TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XII Thường Niên -Năm B

“Chúng ta sang bờ bên kia đi!” (Mc 4,35-41)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK 98 Cuộc Đời Chúa Giêsu Giáo Huấn

Chủ nhật - 11/02/2024 04:27 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   274
10. Hỏi : Anh em là ánh sáng cho ai? (Mt 5,14) - Thưa : Cho trần gian.
VHTK 98  Cuộc Đời Chúa Giêsu Giáo Huấn
VUI HỌC THÁNH KINH 98

Cuộc Đời Chúa Giêsu
Giáo Huấn


Tải về file PDF VHTK 98 Giáo Huấn tại đây

Mục lục

I. LỜI CHÚA                                                                07
II. HÌNH TÔ MÀU
Bài Giảng Trên Núi                                                     10
Tám Mối Phúc                                                              11
Kinh Lạy Cha                                                               12
Lạy Cha Chúng Con                                                    13
Tạ Ơn Chúa                                                                  14
Các Con Lá Ánh Sáng Thế Gian                                 15
Lắng Nghe Lời Của Chúa                                            16
Hãy Yêu Thương Nhau                                                17
Gia Đình Cầu Nguyện                                                  18
Hãy Qua Cửa Hẹp                                                        19
Hãy Để Trẻ Nhỏ Đến Với Thầy                                    20
Học Với Thầy Giêsu                                                      21


III. CÂU HỎI
33 Câu Hỏi Thưa                                                           24
33 Câu Trắc Nghiệm                                                      30
 

IV. Ô CHỮ
Ô Chữ GH 01: Cuộc Đời Chúa Giêsu                        31
Ô Chữ GH 02: Nước Trời                                           44
Ô Chữ GH 03: Chúa Giêsu                                         46
Ô Chữ GH 04: Yêu Thương                                        48
Ô Chữ GH 05: Thiên Chúa                                         50
Ô Chữ GH 06: Nước Trời                                            52
Ô Chữ GH 07: Dụ Ngôn                                              54
Ô Chữ GH 08: Nhân Hậu                                            56
Ô Chữ GH 09: Nước Trời                                            58
Ô Chữ GH 10: Nước Trời                                            60


V. RÈN LUYỆN TƯ DUY
Thánh Kinh Tân Cựu Ước                                           61

VI. TRÒ CHƠI
Mê cung: Tám Mối Phúc                                            66
Mê cung: Muối và Ánh sáng                                       67
Mê cung: Khuôn Vàng Thước Ngọc                          68
Mê cung: Kinh Lạy Cha                                             69
Mê cung: Người Phụ Nữ Ngoại Tình                         70
Mê cung: Lắng Nghe Lời Chúa                                  71

7 Điểm khác biệt: Bài giảng Trên Núi                        72
7 Điểm khác biệt: Tám Mối Phúc                               74
7 Điểm khác biệt: Kinh Lạy Cha                                76
7 Điểm khác biệt: Lắng Nghe Lời Chúa                    78
7 Điểm khác biệt: Vui Mừng Hân Hoan                     80


VII. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG      82

PHẦN GIẢI ĐÁP        


I. LỜI CHÚA
 

Tám mối Phúc 

1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.2 Người mở miệng dạy họ rằng:
3 "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.

4 Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

5 Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.

7 Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.

11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại
và vu khống đủ điều xấu xa.

12 Anh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.

                                                                                                   Tin mừng thánh Mátthêu 5,1-12
II. HÌNH TÔ MÀU
Vui Học Thánh Kinh
Bài Giảng Trên NúiIII. CÂU HỎI
33 Câu Hỏi Thưa

01. Hỏi : Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì thế nào? (Mt 5,3)
      - Thưa : Nước Trời là của họ.

02. Hỏi : Phúc thay ai hiền lành, vì thế nào? (Mt 5,4)
      - Thưa : Họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

03. Hỏi : Phúc thay ai sầu khổ, vì thế nào? (Mt 5,5)
      - Thưa : Họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

04. Hỏi : Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì thế nào? (Mt 5,6)
      - Thưa : Họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.

05. Hỏi : Phúc thay ai xót thương người, vì thế nào? (Mt 5,7)
      - Thưa : Họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

06. Hỏi : Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì thế nào? (Mt 5,8)
      - Thưa : Họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

07. Hỏi : Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì thế nào? (Mt 5,9)
      - Thưa : Họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

08. Hỏi : Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì thế nào? (Mt 5,10)
      - Thưa : Nước Trời là của họ.

09. Hỏi : Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì thế nào? (Mt 5,13)
      - Thưa : Chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

10. Hỏi : Anh em là ánh sáng cho ai? (Mt 5,14)
      - Thưa : Cho trần gian.

11. Hỏi : Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là gì?(Mt 5,17)
      - Thưa : Là để kiện toàn.

12. Hỏi : Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì thế nào? (Mt 5,22)
      - Thưa : Đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.

13. Hỏi : Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là gì?(Mt 5,29)
      - Thưa : Còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.

14. Hỏi : Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì thế nào? (Mt 5,40)
      - Thưa : Hãy để cho nó lấy cả áo ngoài.

15. Hỏi : Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì thế nào? (Mt 5,41-42)
      - Thưa : Đừng ngoảnh mặt đi.

16. Hỏi : Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và thế nào? (Mt 5,43-44)
      - Thưa : Cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.

17. Hỏi : Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ thế nào? (Mt 6,3-4)
      - Thưa : Sẽ trả lại cho anh.

18. Hỏi : Anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, và ý Cha thể nào? (Mt 6,9-10)
      - Thưa : Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

19. Hỏi : Xin Cha cho chúng con hôm nay điều gì? (Mt 6,11)
      - Thưa : Lương thực hằng ngày.

20. Hỏi : Xin tha tội cho chúng con như chúng con thế nào? (Mt 6,12)
      - Thưa : Cũng tha cho những người có lỗi với chúng con.

21. Hỏi : Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng thế nào? (Mt 6,13)
      - Thưa : Cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

22. Hỏi : Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi thế nào? (Mt 6,19-20)
      - Thưa : Mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi.

23. Hỏi : Đèn của thân thể là gì? (Mt 6,22)
      - Thưa : Con mắt.

24. Hỏi : Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng, thì thế nào? (Mt 6,22)
      - Thưa : Toàn thân anh sẽ sáng.

25. Hỏi : Chúa Giêsu nhắc tới vua nào, dù vinh quang tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng hoa huệ ngoài đồng? (Mt 6,29)
      - Thưa : Vua Salômôn.

26. Hỏi : Anh em đừng xét đoán, để thế nào? (Mt 7,1)
      - Thưa : Khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.

27. Hỏi : Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái gì trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? (Mt 7,3)
      - Thưa : Cái xà.

28. Hỏi : Của thánh, đừng quăng cho con gì? (Mt 7,6)
      - Thưa : Chó.

29. Hỏi : Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì thế nào? (Mt 7,8)
      - Thưa : Ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho.

30. Hỏi : Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì điều gì? (Mt 7,12)
      - Thưa : Luật Môsê và lời các ngôn sứ là thế đó.

31. Hỏi : Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến đâu? (Mt 7,13)
      - Thưa : Diệt vong.

32. Hỏi : Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng thế nào?(Mt 7,13-14)
      - Thưa : Ít người tìm được lối ấy.

33. Hỏi : Những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào đâu mà thôi? (Mt 7,21)
      - Thưa : Nước Trời.

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

...


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây