TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. (Ga 20, 19-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

DANH MỤC VUI HỌC THÁNH KINH

Thứ năm - 12/08/2021 21:17 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   9345
"Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi." Tv 119, 105
DANH MỤC VUI HỌC THÁNH KINH

DANH MỤC VUI HỌC THÁNH KINHVUI HỌC THÁNH KINH - PHỤNG VỤ NĂM A
 
MÙA VỌNG – GIÁNG SINH    
VHTK CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG A    
VHTK CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG A    
VHTK CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG A    
VHTK CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG A    
VHTK 1-10 Ô Chữ Mùa Vọng A    
VHTK 11-18 Ô Chữ Mùa Vọng A    
VHTK Mùa Vọng A 38 Câu Hỏi Thưa và Trắc Nghiệm    
 VUI HỌC THÁNH KINH 84 MÙA VỌNG A    

 

   
     
VHTK LỄ GIÁNG SINH A    
VHTK LỄ THÁNH GIA THẤT -A    
VHTK LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA    
VHTK LỄ HIỂN LINH    

VHTK Rèn Luyện Tư Duy Gia phả Đức Giêsu Kitô theo Mátthêu 1,1-17

   

74 Câu Trắc Nghiệm Giáng Sinh & Thời Thơ Ấu Của Đức Giêsu

   

74 Câu Hỏi – Thưa Giáng Sinh và Thời Thơ Ấu Của Đức Giêsu

   
VUI HỌC THÁNH KINH 85 Mùa Giáng Sinh Năm A    
     
MÙA CHAY – PHỤC SINH    
VHTK Thứ Tư Lễ Tro A    
VHTK Chúa Nhật 1 MÙA CHAY A    
VHTK Chúa Nhật 2 MÙA CHAY NĂM A    
VHTK Chúa Nhật 3 MÙA CHAY NĂM A    
VHTK Chúa Nhật 4 MÙA CHAY A    
 VHTK Chúa Nhật 5 MÙA CHAY A    
VHTK Chúa Nhật LỄ LÁ  A    
VHTK THỨ NĂM TUẦN THÁNH A    
VHTK THỨ SÁU TUẦN THÁNH A    
20 Ô Chữ VHTK Mùa Chay A    
79 Câu Hỏi Thưa VHTK Mùa Chay A    
79 Câu Trắc Nghiệm VHTK Mùa Chay A    
 VHTK 86 Phụng Vụ Năm A Mùa Chay    
     
VHTK Chúa Nhật Phục Sinh A    
VHTK Chúa Nhật 2 PHỤC SINH A    
VHTK Chúa Nhật 3 PHỤC SINH A    
VHTK Chúa Nhật 4 PHỤC SINH A    
VHTK Chúa Nhật 5 Phục Sinh A    
VHTK Chúa Nhật 6 Phục Sinh A    
VHTK Chúa Nhật 7 PHỤC SINH A    
VHTK LỄ  CHÚA THĂNG THIÊN A    
VHTK LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG  A    
VHTK LỄ ĐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ HỘI THÁNH    
VHTK CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI    
VHTK LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ A    
VHTK LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU A    
77 Câu Hỏi Thưa VHTK Phục Sinh A    
77 Câu Trắc Nghiệm VHTK Phục Sinh A    
20 Ô Chữ VHTK Phục Sinh A    
VHTK 87 Phụng Vụ Năm A Mùa Phục Sinh    
     
MÙA THƯỜNG NIÊN    
     
VHTK Chúa Nhật 2 TN A    
VHTK Chúa Nhật 3 TNA     
VHTK Chúa Nhật 4 TN A    
VHTK Chúa Nhật 5 TN A    
VHTK Chúa Nhật 6 TN A    
VHTK Chúa Nhật 7 TN A    
VHTK Chúa Nhật 8 TN A    
VHTK Chúa Nhật 9 TN A    
VHTK Chúa Nhật 10 TN A    
VHTK Chúa Nhật 11 TN A    
VHTK Chúa Nhật 12 TN A    
VHTK Chúa Nhật 13 TN A    
VHTK Chúa Nhật 14 TN A    
VHTK Chúa Nhật 15 TN A    
VHTK Chúa Nhật 16 TNA    
VHTK Chúa Nhật 17 TN A
   
VHTK Chúa Nhật 18 TN A
   
VHTK Chúa Nhật 19 TN A    
VHTK Chúa Nhật 20 TN A    
VHTK Chúa Nhật 21 TN A    
VHTK Chúa Nhật 22 TN A    
VHTK Chúa Nhật 23 TN A    
VHTK Chúa Nhật 24 TN A    
VHTK Chúa Nhật 25 TN A    
VHTK Chúa Nhật 26 TN A    
VHTK Chúa Nhật 27 TN A    
VHTK Chúa Nhật 28 TN A    
VHTK ​​Chúa Nhật 29 TN A    
VHTK Chúa Nhật 30 TN A    
VHTK Chúa Nhật 31 TN A    
VHTK Chúa Nhật 32  TN A    
VHTK Chúa Nhật 33 TN Năm A    
VHTK LỄ CHÚA KITÔ VUA    
     VUI HỌC THÁNH KINH - PHỤNG VỤ NĂM B
 
MÙA VỌNG & GIÁNG SINH B    
     
VHTK CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG B    
VHTK CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG B    
VHTK CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG NĂM B    
VHTK CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG NĂM B    
39 Câu Hỏi Thưa & Trắc Nghiệm Mùa Vong B    
VHTK 12 Ô Chữ Mùa Vọng B    
     
VHTK 88 PHỤNG VỤ NĂM B MÙA VỌNG    
     
VHTK LỄ GIÁNG SINH NĂM B    
VHTK LỄ THÁNH GIA THẤT NĂM B    
VHTK LỄ THÁNH GIA THẤT NĂM B    
VHTK LỄ HIỂN LINH NĂM B    
VHTK LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA    
51 Câu Hỏi Thưa và Trắc Nghiệm Giáng Sinh năm B    
VHTK 12 Ô Chữ Mùa Giáng Sinh B    
     
VHTK 89 PHỤNG VỤ NĂM B MÙA GIÁNG SINH    
     
MÙA CHAY B    
     
VUI HỌC THÁNH KINH Thứ Tư Lễ Tro B    
VHTK CHÚA NHẬT 1 MC B    
VHTK Chúa Nhật 2 MC B    
VHTK CHÚA NHẬT 3 MC B    
VHTK CHÚA NHẬT IV MC B    
VHTK CHÚA NHẬT 5 MC B    
VHTK LỄ LÁ NĂM B    
VHTK THỨ NĂM TUẦN THÁNH B    
VHTK THỨ SÁU TUẦN THÁNH B    
     
VHTK 85 Câu Hỏi - Thưa Mùa Chay B    
VHTK 85 Câu Trắc Nghiệm Mùa Chay B    
VHTK 24 Ô Chữ Mùa Chay B    
     
VHTK 90 PHỤNG VỤ NĂM B MÙA CHAY    
     
MÙA PHỤC SINH B    
     
VHTK CHÚA NHẬT PHỤC SINH B    
VHTK CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH B    
VHTK CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH B    
VHTK CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH B    
VHTK CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH  B    
VHTK CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH -B    
VHTK CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH -B    
VHTK LỄ CHÚA THĂNG THIÊN -B    
VHTK LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG    
 VHTK LỄ ĐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ HỘI THÁNH    
VHTK LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM B    
VHTK LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ    
VHTK LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU    
     
VHTK 82 Câu Trắc Nghiệm Mùa Phục Sinh B    
VHTK 82 Câu Hỏi Thưa Mùa Phục Sinh B    
VHTK Ô Chữ PS B 1-6    
VHTK PS B Ô CHữ 7-13    
VHTK PS B Ô Chữ 14-18    
VHTK Ô Chữ 19-22 Mùa Phục Sinh B    

VHTK 22 Ô Chữ Mùa Phục Sinh B

   
     
VHTK 91 PHỤNG VỤ NĂM B PHỤC SINH    
     
MÙA THƯỜNG NIÊN B    
     
VHTK CHÚA NHẬT 2 TN NĂM B    
VHTK CHÚA NHẬT 3 TN NĂM B    
VHTK CHÚA NHẬT 4 TN NĂM B    
VHTK CHÚA NHẬT 5 TN NĂM B    
VHTK CHÚA NHẬT 6 TN NĂM B    
VHTK CHÚA NHẬT 7 TN NĂM B    
VHTK CHÚA NHẬT 8 TN NĂM B    
VHTK CHÚA NHẬT 9 TN B    
VHTK CHÚA NHẬT 10 TN B    
VHTK CHÚA NHẬT 11 TN NĂM B    
VHTK CHÚA NHẬT 12 TN NĂM B    
VHTK CHÚA NHẬT 13 TN NĂM B    
VHTK CHÚA NHẬT 14 TN NĂM B    
VHTK CHÚA NHẬT 15 TN NĂM B    
VHTK CHÚA NHẬT 16 TN NĂM B    
VHTK CHÚA NHẬT 17 TN NĂM B    
VHTK CHÚA NHẬT 18 TN B    
VHTK CHÚA NHẬT 19 TN B    
VHTK CHÚA NHẬT 20 TN B    
VHTK CHÚA NHẬT 21 TN B    
VHTK CHÚA NHẬT 22 TN B    
VHTK CHÚA NHẬT 23 TN B    
VHTK CHÚA NHẬT 24 TN B    
VHTK CHÚA NHẬT 25 TN B    
VHTK CHÚA NHẬT 26 TN B    
VHTK CHÚA NHẬT 27 TN B    
VHTK CHÚA NHẬT 28 TN B    
VHTK CHÚA NHẬT 29 TN B    
VHTK CHÚA NHẬT 30 TN B    
VHTK CHÚA NHẬT 31 TN B    
VHTK CHÚA NHẬT 32 TN B    
VHTK CHÚA NHẬT 33 TN B    
VHTK LỄ CHÚA KITÔ VUA    

VUI HỌC THÁNH KINH - PHỤNG VỤ NĂM C
 
MÙA VỌNG – GIÁNG SINH C  
   
VHTK CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG C  
VHTK CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG C  
VHTK CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG C  
VHTK CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG C  
VHTK 41 Câu Hỏi Thưa và Trắc Nghiệm Mù Vọng C  
VHTK Ô Chữ Mùa Vọng  C 1- 10    
VHTK Ô Chữ Mùa Vọng C 11-14  
   
VHTK LỄ GIÁNG SINH C  
VHTK LỄ THÁNH GIA THẤT C  
VHTK LỄ HIỂN LINH NĂM C  
VHTK LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA C  
VHTK 12 Ô Chữ Giáng Sinh Năm C  
VHTK Rèn Luyện Tư Duy - Gia phả Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca  
   
MÙA CHAY – PHỤC SINH C  
   
VHTK Thứ Tư Lễ Tro C  
VHTK Chúa Nhật 1 Mùa Chay C  
VHTK Chúa Nhật 2 Mùa Chay C  
VHTK Chúa Nhật 3 Mùa Chay C  
VHTK Chúa Nhật 4 Mùa Chay C  
VHTK Chúa Nhật 5 Mùa Chay C  
VHTK CHÚA NHẬT LỄ LÁ C  
VHTK THỨ NĂM TUẦN THÁNH C  
VHTK THỨ SÁU TUẦN THÁNH C  
   
VHTK 70 Câu Hỏi Thưa Mùa Chay năm C  
VHTK 70 Câu Trắc Nghiệm Mùa Chay năm C  
VHTK 12 Ô Chữ Mùa Chay Năm C  
   
   
VHTK Chúa Nhật Phục Sinh C  
VHTK Chúa Nhật Phục 2 Sinh C  
VHTK Chúa Nhật 3 Phục Sinh C  
VHTK Chúa Nhật Phục 4 Sinh C  
VHTK Chúa Nhật 5 Phục Sinh C  
VHTK Chúa Nhật 6 Phục Sinh C  
VHTK Chúa Nhật 7 Phục Sinh C  
VHTK Chúa Thăng Thiên C  
VHTK Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống C  
VHTK LỄ ĐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ HỘI THÁNH  
VHTK Lễ Chúa Ba Ngôi năm C  
VHTK Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô C  
VHTK Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu C  
   
VHTK 57 Câu Hỏi Thưa Mùa Phục Sinh Năm C  
VHTK 57 Câu Trắc Nghiệm Mùa Phục Sinh C  
VHTK 12 Ô Chữ Mùa Phục Sinh Năm C    
   
   
MÙA THƯỜNG NIÊN C  
   
VHTK Chúa Nhật 2 TN C  
VHTK Chúa Nhật 3 TN C  
VHTK Chúa Nhật 4 TN C  
VHTK ​​​​Chúa Nhật 5 TN C  
VHTK Chúa Nhật 6 TN C  
VHTK Chúa Nhật 7 TN C  
VHTK Chúa Nhật 8 TN C  
VHTK Chúa Nhật 9 TN C  
VHTK Chúa Nhật 10 TN C  
VHTK Chúa Nhật 11 TN C  
VHTK Chúa Nhật 12 TN C  
VHTK Chúa Nhật 13 TN C  
VHTK Chúa Nhật 14 TN C  
VHTK Chúa Nhật 15 TN C  
VHTK Chúa Nhật 16 TN C  
VHTK Chúa Nhật 17 TN C  
VHTK Chúa Nhật 18 TN C  
VHTK Chúa Nhật 19 TN c  
VHTK Chúa Nhật 20 TN C  
VHTK Chúa Nhật 21 TN C  
VHTK Chúa Nhật 22 TN C  
VHTK Chúa Nhật 23 TN C  
VHTK Chúa Nhật 24 TN C  
VHTK Chúa Nhật 25 TN C  
VHTK Chúa Nhật 26 TN C  
VHTK Chúa Nhật 27 TN C  
VHTK Chúa Nhật 28 TN C  
VHTK Chúa Nhật 29 TN C  
VHTK Chúa Nhật 30 TN C  
VHTK Chúa Nhật 31 TN C  
VHTK Chúa Nhật 32 TN C  
VHTK Chúa Nhật 33 TN C  
VHTK Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ  
   


VUI HỌC THÁNH KINH - PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH
 
THÁNG GIÊNG  
   
VHTK THÁNG GIÊNG  
VHTK Lễ Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời Ngày 1. 1  
VHTK t. Basiliô Cả và t. Grêgôriô Nizian, Giám mục, Tiến sĩ Ngày 2 tháng 1  
VHTK Danh Thánh Chúa Giêsu Ngày 3 tháng 1  
VHTK Thánh RAYMUNDO, LINH MỤC Ngày 7 tháng 1  
VHTK Thánh Giuse Trần Văn Tuấn, giáo dân, ngày 07.1  
VHTK Thánh HILARIO, GM, Tiến Sĩ, Ngày 13 tháng 1  
VHTK Thánh Luca Phạm Viết Thìn, giáo dân, ngày 13.01  
VHTK Thánh Giuse Phạm Trọng Tả, Giáo dân, ngày 13.01  
VHTK T. Đaminh Phạm Trọng Khảm, Giáo dân, ngày 13.01  
VHTK Thánh AN TÔN VIỆN PHỤ Ngày 17 tháng 1  
VHTK T. FABIANO và T. SEBATIANO TỬ ĐẠO Ngày 20.1  
VHTK Thánh ANÊ, TRINH NỮ TỬ ĐẠO Ngày 21 tháng 1  
VHTK T. VINH SƠN PHÓ TẾ TỬ ĐẠO Ngày 22 tháng 1  
VHTK Thánh Phanxicô Tế, Lm, ngày 22.01  
VHTK Thánh Matthêu Đậu, Lm, ngày 22.01  
VHTK T. PHANXICO SALESIO, GM TIẾN SĨ Ngày 24 .1  
VHTK Thánh PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI Ngày 25.1.  
VHTK Thánh TIMOTHE & THÁNH TITO Ngày 26.1  
VHTK Thánh ANGELA MERICI TRINH NỮ Ngày 27. 1  
VHTK Thánh TÔMA AQUINO, TIẾN SĨ Ngày 28 tháng 1  
VHTK Thánh Tôma Khuông, Lm, ngày 30.01  
VHTK Thánh GIOAN BOSCO, Linh Mục Ngày 31 tháng 1  
   
THÁNG HAI  
   
VHTK THÁNG 2  
VHTK LỄ DÂNG CHÚA GIÊSU VÀO ĐẾN THÁNH  2.2  
VHTK Thánh Gioan Ven, Lm, ngày 02.02  
VHTK LỄ Thánh AGATHA, Trinh nữ tử đạo Ngày 5 tháng 2  
VHTK  T. PHAOLÔ MIKI, và các bạn tử đạo Ngày 6 tháng 2  
VHTK Thánh SCHOLASTICA, Trinh nữ Ngày 10 tháng 2  
VHTK Lễ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC Ngày 11 tháng 2  
VHTK Thánh Lôrensô Nguyễn Văn Hưởng, Lm, ngày 13.02  
VHTK Thánh Phaolô Lê Văn Lộc, Lm, ngày 13.02  
VHTK LỄ Thánh CYRILLO và MÊTHÔĐIÔ, Giám...  
VHTK T. PHÊRÔ ĐAMIANÔ, GM, Tiến sĩ Ngày 20 tháng...  
VHTK LỄ LẬP TÔNG TÒA Thánh PHÊRÔ Ngày 22 tháng 2  
VHTK LỄ Thánh POLYCARPÔ, GM tử đạo Ngày 23  tháng 2  
   
THÁNG BA  
   
VHTK THÁNG 3 KÍNH Thánh GIUSE  
VHTK Thánh PÊPÊTUA & FÊLICITA tử đạo Ngày 7 tháng 3  
VHTK Thánh GIOAN THIÊN CHÚA, tu sĩ Ngày 8 tháng 3  
VHTK Thánh PHANXICA RÔMA, nữ tu Ngày 9 tháng 3  
VHTK Thánh Đaminh Cẩm, Lm, ngày 11.3  
VHTK T. CYRILLO GIERUSALEM, GM Tiến Sĩ Ngày 18.3  
VHTK LỄ Thánh GIUSE Ngày 19.3  
VHTK LỄ TRUYỀN TIN Ngày 25.3  
   
THÁNG TƯ  
   
VHTK THÁNG TƯ TIN MỪNG PHỤC SINH  
VHTK Thánh Đaminh Vũ Đình Tước, Lm, ngày 02.4  
VHTK Thánh PHANXICÔ PAOLA Ẩn tu Ngày 02 tháng 04  
VHTK Thánh ISIDÔRÔ, Giám Mục Tiến sĩ Ngày 4 tháng 4  
VHTK Thánh VINH SƠN FERRIE, Linh Mục Ngày 5 tháng 4  
VHTK Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, Lm, ngày 06.4  
VHTK Thánh GIOAN LASAN, Linh Mục Ngày 7 tháng 4  
VHTK TThánh GIOAN LASAN, LM Ngày 7 tháng 4  
VHTK Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu, Lm ngày 07.4  
VHTK Thánh STANISLAÔ, GM Tử Đạo Ngày 11 tháng 4  
VHTK TSTANISLAÔ, Giám Mục Tử Đạo Ngày 11 tháng 4  
VHTK Thánh MARTINÔ I, GH Tử Đạo Ngày 13 tháng 4  
VHTK Thánh MARTINÔ I, GH Tử Đạo Ngày 13. 4  
VHTK Thánh ANSELMÔ GM, Tiến Sĩ Ngày 21 tháng 04  
VHTK Thánh ANSELMÔ Gm, Tiến Sĩ Ngày 21 tháng 04  
VHTK T. GIÔRGIO (GEORGE) TỬ ĐẠO Ngày 23 tháng 4  
VHTK T. GIÔRGIO (GEORGE) TỬ ĐẠO Ngày 23 tháng 4  
VHTK T. FIDÊLÊ Đệ SIGMARINGA Tử Đạo Ngày 24.4  
VHTK T. FIDÊLÊ Đệ SIGMARINGA Tử Đạo Ngày 24.4  
VHTK Thánh SỬ MÁCCÔ Ngày 25 tháng 4  
VHTK Thánh SỬ MÁCCÔ Ngày 25 tháng 4  
VHTK Louis Marie Grignion De Montfort, LM  28 tháng 4  
VHTK Thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu, thầy giảng, ngày 28.4  
VHTK Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan, Lm, ngày 28.4  
VHTK T. Gioan B. Đinh Văn Thành, thầy giảng, ngày 28.04  
VHTK T. CATARINA SIENA TRINH NỮ TIẾN SĨ  29. 4  
VHTK Thánh PIO V, Giáo Hoàng Ngày 30 tháng 4  
VHTK Thánh Giuse Tuân, Lm, ngày 30.4  
   
THÁNG NĂM  
   
VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG 5  
VHTK Lễ Thánh Giuse thợ 1.5  
VHTK Thánh Augustinô Schoeffler Đông, Lm, ngày 01.5  
VHTK Thánh Gioan Louis Bonnard Hương, Lm, ngày 01.5  
VHTK Thánh ATHANASIÔ, Gm tiến sĩ Ngày 2 tháng 5  
VHTK Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu, giáo dân, ngày 02.5  
VHTK TH PHILIPPHÊ & GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ Ngày 3.5  
VHTK Thánh Giuse Đỗ Quang Hiển, Lm, ngày 09.5  
VHTK Thánh Mátthêu Lê Văn Gẫm, giáo dân, ngày 11.5  
VHTK LỄ ĐỨC MẸ FATIMA Ngày 13 tháng 5  
VHTK Thánh MÁTTHIA  TÔNG ĐỒ Ngày 14 tháng 5  
VHTK Thánh GIOAN I, Giáo Hoàng tử đạo Ngày 18 tháng 5  
VHTK Thánh BERNADINÔ SIÊNA LM Ngày 20 tháng 5  
VHTK Thánh Micae Hồ Đình Hy, Giáo dân, ngày 22.5  
VHTK Thánh Lôrensô Ngôn, giáo dân, ngày 22.5  
VHTK Thánh BÊDA, linh mục tiến sĩ Ngày 25 tháng 5  
VHTK Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân, Thầy giảng, ngày 25.5  
VHTK Thánh PHILIPPHÊ NÊRI, linh mục Ngày 26 tháng 5  
VHTK Thánh Gioan Đoàn Trinh Hoan, Lm, ngày 26.5  
VHTK T. Matthêu Nguyễn Văn Phượng, giáo dân, ngày 26.5  
VHTK Thánh Phaolô Hạnh, giáo dân, ngày 28.5  
VHTK ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABÉT 31.5  
   
THÁNG SÁU  
   
VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG SÁU  
VHTK Thánh Giuse Túc, giáo dân, ngày 01.6  
VHTK Thánh ĐaMinh Ninh, Giáo dân. 02.6  
VHTK Thánh Phaolô Đổng, giáo dân, ngày 03.6  
VHTK Thánh Đaminh Huyên, giáo dân, ngày 05.6  
VHTK Thánh Luca Vũ Bá Loan, Lm, ngày 05.06  
VHTK Thánh Đaminh Nguyễn Đức Mạo, giáo dân, ngày 05.6  
VHTK Thánh Đaminh Toại, giáo dân, ngày 05.6  
VHTK Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng, giáo dân, ngày 06.6  
VHTK Thánh Vincentê Dương, giáo dân, ngày 06.6  
VHTK Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần, giáo dân, ngày 06.6  
VHTK Thánh BANABA TÔNG ĐỒ Ngày 11.6  
VHTK Thánh ĐAMINH SAVIO Ngày 12.6  
VHTK Thánh Augustinô Phan Viết Huy, giáo dân, ngày 12.6  
VHTK Thánh Nicôla Bùi  Đức Thể, giáo dân, 12.6  
VHTK Thánh ANTON PADUA Ngày 13 tháng 6  
VHTK Thánh Đaminh Nguyên, Giáo dân, ngày 16.6  
VHTK Thánh Đaminh Nhi, giáo dân, ngày 16.6  
VHTK Thánh Vincentê Tương, Giáo dân, ngày 16.6  
VHTK Thánh Anrê Tường, giáo dân, ngày16.6  
VHTK Thánh Phêrô  Đa, giáo dân, ngày17.6  
VHTK Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, Ngày 24 tháng 6  
VHTK T. Phanxicô Đỗ Văn Chiểu, thầy giảng, ngày 25.6  
VHTK Thánh Đaminh Henares Minh, Gm, ngày 25.06  
VHTK Thánh Tôma Toán, Thầy giảng, ngày 27.6  
VHTK Thánh PHÊRÔ & PHAOLÔ Ngày 29 tháng 6  
VHTK Thánh Vincentê Đỗ Yến, Lm, ngày 30.06  
   
THÁNG BẢY  
   
VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG 7  
VHTK Thánh TÔMA TÔNG ĐỒ Ngày 3 tháng 7  
VHTK Thánh Philipphê Phan Văn Minh, Lm, ngày 03.07  
VHTK T. Giuse Nguyễn Đình Uyển, Thầy giảng, ngày 04.07  
VHTK  Thánh Maria Goretti, Tr. nữ tử đạo Ngày 6 tháng 7  
VHTK Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh, giáo dân, ngày 10.7  
VHTK Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, Thầy giảng,ngày 10.07  
VHTK Thánh BENEDICTO VIỆN PHỤ Ngày 11 tháng 7  
VHTK Thánh BENEDICTO VIỆN PHỤ Ngày 11 tháng 7  
VHTK Thánh Clêmentê Inhaxiô Hy, Gm, ngày 12.07  
VHTK Thánh Phêrô Hoàng Khanh, Lm, ngày12.07  
VHTK Thánh Anê Lê Thị Thành, giáo dân, ngày 12.7  
VHTK Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông, giáo dân, ngày 15.7  
VHTK Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần, Lm, ngày 15.7  
VHTK LỄ ĐỨC MẸ NÚI CARMELO Ngày 16 tháng 7  
VHTK Thánh Đaminh Đinh Đạt, giáo dân, ngày 18.7  
VHTK Thánh Giuse M. Diaz Sanjuro An, Gm, ngày 20.7  
VHTK Thánh MARIA MADALENA Ngày 22 tháng 7  
VHTK Thánh MARIA MADALENA Ngày 22 tháng 7  
VHTK Thánh Giuse Fernandez Hiền, linh mục. 24.7  
VHTK Thánh GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ Ngày 25 tháng 7  
VHTK Thánh GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ Ngày 25 tháng 7  
VHTK Thánh GIOAKIM VÀ ANNA Ngày 26 tháng 7  
VHTK Thánh GIOAKIM VÀ ANNA Ngày 26 tháng 7  
VHTK Chân phước Anrê Phú Yên, thầy giảng, ngày 26.7  
VHTK Th Giuse M. G Sampedro Xuyên, Gm, ngày 28.7  
VHTK Thánh NỮ MÁCTA Ngày 29.7  
VHTK Thánh Ữ MÁCTA Ngày 29.7  
VHTK Thánh IGNATIO LOYOLA, LM Ngày 31.7  
VHTK T. Emmanuel Lê Văn Phụng, Giáo dân, ngày 31.07  
VHTK Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, Lm, ngày 31.7  
   
THÁNG TÁM  
   
VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG 8  
VHTK T. ALPHONSO MARIA LIGOURI GM, TIẾN SĨ Ngày 1.8  
VHTK Thánh Bênadô Vũ Văn Duệ, Lm, ngày 01.8  
VHTK Thánh Đaminh Nguyễn Văn Hạnh, Lm, ngày 01.8  
VHTK T. GIOAN MARIA VIANNEY Ngày 4.8  
VHTK Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà Maria Ngày 5.8  
VHTK LỄ CHÚA HIỂN DUNG A Ngày 6.8  
VHTK LỄ CHÚA HIỂN DUNG B Ngày 6.8  
VHTK LỄ CHÚA HIỂN DUNG C Ngày 6.8  
VHTK THÁNH ĐAMINH Ngày 8. 8  
VHTK T. LAURENSÔ PHÓ TẾ - TỬ ĐẠO Ngày 10.8  
VHTK Thánh Antôn Nguyễn Đích, giáo dân, ngày 12.8  
VHTK Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ, Giáo dân, ngày 12.08  
VHTK Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm, Lm, ngày 12.8  
VHTK T. MAXIMILIEN M. KOLBE TỬ ĐẠO Ngày 14.8  
VHTK ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI Ngày 15.8  
VHTK LỄ ĐỨC MẸ LA VANG Ngày 15.8  
VHTK T. PIÔ X GIÁO HOÀNG Ngày 21.8  
VHTK Thánh Giuse Đặng Đình Viên, Lm, ngày 21.08  
VHTK ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG Ngày  22.8  
VHTK T.BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ Ngày 24.8  
VHTK THÁNH NỮ MÔNICA Ngày 27. 8  
VHTK THÁNH AUGUSTINÔ Ngày 28.8  
VHTK T. GIOAN BỊ TRẢM QUYẾT Ngày 29.8  
   
THÁNG CHÍN  
   
VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG 9  
VHTK T. GRÊGÔRIÔ CẢ Giáo hoàng, tiến sĩ Ngày 3.9  
VHTK Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, giáo dân, ngày 05.9  
VHTK Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, Lm, ngày 05.9  
VHTK SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA Ngày 8.9  
VHTK DANH THÁNH ĐỨC MARIA Ngày 12.9  
VHTK THÁNH GIOAN KIM KHẨU Ngày 13.9  
VHTK LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ Ngày 14.9  
VHTK ĐỨC MẸ SẦU BI Ngày 15.9  
VHTK T. CORNELIO,GH và CYPRIANO, GM Tử Đạo 16.9  
VHTK Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, Lm, ngày 17.09  
VHTK Thánh Đaminh Trạch (Đoài), Lm, ngày 18.9  
VHTK T. ANRÊ KIM TAEGON và CÁC BẠN TỬ ĐẠO 20.9  
VHTK Thánh Gioan Charles Cornay Tân, Lm, ngày 20.9  
VHTK T. MÁTTHÊU, TÔNG ĐỒ Ngày 21.9  
VHTK Thánh Phanxicô Phan, Lm, ngày 21. 9  
VHTK Thánh Tôma Trần Văn Thiện, chủng sinh, ngày 21.9  
VHTK T. Cosma và Đamianô tử đạo Ngày 26.9  
VHTK T. VINH SƠN ĐỆ PHAO LÔ Ngày 27.9  
VHTK Thánh Venceslao, Tử đạo Ngày 28.9  
VHTK CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN Ngày 29.9  
VHTK T. GIÊRÔNIMÔ Lm tiến sĩ Ngày 31.9  
   
THÁNG MƯỜI  
   
VHTK THÁNG 10  
VHTK thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, ngày 01.10  
45 Câu Hỏi Thưa Cuộc Đời Thánh Têrêxa Hài Đông Giêsu.  
45 Câu Trắc Nghiệm Cuộc Đời T Têrêxa Hài Đông Giêsu.  
4 Ô Chữ Cuộc Đời Thánh Têrêxa Hài Đông Giêsu.  
VHTK Lễ Thiên Thần Hộ Thủ, ngày 02.10  
VHTK thánh Phanxicô Assisi, ngày 04.10  
VHTK Thánh Phanxicô Trần Văn Trung, giáo dân, ngày 06.10  
VHTK lễ Đức Mẹ Mân Côi, ngày 07.10  
VHTK thánh Dionysio và các bạn tử đạo, ngày 09.10  
VHTK Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII, ngày 11.10  
VHTK Thánh Phêrô Lê Tùy, Lm, ngày 11.10  
VHTK thánh Margarita M. Alacoque, Ðồng Trinh, ngày 13.10  
VHTK thánh Callistô I, Giáo hoàng, ngày 14.10  
VHTK thánh Têrêsa Avila, Tiến sĩ, ngày 15.10  
VHTK thánh Inhaxiô Antiôkia, GM Tử đạo, ngày 17.10  
VHTK Thánh Phanxicô Kính, Lm, ngày 17.10  
VHTK Thánh Luca, Thánh sử, ngày 18.10  
VHTK Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, ngày 22.10  
VHTK Thánh Phaolô Tống Viết Bường, giáo dân, ngày 23.10  
VHTK Thánh Giuse Lê Đăng Thị, giáo dân, ngày 24.10  
VHTK thánh Simon và thánh Giuđa, Tông đồ, ngày 28.10  
VHTK Thánh Gioan Đạt, Lm, ngày 28.10  
   
THÁNG MƯỜI MỘT  
   
VHTK Tháng 11  
VHTK Các Thánh Nam Nữ, ngày 01.11  
VHTK Thánh Phêrô Almato Bình, Lm, ngày 01.11  
VHTK Thánh Valentinô Berrio Ochoa Vinh,Gm, ngày 01.11  
VHTK Cầu Cho Các Linh Hồn Đã Qua Đời, ngày 02.11  
VHTK thánh Martinô Porres, tu sĩ, ngày 03.11  
VHTK Thánh Phêrô Bắc, Lm, ngày 03.11  
VHTK thánh Carôlô Borrêmêô, GM, ngày 04.11  
VHTK Thánh Đaminh Đinh Đức Mậu, Lm, ngày 05.11  
VHTK Thánh Henricô Gia, Lm, ngày 07.11  
VHTK Thánh Vincentê Lê Quang Liêm, Lm, ngày 07.11  
VHTK Thánh Gioan Baotixita Cỏn, giáo dân, ngày 08.11  
VHTK Thánh Phaolô Nguyễn Ngân, Lm, ngày 08.11  
VHTK Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi, Lm, ngày 08.11  
VHTK Thánh Martinô Tạ Đức Thịnh, Lm, ngày 08.11  
VHTK Thánh Martinô Thọ, giáo dân, ngày 08.11  
VHTK thánh Lêô Cả Giáo Hoàng Tiến Sĩ, ngày 10.11  
VHTK thánh Mactinô Giám mục, ngày 11.11  
VHTK thánh Giôsaphát Giám Mục Tử Đạo, ngày 12.11  
VHTK Thánh Cuénot Thể, Gm, ngày 14.11  
VHTK thánh Albertô Giám Mục Tiến Sĩ, ngày 15.11  
VHTK thánh Nữ Margarita Scotland, ngày 16.11  
VHTK thánh nữ Êlisabét Hunggari, ngày 17.11  
VHTK Thánh Phanxicô Xaviê Cần, thầy giảng, ngày 20.11  
VHTK Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ, ngày 21.11  
VHTK thánh Cêcilia Trinh Nữ Tử Đạo, ngày 22.11  
VHTK thánh Clêmentê I Giáo Hoàng Tử Đạo, ngày 23.11  
VHTK Các Thánh Tử Đạo Việt Nam , ngày 24.11  
VHTK Thánh Phêrô Borie Cao, GM, ngày 24.11  
VHTK Thánh Vincentê Nguyễn Thế Điểm, Lm, ngày 24.11  
VHTK Thánh Phêrô Võ Đăng Khoa, Lm, ngày 24.11  
VHTK thánh Catarina Alexandria Trinh Nữ Tử Đạo, ngày 25.11  
VHTK Thánh Tôma Đinh Viết Dụ, Lm, ngày 26.11  
VHTK Thánh Giêrônimô Hermosilla Liêm, Gm, ngày 26.11  
VHTK Thánh Ðaminh Nguyễn Văn Xuyên, Lm, ngày 26.11  
VHTK Thánh Anrê Trần Văn Trông, Giáo dân, ngày 28.11  
VHTK Thánh Anrê Tông Đồ, ngày 30.11  
VHTK Thánh Giuse Du, Lm, ngày 30.11  
   
THÁNG MƯỜI HAI  
VHTK Tháng 12  
VHTK Thánh Phanxicô Xaviê, ngày 03.12  
VHTK Thánh Gioan Đamas LM Tiến Sĩ, ngày 04.12  
VHTK Thánh Nicôla Giám Mục, 06.12  
VHTK Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, Thầy giảng, ngày 06.12  
VHTK Thánh Ambrôsiô Giám Mục Tiến Sĩ, ngày 07.12  
VHTK Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngày 08.12  
VHTK Thánh Đamasô I Giáo Hoàng. ngày 11.12  
VHTK Lễ Đức Mẹ Guadalupe, ngày 12.12  
VHTK Thánh Simon Phan Đắc Hòa, Giáo dân, ngày 12.12  
VHTK Thánh Lucia, Trinh Nữ Tử Đạo, ngày 13.12  
VHTK Thánh Gioan Thánh Giá, LM Tiến Sĩ, ngày 14.12  
VHTK Thánh Phêrô Nguyễn Văn Đường, Thầy giảng, ngày 18.12  
VHTK Thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ, Thầy giảng, ngày 18.12  
VHTK Thánh Phêrô Vũ Văn Truật, Thầy giảng, ngày 18.12  
VHTK Thánh Tôma Nguyễn Văn Đệ, Giáo dân, ngày 19.12  
VHTK Thánh Augustinô Nguyễn Văn Mới, Giáo dân, ngày 19.12  
VHTK Thánh Stêphanô Nguyễn Văn Vinh, Lm, ngày 19.12  
VHTK Thánh Đaminh Bùi Văn Úy, Thầy giảng, ngày 19.12  
VHTK Phanxicô Xaviê Hà Trọng Mậu, Thầy giảng, ngày 19.12  
VHTK Thánh Phêrô Canisiô, LM Tiến Sĩ, ngày 21.12  
VHTK Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc, Lm, ngày 21.12  
VHTK Thánh Phêrô Trương Văn Thi, Lm, ngày 21.12  
VHTK Thánh Gioan Kenty, Linh Mục, ngày 23.12  
VHTK Chúa Giáng Sinh A, ngày 25.12  
VHTK Thánh Têphanô, Tử Đạo Tiên Khởi, ngày 26.12  
VHTK Thánh Gioan Tông Đồ, ngày 27.12  
VHTK Các Thánh Anh Hài Tử Đạo, ngày 28.12  
VHTK Thánh Tôma Becket, GM Tử Đạo, ngày 29.12  
VHTK Thánh Silvestrê I, Giáo Hoàng, ngày 31.12  

VUI HỌC THÁNH KINH – TRẮC NGHIỆM, Ô CHỮ
 
VUI HỌC THÁNH KINH PDF  
   
VHTK 1 Phụ Nữ Trong Thánh Kinh PDF  
VHTK PDF  
VHTK  PDF  
VHTK 14 Ô Chữ Tân Ước PDF  
VHTK 15 Rèn Luyện Tư Duy 1 PDF  
VHTK 16, 17, 18 Rèn Luyện Tư Duy 2, 3, 4 PDF  
VHTK 19, 20, 21 Rèn Luyện Tư Duy 5, 6, 7 PDF  
VHTK 22, 23, 24 Rèn Luyện Tư Duy 8, 9, 10 PDF  
VHTK 22, 23, 24 Rèn Luyện Tư Duy 8, 9, 10 PDF  
VHTK 25, 26 Rèn Luyện Tư Duy Th Phaolô 1, 2   
VHTK  PDF  
   
VHTK 33 Mùa Xuân DPF  
   
Vui Học Thánh Kinh 37 Đuổi Hình Bắt Chữ * Tập 1 PDF  
Vui Học Thánh Kinh 38 Đuổi Hình Bắt Chữ *Tập 2 PDF  
Vui Học Thánh Kinh 39 Đuổi Hình Bắt Chữ * Tập 3 PDF  
Vui Học Thánh Kinh 40 Đuổi Hình Bắt Chữ * Tập 4 PDF  
Vui Học Thánh Kinh 41 Đuổi Hình Bắt Chữ * Tập 5 PDF  
Vui Học Thánh Kinh 42 Đuổi Hình Bắt Chữ * Tập 6 PDF  
Vui Học Thánh Kinh 43 Đuổi Hình Bắt Chữ * Tập 7 PDF  
Vui Học Thánh Kinh 44 Đuổi Hình Bắt Chữ  * Tập 8 PDF  
VHTK 45 Đuổi Hình Bắt Chữ Tập 9  
VHTK 46  CHÚA GIÊSU & 13 TÔNG ĐỒ Tập 1  
VHTK 47  CHÚA GIÊSU & 13 TÔNG ĐỒ Tập 2  
   
   
   
VHTK  PDF  
VHTK 52 Tập Tô Màu Cuộc Đời Chúa Giêsu PDF  
VHTK 53 Tập Tô Màu Kinh Mân Côi PDF  
VHTK 54 Tập Tô Màu Đường Thánh Giá PDF  
VHTK 55 Tập Tô Màu Các Thiên Thần PDF  
VHTK 56, 57, 58 Tập Tô Màu Giáng Sinh PDF  
VHTK 59, 60, 61 Tập Tô Màu Đức Mẹ PDF  
VHTK 62, 63, 64 Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm ABC PDF  
VHTK  PDF  
VHTK PDF  
VHTK  PDF  
   
   
VHTK 82 Ba Ngày Xuân PDF  
VHTK 83 Bông Hồng Nhỏ PDF  
 VHTK 84 Mùa Vọng A  
VHTK 85 Mùa Giáng Sinh Năm A  
VHTK 86 Phụng Vụ Năm A Mùa Chay  
VHTK 87 Phụng Vụ Năm A Mùa Phục Sinh  
VHTK 88 PHỤNG VỤ NĂM B MÙA VỌNG  
VHTK 89 PHỤNG VỤ NĂM B MÙA GIÁNG SINH  
VHTK 90 PHỤNG VỤ NĂM B MÙA CHAY  
VHTK 91 PHỤNG VỤ NĂM B PHỤC SINH  
 VHTK 92 Phụng Vụ Năm C Mùa Vọng  
 VHTK 93 Phụng Vụ Năm C Mùa Giáng Sinh  
 VHTK 94 PHỤNG VỤ NĂM C MÙA CHAY  
VHTK 95 PHỤNG VỤ NĂM C MÙA PHỤC SINH  
VHTK 96 Thánh Kinh Những Điều Thú Vị  
VHTK 97 Cuộc Đời Chúa Giêsu Thời Thơ Ấu  
 VHTK 98 Cuộc Đời Chúa Giêsu Giáo Huấn  
 VHTK 99 Cuộc Đời Chúa Giêsu Các Dụ Ngôn  
 VHTK 100 Cuộc Đời Chúa Giêsu Các Phép Lạ  
 VHTK 101 Cuộc Đời Chúa Giêsu Thương Khó  
 VHTK 102 Cuộc Đời Chúa Giêsu : Phục sinh  
   
VHTK PDF  
VHTK Mùa Giáng Sinh C PDF   
VHTK Mùa Vọng C PDPF  
VHTK  PDF  
VHTK  PDF  
VHTK PDF  
VHTK  PDF  
VHTK  PDF  
VHTK PDF  
VHTK PDF  
   
   
   
   
   
VHTK 01 Phụ Nữ Trong Thánh Kinh 147 Câu Trắc Nghiệm  
VHTK 01 Phụ Nữ Trong Thánh Kinh 147 Câu Hỏi Thưa  
VHTK 01 Phụ Nữ Trong Thánh Kinh Ô Chữ 1-5  
   
   
VHTK 66 Gia Đình Trò Chơi và Ô Chữ  
VHTK 66 Gia Đình trong KT - 166 câu Trắc Nghiệm  
VHTK 66 Gia Đình trong Kinh Thánh - 166 câu Hỏi Thưa  
VHTK 67 Ô CHỮ BỐN TIN MỪNG  
VHTK 67 BỐN TIN MỪNG 321 Câu Trắc Nghiệm  
VHTK 67 BỐN TIN MỪNG 321 Câu Hỏi – Thưa  
VHTK 68 Dẫn Vào Lời Chúa (Tân Ước) 365 Câu Trắc Nghiệm 4  
VHTK 68 Dẫn Vào Lời Chúa (Tân Ước) 365 Câu Trắc Nghiệm 3  
VHTK 68 Dẫn Vào Lời Chúa (Tân Ươc) 365 Câu Trắc Nghiệm 2  
VHTK 68 Dẫn Vào Lời Chúa (Tân Ước 365 Câu Trắc Nghiệm 1  
VHTK 68 Dẫn Vào Lời Chúa (Tân Ước) 365 Câu Hỏi Thưa 3  
VHTK 68 Dẫn Vào Lời Chúa (Tân Ước) 365 Câu Hỏi Thưa 2  
VHTK 68 Dẫn Vào Lời Chúa (Tân Ước) 365 Hỏi Thưa 1  
VHTK 69 TIN MỪNG MÁCCÔ TRÒ CHƠI và Ô CHỮ  
VHTK 69b TIN MỪNG MÁCCÔ 395 Câu Trắc Nghiệm 4  
   
   
   
   
74 Câu Trắc Nghiệm Giáng Sinh & Thời Thơ Ấu Của Đức Giêsu  
74 Câu Hỏi – Thưa Giáng Sinh và Thời Thơ Ấu Của Đức Giêsu  
   
Mùa Vọng & Giáng Sinh Ô Chữ 1-10  
72 Câu Trắc Nghiệm Mùa Vọng & Giáng Sinh  
72 Câu Hỏi Thưa Mùa Vọng & Giáng Sinh  
75 Câu Trắc Nghiệm Mùa Chay & Phục Sinh  
75 Câu Hỏi Thưa Mùa Chay & Phục Sinh  
   
VHTK 48 CUỘC ĐỜI ĐỨC MARIA  
VHTK 48 Cuộc Đời Chúa Giêsu: Phục Sinh  
VHTK 48 Cuộc Đời Chúa Giêsu: Thương khó  
VHTK 48 Cuộc Đời Chúa Giêsu Những Phép Lạ  
VHTK 48 Cuôc Đời Chúa Giêsu Những dụ ngôn  
VHTK 48 Cuộc đời  Chúa Giêsu Những giáo huấn  
VHTK 48 Cuộc Đời Chúa Giêsu: Thời Thơ ấu  
VHTK 48 Chúa Giêsu và Nhân Vật Tân Ước  
   
VHTK 51 Ô CHỮ THÁNH KINH TÂN ƯỚC  
VHTK 51 Thánh Kinh Tân Ước 91 Câu Trắc Nghiệm B. Cuộc Đời...  
VHTK 51 Thánh Kinh Tân Ước 51 Câu Trắc Nghiệm A. Tổng Quát  
VHTK 51 Thánh Kinh Tân Ước 91 Câu Hỏi Thưa B. Cuộc Đời Chúa...  
VHTK 51 THÁNH KINH TÂN ƯỚC  51 Câu Hỏi Thưa A. TỔNG QUÁT   
VHTK 50 Câu Hỏi Trắc Nghiệm về Thánh Giuse   
VHTK 50 Câu Hỏi Thưa về Thánh Giuse   
   
   
VHTK Rèn Luyện Tư Duy Gia phả Đức Giêsu Kitô theo Mátthêu...  
   
   
   
VHTK 48 CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO  
VHTK 48 THÁNH MARIA MADALENA  
VHTK 48 THÁNH NỮ MÁCTA  
VHTK THÁNH GIOAKIM VÀ ANNA  
VHTK 48 THÁNH TÊPHANÔ TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI  
VHTK 48 THÁNH BANABA TÔNG ĐỒ  
VHTK 48 THÁNH LUCA, THÁNH SỬ  
VHTK 48  THÁNH SỬ MÁCCÔ  
VHTK 48  THÁNH TIMÔTHÊ & THÁNH TITÔ  
VHTK 48 CUỘC ĐỜI THÁNH GIOAN TẨY GIẢ  
VHTK 48 CUỘC ĐỜI THÁNH GIUSE  
VHTK 69b TIN MỪNG MÁCCÔ 395 Câu Trắc Nghiệm 3  
VHTK 69b TIN MỪNG MÁCCÔ 395 Câu Trắc Nghiệm 2  
VHTK 69 Tin Mừng Máccô 395 Câu Trắc Nghiệm (1)  
VHTK 69 Tin Mừng Máccô 395 Câu Trắc Nghiệm (1)  
VHTK 69 Tin Mừng Máccô 395 Câu Hỏi Thưa (2)  
VHTK 69 Tin Mừng Máccô 395 Câu Hỏi Thưa (1)  
VHTK 70 Tin mừng Mátthêu 434 Câu Trắc Nghiệm (3)  
VHTK 70 Tin mừng Mátthêu 434 Câu Trắc Nghiệm (2)  
VHTK 70 Tin mừng Mátthêu 434 Câu Trắc Nghiệm (1)  
VHTK 70 Tin mừng Mátthêu 434 câu Hỏi Thưa (2)  
VHTK 70 Tin mừng Mátthêu 434 câu Hỏi Thưa (1)  
VHTK 70 Ô chữ thánh Mátthêu 1-7  
   
   
   
   
   
   
   


VHTK – VỀ THÁNH LỄ NGOẠI THƯỜNG, ĐỨC MẸ, CHƯ THÁNH, NGÔN SỨ,…
 
THÁNH LỄ NGOẠI THƯỜNG
VHTK CN KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
 
 
ĐỨC MẸ
VHTK LỄ TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ
VHTK ĐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ HỘI THÁNH Thứ hai, sau Lễ Hiện...
VHTK TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ
VHTK ĐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ HỘI THÁNH
VHTK TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ
VHTK ĐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ HỘI THÁNH
VHTK Lễ Đức Mẹ Mân Côi, ngày 07.10
 
CHƯ THÁNH
VHTK CUỘC ĐỜI THÁNH PHAOLÔ
VHTK LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
VHTK CUỘC ĐỜI THÁNH PHÊRÔ
VHTK CUỘC ĐỜI THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
 
 
 
NGÔN SỨ,…
​​VHTK NGÔN SỨ DA-CA-RI-A
​​VHTK THƯ KÝ BA-RÚC
​​VHTK NGÔN SỨ GIÊ-RÊ-MI-A (650-570)
​​VHTK NGÔN SỨ I-SAI-A
​​VHTK NGÔN SỨ GIÔ-NA
​​VHTK NGÔN SỨ A-MỐT
​​VHTK NGÔN SỨ ĐA-NI-EN
​​VHTK ÔNG GIÓP
​​VHTK GIA ĐÌNH ÔNG TÔ-BI-A
​​VHTK ÔNG SI-MÔN (143-134)
​​VHTK ÔNG GIÔ-NA-THAN (160-143)
​​VHTK ÔNG GIUĐA MACABÊ (166-160)
​​VHTK  ÔNG MÁT-TÍT-GIA
​​VHTK  TỔNG ĐỐC NƠ-KHE-MI-A
​​VHTK  TƯ TẾ ÉT-RA (480-440)
​​VHTK  VUA XÍT-KI-GIA (598-587)
​​VHTK  VUA HÔ-SÊ (732-724)
​​VHTK  VUA GIÔ-SI-GIA (640-609)
​​VHTK  VUA GIƠ-HÔ-SA-PHÁT (870-849)
​​VHTK  VUA GIÔ-ÁT (835-796)
​​VHTK  VUA GIÊ-HU (841-814)
​​VHTK  VUA A-KHÁP (874-853)
​​VHTK  VUA A-XA (911-870)
​​VHTK  VUA GIA-RÓP-AM (931-910)
​​VHTK  VUA RƠ-KHÁP-AM (931-913)
​​VHTK  VUA SA-LÔ-MÔN (970-931)
​​VHTK  VUA ĐA-VÍT (1010-970)
​​VHTK  VUA SA-UN (1037-1012)
​​VHTK  NGÔN SỨ Ê-LI-SA 
​​VHTK  THỦ LÃNH GIÔ-SUÊ
​​VHTK  TƯ TẾ A-HA-RON
​​VHTK  NGÔN SỨ MÔSÊ
VHTK CUỘC ĐỜI TỔ PHỤ GIUSE
VHTK CUỘC ĐỜI TỔ PHỤ GIACÓP
VHTK CUỘC ĐỜI TỔ PHỤ IXAÁC
​​VHTK  TỔ PHỤ ÁPRAHAM
​​VHTK  CUỘC ĐỜI ÔNG NÔÊ
​​VHTK  ÔNG AĐAM - BÀ EVÀ
​​VHTK NGÔN SỨ Ê-LI-A
​​VHTK NGÔN SỨ SA-MU-EN
​​VHTK BÀ GIU-ĐI-THA
​​VHTK HOÀNG HẬU ÉT-TE
​​VHTK BÀ RÚT
​​VHTK THỦ LÃNH GÍPTÁC
​​VHTK THỦ LÃNH GHÍT-ÔN
​​VHTK THỦ LÃNH SAM-SON
​​VHTK NỮ NGÔN SỨ ĐƠ-VƠ-RA
​​VHTK  NGÔN SỨ HÔ-SÊ
 
 
 
VUI HỌC THÁNH KINH THIẾU NHI
 
 
VHTK NĂM B
MÙA THƯỜNG NIÊN B
 
Vui Học Chúa Nhật 10 TNB
Vui Học Chúa Nhật 11 TN B
Vui Học Chúa Nhật 12 TNB
Vui Học Chúa Nhật 13 TNB
Vui Học Chúa Nhật 14 TNB
Vui Học Chúa Nhật 15 TNB
Vui Học Chúa Nhật 16 TNB
Vui Học Chúa Nhật 17 TNB
Vui Học Chúa Nhật 18 TNB
Vui Học Chúa Nhật 19 TNB
Vui Học Chúa Nhật 20 TNB
Vui Học Chúa Nhật 21 TNB
Vui Học Chúa Nhật 22 TNB
Vui Học Chúa Nhật 23 TNB
Vui Học Chúa Nhật 24 TNB
Vui Học Chúa Nhật 25 TNB
Vui Học Chúa Nhật 26 TNB
Vui Học Chúa Nhật 27 TNB
Vui Học Chúa Nhật 28 TNB
Vui Học Chúa Nhật 29 TNB
Vui Học Chúa Nhật 30 TNB
Vui Học Chúa Nhật 31 TNB
Vui Học Chúa Nhật 32 TNB
Vui Học Chúa Nhật 33 TNB
Vui Học Chúa Nhật 34 TNB
 
VHTK NĂM C
MÙA VỌNG & GIÁNG SINH C
 

Vui Học CN 1 MV C

Vui Học CN 2 MV C

Vui Học CN 3 MV C

Vui Học CN 4 MV C

Vui Học Lễ Giáng Sinh

Vui Học Lễ Thánh Gia C

Vui Học Lễ Hiển Linh C

Vui Học Lễ CGS Chịu Phép Rửa C


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây