VUI HỌC THÁNH KINH 48

CUỘC ĐỜI THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
Tin Mừng thánh Luca 1, 57-66.80
 
TIN MỪNG
 
57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai.58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.
 
59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em.60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: "Không, phải đặt tên cháu là Gio-an."61 Họ bảo bà: "Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả."62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì.63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gio-an." Ai nấy đều bỡ ngỡ.64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa.65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê.66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? " Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.
 
80 Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.
 
 
57  When the time arrived for Elizabeth to have her child she gave birth to a son.
 
58 Her neighbors and relatives heard that the Lord had shown his great mercy toward her, and they rejoiced with her.
 
59 When they came on the eighth day to circumcise the child, they were going to call him Zechariah after his father,60 but his mother said in reply, "No. He will be called John."
 
61 But they answered her, "There is no one among your relatives who has this name."
 
62 So they made signs, asking his father what he wished him to be called.
 
63 He asked for a tablet and wrote, "John is his name," and all were amazed.
 
64 Immediately his mouth was opened, his tongue freed, and he spoke blessing God.
 
65 Then fear came upon all their neighbors, and all these matters were discussed throughout the hill country of Judea.
 
66 All who heard these things took them to heart, saying, "What, then, will this child be?" For surely the hand of the Lord was with him.
 
80 The child grew and became strong in spirit, and he was in the desert until the day of his manifestation to Israel.
 
I. HÌNH TÔ MÀU                                           
 
 Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng Lc 1,63
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
 01. Cha của thánh Gioan Tẩy giả tên là gì? (Lc 1,5-25)
a. Ông Gioan.
b. Ông Simon.
c. Ông Giôna.
d. Ông Dacaria.
 
02. Mẹ của thánh Gioan Tẩy giả tên là gì? (Lc 1,5-25)
a. Bà Êlisabét.
b. Bà Êliseva.
c. Bà Bátseva.
d. Bà Anna.
 
03. Dòng tộc tư tế của bà Êlisabét là gì? (Lc 1,5-25)
a. Tư tế Aharon.
b. Tư tế Xađốc.
c. Tư tế Dacaria.
d. Tư tế Lêvi.
 
04. Đây là những thứ mà con trẻ của bà Êlisabét không được dùng đến: (Lc 1,5-25)
a. Rượu lạt.
b. Châu chấu.
c. Thịt chiên.
d. Mật ong.
 
05. Vì không tin những điều sứ thần nói, nên tư tế Dacaria bị gì? (Lc 1,5-25)
a. Câm.
b. Mù.
c. Bỏ đói.
d. Giam tù.
 
06. Sứ thần Gáprien nói với tư tế Dacaria về Gioan, con trẻ sẽ đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ nào? (Lc 1,5-25)
a. Ngôn sứ Môsê.
b. Ngôn sứ Êlia.
c. Tư tế Aharon.
d. Thượng tế Menkixêđê.
 
07. Thánh Gioan lớn hơn Đức Giêsu bao nhiêu tháng? (Lc 1,26-38)
a. 3 tháng.
b. 6 tháng.
c. 9 tháng.
d. 12 tháng.
 
08. Khi đặt tên cho đứa bé là Gioan, tư tế Dacaria liền … … …(Lc 1,59-66)
a. Vui mừng hớn hở.
b. Bắt tay với mọi người.
c. Nói được.
d. Vào đền thờ cầu nguyện tạ ơn.
 
09. “Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” Đây là lời của ngôn sứ nào? (Mt 3,3)
a. Ngôn sứ Đanien.
b. Ngôn sứ Isaia.
c. Ngôn sứ Dacaria.
d. Ngôn sứ Mikha.
 
10. Ông Gioan nói với đám đông rằng: "Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, … … … … … ." ( Lc 3,11)
a. Hãy phân phát cho người cùng khổ.
b. Hãy chia cho mọi người.
c. Thì cũng làm như vậy.
d. Hãy giúp đỡ những người túng quẫn.
 
11. Khi thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, ông Gioan liền nói: “ … … … … … , đây Đấng xóa tội trần gian”. (Ga 1,29)
a. Đây là Đấng cứu độ.
b. Đây là Đức Kitô.
c. Đây là Con Thiên Chúa.
d. Đây Chiên Thiên Chúa.
 
12. Ông Gioan bị bỏ tù vì đã khiển trách tiểu vương Hêrôđê lấy vợ của anh mình. Người phụ nữ này tên là gì? (Ga 1,29)
a. Bà Bátseva.
b. Bà Gioanna.
c. Bà Bécnikê.
d. Bà Hêrôđia.
 
III. Ô CHỮ  
Những gợi ý
01. Vì không tin lời sứ thần Gáprien nên ông Dacaria đã bị gì? (Lc 1,2-25)
 
02. Lương thực của ông Gioan Tẩy Giả là gì? (Mt 3.1-13)
 
03. Người phụ nữ đã hãm hại ông Gioan Tẩy Gỉa vì bị ngài quở trách tên là gì? (Mt 14,3-12)
 
04. Áo của ông Gioan Tẩy Giả làm bằng gì? (Mt 3,1-12)
 
05. Người ra lệnh chém đầu Gioan Tẩy Giả là ai? (Mt 14,3-12)
 
06. Ai đã làm phép rửa cho Chúa Giêsu tại sông Giodan? (Mc 1,9…ss)
 
07. Sứ thần truyền tin cho tư tế Dacaria tên là gì? (Lc 1,5-25)
 
08. Ông Gioan Tẩy Giả sinh sống ở đâu? (Mt 3,1-13)
 
09. Con của ông Dacaria và bà Elisabét tên là gì? (Lc 1,5-25)
 
10. Dòng sông nơi thánh Gioan làm phép rửa tên là gì? (Lc 3,1-18)
 
11. Thân phụ của thánh Gioan Tẩy Giả là ai? (Lc 1,5-25)
 
12. Nơi sứ thần đứng khi hiện ra với tư tế Dacaria là đâu? (Lc 1,5-25)

13. Lương thực của ông Gioan Tẩy Giả là gì? (Mt 3.1-13)
 
14. Thánh Gioan chết vào ngày gì của vua Hêrôđê? (Mt 14,3-12)
 
15. Tiểu vương miền Abilên thời thánh Gioan Tẩy giả rao giảng là ai? Lyxania (Lc 3,1…)
 
16. Miền đất thánh Gioan Tẩy giả rao giảng gọi là gì? (Mt 3,1-13)
 
17. Thân mẫu của thánh Gioan Tẩy Giả là ai? (Lc 1,5-25)
 
18. Dòng tộc tư tế của bà Êlisabét là gì? (Lc 1,5-25)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
IV. CÂU THÁNH KINH  HỌC THUỘC LÒNG
 
"Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?
" Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em."
Tin Mừng thánh Luca 1,66
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
 THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
Lc 1, 57-66.80
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Lễ đặt tên
* Tin Mừng thánh Luca 1,63 
Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết:
"Tên cháu là Gioan."
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Ông Dacaria (Lc 1,5-25)
02. Bà Êlisabét (Lc 1,5-25)
03. Tư tế Aharon (Lc 1,5-25)
04. Rượu lạt (Lc 1,5-25)
05. Câm (Lc 1,5-25)
06. Ngôn sứ Êlia (Lc 1,5-25)
07. 6 tháng (Lc 1,26-38)
08. Nói được (Lc 1,59-66)
09. Ngôn sứ Isaia (Mt 3,3)
10. Thì cũng làm như vậy (Lc 3,11)
11. Đây Chiên Thiên Chúa (Ga 1,29)
12. Bà Hêrôđia (Ga 1,29)

 
III. Ô CHỮ 
 
01. Câm (Lc 1,2-25)
02. Châu chấu (Mt 3.1-13)
03. Bà Hêrôđia (Mt 14,3-12)
04. Lông Lạc đà (Mt 3,1-12)
05. Vua Hêrôđê (Mt 14,3-12)
06. Thánh Gioan Tẩy Giả (Mc 1,9…ss)
07. Sứ thần Gáprien (Lc 1,5-25)
08. Hoang địa (Mt 3,1-13)
09. Thánh Gioan (Lc 1,5-25)
10. Sông Giođan (Lc 3,1-18)
11. Tư tế Dacaria (Lc 1,5-25)
12. Hương án (Lc 1,5-25)
13. mật ong (Mt 3.1-13)
14. Sinh nhật (Mt 14,3-12)
15. Tiểu vương Lyxania (Lc 3,1…)
16. Miền Giuđê (Mt 3,1-13)
17. Bà Êlisabét (Lc 1,5-25)
18. Aharon (Lc 1,5-25)

Hàng dọc: CUỘC ĐỜI GIOAN TẨY GIẢ
 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
(VUI HỌC THÁNH KINH 48 :
CHÚA GIÊSU & NHÂN VẬT TÂN ƯỚC)