TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XI Thường Niên -Năm B

“Nước Thiên Chúa tựa như hạt giống nẩy mầm và mọc lên” (Mc 4,26-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN

Thứ năm - 04/01/2024 13:43 |   320
Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem đến cho người mọi kẻ ốm đau và quỷ ám… Sáng sớm, Người đã dậy, ra đi một nơi hoang vắng và cầu nguyện… Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê rao giảng trong các hội đường và trừ quỷ. (Mc 1, 29-39)

10/01/2024
THỨ TƯ TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN

t4 t1 TN

Mc 1,29-39


SỨ MẠNG CỦA ĐẤNG CỨU THẾ
Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem đến cho người mọi kẻ ốm đau và quỷ ám… Sáng sớm, Người đã dậy, ra đi một nơi hoang vắng và cầu nguyện… Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê rao giảng trong các hội đường và trừ quỷ. (Mc 1, 29-39)

Suy niệm: Đức Giê-su đi vào giữa lòng biển khổ của nhân loại. Người chữa lành bệnh nhân, xua trừ ma quỷ, dù ngày đã xế chiều, mặt trời đã lặn xuống. Sứ mệnh cứu độ của Chúa Giê-su là giải thoát con người khỏi mọi đau khổ. Bên cạnh đó, ngài còn giải thoát con người khỏi tội lỗi, để nối lại mối quan hệ mật thiết với Thiên Chúa. Vì thế, mặc dù sau một ngày bận bịu, mệt mỏi, ngay từ sáng sớm, Ngài đã thức dậy, đi vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Ngài kết hiệp trọn vẹn với Chúa Cha trong khi vẫn sống hết mình cho con người. Lẽ sống của Chúa Giê-su là kết hiệp với Chúa Cha và thực thi ý định của Ngài.

Mời Bạn: Thế giới hôm nay vừa phải đối đầu với khổ đau, chiến tranh, dịch bệnh, đồng thời cũng còn đói khát Thiên Chúa. Bạn được mời gọi góp phần xoa dịu những khổ đau của con người, đồng thời sống gắn bó mật thiết với Đức Ki-tô. Phục vụ và cầu nguyện có phải là nhịp điệu hai-trong-một không thể thiếu trong cuộc sống của bạn chưa?

Chia sẻ: Bạn có cảm thấy thiếu thốn khi dấn thân hoạt động phục vụ mà không cầu nguyện không?

Sống Lời Chúa: Làm một việc phục vụ tha nhân và tối đến cùng với cả gia đình, cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con nhìn thấy Chúa hiện diện bên con qua muôn ngàn dáng vẻ. Xin cho con biết gặp gỡ Chúa qua khi cầu nguyện cũng như khi con dấn thân phục vụ anh em. Amen.

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ TƯ TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN

Ca nhập lễ

Tôi đã nhìn thấy Đấng ngự trên ngai cao cả, có vô số Thiên Thần thờ lạy và đồng thanh ca hát rằng: Đây danh hiệu vương quyền Người tồn tại muôn đời.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa nhân từ, này dân Chúa đang hiệp lời cầu khẩn; nguyện xin Chúa dủ thương chấp nhận, để giúp chúng con biết nhìn thấy những việc phải làm và đủ sức thi hành trọn vẹn. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: (năm I) Dt 2, 14-18

“Người phải nên giống anh em mình mọi đàng”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Vì các con trẻ cùng chung thân phận máu thịt, chính Chúa Giê-su cũng giống như chúng, cũng thông phần điều đó, để nhờ cái chết của Người, mà Người huỷ diệt kẻ thống trị sự chết là ma quỷ, và để giải thoát tất cả những kẻ sợ chết mà làm nô lệ suốt đời. Vì chưng, Người không đến cứu giúp các thiên thần, nhưng đến cứu giúp con cái Áp-ra-ham. Bởi thế, Người nên giống anh em mình mọi đàng, ngõ hầu trong khi phụng sự Chúa, Người trở thành đại giáo trưởng nhân lành và trung tín với Chúa, để đền tội cho dân. Quả thật, bởi chính Người đã chịu khổ hình và chịu thử thách, nên Người có thể cứu giúp những ai sống trong thử thách.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9.

Ðáp: Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a).

Xướng: Hãy ca tụng Chúa, hãy hoan hô danh Người, hãy kể ra sự nghiệp Chúa ở giữa chư dân. Hãy xướng ca, đàn hát mừng Người, hãy tường thuật mọi điều kỳ diệu của Chúa.

Xướng: Hãy tự hào vì danh thánh của Người, tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui. Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của Chúa, hãy tìm kiếm thiên nhan Chúa luôn luôn.

Xướng: Hỡi miêu duệ Áp-ra-ham là tôi tớ của Ngài, hỡi con cháu Gia-cóp, những kẻ được Ngài kén chọn. Chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta, quyền cai trị của Ngài bao trùm khắp cả địa cầu.

Xướng: Tới muôn đời Ngài vẫn nhớ lời minh ước, lời hứa mà Ngài đã an bài tới muôn thế hệ, lời minh ước Ngài đã ký cùng Áp-ra-ham, lời thề hứa Ngài đã thề với I-sa-ác.

Bài Ðọc I: (Năm II) Sm 3, 1-10. 19-20

“Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”.

Trích sách Sa-mu-enl quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, trẻ Sa-mu-en phục vụ trước mặt Hê-li. Thời ấy, ít khi Chúa phán và hiện ra. Ngày nọ, Hê-li đang nằm tại chỗ mình, mắt ông đã loà và không còn thấy được: Ðèn chầu chưa tắt, Sa-mu-en ngủ trong đền thờ Chúa, nơi đặt hòm bia Thiên Chúa. Chúa đã gọi Sa-mu-en; cậu trả lời: “Này con đây”, rồi chạy đến Hê-li và nói: “Này con đây, vì thầy gọi con”. Hêli trả lời: “Ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi”. Sa-mu-en đi ngủ lại. Nhưng Chúa gọi Sa-mu-en lần nữa, và Sa-mu-en chỗi dậy, chạy đến Hê-li và nói: “Này con đây, vì thầy gọi con”. Hêli trả lời: “Này con, ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi”. Sa-mu-en chưa nhận ra Chúa, và lời Chúa chưa mạc khải cho cậu. Chúa lại gọi Samuel lần thứ ba. Cậu chỗi dậy, chạy đến Hê-li và nói: “Này con đây, vì thầy gọi con”. Hê-li biết Chúa đã gọi Sa-mu-en, nên nói với Sa-mu-en: “Hãy đi ngủ, và nếu Người còn gọi con, thì con nói rằng: “Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”. Sa-mu-en trở về chỗ mình và ngủ lại. Chúa đến gần và gọi Sa-mu-en như những lần trước: “Sa-mu-en! Sa-mu-en!” Và Sa-mu-en thưa: “Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”.

Phần Sa-mu-en ngày càng lớn lên. Chúa hằng ở cùng cậu, và cậu không để rơi mất lời nào của Chúa. Toàn dân Ít-ra-en, từ Ðan tới Bersabê, đều nhận biết Sa-mu-en là tiên tri trung thực của Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 39, 2 và 5. 7-8a. 8b-9. 10

Ðáp: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa

Xướng: Con đã cậy trông, con đã cậy trông ở Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên con, và Ngài đã nghe tiếng con kêu cầu. Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa, không theo kẻ thờ thần tượng, không hướng về chuyện gian tà. – Ðáp.

Xướng: Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở rộng tai con. Chúa không đòi hỏi hy lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đã thưa: “Này con xin đến”.

Xướng: Như trong quyển vàng đã chép về con: lạy Chúa, con sung sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật của Chúa ghi tận đáy lòng con.

Xướng: Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong đại hội, thực con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi.

Alleluia: Tv 94, 8ab

Alleluia, alleluia! – Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, và đừng cứng lòng. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 1, 29-39

“Ngài chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mác-cô.

Khi ấy Chúa Giê-su ra khỏi hội đường. Người cùng với Gia-cô-bê và Gio-an đến nhà Si-mon và An-rê. Lúc ấy bà nhạc gia của Si-mon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các Ngài.

Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám; và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người. Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Si-mon và các bạn chạy đi tìm Người. Khi tìm được Người, các ông nói cùng Người rằng: “Mọi người đều đi tìm Thầy”. Nhưng Người đáp: “Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa”. Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Ga-li-lê-a và xua trừ ma quỷ.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ chúng con đang thành khẩn tiến dâng, để nhờ của lễ này, chúng con được thánh hoá, và đạt được những điều chúng con tha thiết cầu xin. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa là nguồn mạch sự sống, và trong ánh sáng của Chúa, chúng tôi sẽ nhìn thấy ánh sáng.

Hoặc đọc:

Chúa phán: “Ta đến để chúng được sống, và được sống dồi dào hơn”.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã nuôi dưỡng chúng con trong thánh lễ này; xin cũng cho chúng con hằng biết sống thánh thiện mà phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

SỐNG HIỆP THÔNG NHƯ CHÚA
Lm. Giuse Tạ Minh Quý

Bài Tin Mừng hôm nay trình thuật cho chúng ta về những hoạt động chính yếu trong một ngày sống của Chúa Giê-su, qua đó, cho chúng ta biết ba điều về Chúa.

Thứ nhất, sứ vụ quan trọng nhất của Chúa Giê-su là rao giảng và chữa lành. Ngài rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa và chữa lành các vết thương thể lý cũng như tinh thần cho những người tin.

Thứ hai, Chúa Giê-su luôn hiệp hành cùng với các môn đệ, Ngài luôn mở ra và sẵn sàng cho các cuộc gặp gỡ để loan báo tin vui và chữa lành các vết thương.

Thứ ba, Chúa Giê-su luôn quân bình giữa hoạt động và cầu nguyện. Ngài bắt đầu ngày mới với những giây phút tĩnh lặng cầu nguyện thân tình với Chúa Cha.

Trong tinh thần của năm “củng cố tình hiệp thông,” Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi mỗi người chúng ta áp dụng ba điều vào trong cuộc sống hằng ngày:

Thứ nhất, Chúa Giê-su luôn hiện diện và hiệp hành với chúng ta, hãy mở rộng tâm hồn để gặp gỡ Ngài trong cuộc sống thường ngày.

Thứ hai, củng cố tình hiệp thông mời gọi chúng ta phải luôn mở ra, sẵn sàng cho các cuộc gặp gỡ, để cùng nhau lắng nghe, cùng nhau thực thi thánh ý Chúa.  

Thứ ba, noi gương Chúa Giê-su, chúng ta tập có một nếp sống quân bình hằng ngày, có giờ làm việc thì cũng có giờ tĩnh lặng cầu nguyện với Chúa.

 

LÀM VIỆC VÀ CẦU NGUYỆN
Lm. Giuse Đinh Lập Liễm

1. Một ngày ở Ca-phác-na-um, Chúa Giê-su bận bịu với biết bao nhiêu công việc. Ngài giảng dạy trong hội đường, chữa mẹ vợ ông Si-mon khỏi cơn sốt nặng; chiều đến, Ngài lại chữa mọi người bệnh tật được người ta mang tới. Được thúc đẩy vì tình yêu Cha và yêu con người, Chúa Giê-su tất bật với sứ vụ được trao phó. Ngài con dành thời giờ cầu nguyện vào ban sáng sớm trước khi bắt đầu một ngày mới. Ngài vẫn còn thao thức bồn chồn cho đến khi sứ vụ được hoàn tất.

2. Nhìn lại một ngày làm việc của Chúa Giê-su, ta thấy Ngài rất bận rộn: giảng ở hội đường; giảng xong,chữa một người bị quỉ ám; rời hội đường, Ngài đi chữa bệnh cho nhạc mẫu của ông Si-mon Phê-rô. Chiều đến chưa kịp nghỉ ngơi, người ta lại đem các bệnh nhân tới và Ngài lại cứu chữa họ. Sáng sớm hôm sau khi trời còn tối mịt, Ngài đã thức dậy sớm đi đến một nơi hoang vắng để cầu nguyện, và bắt đầu một ngày mới. Dù rất bận rộn, nhưng Chúa Giê-su vẫn dành thời giờ để cầu nguyện. Dù bị đám đông ồn ào bao vây suốt ngày, Chúa Giê-su cũng có cách tìm nơi yên tĩnh để cầu nguyện.

3. Chúa yêu thương, nâng đỡ và thông cảm với con người, nhất là những con người đang gặp đau khổ. Ngài đến thăm nhà, chữa bệnh cho người ta cũng là cách làm cho người ta được hạnh phúc vì vừa được chữa khỏi bệnh, vừa có dịp được giãi bầu tâm sự.

Người ta kể: Vị linh mục dừng lại ghé thăm một gia đình nghèo ở Kentucky. Vừa khi linh mục chào bà mẹ, bà ứa nước mắt kêu lên: “Ôi thưa cha, con vừa được biết cha đến thăm hôm nay. Con tin cha có thể giúp con”. Bà dốc hết bầu tâm sự, bao lo âu, bao rắc rối. Thỉnh thoảng vị linh mục chen vào một vài lời khích lệ, nhưng ngài cảm thấy hoàn toàn bất lực trước nỗi khổ tâm của bà. Kể xong, bà ngưng một lát rồi kêu lên: “Ôi thưa cha, cha giúp con nhiều quá. Cha đã giải quyết cho con mọi vấn đề”. Vị linh mục bối rối, ngài chẳng giải quyết được vần đề nào cả. Rồi ngài bắt đầu hiểu ra: bà chỉ cần mong được thông cảm.

4. Chúa Giê-su là thầy dạy của sự cầu nguyện

Chúng ta không muốn định nghĩa sự cầu nguyện như các nhà tu đức học mà chỉ nói đơn sơ như thánh nữ Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su đã nói: “Con đã ở như một đứa trẻ không biết chữ: con cứ đơn sơ thật thà than thở cùng Chúa những điều con ước muốn, bao giờ con cũng được Chúa hiểu thấu tình”.

Cầu nguyện có thể ví như tình yêu. Chúng ta không thể học yêu qua sách vở được. Phải có phần thực hành. Cầu nguyện ví như học bơi lội, muốn biết bơi thì phải nhảy xuống nước, không thể vừa khô ráo trên bờ lại biết bơi. Cầu nguyện cũng như học gia chánh, muốn thực tập làm các món ăn thì phải lăn vào bếp. Cầu nguyện cũng giống như việc chăm sóc mảnh vườn, muốn có hoa đẹp thì phải trồng, phải vun xới, phải có nắng, phải tưới nước và phải chăm làm cỏ. Cầu nguyện không phải là một đề tài để bàn luận, nhưng là một thực tại để sống. Chúa Ki-tô là thầy dạy chúng ta, và tất cả chúng ta đều là học trò trong “lớp cầu nguyện”. Muốn có một đời sống sung mãn trong Chúa Kitô, chúng ta phải cầu nguyện (Thanh Thủy, Con đường tình yêu, tr 197).

5. Chiêm ngắm một ngày sống của Chúa, chúng ta được mời gọi sống như Ngài. Cuộc sống người Kitô hữu không thể chỉ có những khoảnh khắc dành cho Chúa trong Thánh lễ hay kinh nguyện, mà còn phải trải dài qua những sinh hoạt và gặp gỡ hằng ngày trong cuộc sống. Người Ki-tô hữu phải biết thống nhất đời sống bằng cách biến những giây phút hoạt động thành một cuộc gặp gỡ thân tình với Chúa.

Thường người ta quan niệm rằng làm việc và cầu nguyện là hai việc khác nhau, có khi đối chọi nhau. Thực ra, với lòng yêu mến, chúng ta có thể biến tất cả công việc làm của chúng ta thành kinh nguyện. Như thế, suốt ngày làm việc của chúng ta là một lời kinh nguyện dâng lên Chúa. Cần nhất ban sáng khi thức dậy, chúng ta đã dâng lên Chúa mọi công việc trong ngày, thì mọi việc trong một ngày có thể trở thành kinh nguyện liên miên.

6. Truyện: Cầu nguyện và làm việc.

Một ông cụ già dẫn một thanh niên xuống thuyền của mình. Thuyền này có hai mái chèo đề chữ “cầu nguyện”, một chiếc khác có đề hai chữ “làm việc”.

Người thanh niên nói kháy cụ già:

– Ông cụ ơi, chèo thế này chậm lắm. Người đã làm việc thì không cần cầu nguyện nữa (có ý nói: chỉ cần chèo một chiếc chèo có chữ “làm việc” thôi).

Ông cụ không nói gì, chỉ buông chiếc chèo có hai chữ “cầu nguyện” ra thôi, rồi cứ chèo chèo một chiếc có hai chữ “làm việc” kia.

Ông cụ cứ cố sức chèo nhưng thuyền không đi được bước nào, chỉ quay tròn đi thôi.

Thấy thế người thanh niên kia mới hiểu rằng, ngoài chiếc chèo làm việc ra, còn cần phải có chiếc chèo cầu nguyện nữa, thuyền mới đi được.

CHO NGƯỜI KHÁC
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Này con đây!”.

Trong “No Cross, No Crown”, “Không Thập Giá, Không Vương Miện”, William Penn viết, “Không ai thích hợp để chỉ huy người khác nếu người ấy không thể chỉ huy mình! Không ai thích hợp để trở nên một người cho người khác, nếu người ấy không biết quên mình!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay cho thấy thế nào là một người ‘cho người khác!’: Cậu bé Samuel trong đền thờ; và chàng trai Giêsu, một ‘Samuel khác’.

Bài đọc Cựu Ước tường thuật một trong những câu chuyện cảm động nhất về một lần gọi Chúa dành cho một cậu bé, mà rồi đây, cậu sẽ trở thành một người ‘cho người khác’. Đêm hiu hắt huyền hoặc trong đền Chúa, Samuel nghe ‘Ai đó’ gọi tên. Cả ba lần, cậu chạy lại thầy cả Êli và thưa lên, “Này con đây!”. Không ai trong chúng ta không có một người nhỏ hơn để phục vụ mình! Sự hồn nhiên của Samuel chứng tỏ sự chóng vánh của cậu, không chỉ với Êli, nhưng với cả Thiên Chúa, Đấng gọi cậu, Đấng mà cậu sẽ luôn thưa lên “Này con xin đến để thực thi ý Ngài” suốt cuộc đời mình như tâm tình của Thánh Vịnh đáp ca.

Với bài Tân Ước, Marcô cho thấy từ sáng sớm, Chúa Giêsu vào nhà mẹ vợ Phêrô, thấy bà sốt, Ngài cầm tay, nâng dậy, “Cơn sốt biến mất, bà phục vụ các ngài”. Nhạc mẫu Phêrô tiếp tục cuộc sống bình thường, lập tức nghĩ đến người khác, và điều này rất quan trọng. Đó là dấu hiệu của ‘sức khoẻ’ thực sự! Đến chiều, Ngài tiếp tục giảng dạy, chữa lành, xua trừ quỷ ma. Ngài không nghĩ về mình, không tự trách đã để người khác chiếm hết thời giờ. Ngài ở đó vì mọi người, phải làm nhiều hơn; tình yêu buộc Ngài cống hiến hết mình mà không cần ai trả công, “Cả thành xúm lại trước cửa”. Ngài mở rộng lòng cho mọi người; để rồi đây, sẽ chết cho họ. Từ Bêlem đến Gôlgôtha, Ngài quả là một người ‘cho người khác!’. Như vậy, cuộc sống của Chúa Giêsu là một cuộc sống liên lỉ thưa “Này con đây!”.

Tuyệt vời hơn, Chúa Giêsu còn là một người ‘cho Người Khác’ viết hoa, Chúa Cha. Sau một ngày làm việc, nghỉ ngơi đôi chút, Ngài dậy thật sớm để đi cầu nguyện. Có một sự cân bằng giữa việc tông đồ và cầu nguyện nơi Ngài; Ngài không quá vất vả để có thể tìm được sự cô tịch cần thiết để lòng bên lòng với Cha. Ngài chăm chú cầu nguyện đến nỗi những người khác phải đi tìm. Rõ ràng, một người ‘cho người khác, và Người Khác’ luôn là một con người được tìm kiếm! Chính đời sống cầu nguyện thâm sâu giúp Ngài đủ sức để không ngừng thưa lên “Này con đây!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Này con đây!” là nhịp đập liên lỉ của trái tim Chúa Giêsu, nhịp đập này vang vọng trong suốt cuộc đời Ngài. Và giờ đây, nhịp đập đó vẫn vang lên trong lòng nhân loại nơi trái tim của những ai chọn Ngài, được Ngài chọn và sai đi. Bạn và tôi, những người được chia sẻ sự sống sung mãn thần linh của Thiên Chúa, những kẻ tiếp nối sứ mạng của Ngài, tiếp tục thưa lên “Này con đây!” và tiếp tục ra đi sống ‘cho người khác’. Muốn được vậy, mỗi ngày, chúng ta tìm nơi thanh vắng mà cầu nguyện, lắng nghe, ở lại với Chúa Giêsu hầu đủ sức sống ‘cho người khác’ như Ngài!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con sống cho mình, nhưng cho Chúa và ‘cho người khác!’. Để được vậy, cho con luôn làm điều đẹp lòng một ‘Người Khác’, Chúa Cha!”, Amen.


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây