TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VII Phục Sinh - Năm B

“Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”. (Mc 16, 15-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK 01 Phụ Nữ Trong Thánh Kinh Ô Chữ 1-5

Chủ nhật - 02/05/2021 03:30 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   31
04. Mẹ của tiên tri Samuen (1Sm 1,15-17).
VHTK 01 Phụ Nữ Trong Thánh Kinh Ô Chữ 1-5

VUI HỌC THÁNH KINH 01 PHỤ NỮ

 Ô CHỮ 01

 
NHỮNG GỢI Ý
 
01. Nữ tiên tri đang ở trong Đền thờ, khi ông Giuse và bà Maria mang trẻ Giêsu đến để dâng lên TC cùng với lễ vật.

02. Nữ trợ tá của Hội Thánh Kenkhơrê được thánh Phaolô giơí thiệu và mong mọi người hãy tiếp đón chị trong Chúa cách xứng đáng, như dân thánh phải đối xử với nhau.

03. Vợ Ông Dacaria và là mẹ thánh Gioan Tẩy giả.

04. Vợ của vua Ácrippa.

05. Trong thư gửi tín hữu Philipphê, khi biết hai bà đã có sự xích mích với nhau, thánh Phaolô đã viết : “Xin hai bà hãy hoà hợp với nhau trong Chúa”. Hai bà ấy là bà Xintikhê và…

06. Tại thành Philipphê, người phụ nữ tòng giáo van nài xin thánh Phaolô lưu lại nhà bà.

07. Tại Giaphô, có một bà đầy công đức đã lâm bệnh và đã chết. Bà được Thánh Phêrô làm cho sống lại.

08. Vợ ông Aquila, chủ nhà thánh Phaolô ở trọ tại thành Côrinthô.

09. Người phụ nữ đã gặp Chúa Giêsu phục sinh và muốn ôm lấy chân Ngài.

10. Vợ của ông Khuda viên quản lý của Hêrôđê. Bà từng tháp tùng truyền giáo với Chúa Giêsu và là mạnh thường quân của đoàn truyền giáo.

11. Vợ ông Phêlích, tổng trấn Giuđêa.

12. Người đã xúi giục cô gái xin đầu thánh Gioan tẩy giả.

13. Chị của ông Ladarô, người đã chết và được Chúa Giêsu làm cho sống lại.

Hàng dọc : Chử đề của ô chữ này là gì
 

LỜI GIẢI ĐÁP

01. Bà Anna (Lc 2,22-24)

02. Chị Phêbe (Rm 16,1)
03. Bà Êlisabét (Lc 1,39…)
04. Bà Bécnike (Cv 25,13-27)
05. Bà Êvôđia (Pl 4,2)
06. Bà Lyđia (Cv 16,14-15)
07. Bà Tabitha (Cv 9,32-38)
08. Bà Pơrítkila (Cv 18,1-19)
09. Bà Maria Mácdala (Ga 20,1-8)
10. Bà Gioanna (Lc 8,3)
11. Bà Đơruxila (Cv 21,1-27)
12. Bà Hêrôđia (Mt 14,2-12)
13. Bà Mácta (Ga 11,1-14)
  

Hàng dọc : NHÂN VẬT TÂN ƯỚC
 
NGUYỄN THÁI HÙNG

++++++++++++

 

 Ô CHỮ PHỤ NỮ 02 

Những gợi ý 
 
01. Vợ ông Khanania cùng với chồng đã lừa dối Thánh Phêrô và thử thách Thần Khí Chúa, khi bán đất đai để dâng cúng mà còn cất giữ lại cho riêng mình. (Cv 5,1-11).

02. Con gái của ông Laban, nàng xinh đẹp tuyệt vời, đã làm say mê tổ phụ Giacóp, ông phải làm lụng vất vả 14 năm để cưới được nàng. (St 28,15-30).

03. Nữ tiên tri mà Vua Giosigia, vua nước Giuđa, sau khi nghe một đoạn Sách Thánh vừa tìm được, sai tư tế Khinkhigiahu đến thỉnh vấn những điều được viết trong Sách. (2V 22,11-20).

04. Mẹ của tiên tri Samuen (1Sm 1,15-17).

05. Vợ Ông Phêlích, tổng trấn Giuđêa (Cv 21,1-27).

06. Tại Giaphô, 1 phụ nữ đầy công đức đã lâm bệnh và đã chết, được Thánh Phêrô làm cho sống lại. (Cv 9,32-38).

07. Người đã xúi giục cô gái xin đầu thánh Gioan tẩy giả. (Mt 14,2-12).

08. Thời Alêxanđê làm vua Ítraen, ông đã liên kết với vua Pơtôlêmai, người Ai Cap và đã lấy con gái ông. Cô gái ấy ..08. Cô Cơlêôpát (1Mcb 10,51-57).

09. Vợ ông Giuse, con ông Pôtiphêra, tư tế thành On. 09. Bà Atnat (St 41,44-45).

10. Vợ Tiên tri Hôsê. 10. Bà Gôme (Hs 1,2-5).

11. Chị của ông Ladarô, người đã chết và được Chúa Giêsu làm cho sống lại.  (Ga 11,1-14).

12. Mẹ của ông Aharon và ông Môsê.  (Xh 6,1-27)

13. Người đã giết chết Tướng Xixơra, chỉ huy quân Giavin (Tl 4,19).

14. Vợ của ông Nakho, con ông Têrac và là em ông Apram.  (St 11,29).

15. Vua Saun là vị vua đầu tiên của người Do thái. Ông cố là Giơyên. Bà cố là …  (1Sb 9,35-39).

16. Cô con gái của Tiên tri Hôsê.  (Hs 1,6).

17. Trong Tân Ước có nhắc tới một người phụ nữ được trừ bảy quỷ.  (Mc 5,23-35).

18. Tổ phụ Giacóp có 12 người con trai, nhưng chỉ có 1 cô con gái do bà Lêa sinh ra. (St 30,21).

19. Người phụ nữ, mẹ của vua Akhatgiahu thấy con mình đã chết thì liền đứng lên tru di tất cả dòng giống nhà vua và đã làm vua được 6 năm. (2V 11,1-12).

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ? 

 

Lời Giải đáp

01. Bà Xaphira (Cv 5,1-11) -

02. Bà Rakhen (St 28,15-30)
03. Bà Khunđa (2V 22,11-20)
04. Bà Anna (1Sm 1,15-17)
05. Bà Đơruxila (Cv 21,1-27)
06. Bà Tabitha (Cv 9,32-38)
07. Bà Hêrôđia (Mt 14,2-12)
08. Cô Cơlêôpát (1Mcb 10,51-57)
10. Bà Gôme (Hs 1,2-5)
11. Bà Mácta (Ga 11,1-14)
12. Bà Giôkhevét (Xh 6,1-27)
13. Bà Giaen (Tl 4,19)
14. Bà Minca (St 11,29)
15. Bà Maakha (1Sb 9,35-39).
16. Cô Lô-Rukhama (Hs 1,6)
17. Bà Maria Magdala (Mc 5,23-35)
18. Bà Dina (St 30,21)
19. Bà Athangia (2V 11,1-12)

 
Hàng dọc : PHỤ NỮ TRONG THÁNH KINH


NGUYỄN THÁI HÙNG


++++++++++++++++++++++

 

Ô CHỮ PHỤ NỮ 3

Những gợi ý 

01. Vợ ông Giacóp và là Mẹ của ông Dan và Neptali (St 30,6-8).

02. Mẹ ông Ítmaen. (St 16,1-16)

03. Người con gái mà ông Calếp hứa gã cho ai đánh chiếm thành Kiagiát Xêphe. (Tl 1,1-21)
 

04. Tại thành Philipphê, người phụ nữ tòng giáo van nài xin thánh Phaolô lưu lại nhà bà.  (Cv 16,14-15).
 

05. Chồng bà Pơrítkila, chủ nhà t. Phaolô ở trọ tại thành Côrinthô (Cv 18,1-19)
 

06. Vợ ông Apraham ,bà đã sinh cho ông Dimran, Giocsan, Modan, Madian, Gitbac và Suac.(St 15,1-4).
 

07. Vợ của ông Láp-pi-đốt, một nữ ngôn sứ, một thủ lãnh vĩ đại của dân Ítraen đã chống lại ách thống trị của vua Canaan. (Tl 4,4).
 

08. Vợ của ông Nakho, con ông Têrac và là em ông Apram.(St 11,29).
 

09. Chị của ông Ladarô, người đã chết và được Chúa Giêsu làm cho sống lại.(Ga 11,1-14).
 

10. Chị của bà Rakhen, vợ của tổ phụ Giacóp.(St 29,16).
 

11. Người cắt bì cho Ghécsôm, con trai ông Môsê. (Xh 4,24-26)
 

12. Người đã giấu 2 người Ítraen do thám trên mái nhà mình trong thành Giêrikhô, cứu họ thoát khỏi nhà vua. (Gs 2,1-6).
 

13. Ông Boát đã cưới ai, người đã sinh ra Ovết. Chính Ovết là cha của Giêsê thân sinh của Đavit?  (R 4,13-17).
 

14. Vợ của ông Giôgiakim, con gái ông Khenkigia, xinh đẹp tuyệt trần và biết kính sợ Thiên Chúa. (Đn 13,1-64).
 

15. Vợ Ông Phêlích, tổng trấn Giuđêa  (Cv 21,1-27).
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

 

Lời giải đáp 3

 
01. Bà Binha (St 30,6-8).
02. Bà Haga (St 16,1-16)
03. Cô Acxa (T l 1,1-21)
04. Bà Lyđia (Cv 16,14-15).
05. Ông Aquila (Cv 18,1-19)
06. Bà Cơtura (St 15,1-4).
07. Bà Dơvôra (Tl 4,4).
08. Bà Minca (St 11,29).
09. Bà Mácta (Ga 11,1-14).
10. Bà Lêa (St 29,16).
11. Bà Xippora (Xh 4,24-26)
12. Bà Rakháp (Gs 2,1-6).
13. Bà Rút (R 4,13-17).
14. Bà Susanna (Đn 13,1-64).
15. Bà Đơruxila (Cv 21,1-27).


Hàng dọc: NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ


NGUYỄN THÁI HÙNG

+++++++++++++++++

 Ô CHỮ PHỤ NỮ 4

Trong Ô Chữ này là 10 khuôn mặt phụ nữ trong Tân ước được xếp ngang - dọc - ngược. Các bạn hãy tìm xem đó là những ai ?

Những gợi ý  


01. Vợ của ông Khuda viên quản lý của Hêrôđê. Bà từng tháp tùng truyền giáo với Chúa Giêsu và là mạnh thường quân của đoàn truyền giáo (N). 01. Bà Gioanna (Lc 8,3).
 

02. Ông Simêon đã thốt lên khi nhìn thấy Hài nhi :“Cháu bé bày được đặt làm duyên cớ vấp phạm cho nhiều người Ítraen ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dầu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính Bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu lòng Bà”.Người phụ nữ mà ông Simêon nói tới là ai? (Lc 2,33-35).
 

03. Nữ tiên tri đang ở trong Đền thờ, khi ông Giuse và bà Maria mang trẻ Giêsu đến để dâng lên Thiên Chúa cùng với lễ vật .  (Lc 2,22-24).
 

04. Chị ông Ladarô, người đã chết và được Chúa Giêsu làm cho sống lại (Ngược).  (Ga 11,1-14).
 

05. Ở Athêna, trên đồi Arê, trước tế đàn Kính Thần Vô Danh, thánh Phaolô đã loan báo cho mọi người biết Đấng mà họ thờ kính là: Thiên Chúa, Đấng tạo thành vũ trụ và vạn vật. Nhiều người khi nghe những điều ấy đã không tin, nhưng cũng có nhiều người tin, trong đó có một người phụ nữ. Bà tên là … (Tđcv 17,16-34). 
 

06.Tại Giaphô, có một bà đầy công đức đã lâm bệnh và đã chết. Bà được Thánh Phêrô làm cho sống lại.  (Tđcv 9,32-38). 
 

07. Mẹ của thánh Gioan Tẩy Giả.  (Lc 1,36-56).
 

08.Người phụ nữ tân tòng thành Philipphê, van nài xin thánh Phaolô lưu lại nhà bà.  (Tđcv 16,14-15).
 

09. Vợ ông Philêmon, một người đạo đức tại Côlôxê.  (Plm 2).
 

10. Em của bà Mácta, người đã chọn phần tốt nhất.  (Ga 11,1-14).
 
 Lời giải đáp 4
 
01. Bà Gioanna (Lc 8,3).
02. Mẹ Maria (Lc 2,33-35).
03. Bà Anna (Lc 2,22-24).
04. Bà Mácta (Ga 11,1-14) (Ngược)
05. Bà Đamari (Tđcv 17,16-34).
06. Bà Tabitha (Tđcv 9,32-38).
07. Bà Êlisabét (Lc 1,36-56).
08. Bà Lyđia (Tđcv 16,14-15).
09. Bà Ápphia (Plm 2).
10. Bà Maria (Ga 11,1-14).

 
NGUYỄN THÁI HÙNG

+++++++++++++++++++

 

Ô CHỮ PHỤ NỮ 5

 
12 nhân vật phụ nữ trong Thánh Kinh Cựu Ước
 
 
 Trong Ô Chữ này gồm 12 nhân vật nữ được xếp ngang dọc. 
Các bạn hãy tìm xem đó là những ai ?

Những gợi ý

01. Nữ tiên tri được Vua Giosigia, vua nước Giuđa, sau khi nghe một đoạn Sách Thánh, sai tư tế Khinkhigiahu đến thỉnh vấn những điều được viết trong Sách.  (2V 22,11-20).
 

02. Vợ ông Giuse, con ông Pôtiphêra, tư tế thành On.  (St 41,44-45).
 

03. Người đã giết chết Tướng Xixơra, chỉ huy quân Giavin (Tl 4,19).
 

04. Tổ phụ Giacóp có 12 người con trai, nhưng chỉ có 1 cô con gái do bà Lêa sinh ra.  (St 30,21).
 

05.Người phụ nữ, mẹ của vua Akhatgiahu thấy con mình đã chết thì liền đứng lên tru di tất vả dòng giống nhà vua và đã làm vua được 6 năm.  (2V 11,1-12).
 

06. Vợ ông Apraham ,bà đã sinh cho ông Dimran, Giocsan, Modan, Madian, Gitbac và Suac.  (St 15,1-4).
 

07. Vợ của ông Giôgiakim, con gái ông Khenkigia, xinh đẹp tuyệt trần và biết kính sợ Thiên Chúa.  (Đn 13,1-64).
 

08. Nữ Hoàng đến từ miền xa xôi để chứng kiến sự khôn ngoan của vua Salômon, và cuối cùng đã dâng tặng ông vàng với nhũ hương.  (1V 10,1-10).
 

09. Người thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời hầu hạ vua Đavít lúc tuổi già.  (1V 1,1-3). 
 

10. Ông Apraham đã nghe lời ai khi đuổi mẹ con Ítmaen vào sa mạc? ( St 21,8-21)
 

11. Mẹ chồng của bà Rút.  ( R 1,1).
 

12. Người yêu của ông Samson ở Soreq thuộc đất Philitin đã lừa dối và phản bội chàng.  (Tl 16,4-21).

 

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH  Ô CHỮ PHỤ NỮ 5 

01. Bà Khunđa (2V 22,11-20).
02. Bà Atnat (St 41,44-45).
03. Bà Giaen (Tl 4,19).
04. Bà Dina (St 30,21).
19. Bà Athangia (2V 11,1-12).
06. Bà Cơtura (St 15,1-4).
07. Bà Susanna (Đn 13,1-64).
08. Nữ hoàng Sơva (1V 10,1-10).
09. Cô Avisác (1V 1,1-3).
10. Bà Xara ( St 21,8-21)
11. Bà Naômi ( R 1,1).
12. Bà Đalila (Tl 16,4-21).


NGUYỄN THÁI HÙNG
 

 

 

 
 Tags: vhtk 01, phụ nữ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây