TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm B

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. (Ga 15, 9-17)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK 48 CUỘC ĐỜI ĐỨC MARIA

Chủ nhật - 02/05/2021 07:36 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   29
"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."
VHTK 48 CUỘC ĐỜI ĐỨC MARIA
VUI HỌC THÁNH KINH 48
CUỘC ĐỜI ĐỨC MARIA
Tin Mừng thánh Luca 1,26-38
 
Tin Mừng
 
Truyền tin cho Đức Ma-ri-a
 
26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.
 
28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà."29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
 
30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."
 
34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! "
 
35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."
 
38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
26  In the sixth month, the angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth,27 to a virgin betrothed to a man named Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary.
 
28 And coming to her, he said, "Hail, favored one! The Lord is with you."
 
29 But she was greatly troubled at what was said and pondered what sort of greeting this might be.
 
30 Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God.
 
31 Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus.
 
32 He will be great and will be called Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of David his father,33 and he will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end."
 
34 But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" 35 And the angel said to her in reply, "The holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called holy, the Son of God.
 
36 And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is the sixth month for her who was called barren;37 for nothing will be impossible for God."
 
38 Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Then the angel departed from her.
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
  
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Luca 1,28
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II.  TRẮC NGHIỆM
 
01.  “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, Thần khí tôi hoan hỉ vui mừng vì Đức Chúa, Đấng cứu độ tôi”. Người hát bài ca ngợi khen này  là ai? (Lc 1,46-48)
a. Bà Maria.                             
b. Bà Dơvôra.
c. Bà Miriam.                           
d. Bà Êlisabét.
 
 02. “Trong nữ giới, có Người là diễm phúc, và đáng chúc tụng thay hoa quả lòng Người”. Lời chúc tụng này thốt ra từ môi miệng của ai? (Lc 1,39-56)     
a. Bà Êlisabét.                          
b. Bà Maria. 
c. Bà Maria.                              
d. Bà Xara.
 
 03.  Ông Simêon đã thốt lên khi nhìn thấy Hài Nhi : “Cháu bé này được đặt làm duyên cớ vấp phạm cho nhiều người Ítraen ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính Bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu lòng Bà”. Người phụ nữ mà ông Simêon nói tới là ai? (Lc 2,33-35)
a. Bà Avigagin.                         
b. Bà Xara.
c. Bà Hêrôđia.                          
d. Bà Maria.
 
 04.  Tại Cana, để cứu vãn hạnh phúc cho đôi tân hôn khi họ hết rượu, Bà đã đứng ra xin Đức Giêsu làm phép lạ nước hoá thành rượu để cô dâu chú rể khỏi bẽ mặt. Người đứng ra xin Đức Giêsu làm phép lạ là ai? (Ga 2,1-10)
a. Tông đồ Gioan.                   
b. Tông đồ Phêrô.
c. Bà Êlisabét.                         
d. Bà Maria.
 
 05.  Trên thập giá, Chúa Giêsu đã trao phó vị tông đồ yêu dấu của mình là Gioan cho ai? (Ga 19,25-27)
a. Bà Anna.                            
b. Thánh Phêrô.
c. Mẹ Maria.                           
d. Thánh Giuse.
 
06. “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Đây là lời chúc mừng Đức Maria của ai? (Lc 1,26-38)
a. Ông Giuse.                           
b. Bà Êlisabét.
c. Sứ thần Raphaen.                
d. Sứ thần Gáprien.
 
07. Khi sứ thần Gáprien chao Đức Maria: “Mừng vui lên ”. Nghe lời ấy, Đức Maria có thái độ như thế nào? (Lc 1,26-38)
a. Sợ hãi.                                  
b. Bối rối.
c. Lo âu.                                  
d. Mừng rỡ.
 
08. Thời gian Đức Maria lưu lại với bà Êlisabét là bao lâu? (Lc 1,39-45)
a. 1 tháng.                               
b. 3 tháng.
c. 6 tháng.                               
d. 9 tháng.
 
09. Khi gặp Đức Maria, bà Êlisabét liền nói: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang … … .” (Lc 1,42)
a. cũng được chúc phúc.
b. chính thật là Con Thiên Chúa.
c. là Đấng Kitô.
d. là người mà toàn dân Ítraen đang mong đợi.
 
10. Đức Maria nói:
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
Thần trí tôi hớn hở vui mừng,
Vì Thiên Chúa,… … … .” (Lc 1,46-47)
a. Đấng cứu độ tôi.
b. Đã nhớ đến tôi.
c. Đã thực hiện nơi tôi những điều trọng đại.
d. Đã ban nhiều ân sủng cho tôi.
 
11. Đức Maria nói:
“Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của dư đầy,
Người giàu có, … … … .” (Lc 1,51-53)
a. lại bị đuổi về tay trắng.
b. bị ném vào lửa đời đời.
c. trở thành người tay trắng.
d. sẽ chịu nhiều khổ đau.
 
12. Với Đức Maria, ông Simêon nó: “Còn chính bà, … … … sẽ đâm thâu tâm hồn bà.” (Lc 2,35)
a. 1 lưỡi đòng.                    
b. 1 lưỡi gươm.
c. Nỗi thống khổ.                
d. 1 lưỡi giáo.
 
III. Ô CHỮ
 
Những gợi ý
 
01. Gia phả Chúa Giêsu theo thánh Matthêu, cha của Giuse, bạn của Đức Maria tên là gì?  (Mt 1,1-17)
02. Người đã đính hôn Đức Maria là ai? (Mt 1,18-25 )
 03. Thân phụ Đức Maria là ai?  
04. Điều bắt buộc đối với mọi nam nhân là gì? (Lc 2,21)
05. Vua Dothái thời Chúa Giêsu sinh ra là ai?(Mt 2,1-17)
06. Người được Chúa Giêsu trối cho Mẹ Maria là ai? (Ga 19,26-27)
 07. Người theo dấu sao lạ đến Bêlem để chiêm bái và thờ lạy Hài Nhi Giêsu là ai?  (Mt 2,1-12)
08. Người nói với Đức Maria: “Còn chính bà, 1 lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà” tên là gì? (Lc 2,33-36)
09. Chúa Giêsu sinh ra ở đâu? (Mt 2,1-12)
10. Thời gian bao lâu sau khi sinh ra để làm lễ cắt bì và đặt tên cho con trẻ? (Lc 2,21)
11. Tiệc cưới có Mẹ Maria và Chúa Giêsu  cùng các tông đồ tham dự ở đâu? (Ga 2,1-12)
12. Sứ thần đã loan báo truyền tin cho Đức Maria tên là gì? (Lc 1,26-38)
13. Khi đủ tám ngày, người ta làm lễ cắt bì  và đặt tên cho Hài Nhi là gì? (Lc 2,21-28)
14. Nữ tiên tri đã gặp Hài Nhi Giêsu và Mẹ Ngài trong Đền Thờ là ai? (Lc 2,36-38)
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa,
xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."
Tin Mừng thánh Luca 1,38
 
 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CUỘC ĐỜI ĐỨC MARIA
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Truyên tin
* Tin Mừng thánh Luca 1,28
: "Mừng vui lên,
hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà."
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Bà Maria (Lc 1,46-48)
02. Bà Êlisabet (Lc 1,39-56)
03. Bà Maria (Lc 2,33-35)
04. Bà Maria (Ga 2,1-10)
05. Mẹ Maria (Ga 19,25-27)
06. Sứ thần Gáprien (Lc 1,26-38)
07. Bối rối (Lc 1,26-38)
08. 3 tháng (Lc 1,39-45)
09. cũng được chúc phúc (Lc 1,42)
10. Đấng cứu độ tôi (Lc 1,46-47)
11. lại bị đuổi về tay trắng (Lc 1,51-53)
12. 1 lưỡi gươm (Lc 2,35)
 
III. CUỘC ĐỜI MẸ MARIA
 
01. Ông Giacóp (Mt 1,1-17)
02. Anh Giuse (Mt 1,18-25 )
03. Ông Gioakim.
04. Cắt bì (Lc 2,21)
05. Vua Hêrôđê Cả (Mt 2,1-17)
06. Tông đồ Gioan (Ga 19,26-27)
07. Chiêm tinh (Mt 2,1-12)
08. Ông Simêon(Lc 2,33-36)
09. Bêlem (Mt 2,1-12)
10.Tám ngày (Lc 2,21)
11. Cana (Ga 2,1-12)
12. Sứ thần Gáprien (Lc 1,26-38)
13. Giêsu (Lc 2,21-28)
14. Nữ tiên tri Anna (Lc 2,36-38)
 
Hàng dọc : CUỘC ĐỜI ĐỨC MARIA
 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
(VUI HỌC THÁNH KINH 48 :
CHÚA GIÊSU & CÁC NHÂN VẬT TÂN ƯỚC )
 Tags: vhtk 48

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây