TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XI Thường Niên -Năm B

“Nước Thiên Chúa tựa như hạt giống nẩy mầm và mọc lên” (Mc 4,26-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA CHAY

Thứ ba - 28/02/2023 05:46 |   620
“Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.” (Mt 7, 12)

02/3/2023
THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA CHAY

 

t5 t1 MC

Mt 7, 7-12

ĐI BƯỚC TRƯỚC
“Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.” (Mt 7, 12)

Suy niệm: Từ xưa, Khổng tử đã dạy: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”, nghĩa là điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Có vẻ Chúa Giê-su cũng dạy một điều tương tự, nhưng thực ra Ngài muốn chúng ta đi bước trước trong cách đối xử với tha nhân một cách tích cực và hướng thượng: - tích cực vì điều gì mình muốn người khác làm cho mình, thì mình hãy làm cho người khác trước đã; - hướng thượng vì những gì chúng ta “làm cho một trong những người anh em bé mọn” được Chúa coi là “làm cho chính Chúa” (x. Mt 25,41), và hơn nữa Chúa đã hứa: “Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em” (Lc 6,38). Thật vậy, ai quảng đại với tha nhân thì Chúa càng quảng đại với người ấy gấp bội phần.

Mời Bạn: Đi bước trước trong việc sống quảng đại với tha nhân, bạn không sợ phải thiệt thòi; bởi vì con người bất toàn mà còn biết “cho con cái mình những của tốt lành”, thì huống chi Thiên Chúa là Đấng tốt lành và quảng đại vô cùng “lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?” (Mt 7, 11). Vậy bạn còn sợ gì mà không vững tin vào Chúa, luôn sống quảng đại, nghĩ tới lợi ích cho họ trước khi tìm kiếm lợi ích cho mình!

Sống Lời Chúa: Tâm niệm và thực thi câu Lời Chúa: “Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con chỉ có thể nhận lãnh những ơn con xin khi con cộng tác với Chúa và quảng đại với anh chị em xung quanh. Xin cho con đi bước trước trong yêu thương phục vụ mọi người như Chúa đã nêu gương cho con. Amen.


BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA CHAY

Ca nhập lễ

Lạy Chúa, xin hãy lắng nghe lời tôi, xin hãy nghe tiếng tôi kêu cầu, xin hãy nhậm lời tôi nguyện xin, lạy Chúa, là Vua và là Thiên Chúa tôi.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn để lòng suy nghĩ những điều hay lẽ phải mà mau mắn đem ra thực hành. Lại bởi vì chúng con không thể nào tồn tại nếu không có Chúa phù hộ chở che, xin giúp chúng con hằng biết thuận theo ý Chúa. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Est 14, 1. 3-5. 12-14

“Lạy Chúa, con không có sự trợ giúp nào khác ngoài Chúa”.

Trích sách Étte.

Trong những ngày ấy, nữ hoàng Esther kinh hoàng vì lâm nguy, nên tìm nương tựa nơi Chúa. Bà nài xin Chúa là Thiên Chúa Israel rằng: “Lạy Chúa con, chỉ mình Chúa là Vua chúng con, xin cứu giúp con đang sống cô độc, ngoài Chúa không có ai khác giúp đỡ con. Con đang lâm cơn nguy biến. Lạy Chúa, con nghe cha con nói rằng Chúa ưu đãi Israel hơn mọi dân tộc, ưu đãi cha ông chúng con hơn bậc tiền bối của các ngài, đã nhận các ngài làm phần cơ nghiệp muôn đời và đã thực thi lời hứa với các ngài.

“Lạy Chúa, xin hãy nhớ (đến chúng con) và hãy tỏ mình ra cho chúng con trong cơn gian truân của chúng con. Lạy Chúa là Vua các thần minh và mọi bậc quyền bính, xin ban cho con lòng tin tưởng. Xin đặt trong miệng con những lời khôn khéo trước mặt sư tử, xin Chúa đổi lòng sư tử để nó ghét kẻ thù của chúng con, để kẻ thù ấy và những ai đồng loã với hắn sẽ phải chết. Nhưng phần chúng con, thì xin Chúa ra tay giải thoát chúng con và phù trợ con, vì lạy Chúa, ngoài Chúa là Ðấng thông suốt mọi sự, không ai giúp đỡ con”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 137, 1-2a. 2bc-3. 7c-8

Ðáp: Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con

Xướng: Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng con xin; trước mặt các Thiên Thần, con đàn ca mừng Chúa, con sấp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài.

Xướng: Và con sẽ ca tụng uy danh Chúa, vì lòng nhân hậu và trung thành của Chúa. Khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con, Chúa đã ban cho tâm hồn con nhiều sức mạnh.

Xướng: Tay hữu Chúa khiến con được sống an lành. Chúa sẽ hoàn tất cho con những điều đã khởi sự, lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời, xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Chúa.

Câu Xướng Trước Phúc Âm:

Chúa phán: “Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta, sẽ không chết đời đời”.

PHÚC ÂM: Mt 7, 7-12

“Ai xin thì sẽ nhận được”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho. Nào ai trong các con thấy con mình xin bánh, mà lại đưa cho nó hòn đá ư? Hay là nó xin con cá mà lại trao cho nó con rắn ư? Vậy nếu các con, dù là kẻ xấu, còn biết lấy của tốt mà cho con cái, thì huống chi Cha các con, Ðấng ở trên trời, sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn Người!

“Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế: Ðấy là điều mà Lề luật và các tiên tri dạy”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa rất nhân từ, đây là lời cầu khẩn cùng với của lễ chúng con kính dâng lên, xin Chúa vui nhận và hướng lòng chúng con quay về với Chúa. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng mùa chay

Ca hiệp lễ

Bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ thì sẽ mở cho.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con tôn thờ, Chúa dùng bí tích Thánh Thể làm cho chúng con đứng dậy hiên ngang. Xin cho bí tích này nâng đỡ chúng con mọi nơi mọi lúc. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

CẦU NGUYỆN VỚI CẢ TÂM HỒN (Mt 7, 7-12)
Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP

Có nhiều người phàn nàn và trách móc Chúa rằng: đã biết bao nhiêu lần con cầu nguyện mà Chúa đã không nhận lời! Có nhiều lời cầu nguyện đã kéo dài thời gian đến độ mỏi gối chân chùn cũng chẳng thấy Thiên Chúa đáp ứng! Vậy đâu là ý nghĩa của lời hứa: “Xin sẽ được, tìm sẽ gặp, gõ sẽ mở?”

Trước tiên, chúng ta cần xác định ngay rằng: Thiên Chúa tốt lành và luôn tìm mọi cách để ban cho con cái của mình những điều tốt đẹp hơn cả điều chúng xin.

Thứ hai, chúng ta phải thành thật mà nhận thấy rằng: có nhiều điều chúng ta xin tưởng chừng như là tốt, nhưng thực ra chỉ tốt đối với thiển ý của ta, còn thực ra thì lại là điều tai hại cho người khác hay là nguy hiểm và mất phần rỗi cho linh hồn.

Thứ ba, nhiều khi Chúa để một thời gian dài nhằm dạy cho chúng ta bài học kiên trì, trung thành, tín thác vào Thiên Chúa cách tuyệt đối.

Cuối cùng, mọi lời cầu nguyện của chúng ta phải được kết thúc bằng tâm tình: “Xin cho ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. Và “xin được theo ý Chúa, đừng theo ý con”.

Trong cuộc sống hôm nay, nhiều khi chúng ta phỏng chiếu lời cầu nguyện của mình theo kiểu: “Ăn sổi ở thì”, tức là cái gì cũng muốn cho nhanh, cho mau và phải theo ý mình, trong khi đó lời cầu nguyện là biểu hiện của đời sống tâm linh, là niền tin, là tâm tình tín thác.

Hơn nữa, nhiều người ngay khi cầu nguyện cũng toát lên sự cạnh tranh, đấu đá và muốn Chúa đứng về phía mình để làm hại người khác! Hay nhiều khi cầu nguyện mà trong lòng thì kiêu ngạo, hành động thì huênh hoang, hoặc cầu nguyện với một thái độ nhàm chán như con vẹt, như chiếc máy!

Thử hỏi, cầu nguyện như thế, chúng ta có nâng tâm hồn lên với Chúa được không? Hay thực ra chỉ là qua lần chiếu lệ, còn lòng trí thì vẫn trơ trọi như gỗ đá!

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con cầu nguyện và xin ban cho chúng con có được tâm tình khiêm tốn, tín thác, trung thành. Xin cho mọi lời cầu nguyện của chúng con được làm vinh danh Chúa và ích lợi cho phần rỗi của chúng con. Amen.
 

XIN THÌ SẼ ĐƯỢC
(Thứ Năm sau CN I Mùa Chay – Et 14,1.3-5.12-14; Mt 7,7-12) Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột

“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho” (Mt 7,7).

Kitô hữu chúng ta tin vào lời khẳng định của Chúa Giêsu về hiệu quả của lời cầu xin. Tuy nhiên thực tế vẫn có đó khoảng cách giữa lòng tin và sự xác tín. Biết bao lời cầu dâng lên Thiên Chúa thế mà hiệu quả ơn ban như chưa thấy. Phần Phụng vụ Lời Chúa giáo hội cho trích đọc trong ngày thứ Năm sau Chúa Nhật I Mùa Chay (Sách Ester và Tin Mừng Matthêu) cho chúng ta thấy một vài yếu tố như là điều kiện ắt có để lời cầu của chúng ta được Thiên Chúa nhậm lời.

1. Điều chúng ta xin phải là điều tốt và liên hệ đến điều tốt nhất là sự sống, sự sống đời đời. “Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?” (Mt 7,11). Thiên Chúa là Đấng tốt lành vô cùng nên Người không thể ban những sự xấu vì đó là điều nghịch với bản tính của Người. Và khi điều chúng ta xin xem ra là tốt nhưng lại ảnh hưởng đến sự tốt nhất của chúng ta là sự sống đời đời thì Thiên Chúa sẽ chẳng ban cho.

2. Điều chúng ta cầu xin phải là điều tốt, tốt nhất cho chúng ta và trong sự liên đới với hạnh phúc vĩnh cửu của tha nhân. “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Môsê và lời các ngôn sứ là thế” (Mt 7,12). Không ai có thể lên trời một mình. Hạnh phúc vĩnh cửu là không dành riêng cho một ai. Thiên Chúa chúng ta tôn thờ là Cha của hết mọi người. Lời kinh duy nhất Chúa Giêsu truyền dạy: “Lạy Cha chúng con ở trên trời…” (x.Mt 6,9-12). Lời cầu xin của hoàng hậu Ester không chỉ nhằm cứu vớt sinh mạng của bà mà còn liên hệ đến sự sống của toàn dân tộc Do Thái trong hoàn cảnh lúc bấy giờ.

3. Phải nỗ lực thực hiện tất cả những gì có thể trong khả năng và hoàn cảnh của mình liên quan đến nội hàm của lời cầu xin. Để Thiên Chúa đoái thương nhậm lời cầu xin thì tiên vàn chúng ta phải góp phần của mình hết sức có thể, dù cho phải trả giá đắt. Hoàng hậu Ester đã thể hiện điều này bằng việc chấp nhận bị đức vua trừng phạt khi cố tình tìm cách diện kiến đức vua mà chưa có lệnh vua triệu hầu, vì đó là trái với luật hoàng gia. “Aide toi, le ciel t’aidera”. Để trời xanh thương giúp thì bản thân chúng ta phải nỗ lực gắng công trước đã.

4. Khiêm nhu nhìn nhận rằng lời cầu xin của chúng ta nếu có được nhậm lời thì tất cả là do quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa. Hoàng hậu Ester biểu lộ động thái khiêm nhu này qua việc chay tịnh hai ngày trước khi đi diện kiến đức vua để cứu sống mình và dân tộc mình. Và lời cầu nguyện tha thiết của hoàng hậu dâng lên Thiên Chúa cũng nói lên chân lý này: “Lạy Chúa con, chỉ mình Chúa là Vua chúng con, ngoài Chúa không có ai khác giúp đỡ con. Con đang lâm cơn nguy biến…”. “Tout est grâce”. Tất cả đều là hồng ân, nhất là hạnh phúc vĩnh cửu.

Xin thì sẽ được, nhưng hãy xem xét lại nội dung lời cầu của chúng ta cũng như cách thế chúng ta cầu xin như thế nào.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây