáo Hoàng Phaolô VI đã từng nói: ngày nay người ta không thích nghe (nghe theo) những nhà giảng thuyết mà lại nghe theo những chứng nhân. Sở dĩ người ta nghe theo các nhà giảng thuyết vì họ đã là những chứng nhân, tức là đã thực hiện những gì mình giảng dạy.

Lời có sức khử trừ sự dữ và thông ban sự sống: Dân chúng sững sờ nói với nhau: “Thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, Người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!” (Mc 1,27). Thần ô uế bị trục xuất thì người bị quỷ ám được chữa lành. Lời của ngôn sứ thật là lời phát xuất từ Thiên Chúa. Xưa Thiên Chúa đã phán với Giêrêmia: “Đây Ta đặt lời Ta vào miệng ngươi. Coi, hôm nay Ta đặt ngươi đứng đầu các dân các nước, để nhổ, để lật, để hủy, để phá, để xây, để trồng” (Gr 1,9-10).

Cả hai hiệu quả là diệt trừ sự xấu, sự dữ và trao ban sự sống luôn cùng đi sánh đôi. Nếu chỉ tuyên phán những lời hứa tốt đẹp hay ngược lại chỉ nói những lời quở trách phê phán mà thôi thì rất có thể là do thần dữ xúi khiến. “Đức Chúa các đạo binh phán như sau: “Đừng nghe lời các ngôn sứ (giả hiệu) tuyên sấm, chúng phỉnh phờ các ngươi; điều chúng nói chỉ là thị kiến do tưởng tượng, chứ không phải do miệng Đức Chúa phán ra. Chúng dám nói với những kẻ khinh miệt Ta: “Đức Chúa phán: anh em sẽ được bình an!” Và với những kẻ lòng chai dạ đá: “Tai họa chẳng bao giờ ập xuống anh em” (Gr 22,16-17). Vì tuyên bố những lời dối trá phỉnh phờ dân nên ngôn sứ giả Khanangia đã phải bị trừng phạt nhãn tiền (x.Gr 28,1-17).
         
Sứ mạng ngôn sứ của mọi Kitô hữu: Từ khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, mọi Kitô hữu đều đã được thông phần vào ba chức vụ của Chúa Kitô là ngôn sứ, tư tế và vương giả. Đường lối của Thiên Chúa thì trước sau như một. Xưa nhiều lần, nhiều cách Người đã nói với tổ tiên cha ông chúng ta qua các ngôn sứ, đến thời viên mãn Người đã nói với loài người chúng ta cách trọn vẹn qua chính Người Con Một làm người là Chúa Giêsu Kitô (x.Dt 1,1-2). Và mãi cho đến ngày tận thế, Thiên Chúa vẫn còn tiếp tục nói với loài người qua những con người. Nhân loại này, thế gian này vẫn mãi cần đến sứ ngôn để nhận biết thánh ý Thiên Chúa. Con người, đặc biệt các Kitô hữu được mời gọi làm ngôn sứ của Thiên Chúa để nhân danh Thiên Chúa, nói lời của Người.
         
Sứ mạng ngôn sứ thật cao cả và cũng thật lắm gian truân, nguy hiểm. Sự hiểm nguy, gian truân không chỉ đến do người đời bách hại mà còn có thể do bởi chính các ngôn sứ, vì lý do nào đó, đã không nói lời của Thiên Chúa mà chỉ nói lời của mình, thậm chí còn nói lời do thần dữ xui khiến. Để tránh những tai họa này, không gì hơn, Kitô hữu chúng ta, cách riêng những người chuyên lo việc giảng dạy hãy xét xem mình đã thực hiện ra sao điều mình giảng dạy, hãy xét xem những lời mình giảng dạy có sức thuyết phục như thế nào và đồng thời hãy xét xem các lời tuyên dạy của mình có đủ đầy hai phương diện đó là vừa xua trừ sự xấu, sự dữ và vừa làm phát sinh tình yêu, phát sinh sự sống như thế nào?

 

“Hãy im đi và ra khỏi người này!” (Mc 1, 21-28)
Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật thứ tư TN -B

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật tuần lễ thứ tư thường niên -B
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 1, 21-28).

(Ðến thành Capharnaum) ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.

Ðang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: “Hỡi ông Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”. Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: “Hãy im đi và ra khỏi người này!” Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Cái gì vậy? Ðấy là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh Người”. Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa.

 

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật IVThường niên -Năm B
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh


Suy niệm

Trong cuộc sống hiện tại của người tín hữu, khái niệm tốt – xấu, hay lành – dữ luôn được hiểu theo khía cạnh luân lý, vì thế, trong mọi thái độ sống hàng ngày, họ luôn đưa những khái niệm đó vào, như là thước đo trong mọi sinh hoạt, giúp họ tránh được những gì là xấu, nâng cao những gì là tốt, phát triển những gì là lành thánh, đồng thời xa lánh những gì là sự dữ. Với những quan niệm như thế, cuộc sống của người tín hữu Kitô đang có chút gì đó thiếu quân bình, bởi ngoài những gì thuộc về luân lý, còn có khía cạnh tâm lý, xu hướng và nhận thức của con người nữa. Những khái niệm này, nhiều lúc chúng ta gán cho xã hội, gán cho hoàn cảnh, nhưng thực chất, nó đến từ ý thức hệ của con người, đến từ môi trường xã hội con người đang dắm mình trong đó, như là thời kinh tế thị trường, chủ nghĩa tiêu thụ và hưởng thụ. Tất cả những khái niệm đó, phụng vụ Lời Chúa tuần lễ thứ tư này sẽ cho ta một lời chỉ dạy, giúp con người phân định mọi giá trị cách đúng đắn và chính xác hơn.

Sau những ngày đồng hành với dân Do-thái từ Ai-cập về đất hứa, Thiên Chúa đã cho Môisen nghỉ ngơi, Ngài chọn một người khác thay thế, con người đó sẽ nói những lời chỉ dẫn của Thiên Chúa. Tất cả những chỉ dẫn đó không đến từ con người, nhưng là do Thiên Chúa, Đấng đã đưa họ ra khỏi đất Ai-cập, ra khỏi tình trạng nô lệ: “Chúa phán cùng tôi: sự họ đã nói, là tốt. Ta sẽ gầy dựng giữa anh em của họ một tiên tri như ngươi; Ta sẽ đặt vào miệng người những lời của Ta, người sẽ nói cho họ biết tất cả những điều Ta sẽ truyền cho người. Và nếu kẻ nào không nghe lời của Ta mà người sẽ nói nhân danh Ta, chính Ta sẽ xét xử nó. Nhưng tiên tri nào tự phụ, nhân danh Ta mà nói lời Ta không truyền phải nói, hoặc nhân danh các thần khác mà nói, thì sẽ chết”. Dù chỉ là một con người như bao người khác, nhưng đó là người của Thiên Chúa, lời nói của người đó, ý hướng và giáo huấn người đó truyền đạt, đều do Thiên Chúa hướng dẫn. Đón nhận sự hiện diện của một người đại diện Thiên Chúa, quả thực là một thách đố lớn, đón nhận lời chỉ dạy của con người đó, mới thực sự là một khó khăn, khi chủ nghĩa cá nhân được đề cao, khi giá trị vật chất được quan tâm hơn giá trị tinh thần trong cuộc sống.

Sống giữa thế gian nhưng không được phép thuộc về thế gian, đó là một thách đố đối với người môn đệ Thiên Chúa. Thánh Phaolo đã căn dặn con cái ngài nơi giáo đoàn Corintho cách cẩn thận và nghiêm túc, khi họ đang đi vào giữa lòng thế gian, với những công ăn việc làm, với những mưu kế sinh nhai: “Anh em thân mến, tôi ước mong anh em khỏi phải lo lắng. Người không có vợ thì lo lắng việc Chúa, và tìm cách làm đẹp lòng Chúa. Nhưng người đã có vợ thì lo lắng việc đời này, và tìm cách làm đẹp lòng vợ mình, và họ bị chia xẻ. Cũng thế, người phụ nữ không có chồng và đồng trinh thì lo lắng việc Chúa, để nên thánh phần xác và phần hồn”. Bổn phận của mỗi ơn gọi khác nhau, nhưng tất cả đều cho danh Chúa hiển vinh, cho Nước Trời hiện diện, vì thế, trong mọi ơn gọi, người môn đệ phải có trách nhiệm và ý thức sâu xa hơn. Đừng để vong thân giữa một xã hội có nhiều thứ ngôn ngữ hấp dẫn, nhiều lời đường mật đang dụ dỗ con cái Thiên Chúa sống sai lệch ơn gọi của mình.

Kẻ thù của Thiên Chúa là Satan luôn tìm mọi mưu kế để chống lại Thiên Chúa, bởi chúng là đại diện cho sự dữ, còn Thiên Chúa mãi mãi là Đấng Thánh. Sự dữ của ma quỷ trong thời hiện đại này không dừng nơi những giá trị luân lý, nhưng còn ảnh hưởng rất nhiều từ trào lưu xã hội và những triết lý sống thực dụng của con người: “Ðang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: “Hỡi ông Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”. Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: “Hãy im đi và ra khỏi người này!” Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy”. Ma quỷ nhận ra sự hiện diện của Đấng Thánh, nhưng chúng không tránh xa, hơn nữa, chúng còn đem ra nhiều thủ đoạn để chống lại Ngài. Chúng đã giăng những cạm bẩy hết sức tinh vi cho người trong thời đại mới, khi nhu cầu cuộc sống nâng cao, khi nhiều xu hướng trong xã hội nảy sinh, con người vô hình đang trở thành nạn nhân, từ đây, họ đang xa dần Đấng Thánh, Đấng mà họ gọi là Cha nhân lành.

Những trào lưu xã hội, những nhu cầu cuộc sống của con người, là những mưu lược ma quỷ đang âm thầm đặt trước con người, để biến con người thành đồ đệ của chúng. Những cạm bẩy đó là chủ nghĩa cá nhân, là quyền con người, là sức mạnh của đồng tiền, là tính thực dụng của đời sống hôn nhân và gia đình, tất cả đang tác động trực tiếp tới giá trị của con người, tới sự sống và những quyền tối thiểu của con người. Đòi quyền sống cho những người nghèo, nhưng giết hại bao thai nhi vô tội, đòi xóa bỏ chiến tranh, nhưng bóc lột sức lao động của trẻ em, đòi quyền cho trẻ vị thành niên, nhưng không quan tâm đến giáo dục, để các em thất học và thiếu thốn tri thức. Tất cả những giá trị đó đang đi ngược lại với những giá trị mà Đấng Thánh đang hướng dẫn họ, để mỗi ngày họ nên thánh, mỗi ngày họ trưởng thành trong ơn gọi và giá trị con người của mình.

Trước những khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần, người tín hữu hôm nay cần có sự định hướng rõ ràng và nhạy bén, cho cuộc sống của mình và gia đình. Làm sao có thể hướng dẫn cho con cái, cho thế hệ trẻ biết đâu là sự ô uế về những giá trị cuộc sống, đâu là sự thanh sạch giữa một xã hội nặng mùi tiền và quyền được, nếu không dựa vào những giá trị tôn giáo, những giá trị đến từ Thánh Kinh, từ bàn tiệc Lời Chúa qua giáo huấn của Giáo hội. Một năm sống đang dần trôi qua, bao biến cố đi qua cuộc đời mỗi người, chắc những ngày này sẽ là dịp để ngồi lại, nhìn về quá khứ, phân định lại những giá trị tinh thần, đâu là những biến cố chúng ta bị thần ô uế từ xã hội tác động lên niềm tin và đời sống tinh thần của mình, đâu là lúc chúng ta lắng nghe Lời Chúa qua Mẹ Giáo hội hướng dẫn, để cuộc đời của mình luôn nhìn về một hướng, đó là đi tìm Thiên Chúa, mong được gặp Ngài, mong được đồng hành với Ngài.

Thiên Chúa là Đấng Thánh, ngay cả ma quỷ cũng biết và tuyên xưng như thế, mỗi người tín hữu cũng hơn một lần tuyên xưng niềm tin như thế, nhưng thực ra, thái độ sống của bản thân đã thực sự đi theo sự chỉ dạy của Ngài, dù trong thâm tâm, ai cũng mong được ở bên Ngài. Sự cúi xuống của Thiên Chúa trên con người là một thái độ chấp nhận những giới hạn của con người, vì thế, phận người yếu đuối, tội lỗi và nhiều lúc phản bội, Thiên Chúa đều tha thứ, chỉ mong con người nhận ra những thiếu sót đó, để thay đổi, chỉ mong con người đừng để mình là nạn nhân của những xu hướng ô uế trong một xã hội nặng mùi tiền bạc và quyền bính. Phân định lại những giá trị tinh thần trong một năm qua, là một cố gắng lớn của con người, để bước vào năm mới, mỗi người cố gắng không để mình đi vào lối mòn tội lỗi, hay lạc vào vết xe đổ của nhân loại là ngụp lặn trong vũng bùn của thần ô uế giăng trong hành trình cuộc đời.

Lạy Chúa, Chúa là Đấng Thánh mà chúng con luôn tin thờ và tuyên xưng, xin cho lời tuyên xưng của mỗi người trở thành hiện thực trong đời sống, trong mọi tương quan giữa bản thân với Thiên Chúa và tha nhân, để cuộc đời chúng con mãi thuộc về Chúa, không rơi vào hố sâu của sự ô uế. Chúa đã giới thiệu cho chúng con hành trình nên thánh, đó là lắng nghe và học hỏi Lời Chúa, để chúng con được định hướng rõ ràng hơn trong hành trình đức tin, xin giúp chúng con hiểu được nhiều hơn về giáo huấn của Chúa, biết đem vào đời sống để thực hành và biết dùng Lời Chúa để bảo vệ đức tin của chúng con trước những cơn bão của thần dữ thế gian. Amen.

 

CÓ THỂ BAY LÊN
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế  

“Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta”.

Một đêm yên tĩnh, có tiếng ngỗng trời bay trong đêm, R. Meredith vội vào nhà, viết xuống những cảm xúc. “Đàn ngỗng trời hoang dã bay về phía mặt trăng và mất hút vào chị Hằng; tuyệt vời! Tội nghiệp các chú ngỗng trời của tôi đang ‘hạnh phúc’ bì bõm trong ao! Chúng nghe tiếng gọi hoang dã của đồng loại như những mũi tên bắn vào tim. Cánh chúng yếu ớt rung lên; bản năng bay thôi thúc chúng, ‘Bay lên đi!’. Tiếng gọi thì thầm vang lên trong bộ ngực lông vũ; nhưng chúng không thể bay lên. Vấn đề đã rõ. Ruộng ngô và đồng cỏ quá hấp dẫn! Giờ đây, ước muốn bay của chúng chỉ làm chúng khó chịu. Những gì chúng an hưởng đang quyến rũ chúng với cái giá khá đắt: mất khả năng bay!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Thiên Chúa muốn giải thoát con người khỏi mọi ác thần bất cứ giá nào để nó ‘có thể bay lên’. Đó là những gì câu chuyện Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay tường thuật. Những chi tiết Marcô kể lại khác nào cảnh trong phim kinh dị. Vậy mà, đó là một hành động yêu thương của Thiên Chúa; qua Chúa Giêsu, quyền năng và tình yêu Ngài thể hiện.

Biến cố Chúa Giêsu trừ quỷ cho thấy một sự thật hiển nhiên là ma quỷ đang hoạt động trong thế giới. Chúng có khả năng điều khiển, thao túng; hoặc ít nhất, cám dỗ con người. Chúng là những thiên thần sa ngã chống lại Thiên Chúa; giờ đây, căm thù loài người, và đang tìm cách tiêu diệt nó. Đây là một sự thật bạn và tôi phải nhận thức sâu sắc; dẫu thế, không lý do gì để chúng ta đánh mất hy vọng, nhượng bộ hoặc sợ hãi. Bởi lẽ, ma quỷ, cuối cùng sẽ phải khuất phục Thiên Chúa; chúng không thể làm gì được nếu Chúa không cho phép. Với sức mạnh của Ngài, bạn và tôi vẫn ‘có thể bay lên’. Tuy nhiên, cần nhận ra rằng, tà lực và ảnh hưởng của ma quỷ không hề nhỏ; và không ai có thể coi thường!

Với người lành thánh, ma quỷ có những chiến lược tinh quái hơn. Một trong những cám dỗ dành cho các ‘Kitô hữu trưởng thành’ là nó khiến họ quen nhờn với các ân huệ của Chúa. Bằng mọi cách, ma quỷ khiến các phúc lành của Chúa như là những gì hiển nhiên khiến chúng ta không còn nhận ra quyền năng và tình yêu quan phòng của Ngài. “Nếu các ngôi sao chỉ xuất hiện mỗi năm một lần, mọi người sẽ thức suốt đêm để ngắm nhìn chúng. Đằng này, chúng thường xuyên xuất hiện hằng đêm nên không ai buồn ngước mắt nhìn chúng nữa. Tương tự như thế với những phúc lành của Chúa!” - Emerson.

Thánh Vịnh đáp ca thật thâm trầm, “Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người phán: Các ngươi chớ cứng lòng!”. Nghĩa là anh em đừng bưng tai bịt mắt trước những gì Thiên Chúa đã làm cho anh em! Bởi “Chính Người là Thiên Chúa ta thờ, còn ta là dân Người lãnh đạo, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt!”.

Kính thưa Anh Chị em,

‘Bay lên đi!’. Như những chú ngỗng trời, chúng ta muốn bay lên. Việc bạn và tôi chiến đấu mỗi ngày chống lại cám dỗ của ‘những hạt ngô, cọng cỏ’ là cần thiết; và nhất là, một chỉ luôn hạ mình trước mặt Chúa, liên lỉ tạ ơn Ngài và tuyệt đối tin cậy. Khiêm tốn là chìa khoá cho cuộc chiến này, chìa khoá để vượt qua các cuộc tấn công và cám dỗ của ác thần cách này cách khác. Đặt niềm tin vào Chúa, bạn và tôi sẽ không bao giờ thất vọng. Quyền năng và tình yêu Ngài sẽ làm tất cả. Và chắc chắn, chúng ta vẫn ‘có thể bay lên!’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con đùa với lửa khi con thoả hiệp, nhượng bộ cám dỗ; xin hoán cải con, cho con biết luôn cảm tạ và sợ tội. Nhờ đó con ‘có thể bay lên’ trở lại!”, Amen.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây