TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VII Phục Sinh - Năm B

“Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”. (Mc 16, 15-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK 48 Cuộc Đời Chúa Giêsu Những Phép Lạ

Chủ nhật - 02/05/2021 04:08 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   32
Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo."
VHTK 48 Cuộc Đời Chúa Giêsu Những Phép Lạ
 

 

 
VUI HỌC THÁNH KINH 48
Cuộc đời Chúa Giêsu
Những phép lạ

Tin Mừng thánh Gioan  2,1-10

 
Tin Mừng
Tiệc cưới Ca-na
1 Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su.2 Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự.3 Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: "Họ hết rượu rồi."4 Đức Giê-su đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến."5 Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo."

6 Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước.7 Đức Giê-su bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi! " Và họ đổ đầy tới miệng.8 Rồi Người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông.9 Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại10 và nói: "Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ."11 Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.
 
1  On the third day there was a wedding  in Cana  in Galilee, and the mother of Jesus was there.
2 Jesus and his disciples were also invited to the wedding.
3 When the wine ran short, the mother of Jesus said to him, "They have no wine."
4 (And) Jesus said to her, "Woman, how does your concern affect me? My hour has not yet come."
5 His mother said to the servers, "Do whatever he tells you."
6  Now there were six stone water jars there for Jewish ceremonial washings, each holding twenty to thirty gallons.
7 Jesus told them, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim.
8 Then he told them, "Draw some out now and take it to the headwaiter." So they took it.
9 And when the headwaiter tasted the water that had become wine, without knowing where it came from (although the servers who had drawn the water knew), the headwaiter called the bridegroom10 and said to him, "Everyone serves good wine first, and then when people have drunk freely, an inferior one; but you have kept the good wine until now."
11 Jesus did this as the beginning of his signs  in Cana in Galilee and so revealed his glory, and his disciples began to believe in him.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết Tin Mừng thánh Gioan 2,5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
II. TRẮC NGHIỆM

01. Đức Giêsu và Đức Maria cùng các tông đồ tham dự tiệc cưới ở đâu ? (Ga 2,1)
a. Canaan.
b. Cana.
c. Caphácnaum.
d. Đa mát.


02. Tiệc cưới Cana, Đức Giêsu và Đức Maria cùng các tông đồ tham dự thuộc miền nào? (Ga 2,11)
a. Miền Galilê.
b. Miền Samaria.
c. Miền Thập Tỉnh.
d. Miền Giuđê.


03. Người khám phá ra đôi tân hôn ở tiệc cưới Cana hết rưọu là ai? (Ga 2,3)
a. Chú rể.                          
b. Chủ tiệc.
c. Đức Maria.              
d. Đức Giêsu.


04. Người làm phép lạ biến nước thành rượu là ai? (Ga 2,8)
a. Chủ tiệc.              
b. Mẹ Maria.
c. Đức Giêsu.            
d. Thánh Gioan.


05. Số chum đá Đức Giêsu đã biến nước thành rượu là bao nhiêu ? (Ga 2,6)
a. 4 chum.                   
b. 6 chum.
c. 7 chum.                   
d. 9 chum.


06. Với phong tục của người Do thái, những chum đá này để làm gì? (Ga 2,6)
a. Để chứa thức ăn.
b. Để dùng vào việc thanh tẩy.
c. Để chứa nước mưa.
c. Cả a, b và c đúng.


07. Tại tiệc cưới Cana, Đức Giêsu nói với thân mẫu Người rằng : “Thưa bà chuyện đó can gì đến bà và tôi ? … … … .” (Ga 2,4)
a. Giờ của tôi chưa đến.
b. Đây chưa phải là giờ của tôi.
c. Hãy chờ đến giờ của tôi.
d. Chúng ta hãy chờ đợi.


08. Đây là câu nói của Đức Giêsu với các gia nhân tại tiệc cưới Cana : (Ga 2,7)
a. “Các anh đổ đầy nước vào chum đi !”
b. “Các anh hãy xem có bao nhiêu chum nước”.
c. “Họ hết rượu rồi sao ?”
d. “Các anh hãy làm theo lời tôi bảo”.


09. Đây là lời Đức Maria nói với các gia nhân tại tiệc cưới Cana : (Ga 2,5)
a. “Người bảo gì các anh cứ việc làm theo”.
b. “Các anh hãy làm theo lời Người”.
c. “Các anh hãy đổ nước vào chum”.

d. “Các anh hãy sửa soạn những chum nước sạch”.

10. Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê để làm gì ?  (Ga 2,11)

a.Bày tỏ vinh quang của Người.
b.Bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa.
c. Để chứng tỏ mình là Đấng Mêsia.
d. Để chứng minh Nước Thiên Chúa đã đến.III. Ô CHỮ
 
 
Những gợi ý

01. Người phong hủi xứ Samaria, khi thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh ai ? (Lc 17,1-19)

02. Trông thấy người phụ nữ còng lưng, Đức Giêsu gọi lại và bảo bà đã được giải thoát khỏi điều gì ? (Lc 13,10-17)

03. Người môn đệ đã xin với Đức Giêsu được đi trên mặt nước để đến với Ngài. (Mt 14,22-33)

04. Hồ nước mà Chúa Giêsu bảo anh mù từ thuở mới sinh tới rửa. (Ga 9,1-40)

05. Tại Giêrusalem, hồ mà thiên sứ của Chúa thỉnh thoảng xuống khuấy động gọi là gì ? (Ga 5,1-18)

06. Các môn đệ không thể trừ quỷ này được nếu không ăn chay cầu nguyện. Đây là thứ quỷ đã nhập vào đứa bé bị gì ? (Mt 17,14-21s)

07. Cô gái được Đức Giêsu làm cho sống lại là con của ai ? (Lc 8,40-56)

08. Trước sự việc mình được mở mắt, anh mù từ thuở mới sinh nói : Chúng ta biết : Thiên Chúa không nhận lời những kẻ tội lỗi, còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của Ngài, thì Ngài nhận lời kẻ ấy. Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho kẻ mù từ lúc mới sinh. Nếu không phải  là người bởi ai mà đến thì ông ta đã chẳng làm được gì? (Ga 9,1-40)

09. Nhìn thấy phép lạ Đức Giêsu chữa cho 1 người quỷ ám được lành bệnh khi cho lũ quỷ nhập vào đàn heo, dân chúng đã lên tiếng nài xin Ngài rời khỏi phần đất của họ. Đây là vùng đất của dân nào ? (Mc 5,1-26ss)

10. Người phụ nữ đã sờ vào áo Đức Giêsu và đã được khỏi mắc bệnh gì ? (Lc 8,44-48)

11. Đức Giêsu cứu sống con trai bà goá thuộc thành nào ? (Lc 7,11-17)

12. Ai đã làm cho ông Ladarô chết 4 ngày sống lại ? (Ga 11,1…)

13. Trong phép lạ hoá bánh ra nhiều lần thứ 1, người được Đức Giêsu hỏi : “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây ?” là ai ? (Ga 6,1-15ss

14. Bệnh của người đầy tớ viên đại đội trưởng thành Caphácnaum là gì ? (Mt 8,5-13ss)

15. Căn bệnh mà mẹ vợ ông Phêrô mắc phải là gì? (Mc 1,19-31ss)

16. Sau khi người phong hủi được sạch bệnh, họ phải đi tiến dâng của lễ và trình diện với ai như ông Môsê đã truyền? (Mt 8,1-4ss)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo."
Tin Mừng thánh Gioan 2,5
 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp
Những Phép Lạ
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
 Tiệc cưới Cana
*   Tin Mừng thánh Gioan 2,5 :
5 Thân mẫu Người nói với gia nhân:
 "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo."
 
II. TRẮC NGHIỆM
01. b. Cana (Ga 2,1)
02. a. Miền Galilê (Ga 2,11)
03. c. Đức Maria (Ga 2,3)
04. c. Đức Giêsu (Ga 2,8)
05. b. 6 chum (Ga 2,6)
06. b. Để dùng vào việc thanh tẩy (Ga 2,6)
07. a. Giờ của tôi chưa đến. (Ga 2,4)
08. a. Các anh đổ đầy nước vào chum đi(Ga 2,7)
09. a. “Người bảo gì các anh cứ việc làm theo”(Ga 2,5
10. a. Bày tỏ vinh quang của Người(Ga 2,11)
 
III. Ô CHỮ

01. Thiên Chúa (Lc 17,1-19)
02. Tật nguyền (Lc 13,10-17)
03. Phêrô (Mt 14,22-33)
04. Silôac (Ga 9,1-40
05. Bếtdatha (Ga 5,1-18)
06. Kinh phong (Mt 17,14-21s)
07. Giaia (Lc 8,40-56)
08. Thiên Chúa (Ga 9,1-40)
09. Ghêrasa (Mc 5,1-26ss)
10. Băng huyết       (Lc 8,44-48)
11. Nain (Lc 7,11-17)
12. Đức Giêsu (Ga 11,1…)
13. Philipphê (Ga 6,1-15ss)
14. Bại liệt (Mt 8,5-13ss)
15. Bệnh sốt (Mc 1,19-31ss)
16. Thầy Tư tế (Mt 8,1-4ss)

Hàng dọc : Cuộc đời Chúa Giêsu

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 Tags: vhtk 48

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây