TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVII Thường Niên -Năm B

“Người phân phát cho họ ăn, ai muốn bao nhiêu tùy thích”. (Ga 6, 1-15)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK 102 Cuộc Đời Chúa Giêsu : Phục sinh

Thứ sáu - 01/03/2024 08:53 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   409
VHTK 102 Cuộc Đời Chúa Giêsu : Phục sinh

Vui Học Thánh Kinh 102
Cuộc Đời Chúa Giêsu : Phục sinh


Tải về file PDF vhtk 102 
Cuộc Đời Chúa Giêsu Phục sinh tại đây


Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học qua những câu hỏi thưa, trắc nghiệm và ô chữ
Cuộc Đời Chúa Giêsu : Phục sinh.
Mọi trích dẫn và tên riêng đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh 
của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
Hình ảnh sưu tầm trên mạng Internet.
 Chúc các bạn có những giây phút vui và bổ ích.

Mục lục
I. LỜI CHÚA                                                           07
II. HÌNH TÔ MÀU
Ra Mộ Chúa                                                             10
Ngôi Mộ Trống                                                         11
Chúa Đã Phục Sinh                                                 12
Chúa Đã Sống Lại                                                   13
Bà Maria Mácđala                                                  14
Chúa Hiện Diện Giữa Các Tông Đồ                      15
Này Tôma!                                                               16
Đường Chiều Emmau                                             17
Emmau                                                                     18
Tại Biển Hồ Tibêria                                                 19
Chúa Lên Trời                                                          20
Chúa Thánh Thần Hiện Xuống                              21

III. CÂU HỎI
33 Câu Hỏi Thưa                                                       22
33 Câu Trắc Nghiệm                                                  29
                                                           
IV. Ô CHỮ
Ô Chữ PS 01: Cuộc Đời Chúa Giêsu                       38
Ô Chữ PS 02: Chúa Giêsu Kitô                               40
Ô Chữ PS 03: Hiến Lễ Tình Yêu                              42
Ô Chữ PS 04: Chúa Sống Lại                                   44
Ô Chữ PS 05: Chiên Vượt Qua                                 46
Ô Chữ PS 06: Alleluia                                               48
Ô Chữ PS 07: Chúa Kitô                                           50
Ô Chữ PS 08: Chúa Yêu Con                                    52
Ô Chữ PS 09: Thiên Chúa                                        54
Ô Chữ PS 10: Chúa Sống Lại                                   56
V. RÈN LUYỆN TƯ DUY

1. Alphabet                                                                   58
2. Cùng Nhóm                                                             59
3. Thêm & Bớt                                                            60
4. Hãy Cùng Đọc Giêsu                                              62

VI. TRÒ CHƠI

Mê cung: Chúa Giêsu Sống Lại                                64
Mê cung: Người Sống Lại Rồi!                                 65
Mê cung: Đường Chiều Emmau                               66
Mê cung: Chúa Giêsu Lên Trời                                67
1/4 A                                                                             68
1/4 B                                                                             69
7 Điểm khác biệt: Chúa Sống Lại                            70
7 Điểm khác biệt: Chúa Phục Sinh                          72
7 Điểm khác biệt: Emmau                                         74

VII. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG   76

PHẦN GIẢI ĐÁP                                                       79

I. LỜI CHÚA

1 Sau ngày sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác cũng tên là Ma-ri-a, đi viếng mộ.2 Thình lình, đất rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên;3 diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết.4 Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi.5 Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giê-su, Đấng bị đóng đinh.6 Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ Người đã nằm,7 rồi mau về nói với môn đệ Người như thế này: Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và Người đi Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay.8 Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay.

9 Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: Chào chị em!Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người.10 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.
                   Tin mừng thánh Mátthêu 28,1-10


Ngôi mộ trống 


1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu."

3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ.4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước.5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào.6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó,7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi.8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.9 Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.10 Sau đó, các môn đệ lại trở về nhà.
Tin mừng thánh Gioan 20,1-10


II. HÌNH TÔ MÀUVui Học Thánh Kinh
Ra Mộ Chúa


Vui Học Thánh Kinh
Ngôi Mộ TrốngVui Học Thánh Kinh
Chúa Đã Phục Sinh

33 Câu Hỏi Thưa

01. Hỏi: Người ra mộ Đức Giêsu đầu tiên là ai? (Ga 20,1)
- Thưa: Bà Maria Mácdala.

02. Hỏi:  Sau khi ra mộ Đức Giêsu, bà Maria Mácdala chạy về gặp ai đầu tiên? (Ga 20,1)
- Thưa: Ông Simon Phêrô.

03. Hỏi: Khi được báo tin tảng đá đã được lăn khỏi mồ, ông Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến có hành động gì? (Ga 20,3)
- Thưa: Liền đi ra mộ.

04. Hỏi: Khi vào trong mộ, 2 ông thế nào?(Ga 20,8)
- Thưa: Đã thấy và đã tin.

05. Hỏi: Theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải thế nào? (Ga 20,9)
- Thưa: Trỗi dậy từ cõi chết.

06. Hỏi: Ai đã trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)
- Thưa: Đức Giêsu.

07. Hỏi: Vào ngày nào, Đức Giêsu đã hiện ra với các môn đệ lần đầu tiên? (Ga 20,19)
      - Thưa: Chiều ngày Thứ nhất trong tuần.  

08. Hỏi: Khi đứng giữa các môn đệ, câu đầu tiên Đức Giêsu nói với các ông là gì? (Ga 20,19)
- Thưa: “Bình anh cho anh em”. 

09. Hỏi: Vị tông đồ đã không có mặt khi Đức Giêsu hiện ra là ai? (Ga 20,24)
- Thưa: Ông Tôma. 

10. Hỏi: Bao nhiêu ngày sau khi Đức Giêsu gặp các môn đệ, thì ông Tôma được gặp Đức Giêsu Phục Sinh? (Ga 20,26)
- Thưa: Tám ngày.
 
11. Hỏi: Sau khi gặp Đức Giêsu, ông Tôma thưa Người thế nào? (Ga 20,28)
 - Thưa: “Lạy Chúa của con, Lạy Thiên Chúa của con.”

12. Hỏi: Hãy hoàn thiện câu: “Vì đã thấy Thầy nên anh đã tin, … … …”. (Ga 20,29)
- Thưa: Phúc thay những người không thấy mà tin. 

13. Hỏi: Đức Giêsu nói với ông Tôma hãy đặt tay con vào chỗ nào? (Ga 20,27)
- Thưa: Cạnh sườn.

14. Hỏi: Người đồng hành với các môn đệ trên đường đi Emmau là ai? (Lc 24,15)
- Thưa: Đức Giêsu.

15. Hỏi: Dọc đường Đức Giêsu đã làm gì cho họ? (Lc 24,32)
- Thưa: Nói chuyện và giải thích Kinh Thánh.  

16. Hỏi: Bắt đầu từ ai, Đức Giêsu giải thích cho 2 ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh? (Lc 24,27)
- Thưa: Từ ông Môsê.  

17. Hỏi: 2 môn đệ đã nhận ra Đức Giêsu khi Người làm gì? (Lc 24,35)
- Thưa: Khi Người bẻ bánh.

18. Hỏi : Khi thấy Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!”, các tông đồ có thái độ gì? (Lc 24,36) 
      - Thưa : Kinh hồn bạt vía.

19. Hỏi : Để minh chứng mình không phải là ma, Đức Giêsu đã đưa tay chân cho các ông xem, Người còn xin họ của ăn, và các ông đã đưa cho Người cái gì để Người ăn? (Lc 24,40-43)
      - Thưa : Một khúc cá nướng.

20. Hỏi : Khi còn ở với anh em, Đức Giêsu đã nói tất cả những sách gì chép về Người đều phải được ứng nghiệm? (Lc 24,44)
      - Thưa : Sách Luật Môsê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh.

21. Hỏi : Đức Giêsu đã mở trí cho các ông hiểu biết điều gì? (Lc 24,45)
      - Thưa : Kinh Thánh.

22. Hỏi : Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ai phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, Người từ cõi chết sống lại?  (Lc 24,46)
      - Thưa : Đấng Kitô.

23. Hỏi : Đức Giêsu đã mở trí cho các ông hiểu những điều gì Kinh Thánh đã chép về Người? (Lc 24,46)
      - Thưa : Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại.

24. Hỏi: Tại đâu, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Này các chú, không có gì ăn ư?”(Ga 21,1.5)
- Thưa: Tại Biển Hồ Tibêria.

25. Hỏi: Sau khi thả lưới theo lời Đức Giêsu, các môn đệ bắt được rất nhiều cá lớn. Họ đếm được bao nhiêu con cá? (Ga 21,11)
- Thưa: Một trăm năm mươi ba con.

26. Hỏi: Đức Giêsu đã hỏi thánh Phêrô bao nhiêu lần câu này: “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?”? (Ga 21,15-19)
- Thưa: Ba lần.

27. Hỏi: Có bao nhiêu môn đệ chứng kiến việc Đức Giêsu lên trời? (Mt 28,16)
- Thưa: Mười một.

28. Hỏi: Tại miền nào, Đức Giêsu lên trời trước mặt các môn đệ? (Mt 28,16)
- Thưa: Miền Galilê.

29. Hỏi: Ai đã truyền cho các môn đệ đến ngọn núi thuộc miền Galilê? (Mt 20,16)
- Thưa:  Đức Giêsu. 

30. Hỏi: Hãy hoàn thiện câu: Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ ... ... ... . (Mt 28,19)
      - Thưa: Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

31. Hỏi: Những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ làm được những gì? (Mc 16,17-18)
- Thưa: Sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ, sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao; và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.

32. Hỏi: Hãy hoàn thiện câu: “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến … … … .” (Mt 28,20)
      - Thưa: Tận thế.

33. Hỏi: Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu ai? (Mc 16,19)
- Thưa: Bên hữu Thiên Chúa.


33 Câu Trắc Nghiệm

01. Người ra mộ Đức Giêsu đầu tiên là ai? (Ga 20,1)
a. Mẹ Maria.                b. Bà Maria Mácdala.
c. Ông Phêrô.               d. Ông Tôma.

02. Sau khi ra mộ Đức Giêsu, bà Maria Mácdala chạy về gặp ai đầu tiên? (Ga 20,1)
a. Mẹ Maria.
b. Ông Tôma.
c. Ông Simon Phêrô.
d. Bà Gioanna.

03. Khi được báo tin tảng đá đã được lăn khỏi mồ, ông Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến có hành động gì? (Ga 20,3)
a. Sợ hãi.                      b. Liền đi ra mộ.
c. Vui mừng.
d. Liền đi báo tin cho những anh em khác.

04. Khi vào trong mộ, 2 ông thế nào? (Ga 20,8)
a. Đã thấy và đã tin.
b. Sấp mình thờ lạy.
c. Xếp gọn những khăn liệm của Chúa.
d. Vui mừng hớn hở.

05. Theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải thế nào? (Ga 20,9)
a. Chiến thắng tội lỗi.
b. Trỗi dậy từ cõi chết.
c. Đánh bật cái chết.
d. Thăm viếng các  người công chính.

06. Ai đã trỗi dậy từ cõi chết?(Ga 20,9).
a. Đức Giêsu.                     b. Ông Môsê.
c. Ông Êlia.                        d. Ông Ladarô.

07. Vào ngày nào, Đức Giêsu đã hiện ra với các môn đệ lần đầu tiên? (Ga 20,19)
a. Ngày lễ Vượt Qua.         b. Ngày lễ Sabát.
c. Chiều ngày Thứ nhất trong tuần.  
d. Ngày lễ Ngũ tuần.

08. Khi đứng giữa các môn đệ, câu đầu tiên Đức Giêsu nói với các ông là gì? (Ga 20,19)
a. “Bình anh cho anh em”. 
b. “Thầy đây, đừng sợ!”.
c. “Thầy đã sống lại rồi”.
d. “Anh em hãy vui mừng, vì Thầy đã sống lại  rồi”.
09. Vị tông đồ đã không có mặt khi Đức Giêsu hiện ra là ai? (Ga 20,24)
a. Ông Tôma. 
b. Ông Phêrô. 
 c. Ông Gioan.                          d. Ông Giacôbê.

10. Bao nhiêu ngày sau khi Đức Giêsu gặp các môn đệ, thì ông Tôma được gặp Đức Giêsu Phục Sinh? (Ga 20,26)
a. Ba ngày.                         b. Bốn ngày.
c. Tám ngày.                      d. Mười ngày.

11. Hãy hoàn thiện câu: Sau khi gặp Đức Giêsu, ông Tôma thưa Người: “Lạy Chúa của con, … … …”. (Ga 20,28)
a. Lạy Thiên Chúa của con. 
b. Con tin Thầy.
c. Con tin Thầy đã sống lại.
d. Con tin Thầy là Con Thiên Chúa.

12. Hãy hoàn thiện câu: “Vì đã thấy Thầy nên anh đã tin, … … …”. (Ga 20,29)
a. Phúc cho những ai đã thấy Thầy.
b. Phúc thay những người không thấy mà tin. 
c. Phúc thay những người đã tin Thầy.
d. Phúc thay những người đã nghe lời Thầy.

13. Đức Giêsu nói với ông Tôma hãy đặt tay con vào chỗ nào?(Ga 20,27)
a. Lỗ đinh.                    b. Cạnh sườn.
c. Mão gai.                   d. Trái tim.

14. Người đồng hành với các môn đệ trên đường đi Emmau là ai?  (Lc 24,15)
a. Ông Phêrô.                     b. Ông Gioan.
c. Đức Giêsu.               d. Ông Êlia.

15. Dọc đường Đức Giêsu đã làm gì cho họ? (Lc 24,32).
a. Nói chuyện và giải thích Kinh Thánh.
b. Nói chuyện cho hết thời gian.
c. Nói chuyện thời sự.
d. Nói chuyện và rửa tội cho họ.

16. Bắt đầu từ ai, Đức Giêsu giải thích cho 2 ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh? (Lc 24,27)
a. Ông Ađam.               b. Ông Ápraham.
c. Ông Môsê.                d. Vua Đa vít.

17. 2 môn đệ đã nhận ra Đức Giêsu khi Người làm gì? (Lc 24,35)
a. Trò chuyện.              b. Bẻ bánh.
c. Chúc bình an.           d. Bị đóng đinh thập giá.

18. Khi thấy Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!”, các tông đồ có thái độ gì? (Lc 24,36)
a. Kinh hồn bạt vía.      b. Vui mừng hớn hở.
c. Hân hoan.
                 d. Lo sợ.


19. Để minh chứng mình không phải là ma, Đức Giêsu đã đưa tay chân cho các ông xem, Người còn xin họ của ăn, và các ông đã đưa cho Người cái gì để Người ăn? (Lc 24,40-43)
a. Một con cá nhỏ.        b. Một khúc cá nướng.
c. Một chiếc bánh.
        d. Một ly rượu.


20. Khi còn ở với anh em, Đức Giêsu đã nói tất cả những sách gì chép về Người đều phải được ứng nghiệm? (Lc 24,44)
a. Các sách Ngôn Sứ.   b. Sách Luật Môsê.
c. Các Thánh Vịnh.
      d. Cả a, b và c đúng.


21. Đức Giêsu đã mở trí cho các ông hiểu biết điều gì? (Lc 24,45)
      a. Lề Luật.                    b. Kinh Thánh.
      c. Tập tục Do thái.        d. Các chân lý.

22. Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ai phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, Người từ cõi chết sống lại?  (Lc 24,46)
      a. Các ngôn sứ.            b. Thủ lãnh Giôsuê.
      c. Đấng Kitô.                d. Ông Phêrô.

23. Đức Giêsu đã mở trí cho các ông hiểu những điều gì Kinh Thánh đã chép về Người? (Lc 24,46) 
a. Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại.
b. Đấng Kitô phải được vinh thăng.
c. Đấng Kitô bất tử.
d. Cả a, b và c đúng.


24. Tại đâu, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Này các chú, không có gì ăn ư?”(Ga 21,1.5)
a. Làng Emmau.
b. Thành Giêrusalem.
c. Thành Caphácnaum.
d. Biển Hồ Tibêria.

25. Sau khi thả lưới theo lời Đức Giêsu, các môn đệ bắt được rất nhiều cá lớn. Họ đếm được bao nhiêu con cá? (Ga 21,11)
a. 77 con.                     b. 120 con.
c. 144 con.                   d. 153 con.

26. Đức Giêsu đã hỏi thánh Phêrô bao nhiêu lần câu này: “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?”? (Ga 21,15-19)
a. Một lần.                   b. Hai lần.
c. Ba lần.                      d. Bảy lần.

27. Có bao nhiêu môn đệ chứng kiến việc Đức Giêsu lên trời?(Mt 28,16)
a. Mười.                       b. Mười một.
c. Mười hai.                 d. Mười ba.

28. Tại miền nào, Đức Giêsu lên trời trước mặt các môn đệ?(Mt 28,16)
a. Giuđa.                      b. Samari.
c. Thập Tỉnh.               d. Galilê.

29. Ai đã truyền cho các môn đệ đến ngọn núi thuộc miền Galilê? (Mt 20,16)
a. Thiên Chúa.             b. Tông đồ Phêrô.
c. Đức Giêsu.               d. Mẹ Maria.

30. Hãy hoàn thiện câu: Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ ... ... ... . (Mt 28,19).
a. Để mọi người được ơn tha tội.
b. Để mọi người nhân biết Đức Giêsu là Đng Thiên Chúa sai đến.
c. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
d. Để mọi loài thụ tạo được giải thoát.

31. Những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ làm được những gì? (Mc 16,17-18)
a. Sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ,
b. Sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao;
c. Đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.
d. Cả a, b và c đúng.

32. Hãy hoàn thiện câu: “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến … … …” (Mt 28,20)
a. Tận thế.
b. Ngày Thầy trở lại.
c. Ngày Thầy được tôn vinh.
d. Mãi mãi.

33. Hỏi: Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu ai? (Mc 16,19)
a. Thiên Chúa.             b. Tổ phụ Ápraham.
c. Vua Đavít.                d. Chiên Con.

2. CÙNG NHÓM
2.1. Đây là những từ được xếp theo một nhóm nhất định.

GIÊSU
GIACÔBÊ
MÔSÊ

Từ nào sau đây cũng thuộc nhóm trên.

SIMÔN
CANA  
MARIA


2.2. Đây là những từ được xếp theo một nhóm nhất định.

GALILÊ
NADARÉT
BÊTANIA

Từ nào sau đây không thuộc nhóm trên.

EMMAU
GIOANNA
GIÊRUSALEM


2.3. Đây là những từ được xếp theo một nhóm nhất định.

BÊTANIA
MÁCĐALA
MARIA

Từ nào sau đây không thuộc nhóm trên.

CANA
EMMAU
TIBÊRIA

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

Còn tiếp ...

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây