TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VII Phục Sinh - Năm B

“Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”. (Mc 16, 15-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK 48 Cuộc Đời Chúa Giêsu : Thời Thơ ấu

Chủ nhật - 02/05/2021 03:49 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   38
​​​​​​​"Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho loài người Chúa Thương."
VHTK 48 Cuộc Đời Chúa Giêsu : Thời Thơ ấu

VHTK Cuộc Đời Chúa Giêsu : Thời Thơ ấu

 
 
 
VUI HỌC THÁNH KINH
CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU
THỜI THƠ ẤU

Tin Mừng thánh Luca 2,1-14

 
Tin Mừng

1 Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ.2 Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri.3 Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi.4 Bởi thế, ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê lên thành vua Đa-vít tức là Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đa-vít.5 Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Ma-ri-a, lúc ấy đang có thai.6 Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa.7 Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.

8 Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật.9 Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng.10 Nhưng sứ thần bảo họ: "Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân:11 Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa.12 Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ."13 Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng:

14 "Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho loài người Chúa thương."1 In those days a decree went out from Caesar Augustus that the whole world should be enrolled.
2 This was the first enrollment, when Quirinius was governor of Syria.
3 So all went to be enrolled, each to his own town.
4 And Joseph too went up from Galilee from the town of Nazareth to Judea, to the city of David that is called Bethlehem, because he was of the house and family of David,5 to be enrolled with Mary, his betrothed, who was with child.
6 While they were there, the time came for her to have her child,7 and she gave birth to her firstborn son.  She wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn.
8  Now there were shepherds in that region living in the fields and keeping the night watch over their flock.
9 The angel of the Lord appeared to them and the glory of the Lord shone around them, and they were struck with great fear.
10 The angel said to them, "Do not be afraid; for behold, I proclaim to you good news of great joy that will be for all the people.
11  For today in the city of David a savior has been born for you who is Messiah and Lord.
12 And this will be a sign for you: you will find an infant wrapped in swaddling clothes and lying in a manger."
13 And suddenly there was a multitude of the heavenly host with the angel, praising God and saying:14  "Glory to God in the highest and on earth peace to those on whom his favor rests."
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Luca 2,11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


II. TRẮC NGHIỆM

01. Tên mà sứ thần Gáprien báo cho Đức Maria biết con trẻ sẽ sinh ra là gì? (Lc 1,26-38)
a. Samuen.              
b. Gioan.
c. Giêsu.                  
d. Môsê.


02. Đức Giêsu sẽ thừa hưởng ngai vàng của ai? (Lc 1,26-38)
a. Vua Hêrôđê.         
b. Vua Arêta.
c. Vua Đavít.              
d. Vua Salem.


03. “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Lời chúc mừng Đức Maria của ai? (Lc 1,26-38)
a. Ông Giuse.
b. Bà Êlisabét.
c. Sứ thần Raphaen.
d. Sứ thần Gáprien.


04. “Người sẽ ngự xuống trên Đức Maria và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên Bà” là ai? (Lc 1,26-38)
a. Đức Giêsu.        
b. Thánh thần.
c. Thiên Chúa.     
d. Ngôn sứ Êlia.


05. Khi truyền tin cho Đức Maria, sứ thần Gáprien loan báo trẻ Giêsu sẽ trị vì nhà nào đến muôn đời ? (Lc 1,26-38)
a. Giacóp.                
b. Ápraham.
c. Đavít.              
d. Giuse.


06. Lời đầu tiên sứ thần Gáprien nói với trinh nữ Maria : (Lc 1,26-38)
a. “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”.
b. “Kính chào bà, trinh nữ Maria”.
c. “Kính chào bà, người nữ được chúc phúc”.
d. “Mừng vui lên, người nữ được chúc phúc”.


07. Sứ thần Gáprien nói với Đức Maria : “Bà sẽ thụ thai, sinh hạ 1 con trai và đặt tên là Giêsu, Người sẽ nên cao cả, và được gọi là ai?  (Lc 1,31-32)
a. Con Đấng Tối Cao.
b. Ngôi Hai Thiên Chúa.
c. Đấng Cứu Thế.
d. Đấng Mêsia.


08. Đức Maria thưa với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, … … … .” (Lc 1,38)
a. xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.
b. Xin hãy làm mọi sự theo ý Ngài.
c. Xin đón nhận tất cả mọi việc như Thánh ý Ngài.
d. Xin cho ý Chúa được thể hiện.


09.  “Emmanuen” được ngôn sứ nào tiên báo ?(Mt 1,18-25)(Is7,14)
a. Ngôn sứ Isaia.
b. Ngôn sứ Êdêkien.
c. Ngôn sứ Mikha.
d. Ngôn sứ Êlia.


10. Vua Do thái thời Chúa Giêsu ra đời.  (Mt 2,1-12)
a. Vua Hêrôđê Cả.
b. Vua Hêrôđê Antipa.
c. Vua Philip.
d. Vua Hêrôđê Acrippa.

 
III. Ô CHỮ
Những gợi ý

01. Sứ thần nói với những người chăn chiên: Hôm nay, ai đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít? (Lc 2,11)

02. Cha nuôi của Chúa Giêsu tên là gì? (Mt 1,17)

03. Ông nội của Chúa Giêsu tên là gì? (Mt 1,17)

04. Đây là một cặp của lễ mà Luật Chúa truyền khi tiến dâng người con trai đầu lòng cho Chúa. (Lc 2,24)

05. Vị vua tìm giết Hài Nhi Giêsu. (Mt 2,13)

06. Một người đã gặp Hài Nhi Giêsu trong Đền thờ.  (Lc 2,34)

07. Thiên Chúa sẽ ban cho Hài Nhi Giêsu ngai vàng của vua nào? (Lc 1,32)

08. Một lễ vật các nhà chiêm tinh đã dâng cho Hài Nhi Giêsu. (Mt 2,11)

09. Theo Luật Chúa truyền, mọi con trai đầu lòng được gọi là gì dành cho Chúa? (Lc 2,23)

10. Ông già Simêon đã chính mắt nhận thấy điều gì mà Chúa đã dành sẵn cho muôn dân?  (Lc 2,30)

11. Sứ thần nói với Đức Maria con trẻ sẽ được gọi là gì? (Lc 1,32)

12. Sứ thần nói với những người chăn chiên, một Đấng Cứu độ đã sinh ra cho anh em, Người là gì của Đức Chúa? (Lc 2,11)

13. Mẹ của Hài Nhi Giêsu. (Mt 1,16)

14. Nơi Hài Nhi Giêsu sinh ra. (Lc 2,4-7)

15. Sứ thần nói với đức Maria, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là gì? (Lc 1,31)

16. Hoàng đế La mã, thời Chúa Giêsu sinh ra tên là gì?  (Lc 2,1)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho loài người Chúa Thương."
Tin Mừng thánh Luca 2,14


 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

Lời giải đáp 
Thời T Ấu
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Chúa Giêsu Giáng Sinh
* Tin Mừng thánh Luca 2,11 
"Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra
cho anh em trong thành vua Đavít,
Người là Đấng Kitô Đức Chúa."
 
II. TRẮC NGHIỆM

01. Giêsu (Lc 1,26-38)
02. Vua Đavít (Lc 1,26-38)
03. Sứ thần Gáprien (Lc 1,26-38)
04. Thánh thần (Lc 1,26-38)
05. Giacóp (Lc 1,26-38)
06. “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”.(Lc 1,26-38)
07. Con Đấng Tối Cao (Lc 1,31-32)
08. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói (Lc 1,38)
09.  Ngôn sứ Isaia (Mt 1,18-25)(Is7,14)
10. Vua Hêrôđê Cả (Mt 2,1-12)
 
III. Ô CHỮ

01. Đấng cứu độ (Lc 2,11)
02. Giuse (Mt 1,17)
03. Giacóp (Mt 1,17)
04. Bồ câu non (Lc 2,24)
05. Hêrôđê (Mt 2,13)
06. Simêon (Lc 2,34)
07. Đa vít (Lc 1,32)
08. Mộc dược (Mt 2,11)
09. Của thánh (Lc 2,23)
10. Ơn cứu độ (Lc 2,30)
11. Con Đấng Tối Cao (Lc 1,32)
12. Đấng Kitô (Lc 2,11)
13. Maria (Mt 1,16)
14. Bêlem (Lc 2,4-7)
15. Giêsu. (Lc 1,31)
16. Âugúttô (Lc 2,1)

Hàng dọc : CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 Tags: vhtk 48

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây