TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XI Thường Niên -Năm B

“Nước Thiên Chúa tựa như hạt giống nẩy mầm và mọc lên” (Mc 4,26-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA CHAY

Thứ hai - 14/03/2022 18:49 |   1591
“Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” (Mt 20, 21-22)

16/3/2022
THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA CHAY

 

t4 2MC C

Mt 20, 17-28

UỐNG CHÉN THẦY SẮP UỐNG

Bà mẹ các con ông Dêbêđê thưa với Chúa: “Xin Thầy cho truyền hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả, trong nước Thầy.” Đức Giêsu bảo: “Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” (Mt 20, 21-22)

Suy niệm: Đã ba lần Chúa tiên báo về cuộc khổ nạn của Chúa, thế mà các tông đồ vẫn nhìn Nước Trời như một vương triều trần thế. Không phải ngẫu nhiên mà hai tông đồ này xin chỗ ngồi danh dự hai bên tả hữu của Chúa Giê-su. Giữa các môn đệ có một chiến tranh lạnh ngấm ngầm xuất phát từ quan niệm công thần đã ngự trị trong tâm tư họ từ lâu: “Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, chúng con được gì bù lại?” (Mc 10, 28): họ khao khát quyền lợi, quyền lực. Chúa Giêsu đã khó khăn lắm mới đổi được não trạng của các tông đồ: Họ muốn được chung phần với Ngài trong vinh quang, điều đó cũng tốt thôi nếu đó là ý muốn của Chúa Cha; nhưng liệu họ có dám dự phần với Ngài trong đau khổ, trong chén đắng, trong cái chết gần kề của Ngài không?

Mời Bạn: Bạn sẽ trả lời thế nào nếu Chúa hỏi bạn câu hỏi đó? Bạn có tâm tình nào khi phục vụ giáo xứ, phục vụ anh chị em? Bạn dám chấp nhận quên mình, không tìm tiếng khen, hay chút lợi lộc. Sống đạo, bạn không chờ đợi được một chỗ ngồi cao, nhưng mong được ban một chỗ thật gần bên Chúa.

Sống Lời Chúa: Làm một việc hy sinh, kết hợp với Chúa Giêsu chịu khổ nạn trên Thánh Giá để xin ơn hoán cải.

Cầu nguyệnLạy Chúa Giêsu, xin cho con can đảm, dám chọn những gì giúp con trở nên bé nhỏ hơn, nhờ đó con vui tươi phục vụ mọi người theo gương khiêm hạ của Chúa, và theo Chúa trên con đường thánh giá Chúa đã đi qua.

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ

THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA CHAY
 

Ca nhập lễ

Lạy Chúa là Thiên Chúa tôi, xin đừng bỏ rơi tôi, xin đừng lìa xa tôi; lạy Chúa là quyền lực ơn cứu độ tôi, xin đoái thương phù giúp tôi.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, xin thúc đẩy gia đình Hội Thánh Chúa luôn hăng say thực hành những điều hay lẽ phải. Xin đừng để chúng con phải thiếu thốn trong khi sống đời này và giúp chúng con đạt tới phúc lộc đời sau. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Gr 18, 18-20

“Hãy đến, và chúng ta hành hạ nó”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Thiên hạ nói rằng: “Các ngươi hãy đến và chúng ta tìm cách chống lại Giêrêmia: vì tư tế không thiếu lề luật, người khôn ngoan không thiếu lời chỉ bảo, tiên tri không thiếu lời giảng dạy! Hãy đến, chúng ta hãy dùng lời nói mà tố cáo nó và đừng để ý đến các lời nó dạy”.

Lạy Chúa, xin lưu tâm đến con, và nghe tiếng quân thù của con! Làm lành mà phải gặp dữ sao, vì họ đào lỗ chôn con? Xin Chúa hãy nhớ lại con đã đứng trước nhan thánh Chúa để biện hộ cho họ, Chúa đã nguôi giận họ.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 30, 5-6. 14. 15-16

Ðáp: Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa

Xướng: Chúa dẫn con xa lưới dò chúng ngầm trương ra để hại con, vì Ngài là chỗ con nương náu. Con phó thác tâm hồn trong tay Chúa; lạy Chúa, lạy Thiên Chúa trung thành, xin cứu chữa con..

Xướng: Con đã nghe thấy lũ đông bàn tán, nỗi sợ sệt gieo nặng khắp đôi nơi; cùng một lúc, chúng tụ họp phản đối con; chúng đã âm mưu sát hại mạng con.

Xướng: Phần con, lạy Chúa, con tin cậy ở Ngài, con kêu lên: Ngài là Thiên Chúa của con! Vận mạng con ở trong tay Ngài, xin cứu gỡ con khỏi tay quân thù và những người bách hại.

Câu Xướng Trước Phúc Âm

Chúa phán: “Vậy từ đây các ngươi hãy thật lòng quay về với Ta, vì Ta nhân hậu và từ bi”.

PHÚC ÂM: Mt 20, 17-28

“Họ đã lên án tử cho Người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với họ: “Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”.

Bấy giờ bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Người. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: “Bà muốn gì”. Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”. Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?” Họ nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai, thì người ấy mới được”. Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em: Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin vui lòng nhìn đến của lễ chúng con dâng, để nhờ cuộc trao đổi kỳ diệu trong lễ tế này, chúng con được giải thoát khỏi vòng tội lỗi. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng mùa chay

Ca hiệp lễ

Con người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phó thác mạng sống làm giá cứu chuộc cho nhiều người.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa ban bí tích Thánh Thể cho chúng con: xin cho bí tích này đem lại cho chúng con ơn cứu độ như lòng chúng con hằng mong ước. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

ƠN CỨU CHỘC CỦA CHÚNG TA NƠI THÁNH GIÁ CHÚA (Mt 20,17-28)
Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP

Có nhiều người ngày nay, theo tâm lý tự nhiên, họ đều muốn có danh tiếng cá nhân, phần thưởng cá nhân, địa vị cá nhân và sự thành công cá nhân, nhưng ít ai nghĩ đến sự hi sinh cá nhân!

Thật thế, đây là cám dỗ nguy hiểm cho con người thời nay, bởi vì ai cũng chỉ nghĩ đến mình, họ luôn xây dựng cái tôi của mình thật lớn để rồi như một thành trì bảo vệ uy lực cho cá nhân mà không hề nghĩ đến người khác và bổn phận trách nhiệm của mình với cộng đồng.

Đây cũng chính là mối nguy hại cho các Tông đồ thời Đức Giêsu! Các ông theo Ngài, được Ngài mặc khải nhiều điều, và, nhất là hôm nay, Ngài loan báo cuộc khổ nạn, đồng thời mời gọi họ đi theo trên con đường khổ giá để cùng Ngài cứu chuộc nhân loại, thay vì ưng thuận, họ đã tỏ vẻ khó chịu, bởi vì các ông đã phỏng chiếu một Đức Giêsu uy quyền, lẫm liệt khi thể hiện quyền năng của mình để đánh đông dẹp bắc theo kiểu binh đao, nhưng đằng này, Đức Giêsu đã lật đổ những mơ ước hão huyền của các môn đệ, làm cho giấc mộng công hầu khanh tướng mà các ông đang theo đuổi tan thành mây khói khi loan báo cái chết sẽ đến với Ngài.

Cám dỗ về uy quyền, danh vọng, sung túc… mà các môn đệ thời Đức Giêsu mắc phải cũng chính là cám dỗ triền miên của mỗi chúng ta ngày nay!

Mùa Chay là mùa mời gọi chúng ta nhìn thẳng vào Thánh Giá Chúa để thấy được tình thương của Đức Giêsu, thấy được sứ vụ của cuộc đời chúng ta, khám phá ra ý nghĩa của ơn cứu độ ngang qua đau khổ, nhất là khám phá ra sự vĩ đại, sức mạnh phi thường và ơn giải thoát ở sự phục vụ trong yêu thương.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng con biết sống cho người khác như Chúa, luôn mong được phục vụ hơn là tìm sự phục vụ nơi người khác cho mình. Amen.

KHÔNG DỄ ĐÂU


(Thứ Tư sau CN II Mùa Chay – Mt 20,17-28) Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột

Tranh giành quyền lực là một chước cám dỗ muôn thuở của kiếp người. Vì đằng sau quyền lực thì luôn có đó lợi lộc. Ba năm đi theo Thầy Giêsu các tông đồ thường xuyên tranh cãi nhau về những cái ghế đầu trong vương triều mà Thầy sẽ thiết lập. Hai anh em nhà Dêbêđê, hai vị thiên lôi con đã từng không ít lần gây ra sự bực tức, tranh cãi giữa tập thể Nhóm Mười Hai vì muốn giành lấy luôn hai ghế đầu triều. Và Chúa Giêsu đã phải vất vả bảo ban, dạy dỗ các vị đủ điều.

Giêsu Nagiaret là một vị tôn sư lỗi lạc, có quyền năng trong lời nói và hành động, cùng chung sống với các môn sinh ròng rã suốt ba năm, luôn đi trước và làm gương sáng về những gì mình giảng dạy. Thế nhưng để huấn luyện thành công, làm thay đổi tấm lòng, cách nghĩ và lối sống của môn sinh thì thật không mấy dễ đối với Người. Ngay cả khi dùng cuộc tử nạn đau thương và sự phục sinh vinh hiển của mình để huấn luyện thì dường như các môn sinh vẫn chưa thay đổi bao nhiêu. Chính khi trao ban Thần Khí và dưới tác động của Thần Khí thì các môn đệ của Người đã có đổi thay. Một trong hai ông thiên lôi con là Gioan xem ra không còn tham quyền như trước. Sách Công vụ tông đồ cho chúng ta thấy hiện thực này. Khi cùng đi rao giảng với Phêrô thì Gioan không còn muốn tranh quyền hay vượt mặt.

Nhìn Chúa Giêsu rồi ngẫm suy công việc huấn luyện, đào tạo tại các chủng viện, tu viện. Các vị có trách nhiệm đào tạo dĩ nhiên là thua xa Đấng duy nhất xứng là Thầy và là Người chỉ đạo (x.Mt 23,1-12). Việc làm gương sáng thì thế nào đây? Chắc chắn ít nhiều cũng có, nhưng bên cạnh đó thì gương mờ, gương mù xem ra không ít, nhất là trong lãnh vực “quyền lực”. Việc “đồng hành” với người thụ huấn cách thiết thân như Chúa Giêsu là cùng ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, thú thực là còn quá nhiều điều phải xem xét.

Để đào tạo nên những mục tử biết khiêm nhu phục vụ đoàn chiên, dĩ nhiên là tránh xa chước cám dỗ quyền lực thì quả là không dễ chút nào. Chúng ta cậy nhờ vào ơn Chúa Thánh Thần, nhưng phần chúng ta cũng phải nỗ lực làm hết sức có thể để hạn chế chước cám dỗ quyền lực. Một thực tiễn cần khiêm nhu nhìn nhận đó là rất nhiều trường hợp “nhà dột từ nóc”. Chuyện không dễ đâu.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây