TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XV Thường Niên –Năm B

“Người bắt đầu sai các ông đi”. (Mc 6, 7-13)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

Thứ hai - 17/06/2024 14:44 |   265
“Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai.” (Mt 7,15-20)

26/06/2024
thứ tư tuần 12 THƯỜNG NIÊN

t4 t12 TN

Mt 7,15-20


xem quả biết cây
“Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai.” (Mt 7,15-20)


Suy niệm: Những nhà vườn ươm cây giống chọn lựa những cây giống tốt cho sai trái, trái có hương vị ngon ngọt đặc biệt, bởi vì hơn ai hết họ hiểu rõ câu nói: “Cây nào sinh quả nấy.” Chúa Giê-su dùng kinh nghiệm này làm khuôn thước cho người môn đệ nhận định tốt xấu. Làm điều tốt nhưng xuất phát từ động cơ xấu, đó là điều mà Chúa Giêsu luôn nặng lời khiển trách là “giả hình, mồ mả tô vôi, sói đội lốt chiên.” Để phát hiện những loại “cây xấu” đó, Chúa dạy hãy nhìn vào những hoa quả của chúng. Việc làm trở thành xấu vì xuất phát từ tâm địa gian manh và thói tham lam vị kỷ. Hoa quả tốt chỉ phát sinh từ “cây tốt” là tình yêu: nếu chúng ta có làm được mọi sự mà thiếu đức ái thì cũng chẳng ích lợi gì (x. 1Cr 13,1tt).

Mời Bạn: Qua bí tích Thánh Tẩy, chúng ta được ghép vào gốc tốt là Chúa Ki-tô để trở nên cây tốt. Thế nhưng trong cuộc sống chúng ta không ít lần sinh hoa trái lép xẹp - chẳng những vô ích mà đôi khi còn gây hại cho người khác. Đó là dấu hiệu chứng tỏ cây thiếu nhựa sống yêu thương mà Thiên Chúa là nguồn. Hoặc chúng ta đến với các bí tích là phương thế hữu hiệu giúp phục hồi sinh lực, hoặc chấp nhận “bị chặt đi và quăng vào lửa”?

Chia sẻ: Bạn nghĩ gì về lời trách khéo của một ai đó trước những hành vi bất chính của người Ki-tô hữu: “Người có đạo mà cũng làm thế sao?”

Sống Lời Chúa: Kiểm điểm đời sống bằng cách xét những hậu quả theo sau một việc mình đã làm: “Việc đó đem lại bình an yêu thương hay gây ghen ghét bất công cho tôi và người khác?”

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin gìn giữ con trong tình yêu để hoa trái con đem lại những điều tốt đẹp cho mọi người.

Ngày 26: Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu! Qua Huấn Quyền và chứng từ của các thánh, Hội Thánh đã xác quyết rằng: chính những ai phạm tội đều là những thủ phạm, và là những dụng cụ được dùng để thực hiện những cực hình mà Chúa phải chịu. Vì tội lỗi của chúng con, xúc phạm đến chính Chúa, nên Hội Thánh không ngần ngại: quy cho các Kitô hữu, trách nhiệm nặng nề nhất, về cực hình mà Chúa phải chịu, trách nhiệm mà các Kitô hữu thường hay trút đổ trên đầu những người Dothái. Xin cho chúng con ý thức rằng: Những ai sa đi ngã lại trong tội lỗi, đều là những người đã phạm tội đóng đinh Chúa, bởi vì, chính tội ác của chúng con đã làm cho Chúa phải chịu khổ hình thập giá. Amen.
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
thứ tư tuần 12 THƯỜNG NIÊN

Ca nhập lễ

Chúa là mãnh lực của dân Người, là chiến luỹ bảo vệ mạng sống người Chúa đã xức dầu. Lạy Chúa là phần rỗi tôi, xin cứu sống dân Chúa, và chúc phúc cho phần gia nghiệp Chúa, xin hãy chăn dắt họ đến muôn đời.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, vì những ai được Chúa cho khăng khít với Chúa, Chúa sẽ chẳng bỏ rơi bao giờ. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: (Năm I) St 15, 1-12. 17-18

“Abram tin vào Thiên Chúa và vì đó, ông được công chính”.

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, có lời Chúa phán cùng Abram trong thị kiến rằng: “Hỡi Abram, ngươi chớ sợ, Ta là Ðấng phù trợ và là phần thưởng rất bội hậu cho ngươi”. Abram thưa rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa, Ngài sẽ ban cho con điều gì? Con sẽ qua đi mà không có con; chỉ có Eliêzer này, người Ðamas, con của người giúp việc gia đình con”. Abram nói tiếp rằng: “Chúa không cho con sinh con; đây con của người giúp việc sẽ là kẻ nối nghiệp con”. Tức thì có lời Chúa phán cùng ông rằng: “Chẳng phải người này sẽ là kẻ nối nghiệp ngươi, nhưng là chính người con ngươi sinh ra, sẽ là kẻ nối nghiệp ngươi”. Thiên Chúa dẫn Abram ra ngoài và nói với ông: “Ngươi hãy ngước mắt lên trời, và nếu có thể được, hãy đếm các ngôi sao”. Rồi Chúa nói tiếp: “Miêu duệ của ngươi sẽ đông đảo như thế”. Abram tin vào Thiên Chúa và vì đó, ông được công chính.

Và Chúa lại nói: “Ta là Chúa, Ðấng dẫn dắt ngươi ra khỏi thành Ur của dân Calđê, để ban cho ngươi xứ này làm gia nghiệp”. Abram thưa rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa, làm sao con có thể biết con sẽ được xứ đó làm gia nghiệp?” Chúa đáp: “Ngươi hãy bắt một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con cừu đực ba tuổi, một con chim gáy mái và một con bồ câu non”. Abram bắt tất cả những con vật ấy, chặt ra làm đôi, đặt phân nửa này đối diện với phân nửa kia: nhưng ông không chặt đôi các con chim. Các mãnh cầm lao xuống trên những con vật vừa bị giết, song ông Abram đuổi chúng đi.

Lúc mặt trời lặn, Abram ngủ mê; một cơn sợ hãi khủng khiếp và u tối bao trùm lấy ông. Khi mặt trời đã lặn rồi, bóng tối mù mịt phủ xuống, có một chiếc lò bốc khói và một khối lửa băng qua giữa những phần con vật chia đôi. Trong ngày đó, Chúa đã thiết lập giao ước với Abram mà nói rằng: “Ta ban xứ này cho miêu duệ ngươi, từ sông Ai-cập cho đến sông Euphrát”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9

Ðáp: Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước 

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: Hãy ca tụng Chúa, hãy hoan hô danh Ngài, hãy kể ra sự nghiệp Chúa ở giữa chư dân. Hãy xướng ca, đàn hát mừng Người, hãy tường thuật mọi điều kỳ diệu của Chúa.

Xướng: Hãy tự hào vì danh thánh của Người, tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui. Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của Chúa, hãy tìm kiếm thiên nhan Chúa luôn luôn.

Xướng: Hỡi miêu duệ Abraham là tôi tớ của Người, hỡi con cháu Giacóp, những kẻ được Người kén chọn. Chính chúa là Thiên Chúa chúng ta, quyền cai trị của Người bao trùm khắp cả địa cầu.p.

Xướng: Tới muôn đời Người vẫn nhớ lời minh ước, lời hứa mà Người đã an bài tới muôn thế hệ, lời minh ước Người đã ký cùng Abraham, lời thề hứa Người đã thề với Isaac.

Bài Ðọc I: (Năm II) 2 V 22, 8-13; 23, 1-3

“Vua đọc cho mọi người nghe lời sách giao ước đã tìm thấy trong Nhà Chúa, ký kết giao ước trước mặt Chúa”.

Trích sách Các Vua quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, thượng tế Helcia nói với thư ký Saphan rằng: “Tôi tìm thấy sách luật trong Nhà Chúa”. Helcia trao sách cho Saphan đọc. Rồi thư ký Saphan đến cùng vua, và thuật lại cho vua rằng: Tôi tớ vua đã thu lượm số bạc dâng cúng trong nhà Chúa, và trao cho đốc công nơi Ðền thờ Chúa, để phát lương cho thợ. Thư ký Saphan cũng thuật cho vua rằng: “Tư tế Helcia đã trao cho tôi cuốn sách”. Thư ký Saphan đã đọc sách đó trước mặt vua. Khi nghe lời sách luật Chúa, vua liền xé áo mình, rồi truyền cho tư tế Helcia và Ahica con Saphan, Acôbor con Mica, và thư ký Saphan cùng Asaia người hầu cận vua rằng: “Các ngươi hãy đi hỏi ý Chúa cho trẫm, cho toàn dân và cho nhà Giuđa, về các lời sách vừa tìm thấy. Cơn thịnh nộ của Chúa đối với chúng ta nặng nề lắm, vì cha ông chúng ta không tuân giữ các lời trong sách này”. Họ thuật lại cho vua các lời của Chúa.

Bấy giờ vua sai đi triệu tập các trưởng lão Giuđa và Giêrusalem đến cùng vua. Vua lên Ðền thờ Chúa với những người thuộc chi tộc Giuđa, toàn thể dân cư Giêrusalem, các tư tế, các tiên tri và toàn dân lớn bé, ông đọc cho mọi người nghe lời sách giao ước đã tìm thấy trong Nhà Chúa. Vua đứng trên bệ, ký kết giao ước trước mặt Chúa, để ai nấy đi theo Chúa, cùng hết lòng hết sức tuân giữ các huấn lệnh, các lề luật và nghi lễ của Chúa. Họ làm sống lại các lời giao ước đã ghi chép trong sách này: cả dân đều chấp nhận bản giao ước.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 118, 33. 34. 35. 36. 37. 40

Ðáp: Lạy Chúa, xin dạy bảo con đường lối thánh chỉ Ngài (c. 33a).

Xướng: Lạy Chúa, xin dạy bảo con đường lối thánh chỉ Ngài, để con tuân giữ cho bằng triệt để.

Xướng: Xin dạy con để con vâng theo luật pháp Ngài, và để con hết lòng tuân giữ luật đó.

Xướng: Xin hướng dẫn con vào đường lối chỉ chị Ngài, vì chính trong đường lối này con sung sướng.

Xướng: Xin nghiêng lòng con theo lời Ngài nghiêm huấn, và chớ để con sa ngã vào chỗ lợi danh.

Xướng: Xin cho con ngoảnh mặt, khỏi thấy cảnh phù vân; xin cho con được sống noi theo đường lối Chúa.

Xướng: Này đây, con khao khát huấn lệnh của Ngài, theo lượng công minh Ngài, xin cho con được sống.

Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 7, 15-20

“Hãy xem quả thì các con sẽ biết chúng”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong, họ là sói dữ hay cắn xé. Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao? Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Thiên Chúa từ bi, chúng con hiến dâng những lễ vật này để tạ tội và ngợi khen Chúa; cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, và dùng của lễ này mà thanh tẩy chúng con, hầu chúng con có thể dâng lên những tâm tình làm đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Lạy Chúa, muôn loài để mắt cậy trông vào Chúa, và Chúa ban lương thực cho chúng đứng theo giờ.

Hoặc đọc:

Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành, và Ta thí mạng sống Ta vì các chiên Ta”.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con rước Mình và Máu Con Chúa để đổi mới chúng con, xin cho chúng con được chắn chắn hưởng ơn cứu độ, nhờ mầu nhiệm cử hành trong thánh lễ này. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

ĐỀ PHÒNG NHỮNG TIÊN GIẢ (Mt 7,15-20)
Lm. Giuse Đinh Lập Liễm

1. Chúa Giê-su bảo các môn đệ phải coi chừng tiên tri giả: bề ngoài thì họ giả bộ hiền lành như con chiên, nhưng thật sự họ ác ôn như sói dữ. Muốn biết họ thật giả, cần phải xem cách sống họ có phù hợp với giáo huấn của Chúa không? Vì cây tốt thì sinh trái tốt, cây xấu thì sinh trái xấu. Cũng vậy, người tốt thì lời nói việc làm của họ cũng tốt, còn kẻ bê tha thì lời nói việc làm của họ cũng bê bối. Vì lòng đầy tràn thì sẽ thố  lộ ra bên ngoài bằng lời nói, việc làm và đời sống hằng ngày.

2. Lời Chúa hôm nay dạy cách nhận định khách quan. Nhưng trước hết ta cần lưu ý rằng lời dạy này không mâu thuẫn với lời dạy hôm thứ hai là đừng đoán xét người khác. Đoán xét là chỉ mới thấy một số hiện tượng đã vội kết luận và kết án. Còn nhận định khách quan là căn cứ vào kết quả để biết con người. Đoán xét dễ chủ quan, còn nhận định thì phải khách quan. Đoán xét đưa đến việc lên án người khác, còn nhận định chỉ để rút ra suy nghĩ và chọn lựa cho chính mình. Trong cuộc sống, ta không nên đoán xét nhưng phải khôn ngoan nhận định cách khách quan.

Nhận định khách quan dựa trên tiêu chuẩn “Xem quả biết cây” (Carôlô).

3. Tiên tri theo đúng nghĩa là người nói thay Thiên Chúa, là người chỉ nói những gì Thiên Chúa truyền, và đôi khi biến cả đời mình  thành sứ điệp của Thiên Chúa. Đó là trường hợp của Giê-rê-mi-a khi ông khoác vào người một cái ách và đi giữa phố chợ để gây ý thức nơi dân Ít-ra-en về cái ách tội lỗi đang đè nặng trên họ. Đó cũng là trường hợp của Hô-sê khi ông cưới một cô gái điếm để tố cáo sự bất trung của dân chúng.

Tiên tri giả là người nhân danh Thiên Chúa để nói những gì không phải là của Chúa và có cuộc sống không phù hợp với sứ điệp của Chúa. Chúa Giê-su đã so sánh tiên tri giả với một thứ cây xấu, cây xấu chỉ có thể sinh trái xấu, và người ta có thể xem quả để biết cây.

4. Để phân định ai là tiên tri giả, ai là tiên tri thật, chúng ta hãy dựa vào tiêu chuẩn này: Có tuyên xưng Đức Giê-su Ki-tô là Chúa như đức tin tông truyền từ các Tông đồ dạy không? Càng ngày càng xuất hiện nhan nhản những kẻ xưng mình là “thị nhân”, là “con gái yêu”, là tiên tri thật”, là “được Chúa sai đi” rồi tự cho mình được “mạc khải” nhưng thực tế lại rao truyền điều đi ngược lại với đức tin tông truyền mà Chúa Giê-su giao cho các Tông đồ truyền lại cho Giáo hội. Chẳng hạn, trong những năm gần đây có cái gọi là “sứ điệp từ trời” của một phụ nữ  tự xưng là “con gái yêu” của Chúa, rao truyền những điều nghịch đức tin,  dựa theo những con số tượng trưng trong Thánh Kinh rồi giải thích theo nghĩa đen, lên án Giáo hội trong công đồng Va-ti-can II, bất phục và không tin vào sự kế vị hợp pháp của Đức Thánh Cha… Như thế, chính cái gọi là sứ điệp ấy tự mâu thuẫn với lời Chúa dạy (Hiền Lâm).

5. Người Ki-tô hữu nhờ phép rửa cũng tham dự vào chức vụ tiên tri của Đức Ki-tô. Một cách nào đó, qua ngôn từ và hành động, cuộc sống của họ cũng phải là một sứ điệp của Thiên Chúa cho những người chung quanh. Nếu cuộc sống người Kitô hữu không đủ sức là một sứ điệp của Thiên Chúa, thì hẳn người đó cũng có thể bị coi là một tiên tri giả. Như vậy, tiên tri giả hay Ki-tô hữu giả là người thiếu sự thống nhất hòa hợp giữa niềm tin và cuộc sống. Người Ki-tô hữu giả là người mang danh hiệu Ki-tô, nhưng lại không sống những cam kết của mình. Đó là người chỉ đóng khung niềm tin của mình trong bốn bức tường nhà thờ, mà không thể hiện niềm tin ấy trong cuộc sống hằng ngày qua những gặp gỡ với tha nhân. Đó là người không muốn sống như Đức Ki-tô, nhưng chỉ buông theo con người cũ của những xu hướng tội lỗi (Mỗi ngày một tin vui).

6. Chúa Giê-su tỏ lòng cảm thông và tha thứ cho những yêu hèn và vấp ngã của con người, nhưng Ngài không hề dung chấp cho thái độ giả hình của những người Biệt phái. Ngài gọi họ là những tiên tri giả, những người đội lốt chiên mà bên trong là lòng dạ của sói dữ. Họ trưng bày một bộ mặt đạo đức, nhưng cuộc sống của họ gồm toàn những hành động xấu xa.

Về vấn đề này, cha ông chúng ta đã có kinh nghiệm và thường nói:

Mua cá thì phải xem mang,
Mua bầu xem cuống, mới toan khỏi lầm.
Con người muốn biết thâm tâm,
Nhìn vào công việc, chẳng lầm mảy may.

7. Truyện: Xem quả biết cây.

Nước Kinh có người xem tướng giỏi, nói câu nào trúng câu ấy. Trong nước, xa gần ai ai cũng biết tiếng. Vua Trang Vương thấy thế vời lại hỏi:

– Nhà ngươi dùng thuật gì mà xem tướng giỏi như thế?

Người xem tướng thưa rằng:

– Thần không có thuật gì lạ cả. Thần chỉ xem “bạn người ta” mà biết được người ta hay hoặc dở. Như thần xem cho thường dân, mà thấy họ chơi với những người bạn hiếu, đễ, huấn, cần, biết giữ phép nước thì thần đoán người ấy là người hay, thân tất một ngày vẻ vang, nhà tất một ngày thịnh vượng.

Như thần xem cho quan lại, mà thấy chơi với những người bạn thành, tín, có phẩm hạnh, thích điều phải thì thần đoán cho ông quan ấy là người tốt, làm quan tất mỗi ngày một cao thăng, giúp vua tất mỗi ngày một lợi ích.

Nếu thần xem cho vua chúa, mà thấy quan gần thì có lắm người hiền, quan xa có lắm người trung, lúc lỗi có nhiều người can ngăn thì thần đoán là ông vua giỏi, vua tất mổi ngày một tôn trọng, nước tất mỗi ngày một trị yên, thiên hạ tất mỗi ngày một qui phục. Thần quả không có thuật gì lạ, chỉ xem người mà biết được người hay hay dở.

Vua Trang Vương cho nói là phải. Bấy giờ liền kíp thu dùng những người tài giỏi, sau nước Sở cường thịnh nhất đời Chiên Quốc.

Chúng ta tự hỏi xem bạn bè chung quanh chúng ta là những người như thế nào? Từ đó mà chúng ta biết mình là ai?


CÂY NÀO TRÁI NẤY
(THỨ TƯ TUẦN 12 TN NĂM CHẴN)

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 12 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin cho mình hằng biết trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, vì những ai được Chúa cho khăng khít với Chúa, thì Chúa chẳng bỏ rơi bao giờ.

Trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, thì hành xử theo sự thúc đẩy của Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Samuen quyển I cho thấy: Tình bạn giữa Đavít và Gionathan dễ làm ta mủi lòng. Tình bạn đó làm nổi bật ảnh hưởng cực kỳ lớn lao của một người có sức thu hút, ngay cả, với những ai lẽ ra phải chống lại mình. Bè bạn thương nhau mọi thời mọi lúc, vào ngày hoạn nạn mới thấy rõ ai là anh em. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa.

Trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, thì chế ngự được những tính xấu trong con người mình, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, viện phụ Enrêđô nói: Chính anh sẽ làm vua, còn tôi sẽ làm phó cho anh. Thế mới là tình bằng hữu chân thật, hoàn hảo, vững bền và vĩnh viễn: ghen tuông không thể hủy hoại, nghi ngờ không làm suy giảm, tham vọng không thể phá tan. Bị thử thách đến vậy mà vẫn không nao núng, bị xô đẩy đến thế mà vẫn không ngã quỵ, bị nguyền rủa thế nào cũng không lay, bị lăng mạ ra sao cũng không chuyển. Người bạn trung thành là một nơi nương tựa vững chắc; ai gặp được người bạn như thế là gặp được kho tàng. Người kính sợ Đức Chúa điều khiển được tình bạn của mình; vì bản thân mình thế nào, thì cận thân mình cũng thế.

Trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, thì tuân giữ đường lối, huấn lệnh của Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách các Vua quyển II tường thuật lại: Đứng trên bệ cao, vua lập giao ước trước nhan Đức Chúa, cam kết đi theo Đức Chúa và hết lòng hết dạ tuân giữ các mệnh lệnh, chỉ thị và quy tắc của Người, để chu toàn các khoản của Giao Ước được ghi chép trong sách đó. Toàn dân chấp nhận giao ước. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 118, vịnh gia cũng cùng chung tâm tình này khi cầu xin: Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ, con nguyện đi theo mãi đến cùng. Xin cho con được trí thông minh để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ. Xin giữ mắt này khỏi nhìn theo những gì hư ảo, và cho con được sống nhờ đường lối của Ngài. Con khát khao huấn lệnh của Ngài, vì Ngài công chính, xin cho con được sống.

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy, thì sinh nhiều hoa trái. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở lại trong Chúa là ở lại trong đường lối, thánh chỉ, mệnh lệnh, luật pháp của Người. Ăn gì bổ nấy: Gà công nghiệp: nuôi trong chuồng, ăn cám, ăn bột; Gà đi bộ: thả rông, ăn giun, ăn côn trùng, ăn rau cỏ, bởi vì, chế độ thức ăn, và cách nuôi khác nhau, cho nên, chất lượng của gà công nghiệp và gà đi bộ cũng khác nhau. Cây nào sinh trái nấy: Trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, thì muốn mang danh hiệu, chiến đấu vì màu cờ sắc áo cho danh hiệu ấy, muốn thuộc về danh hiệu ấy. Ai muốn thuộc về Đức Kitô, thì ở lại trong Thánh Danh của Người. Chúng ta thuộc về Chúa, vì được mang Danh của Người, như người phụ nữ khi có chồng, thì mang họ của chồng. Ước gì chúng ta biết ở lại trong Chúa, để chúng ta sinh được nhiều hoa trái, và để qua những hoa trái đó, người ta sẽ nhận biết chúng ta thuộc về Chúa. Ước gì được như thế!

VỀ VỚI TRÁI TIM
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai!”.

“Không chỉ các ngôn sứ mới giả, ‘lời’ của họ cũng có thể giả! Đó là lý do chúng ta phải luôn quay về với trái tim để phân định; ở đó, nhiều loại cảm xúc đến và đi như những món hàng của một khu chợ địa phương, nơi bạn tìm thấy mọi thứ. Vì vậy, phải tỉnh táo để liên tục phân định hầu biết điều gì đẹp lòng Chúa, điều gì mất lòng Ngài!” - Phanxicô.

Kính thưa Anh Chị em,

Thế giới hôm nay xem ra xấu nhiều hơn tốt, giả nhiều hơn thật. Như Cô Bé Khăn Quàng Đỏ, chúng ta có thể bị đánh lừa bởi những con sói đội lốt chiên. Ngược lại, chính bản thân chúng ta cũng có thể là những cây xấu - những con sói - nếu không ‘về với trái tim’ để tỉnh táo và liên tục phân định dựa vào tiêu chí “Xem quả biết cây” của Chúa Giêsu.

Trong Tin Mừng hôm nay, Ngài nói đến các ngôn sứ giả. Họ là những con sói “đội lốt chiên”. Một tương phản rõ rệt giữa chiên và sói, con sau là hiểm hoạ của con trước; và thực tế, con sau đội lốt con trước còn ‘dễ nhận ra’ hơn các ngôn sứ giả hoặc người chăn thuê! Kẻ ác luôn lừa dối và thường xuyên biến trái xấu thành trái tốt. Việc hợp pháp hoá phá thai được nhiều người coi là “quyền lựa chọn”; hôn nhân đồng tính là “khoan dung”. Thậm chí có nhiều nhóm được gọi là “nhân đạo” hoặc “từ thiện” rất giàu có xem công việc của họ là “trái tốt” đang khi nó không hề tốt chút nào.

Ngược lại, có nhiều người làm việc chăm chỉ, tôn trọng sự sống từ lúc thụ thai, hoặc cố gắng duy trì tính thiêng thánh của hôn nhân như Thiên Chúa thiết lập, hoặc nỗ lực thúc đẩy quyền tự do thờ phượng phù hợp với ý muốn của Ngài lại bị gán mác là cố chấp, gây sợ hãi hoặc thậm chí là ‘ngáng đường’. Vậy mà, công việc lặng lẽ của họ được thực hiện một cách đầy hy sinh thực sự mang lại kết quả tốt đẹp cho Nước Trời.

Vậy cuộc sống riêng của bạn thì sao? Bạn và tôi hãy xem xét hành động và kết quả sinh ra từ những gì mình làm, kết quả bắt nguồn từ đâu? Nó có xuất phát từ tình yêu sâu sắc đối với Thiên Chúa, Đấng thường hoạt động trong những gia đình âm thầm nuôi dạy con cái trong đức tin? Tôi đang tạo ra những hoa trái lâu dài nào cho Chúa? Nếu kết hôn, tôi có cởi mở với cuộc sống mới không? Nếu độc thân, tôi có dành nhiều thời gian để phục vụ người khác? Tôi có giúp họ biết Chúa Kitô?

Kính thưa Anh Chị em,

“Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai!”. Đó có phải là những hoa quả của Thánh Thần mà Phaolô đã tiết lộ như “vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, rộng lượng, trung tín, dịu dàng và tiết độ?”. Những hoa quả ấy dĩ nhiên, phát xuất từ tình yêu của ​​một người thuộc về Chúa. Với những yếu tố đó, chúng ta biết, họ là một mục tử chân chính hoặc bạn và tôi là những cây tốt. “Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ!”, Thánh Vịnh đáp ca hôm nay thật thâm thuý, đó là một lời cầu nguyện nhắc chúng ta luôn xin ơn phân định. Bài đọc Các Vua cũng cho thấy sự cần thiết của việc phân định này; vua Giuđa nói, “Các ngươi hãy đi thỉnh ý Đức Chúa cho ta, cho dân và toàn thể Giuđa!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, Đấng thường hoạt động bên ngoài ánh đèn sân khấu. Cho con biết quay ‘về với trái tim’ để có thể phân định điều gì đẹp lòng Chúa, điều gì mất lòng Ngài!”, Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây